Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Aachen - Aachen
Aal - ål
Aal - Anwendungen
aalen - ligga och ha de skönt
aalglatt - slipad, hal (som en ål
Aalstrich - ål
Aaltierchen - rundmask, nematod
Aas - as, kadaver, knöl, kräk, rackare, baddare
Aasblume - asblomma
aasen - slösa med pengar
Aasgeier - asgam, gam, utsugare
aasig - skitkallt
ab - från
ab - bort, av, i väg, ut
ab - ned
Abakus - abakus, kulram
abändern - göra ändringar på, ändra på, modifiera
Abänderung - ändring, förändring, modifikation
Abänderungsantrag - förslag till ändring
abarbeiten - arbeta av, klara av, arbeta sig igenom
Abart - variant, varietet
abartig -avvikande, abnorm, pervers
Abasie - abasi
Abbau - nedtagande, demontering, nedbrytning, reducering, sänkning,
     minskning, slopande, avvekling, brytning
abbaubar - nedbrytbar, som kan brytase ned
abbauen - ta ned, demontera, nedbryta, bryta ned, reducera, sänka, gradvis
     slopa, avveckla, skära ned, bryta, tackla av, avta, bli kraftlös
abbeiß - bita av, bita enbit
abbeizen - luta av
abbekommen - få sin del, få av
abberufen - återkalla, hemkalla, entlediga, avsätta
abbestellen - avbeställa, boka av
Abbestellung - avbeställning, avbokning, återbud
Abbestellung - Zusatzerklärungen
abbetteln - tigga (till sig)
abbiegen - böja av, vika av
Abbieger - svängande
Abbild - avbild, avbildning
abbilden - avbilda
Abbildung - avbildning, bild, figur, illustration
Abbildung - Zusatzerklärungen
abbinden - knyta av, ta av, lossa, t loss, avsnöra, underbinda, hårdna, stelna
Abbitte - avbön
abbitten - be om förlåtelse
abblasen - blåsa ut, avblåsa, inställa
abblättern - flagna, flagna av, lossna i flagor
abblenden - blända av, skärma av, tona bort, blända ned
Abblendlicht - halvljus
abblitzen - bli avspisad, bli avsnoppad
abblocken - blockera, förhindra
abbrausen - duscha av, susa i väg, fräsa i väg
abbrechen - avbryta, bryta av, riva, riva ned, ta ned, upphöra
abbremsen - bromsa, hejda, bromsa in
abbrennen - bränna ned, bränna av, svedja, sveda av, bränna bort,
     brinna ned
Abbreviatur - abbreviatur
abbringen - få av, få bort, få att låta bli, få att avstå (från)
abbröckeln - bryta av i småbitar, bryta loss i småbitar. lossna bitvis,
     börja vittra
Abbruch - rivning, avbrytande, avbrott
Abbruch - Zusatzerklärungen
Abbruchhaus - rivningshus
abbruchreif - rivningsfärdig, färdig för rivning, mogen för rivning
Abbruchunternehmen - rivningsfirma
abbrummen - sitta av, dundra i väg, brumma i väg
abbuchen - debitera
Abbuchung - debitering, överföring
Abbuchung - Zusatzerklärungen
abbummeln - ta kompledig
abbürsten - borsta av, borsta bort
abbüßen - sitta av
Abc-Buch - ABC-bok
abchecken - kolla, kolla av, checka av, pricka av
Abc-Schütze - förstaklassare
ABC-Waffen - ABC-vapen
abdampfen - ge sig i väg, avdunsta
abdanken - abdikera, avgå
abdanken - Zusatzerklärungen
Abdankung - abdikation, avgång
abdecken - ta av täcket, vika upp täcket, täcka, täcka över, betala,
     markewra, punktmarkera
abdichten - täta, isolera
Abdomen - abdomen, buk
abdrängen - tränga undan, tränga bort
abdrehen - skruva av, stänga, stänga av, släcka, vrida av, spela in,
     ändra kurs
abdriften - driva ur kurs, komma på glid
Abdruck - tryck, avtryck, piratutgåva, tryckning, publicering, märke
abdrucken - publicera, trycka
abdrücken - trycka av, avfyra, göra avtryck av, trycka ihop, trycka till
abduschen - duscha av
abebben - ebba ut, avta, avtaga, minska
Abend - kväll, afton
Abend - Anwendungen
Abend - Zusatzerklärungen
Abendakademie - kvällsakademi
Abendandacht - kvällsandakt, aftonbön
Abendanzug - aftondräkt, högtidsdräkt
Abendausgabe - kvällsupplaga
Abendblatt - kvällstidning, aftontidning
Abendbrot - kvällsmat
Abenddämmerung - skymning, kvällsskymning
Abendessen - kvällsmat, middag, middagsbjudning
Abendessen - Anwendungen
Abendessen - Zusatzerklärungen
abendfüllend - helaftons-
Abendgebet - aftonbön
Abendgottesdienst - aftonmässa
Abendkasse - kassa för kvällsföreställning
Abendkleid - aftonklänning
Abendkurs - kvällskurs
Abendland - Västerlandet
abendländisch - västerländsk
abendlich - kvälls-, afton-
Abendlicht - kvällsljus
Abendmahl - nattvard
Abendmesse - aftonmässa
Abendnachrichten - kvällsnyheter
Abendprogramm - kvällsprogram
Abendrot - aftonrodnad
abends - på kvällen, om kvällen, kvällarna
Abendschule - kvällsundervisning, kvälssskola
Abendsonne - kvällssol
Abendstern - aftonstjärna
Abendstunde - på kvällen
Abendtasche - aftonväska, kvällsväska
Abendvorstellung - kvällsföreställning
Abendzeitung - kvällstidning
Abenteuer - äventyr
Abenteuer - Anwendungen
Abenteuerin - äventyrska
abenteuerlich - äventyrlig, riskabel, fantastisk
Abenteuerlust - äventyrslusta
Abenteuerspielplatz - bygglekplats, äventyrslekplats
Abenteurer - äventyrare
Abenteurerin - äventyrerska
aber - men, dock, emellertid
Aber - men
Aberglaube - vidskeplighet, skrock
abergläubisch - vidskeplig, skrockfull
abergläubisch - Zusatzerklärungen
aberkennen - frånkänna, fråndöma, frånta
abermalig - upprepad, förnyad
abermals - återigen, om igen, på nytt
abernten - skörda, plocka av
Aberwitz - vanvett, galenskap
Abessinien - Abessinien
abfahrbereit - klar, klar att åka, färdig, färdig att åka, klar för avgång
abfahren - resa, avgå
Abfahrt - avresa, avgång, avfart, avfärd, start, nedfart
Abfahrtslauf - störtlopp
Abfahrtsläufer - störtloppsåkare
Abfahrtsläuferin - störtloppsåkare
Abfahrtsrennen - störtlopp
Abfahrtsski - utförsåkningsskida, slalomskida
Abfahrtszeit - avgångstid, tid för avfärd, tid för start
Abfall - avfall, sopor, skräp, avskräde
Abfallbeseitigung - avfallshantering, avfallsdumpning
Abfalleimer - sophink, slaskhink
Abfalleimer - Zusatzerklärungen
abfallen - falla av, ramla av, falla ned, ramla ned, avfalla (från), hoppa av,
     slutta, försämras
abfällig - negativ, ofördelaktig
Abfallprodukt - avfallsprodukt
Abfallvernichter - avfallskvarn
Abfallverwertung - återvinning
abfälschen - styra till hörna
abfangen - fånga upp, få fatt i, hugga, genskjuta, bromsa, hålla emot, stötta,
     stötta upp, bära upp, hinna i kapp
Abfangjäger - jaktplan, jaktflygplan
abfärben - färga av sig, smitta av sig
abfassen - avfatta, sätta upp, upprätta, formulera, utforma
Abfassung - avfattning, upprättande, formulering, utformning
abfaulen - ruttna bort
abfedern - fånga upp, ta upp, fjädra, avfjädra, förse med fjädrar
abfeilen - fila av, fila bort
abfertigen - expediera, avsända, utklarera, klarera ut, checka in, avfärda,
     avspisa
Abfertigung - expediering, expedition, incheckning, utklarering, avspisning, utklassning
Abfertigungsschalter - incheckningsdisk
abfeuern - avfyra, avlossa
abfinden - kompensera, ersätta, komma överens, förlika sig med ngt
Abfindung - avgångsvederlag, avgångsersättning, skadeersättning
Abfindungsanspruch - ersättningskrav
abfischen - fiska ut
abflachen - göra slät, jämna av, jämna ut, platta till, plana
abflauen - minska, mattas, mojna
abflauen - Zusatzerklärungen
abfliegen - flyga bort, starta, lätta, lyfta, flyga ut
abfließen - rinna av, rinna ut, flyta bort
Abflug - flyg, start, avgång
Abflughalle - avgångshall
Abflugzeit - avgångstid
Abfluss - avrinning, avlopp, utlopp, avflöde, utflöde, tapphål
Abflussrohr - avloppsrör
abfordern - kräva
abformen - göra avtryck
abfragen - förhöra, avläsa, fråga
abfressen - äta av, beta av
abfrieren - frysa bort
Abfuhr - bortkörande, bortforsling
abführen - föra bort, leda bort, betala, betala in, verka laxerande, verka lösande, ha avföring, ta av, vika av
Abführmittel - avföringsmedel, laxermedel
abfüllen - tappa, tappa upp, hälla, hälla upp, fylla
abfüttern - utfodra, ge mat, fodra, sätta foder i
Abgabe - avgivande, avlämnande, överlämnande, avgift, pålaga, skatt, passning
abgabenfrei - avgiftsfri, skattefri
abgabenpflichtig - avgiftsbelagd, skattepliktig
Abgang - avgång, sorti, missfall, död, dödsfall, nedslag
Abgangszeugnis - avgångsbetyg
abgasarm - avgasrenad
Abgase - avgaser
Abgasentgiftung - avgasrening
Abgaskatalysator - katalysator
Abgasprüfung - avgaskontroll
abgearbeitet - utarbetad, utsliten, utsläpad
abgeben - lämna, överlämna, överlåta, avge, dela med, avlossa
abgebrannt - pank, luspank
abgebrüht - förhärdad, kallhamrad, hårdkokt, okänslig
abgedroschen - nött, utnött, uttjatad, sliten
abgefuckt - sjaskig, nedgången
abgegriffen - tummad, tummad och nött, sliten, utsliten, nött, tom
abgehackt - hackig, korthuggen
abgehärmt - tärd, förgrämd
abgehärtet - härdad, motståndskraftig, garvad
abgehen - gå, avgå, avsändas, lämna, gå ut, vika av, svänga, ta av, gå av, frångå, dras av, avlöpa, avpatrullera, kontrollera, inspektera
abgehetzt - stressad, jäktad
abgekämpft - utmattad, uttröttad
abgekartet - uppgjord, på förhand uppgjord
abgeklärt - klok och förståndig
abgelagert - lagrad, väl lagrad, mogen
abgelegen - avlägsen, avsides belägen, isolerad
abgelten - ersätta, kompensera
abgemagert - avmagrad
abgeneigt - vara negativ till, ogilla
abgenutzt - utsliten, utnött, sliten
Abgeordnetenhaus - parlament, parlamentsbyggnad
Abgeordnete(r) - parlamentsledamot
abgerissen - trasig, sjaskig, lösryckt, osammanhängande
abgeschieden - avskild, isolerad, enslig, avliden
Abgeschiedenheit - avskildhet, isolering, enslighet
abgeschlafft (sein) - vara utpumpad, vara färdig
Abhang - slänt, backe, sluttning
abholen - avhämta, hämta, möta, ta
Abitur - studentexamen, avgångsexamen, ta studenten
Abiturient - student, blivande student
Abiturientin - student, blivande student
Abiturzeugnis - studentbetyg
abjagen - sätta efter ngn och ta ifrån honom ngt, köra hård med
abkürzen - korta av, kapa, förkorta
Abkürzung - avkortning, förkortning, genväg
abladen - lasta av, lossa av, lossa, tippa
ablehnen - avböja, avslå, förkasta, tillbakavisa
abliefern - avlämmna, leverera
abonnieren - prenumerera, abonnera
abonnieren - Zusatzerklärungen
abrechnen - dra av, räkna av, redovisa, räkna ihop, bortse från
Abreise - avresa, avfärd
abreisen - resa, avresa
abreißen - riva av, slita av, riva bort, slita bort, gå av, brista, ta slut, sluta
Abreißkalender - blockalmanacka
abschicken - skicka, avsända
Abschied - avsked, farväl, säga adjö
Abschiedsbrief - avskedsbrev
Abschiedsbrief - Anwendungen
Abschiedsfeier - avskedsfest
Abschiedsstunde - avskedsstund, minnesstund
Abschiedswort - avskedsord
abschießen - avskjuta, avfyra, avlossa, sända upp, skjuta i väg, skjuta av, sjkuta ihjäl
Abschirmdienst - kontraspionage
abschirmen - avskärma, skärma av, skydda
abschlachten - slakta
abschlaffen - trötta ut, tråka ut, koppla av
Abschlag - avdrag, rabatt, prissänkning, utslag, avslag
abschlagen - avslå, ge (rabatt), hugga ned, ta ned, slå tillbaka, sparka ut
abschlägig - nekande
Abschlagszahlung - avbetalning, avbetalningsbelopp, delbetalning
abschleifen - slipa av, slipa bort, slipas av, avslipad
Abschleppdienst - bärgningstjänst
abschleppen - bogsera bort, släpa iväg, släpa bort
Abschleppseil - bogserlina
Abschleppwagen - bärgningsbil
abseits - avsides, borta från, offside
Abschürfung - skrubbsår
Abschuss - avskutning, avfyrning, uppskjutning, utskjutning, nedskjutning
Abschussbasis - raketbas
abschüssig - brant stupande, brant sluttande
Abschussliste - svartlista
Abschussrampe - avskjutningsramp
abschütteln - skaka av, lyckas bli av
abschwächen - försvaga, mildra, tona ned, försvagas, mattas
Absender - avsändare
Absicht - avsikt, mening, syfte, uppsåt
Absicht - Zusatzerklärungen
Absolution - absolution
Absolutismus - absolutism
absolutistisch - absolutistisk
Absolvent - vara utexaminerad
Abstammung - härstamning, härkomst, börd, härledning
Abstammungslehre - utvecklingslära
Abstand - avstånd, distans, överlåtelsesumma
Abstellgleis - uppställningsspår
Abstellkammer - förvaringsrum, förrådsutrymme
Abstelltisch - avlastningsbord
abstürzen - störta ned, störta, kraschlanda
abwaschen - tvätta av, diska
abwaschen - Zusatzerklärungen
ach - o!, å!, ack!
acht - åtta
achthundert - åtta hundra
Achtung - se upp!, obs!, aktning, respekt
achtzehn - arton
achtzig - åttio
Acker - åker, fält
Acker - Anwendungen
Acker - Zusatzerklärungen
Ackerbau - åkerbruk
Ackerboden - åkerjord, åkermark
Ackerboden - Zusatzerklärungen
Ackergaul - arbetshäst, ök
Ackergerät - jordbruksredskap
Acker-Hundskamille - åkerkulla
Ackerkrume - matjord, mylla
Ackerland - åkerjord
ackern - plöja, knoga, slita
Ackerpferd - arbetshäst
Ackersenf - åkersenap
Ackerwinde - åkervinda
a conto - a conto
Acryl - akryl
Acrylamid - akrylamid
Acrylfarbe - akrylfärg
Action - action
addieren - addera
Adler - örn
Adler - Anwendungen
adlig - adlig, adels-, frälse, ädel, förnäm
Adressbuch - adresskalender
Adressbuch - Anwendungen
Adresse - adress
Adressenverzeichnis - adressregister
adressieren - adressera, placera
Adressiermaschine - adresseringsmaskin
adrett - prydlig, proper, snygg, sober
Adria - Adriatiska havet
adriatisch - adriatisk
absorbieren - absorbera
Absorption - absorption
A-Dur - A-dur
Advent - advent
Advent - Anwendungen
Adventskalender - adventskalender, julkalender
Adventskranz - krans, granriskrans
Adventszeit - advent, adventstid
Adverb - adverb
adverbial - adverbial, adverbiell
Advertising - annonsering, reklam
Aerobic - aerobics
aerodynamisch - aerodynamisk
Aerogramm - aerogram
Aeronautik - aeronautik
Aerosol - aerosol
Affäre - affär, historia
Affe - apa, rus, mara, ränsel
Affe - Zusatzerklärungen
Affekt - affekt
Affekthandlung - handlande i hastigt mod
affektiert - tillgjord, affekterad, chosig
Affektiertheit - tillgjordhet, chosighet
Affektstau - känsloblockering
affenartig - aplik, som en apa
Affenbrotbaum - apbrödsträd
Affenhitze - olidlig värme
Affenliebe - överdriven kärlek, blind kärlek
Affenschande - rena skandal
Affenschaukel - kringla, ägiljett
Affentheater - cirkus
affig - fjantig, mallig, viktig
Äffin - aphona
afghanisch - afgansk
Afghanistan - Afghanistan
Afrika - Afrika
Afrikaner - afrikan
Afrikanerin - afrikanska
afrikanisch - afrikansk
Afrolook - afrofrisyr
After - analöppning
Ägäis - Egeiska havet
Agave - agave
Agens - agens, drivkraft, agent
Agent - agent, hemlig agent, manager, representant, försäljare
Agentenring - spionnät, agentnät
Agentin - agent, hemlig agent, manager, kvinnlig manager, representant, kvinnlig representant, försäljare, kvinnlig försäljare
Agentur - nyhetsbyrå, telegrambyrå, agentur, agenturfirma
Aggregat - aggregat
Aggregatzustand - aggregationstillstånd
Aggression - aggression, angrepp
aggressiv - aggressiv
Aggressivität - aggressivitet, angrepp
Aggressor - angripare, angriparstat
agieren - agera, uppträda
Agitation - agitation
Agitator - agitator
agitatorisch - agitatorisk
agitieren - agitera
Agonie - agoni, dödskamp
Agraffe - agraff, spänne, sårklämma
Agrarbevölkerung - jordbrukarbefolkning
Agrarland - jordbruksstat
Agrarmarkt - marknad för jordbruksprodukter
Agrarpolitik - jordbrukspolitik
Agrarwirtschaft - jordbruksnäring
Agronom - agronom
Ägypten - Egypten
Ägypter - egypter, egyptier
Ägypterin - egyptiska
ägyptisch - egyptisk
ah - ah, å, åh
ahnen - ana, misstänka, känna påsig
ahnen - Zusatzerklärungen
Ahnentafel - släkttavla, stamtavla
ähnlich - liknande, lik, dylik, likformig
Ahorn - lönn
Airbag - krockkudde, airbag
Akademie - akademi
Akademiker - akademiker
Akademikerin - akademiker
Akademikerschwemme - akademikeröverskott, överskott på akademiker
akademisch - akademisk
Akazie - akacia, akacieträd
Akazienbaum - akacieträd
Akelei - akleja
akklimatisieren - acklimatisera sig, anpassa sig, finna sig till rätta
Akkord - ackord
Akkordarbeit - ackordarbete
Akkordarbeiter - ackordsarbetare
Akkordeon - dragspel, ackordion
Akkordlohn - ackordslön
akkreditieren - ackreditera
Akkreditiv - kreditiv, kreditivbrev
Akku - ackumulator
Akkumulator - ackumulator
Akkusativ - ackusativ
Akkusativobjekt - ackusativobjekt, direkt objekt
Akne - akne, acne
Akne - Anwendungen
Aknebehandlung - aknebehandling
Akontozahlung - betalning a conto
Akquisiteur - ackvisitör
Akribie - akribi, exakthet
Akrobat - akrobat
Akrobatik - akrobatik
Akrobatin - akrobat, kvinnlig akrobat
akrobatisch - akrobatisk
Akronym - akronym
äks - blä, uh, urk
Akt - akt, gärning, handling,naketmålning, nakenstudie, könsakt, samlag
Aktaufnahme - naketfotografi
Akte - handling, dokument, akt, aktstycke
Aktendeckel - pärm, mapp
Aktenkoffer - attachéväska
aktenkundig - dokumenterad
Aktenmappe - pärm, mapp, portfölj
Aktennotiz - minnesanteckning, PM
Aktenordner - pärm
Aktenschrank - dokumentskåp
Aktentasche - pärm, mapp, portfölj
Aktentasche - Zusatzerklärungen
Aktenvermerk - minnesanteckning, PM
Aktenzeichen - signum, referens
Akteur - aktör, skådespelare, spelare, tävlande
Aktie - aktie, aktiebrev
Aktiengesellschaft - aktiebolag
Aktienhandel - aktiehandel
Aktienindex - aktieindex
Aktienkapital - aktiekapital
Aktienkauf - aktieköp
Aktienkurs - aktiekurs
Aktienmehrheit - aktiemajoritet
Aktienpaket - aktiepost
Aktion - aktion, kampanj, operation, specialerbjudande
Aktionär - aktieägare
Aktionärin - aktieägare
Aktionärsversammlung - bolagsstämme
Aktionsradius - aktionsradie
aktiv - aktiv
Aktiv - aktiv form
Aktiva - aktiva, tillgånger
Aktiven - aktiva, tillgånger
Aktive(r) - aktiv idrottare, aktiv idrottsman, aktiv idrottskvinna
aktivieren - aktivera
Aktivist - aktivist
Aktivistin - aktivist
Aktivität - aktivitet
Aktivkohle - aktivt kol
Aktivposten - tillgång, tillgångspost, merit, plus, förtjänst
Aktmodell - nakenmodell
aktualisieren - aktualisera, uppdatera
aktualisieren - Zusatzerklärungen
Aktualität - aktualitet, senaste händelser
aktuell - aktuell, inne, modern
Aktzeichnung - kroki
Akupressur - akupressur
Akupunkteur - akupunktör
akupunktieren - akupunkturbehandla
Akupunktur - akupunktur
Aküsprache - förkortningsspråk
Akustik - akustik
akustisch - akustisk
akut - akut
Akutkranke(r) - akutfall
Akutpatient - akutpatient
Akzent - accent, accenttecken, inslag
akzentfrei - utan accent, utan brytning
akzentuieren - accentuera, betona
Aktenzeichen - accent, accenttecken
Akzept - accept
akzeptabel - acceptabel
Akzeptanz - acceptans
akzeptieren - acceptera, godta, anta
alaaf - leve Köln, hurra Köln
albern - fånig, larvig, flamsig
albern - Zusatzerklärungen
Albtraum - mardröm
Albtraum - Anwendungen
Album - album, skivalbum
Alchimie - alkemi
Alchimist - alkemist
alchimistisch - alkemist, alkemistisk
Alge - alg Algebra - algebra
algebraisch - algebraisk
Algerien - Algeriet
algerisch - algerisk
Algier - Alger
Algorithmus - algoritm
alias - alias
Alibi - alibi, ursäkt
Alibifunktion - förevändning, ursäkt
Alimente - underhåll
alkalisch - alkalisk
Alkohol - alkohol, sprit
Alkohol - Anwendungen
Alkohol - Zusatzerklärungen
alkoholarm - alkoholsvag
Alkoholeinfluss - spritpåverkan
alkoholfrei - alkoholfri
Alkoholgegner - nykterist, absolutist
Alkoholgehalt - alkoholhalt
Alkoholgenuss - alkoholförtäring, spritförtäring
alkoholhaltig - alkoholhaltig
Alkoholika - alkoholhaltiga drycker, sprit
Alkoholiker - alkoholist
Alkoholikerin - alkoholist, kvinnlig alkoholist
alkoholisch - alkoholhaltig, sprit-
alkoholisieren - supa ngn full, tillsätta alkohol till
alkoholisiert - berusad
Alkoholismus - alkoholism
Alkoholmissbrauch - alkoholmissbruk, spritmissbruk
Alkoholspiegel - alkoholhalt, promillehalt
Alkoholsüchtige(r) - alkoholist, alkoholmissbrukare
Alkoholsünder - rattfyllerist
Alkoholtest - alkoholtest
Alkoholverbot - alkoholförbud
Alkoholvergiftung - alkoholförgiftning
Alkoven - alkov
all - all, alla
All - världsallet, universum
allabendlich - varje kväll
allein - ensam, allena, endast, blott, bara
allerdings - visserligen,förvisso, i och för sig, dock, men
allerlei - allehanda, all möjlig, allsköns, diverse
alles - all
allgemein - allmän, allmänt
alljährlich - årlig, årligen, varje år, återkommande
Alltag - vardag
als - när, då, som, såsom, eftersom, för att
also - alltså, således, så, sålunda
alt - gammal
Alter - ålder, ålderdom, äldre, tidsålder
altmodisch - gammaldags, gammalmodig, omodern, förlegad
Ampel - trafikljus, trafiksignal
amüsant - rolig, trevlig, underhållande
Anblick - anblick, åsyn, syn
Änderung - ändring, förändring
anerkannt - erkänd, framstående, godkänd
anerkennen - erkänna, godkänna, acceptera, uppskatta
Anfang - början, begynnelse
Anfang - Zusatzerklärungen
anfangen - börja, påbörja, göra
Anfänger(in) - nybörjare
Anfängerkurs - nybörjarkurs
anfänglich - ursprunglig, första, inledande, i början, till att börja med
anfangs - först, i början, till att börja med
Anfangsbuchstabe - begynnelsebokstav
Anfangsgehalt - begynnelselön
Anfangsgeschwindigkeit - utgångshastighet
Anfangskapital - startkapital
Anfangsschwierigkeit - initialsvårighet
Anfangsstadium - initialskede, första stadium
Anfangszeit - start, början, inledningsskede
anfassen - fatta tag i, röra vid, hjälpa till
anfauchen - fräsa (till)
Angebot - anbud, erbjudande, offert, utbud, sortiment
Angebotsausschreibung - anbudsförfarande
angeheitert - lätt berusad, glad, upprymd
Angeklagte(r) - anklagad, åtalad, svarande
Angel - metspö, gångjärn
Angelegenheit - angelägenhet, ärende, affär, sak
Angelhaken - metkrog
angeln - meta, pimpla, fiska
angeln - Anwendungen
angeln - Zusatzerklärungen
Angelrute - metspö
Angelschein - fiskekort
Angelschnur - rev, metrev, lina, fiskelina
angenehm - angenäm, behaglig, trevlig
Angst - rädsla, ångest, ängslan, oro
Angst - Zusatzerklärungen
ängstlich - ängslig, orolig, osäker
anklopfen - knacka, knacka på
ankommen - komma, komma fram, anlända, bero på
Ankunft - ankomst, framkomst, ankomsttid
anmelden - anmäla
Anrede - tilltal, hälsningsfras, tilltalsord
Anreise - ditresa, hitresa, ankomst
Ansicht - åsikt, uppfattning, mening, tanke
Ansicht - Zusatzerklärungen
Anstand - anständighet, sätt, etikett, god ton
anstatt - i stället för
Antrag - ansökan, begäran, yrkande, ansökningsblankett
Antwort - svar, respons
Antwort - Anwendungen
antworten - svara
anwenden - använda, begagna, nyttja, tillämpa, praktisera
Anzahl - antal, mängd
anzahlen - lämna handpenning på
Anzahlung - handpenning, kontantinsats
Anzahlungssumme - handpenning
anzapfen - slå upp, börja tappa, avlyssna en ledning, koppla in sig, låna pengar av, vigga pengar av
Anzeichen - tecken, märke, symtom, förebud
Anzeige - anmälan, annons, tillkännagivande, meddelande, notis
anzeigen - anmäla, annonsera, tillkännage, meddela, visa
Anzeigenblatt - annonsblad, annonstidning
Anzeigenteil - annonsbilaga, annonssidor
Anzeiger - mätare, visare, indikator, mindre tidning
Anzeigetafel - resultattavla, anslagstavla
anzetteln - ställa till med, anstifta
anziehen - klä på
anziehend - tilldragande, attraktiv, tilltalande
Anziehung - dragning, dragningskraft, attraktion
Anziehungskraft - dragningskraft, tyngdkraft, attraktion
Anziehungspunkt - attraktion
Anzug - kostym, klädsel
anzüglich - insinuant, spydig, menande, anstötlig, oanständig
Anzüglichkeit - anspelning, insinuation, spydighet
anzünden - tända, antända, sätta eld på
Anzünder - tändare
anzweifeln - betvivla, tvivla på, ifrågasätta
Aorta - aorta
apart - stilig, elegant, exklusiv, speciell, säregen, ovanlig
Apartheid - apartheid
Apartheidpolitik - apartheidpolitik
Aparthotel - lägenhetshotell
Apartment - lägenhet, svit
Apartmenthaus - hyreshus
Apathie - apati
apathisch - apatisk
Apenninen - Apenninerna
Apenninenhalbinsel - Apenninska halvön
Aperitif - aperitif
Apfel - äpple
Apfelbaum - äppelträd
Apfelbaum - Anwendungen
Apfelmus - äppelmos
Apfelsaft - äppeljuice, äppeldricka
Apfelsaft - Anwendungen
Apfelsaft - Zusatzerklärungen
Apfelsine - apelsin
Apfelsine - Anwendungen
Apfelsine - Zusatzerklärungen
Apfelstrudel - apfelstrudel
Apfelwein - äppelvin
Aphasie - afasi
Aphorismus - aforism
Apokalypse - apokalyps
Apostel - apostel
Apostelgeschichte - Apostlagärningarna
apostolisch - apostolisk, påve-, påvlig
Apostroph - apostrof
Apotheke - apotek, affär med hutlösa priser
Apothekenhelferin - apotekstekniker, kvinnlig apotekstekniker
apothekenpflichtig - endast på apoteket
Apotheker - farmaceut, apotekare
Apparat - apparat, telefon, bjässe
Aprikose - aprikos, aprikosträd
April - april
April - Anwendungen
Aprilscherz - aprilskämt
Aprilwetter - aprilväder
Aquaplaning - vattenplaning
Aquarell - akvarell, akvarellmålning
Aquarellfarbe - akvarellfärg
aquarellieren - måla i akvarell
Aquarellmaler - akvarellmålare
Aquarellmalerei - akvarellmåleri, akvarellmålning
Aquarienfisch - akvariefisk
Aquarium - akvarium
Äquatore - ekvator
Äquatorhöhe - ekvatorhöjd
Äquatortaufe - linjedop
Aquavit - akvavit
äquivalent - ekvivalent, likvärdig
Äquivalent - ekvivalent, motsvarighet, ersättning, fullgod ersättning
Ar - ar
Ära - era, epok
Araber - arab
Araberin - arabiska
Arabeske - arabesk
arabisch - arabisk
Arabisch - arabiska
Arbeit - arbete, jobb, göromål, anställning, arbetsplats
arbeiten - arbeta, jobba, slita, kämpa, göra, tillverka
Arbeiter - arbetare
Arbeiterbewegung - arbetarrörelse
Arbeitergewerkschaft - fackförening
Arbeiterin - arbeterska, arbetare, kvinnlig arbetare, arbetsbi, arbetsmyra
Arbeiterklasse - arbetarklass
Arbeitermilieu - arbetarbakgrund
Arbeiterpartei - arbetarparti
Arbeiterschaft - arbetarna, arbetarklassen
Arbeitgeber - arbetsgivare
Arbeitgeberanteil - arbetgivaravgift
Arbeitgeberin - arbetsgivare, kvinnlig arbetsgivare
Arbeitgeberverband - arbetsgivarorganisation, arbetsgivarförening
Arbeitnehmer - arbetstagare, löntagare
Arbeitnehmeranteil - arbettagarens andel av socialförsäkringsavgifter
Arbeitnehmerin - arbetstagare, löntagare, kvinnlig arbetstagare
Arbeitnehmerorganisation - löntagareorganisation, arbetstagareorganisation
arbeitsam - arbetsam, flitig
arbeitsam - Zusatzerklärungen
Arbeitsamt - arbetsförmedling
Arbeitsausfall - bortfall av arbetstid
Arbeitsbedingungen - arbetsförhållanden, arbetsvillkor
Arbeitsbelastung - arbetsbelastning, arbetsbörda
Arbeitsbeschaffung - skapande av arbetstillfällen, skapande av jobb
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - sysselsättningsskapande åtgärd, arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Arbeitsbeschaffungsprogramm - programm för skapande av arbetstillfällen, programm för skapande av jobb, arbetsmarknadspolitisk programm
Arbeitsbescheinigung - tjänstgöringsbevis
Arbeitseifer - arbetslust
Arbeitseinkommen - inkomst av tjänst, arbetsinkomst
Arbeitseinstellung - arbetsnedläggelse
Arbeitserlaubnis - arbetstillstånd
Arbeitsessen - arbetslunch, arbetsmiddag
Arbeitsessen - Zusatzerklärungen
arbeitsfähig - arbetsför, arbetsförmögen, arbetsduglig
arbeitsfrei - ledig
Arbeitsfrieden - arbetsfred
Arbeitsgang - arbetsmoment, arbetsgång
Arbeitsgebiet - arbetsområde, verksamhetsområde, verksamhetsfält
Arbeitsgemeinschaft - arbetsgrupp, team, samarbetsorgan, arbetsgemenskap, fritt valt ämne
Arbeitsgenehmigung -arbetstillstånd
Arbeitsgericht - arbetsdomstol
Arbeitsgruppe - arbetsgrupp, team
arbeitsintensiv - arbetsintensiv, arbetskrävande
Arbeitskampf - arbetskonflikt, arbetstvist
Arbeitskleidung - arbetskläder
Arbeitsklima - stämmning, stämmning på arbetsplaatsen
Arbeitsplatz - arbetsplats, jobb, arbete
Ärger - irritation, ilska, förtret
arm - fattig, mager
arm - Zusatzerklärungen
Arm - arm
Armatur - armatur, teknisk armatur
Armaturenbrett - instrumentbräde
Armband - armband
Armbanduhr - armbandsur
Armbinde - armbindel, stödförband för arm, mitella
Armbruch - armbrott
Armee - armé
Armeekorps - armékår
Ärmel - ärm, häck
Ärmelkanal - Engelska kanalen
ärmellos - ärmlös, utan ärmar
Armenien - Armenien
Armenier - armenier
Armenierin - armeniska
armenisch - armenisk
Armenisch - armeniska
Arme - fattig, stackare
armieren - armera
Armlehne - armstöd
Armleuchter - flerarmad ljusstake, kandelaber, din skitstövel
ärmlich - fattig, torftig, eländig
Armreif - armring
Armreifen - aarmring
armselig - eländig, usel, torftig, futtig
Armsessel - karmstol
Armstuhl - karmstol
Armut - fattigdom, armod, brist
Armut - Zusatzerklärungen
Armutszeugnis - oförmåga
Aroma - arom
Aroma - Zusatzerklärungen
aromatisch - aromatisk
aromatisieren - smaksätta, tillsätta aromämne (till), tillsätta essens (till)
arrangieren - arrangera, ordna
Arrest - arrest, häkte
Arzt - läkare, doktor
as - ass
As - ass, As-Dur, Ass
Asbest - asbest
Asbestose - asbestos
aschblond - cendré, cendréfärgad, askblond
Asche - aska, stoft
Asche - Anwendungen
Aschenbahn - kolstybben
Aschenbecher - askkopp, askfat
Aschenbrödel - askunge, Askungen
Aschenputtel - askunge, Askungen
Ascher - askkopp, askfat
Aschermittwoch - askonsdag
aschfahl - askgrå, gråblek
aschgrau - askgrå
Ascorbinsäure - askorbinsyra
As-Dur - Ass-dur
äsen - beta
aseptisch - aseptisk
äser - Aas
Aserbaidschan - Azerbadjzjan
Asiat -asiat
Asiatin - asiatiska
asiatisch - asiatisk
Asien - Asien
Askese - askes
Asket - asket
asketisch - asketisk
asozial - asocial, socialt missanpassad
Asoziale(r) - asocial individ, socialt missanpassad individ
Aspekt - aspekt
Asphalt - asfalt
asphaltieren - asfaltera
Ass - ess, stjärna, serveess, hole in one
Assel - gråsugga
Assembler - assembler
Assessor - notarie, adjunkt, gymnasieadjunkt
Assessorin - notarie, adjunkt, gymnasieadjunkt
Assi - assistent, medhjälpre, forskningsassistent, amanuens
Assistent - assistent, medhjälpre, forskningsassistent, amanuens
Assistentin - assistent, medhjälpre, forskningsassistent, amanuens
Assistentenstelle - assistenttjänst, Assistent
Assisstenzarzt - AT-läkare, underläkare
assistieren - assistera
Assoziation - association
asoziieren - associera, gå samman
Ast - gren, kvist
Ast - Zusatzerklärungen
Aster - aster
Ästhet - estet
Ästhetik - estetik
ästhetisch - estetisk
Asthma - astma
Asthmatiker - astmatiker
asthmatisch - astmatisk
Astrologe - astrolog
Astrologie - astrologi
astrologisch - astrologisk
Astronaut - astronaut
Astronom - astronom
Astronomie - astronomi
astronomisch - astronomisk
Astrophysik - astrofysik
Asyl - asyl, härbärge, natthärbärge
Asylant - asylsökande
Asylantenheim - flyktingförläggning
Asylbewerber - asylsökande
Asylrecht - asylrätt, rätt till asyl, rätt att ge asyl
asymmetrisch - asymmetrisk
asynchron - asynkron
Atelier - ateljé, filmstudio
Atem - andetag, andedräkt, anda, andhämtning
atemberaubend - hisnande, som får en att tappa andan
Atembeschwerden - andningsbesvär, andningssvårigheter
atemlos - andfådd, med anden i halsen, andlös, spänd
Atemnot - andnöd, andtäppa
Atempause - andningspaus, andhämtningspaus, andrum
Atemspende - konstgjord andning, mun mot mun-metoden
Atemübung - andningsövning, andningsgymnastik
Atemwege - luftvägar, andningsvägar
Atemzug - andetag, andhämtning
Atemzug - Zusatzerklärungen
Atheismus - ateism
Atheist - ateist
atheistisch - ateistisk
Äther - eter
ätherisch - eterisk
Äthiopien - Etiopien
äthiopisch - etiopisk
Athlet - atlet
athletisch - atletisk
Äthylen - etylen
Atlantik - Atlanten
atlantisch - atlantisk
Atlas - atlas, kartbok, Atlas, atlasbergen
atmen - andas
aua - aj!
auch - också, även, verkligen, än, omän, även om
auf - på, till, över, upp
Aufenthalt - vistelse, uppehåll
Aufenthalt - Zusatzerklärungen
Aufgabe - uppgift, problem
Auftrag - uppdrag, uppgift, beställning, order
aufwecken - väcka, väcka upp, uppväcka
Auge - öga, prick
Auge - Zusatzerklärungen
Augenarzt - ögonläkare
Augenärztin - ögonläkare, kvinnlig ögonläkare
Augenbinde - ögonbindel, lapp förögat
Augenblick - ögonblick
augenblicklich - ögonblicklig, omedelbar, nuvarande, aktuell, nu, rådande
Augenbraue - ögonbryn
Augenbraunstift - ögonbrynspenna
Augendeckel - ögonlock
Augenfältchen - rynkor kring ögonen
Augenfarbe - ögonfärg, färg på ögonen
Augenfehler - synfel
Augenheilkunde - oftalmiatrik, oftalmologi
Augenhöhe - i ögonhöjd
Augenhöhle - ögonhåla
Augenklappe - lapp för ögat
Augenklinik - ögonklinik
Augenkrankheit - ögonsjukdom
Augenlicht - syn
Augenlid - ögonlock
Augen-Make-up - ögonmakeup
Augenmaß - ögonmått, omdöme
Augenmaß - Zusatzerklärungen
Augenmerk - uppmärksamhet
Augenmuskel - ögonmuskel
Augennerv - synnerv
Augenschein - sken, yttre sken, granskning
augenscheinlich - uppenbar, tydlig, uppenbarligen, tydligen
Augentropfen - ögondroppar
Augentrost - ögontröst
Augenweide - ögonfröjd, fröjd för ögat
Augenwimper - ögonhår, ögonfransar
Augenwinkel - ögonvrå
Augenwischerei - lurendrejeri, bluff
Augenzahn - hörntand, ögontand
Augenzeuge - ögonvittne
Augenzeugenbericht - ögonvittnesskildring
Augenzwinkern - blinkning
August - augusti
August - Anwendungen
August - clown, tönt, dummerjöns
aus - ur, från, av, i, på
Ausblick - utsikt, utblick, perspektiv
Ausflug - utflykt, utfärd
ausfüllen - fylla ut, fylla i
Ausgang - utgång
ausgehen - gå ut
Auskunft - upplysning, information, besked
Auskunft - Zusatzerklärungen
Ausland - utlandet
Auslöser - utlösare, avtryckare
Ausnahme - undantag
Ausnahmezustand - undantagstillstånd
ausnahmslos - undantagslös. utan undantag, enhällig
Auspuff - avgassystem, avgasrör
Auspuffanlage - avgassystem
Auspuffgase - avgaser
Ausrede - undanflykt, svepskäl, förevändning
ausreden - sluta tala, tala färdigt, övertala att avstå
ausreichen - räcka (till), vara tillräcklig, förslå, reda sig med, klra sig med
ausreichend - tillräcklig, fyra
Ausreise - utresa, avresa
Ausreise - Zusatzerklärungen
Ausreiseerlaubnis - utresetillstånd
Ausreisegenehmigung - utresetillstånd
ausreisen - resa ut ur landet, lämna landet, avresa
Ausruf - rop, utrop, skrik
ausrufen - utropa, ropa ut, proklamera
Ausrufezeichen - utropstecken
ausruhen - vila, vila ut
Aussaat - sådd, utsäde
Aussage - yttrande, utsaga, uttalande, uppgift, redogörelse, vittnesmål,
     uttryck, innehåll, budskap
Aussagekraft - uttrycksfullhet, konstnärlig tyngd
aussagen - säga, uttrycka, lämna en redogörelse, vittna, avlägga vittnesmål,
     lämna uppgifter
Aussatz - såetälska
ausschalten - stänga av, slå av, släcka
Ausschank - utskänkning, servering, disk, bar
Ausschau - utkik
außen - utanpå, på utsidan, utvändig
außen - Zusatzerklärungen
Auster - ostron
austoben - resa ut, leka och stoja, festa, festa om, slå runt, ge utlopp åt
austragen - bära ut, föda, utkämpa, spela, stryka, stryka ut, skvallra om, föra
     vidare, sprida ut
Austragungsort - tävlingsplats, plats för tävlingen
austrainiert - i topptrim, i högform
Austrlien - Australien
Australier - australiensare, australier
Australierin - australiensiska
australisch - australiensisk, australisk
austreiben - driva ut, driva bort, jaga bort, fördriva, slå ut, spricka ut
austreten - utträda, komma ut, strömma ut, måste gå på toaletten, trampa ut,
     gå ut
austricksen - överlista, lura, dribbla bort
austrinken - dricka ur, dricka upp
Austritt - utträdande, utträde, utströmmande
Austrittserklärung - begäran om utträde
austrocknen - torka ut
austüfteln - klura ut, fundera ut, lägga upp
ausüben - utöva
Ausübung - utövning, utövande, verkställande
ausufern - spåra ur, stiga över sina bräddar
Ausverkauf - rea, realisation, utförsäljning, slutförsäljning
ausverkaufen - rea ut, realisera, sälja ut, sälja slut på
auswachsen - börja gro, tillta, växa, växa ur
Auswahl - urval, val
auswählen - välja ut
Auswahlmannschaft - kombinerat lag
Auswahlverfahren - urvalsmetod
Auswanderer - utvandrare
auswandern - utvandra, emigrera
Auswanderung - utvandring, emigration
auswärtig - utrikes, utrikes-, utländsk
auswärts - utåt, på annan ort, utanför staden, utanför orten
Auswärtsspiel - bortamatch
auswaschen - tvätta ren, tvätta upp, tvätta bort, tvätta ur, diska ur, spola
     bort, erodera, holka ur
Auswechselbank - avbytarbänk, reservbänk
auswechselbar - utbytbar
auswechseln - byta, byta ut, ersätta
Auswechselspieler - ersättare, avbytare, reserv
Auswechselung - byte, utbyte
Ausweg - utväg
Ausweg - Anwendungen
ausweglos - hopplös, förtvivlad, utsiktslös
ausweichen - gå ur vägen, väja, väja undan, tvingas byta till, gå över till
ausweichend - undvikande, undanglidande
Ausweichmanöver - undanmanöver
Ausweichstelle - mötesplats
ausweinen - gråta ut (hos), sluta gråta
Ausweis - legitimation, identitetskort, id-kort
ausweisen - utvisa, förvisa, utvisa, legitimera sig
Ausweiskontrolle - legitimationskontroll
Ausweispapiere - identitetspapper, identitetshandlingar, legitimations-
     handlingar
Ausweisung - utvisning
ausweiten - töja, töja ut, tänja, tänja ut, göra vidare, utvidga, öka, bli vidare,
     utvigas
auswendig - utantill
auswerfen - kasta ut, lägga ut, skyffla upp, skotta upp, anslå, dela ut,
     bestämma, producera
auswertbar - analyserbar, somkan utvärderas, som kan utnyttjas, möjlig att
     utnyttja, användbar
auswerten - utvärdera, analysera, utnyttja, dra nytta av, använda sig av
Auswertung - utvärdering, analys, utnyttjande, användning
auswickeln - veckla upp, packa upp, komma fram, krypa fram
auswiegen - väga upp
auswirken - påverka
Auswirkung - verkan, effekt, följd, konsekvens
auswischen - torka av, torka ut, sudda ut, vara taskig mot, smita, sticka
auswringen - vrida, vrida ur
Auswuchs - utväxt, svulst, puckel, överdrift, oönskad utveckling, negativ
     utveckling
auswuchten - balansera
Auswurf - utkastande, upphostning, avskum, drägg
auszahlen - betala ut, avlöna, löna sig
auszählen - räkna, räkna ihop, räkna ut
Auszahlung - utbetalning
auszeichnen - märka, prismärka, utmärka, hedra, karakterisera,
     känneteckna
Auszeichnung - märkning, prismärkning, utmärkelse
Auszeit - time-out, spelavbrott
ausziehbar - utdragbar, utdrags-
ausziehen - dra ut, skinna, plocka, rita i, dra ur, extrahera, göra extrakt på,
     göra utdrag ur, excerpera, klä av sig, ta av sig
Ausziehplatte - utdragsskiva
Ausziehtisch - utdragsbord
Auszubildende(r) - lärling
Auszug - flyttning, utflyttning, uttåg, avmarsch, utdrag, sammandrag, excerpt,
     extrakt
auszugsweise - i utdrag, i sammandrag
auszupfen - rycka ut, dra ut, dra upp, plocka
autark - ekonomisk oberoende, självförsörjande, självständig, oberoende
Autarkie - autarki, självförsörjning, självständighet, oberoende
authentisch - autentisk
Autismus - autism
autistisch - autistisk
Auto - bil
Autoatlas - bilatlas
Autobahn - motorväg
Autobahn - Anwendungen
Autobahnauffahrt - motorvägspåfart
Autobahnausfahrt - motorvägsavfart
Autobahndreieck - motorvägsknutpunkt
Autobahngebühr - motorvägsavgift, motorvägstull
Autobahnkreuz - motorvägskorsning
Autobahnraststätte - servering vid motorvägen, restaurang vid motorvägen
Autobahnzubringer - tillfartsväg
Autobank - drive-in-bank
Autobiografie - autobiografi, självbiografi
Autobiographie - autobiografi, självbiografi
Autobombe - bilbomb
Autobus - buss
Autocross - rallycross
Auto-Cross - rallycross
Autodidakt - autodidakt, självlärd
Autodieb - biltjuv
Autofähre - bilfärja
Autofahren - bilkörning, bilåkning
Autofahren - Zusatzerklärungen
Autofahrer - bilist, bilförare
Autofahrerin - bilförare, kvinnlig bilförare, bilist, kvinnlig bilist
Autofahrt - bilfärd, biltur
Autofalle - hastighetskontroll, fartkontroll
autofrei - bilfri
Autofriedhof - bilkyrkogård
Autogramm - autograf
Autogrammjäger - autografjägare
Autohändler - bilhandlare
Autokino - drive-in-bio
Autoknacker - bilinbrottstjuv
Autokolonne - bilkaravana, bilkonvoj
Autokurier - bilbud
Automarder - bilinbrottstjuv
Automarke - bilmärke
Automat - automat
Automatik - automatik
Automatikgetriebe - automatisk växellåda, automatlåda
Automatikgurt - rullbälte
Automation - automation
automatisch - automatisk
automatisieren - automatisera
Automechaniker - bilmekaniker
Automobil - bil, automobil
Automobilindustrie - bilindustri
Automobilklub - bilklubb, automobilklubb
autonom - autonom
Autonomie - autonomi
Autonummer - registreringsnummer, bilnummer
Autopilot - autopilot
Autopsie - autopsi, obduktion
Autor - författare
Autoradio - bilradio
Autoreifen - bildäck
Autoreisezug - biltåg
Autorennen - biltävling
Autoreparatur - bilreparation
Autorin - författarinna, författare, kvinnlig författare
autorisieren - auktorisera, berättiga, bemyndiga
autorisieren - Zusatzerklärungen
autoritär - autorität, auktoritär
Autorität - auktoritet
Autorschaft - författerskap
Autoschalter - disk i en drive-in-bank, lucka i en drive-in-bank
Autoschlange - bilkö
Autoschlosser - bilmekaniker
Autoschlüssel - bilnyckel
Autostopp machen - lifta
Autostraße - bilväg
Autostrich - horgata, horstråk
Autosuggestion - självsuggestion, autosuggestion
Autotelefon - biltelefon, mobiltelefon
Autounfall - bilolycka
Autoverkehr - biltrafik
Autoverleih - biluthyrning, biluthyrningsfirma
Autowerkstatt - bilverkstad
auweh - aj, oj
auwei(a) - aj då, asch
Avantgarde - avantgarde
avantgardistisch - avantgardistisk
Aversion - aversion
Avocado - avokado
Avocato - avokado
axial - axial
Axiom - axiom
Axt - yxa
Ayatollah - ayatolla, ayatollah, ayatullah
Ayurveda - ayurveda
Azalee - azalea
Azetat - acetat
Azimut - azimut
Azoren - Azorerna
Azteke - aztek
aztekisch - aztekisk
Azetylen - acetylen
Azetylsalizylsäure - acetylsalicylsyra
Azubi - lärling
Azur - azur
azurblau - azurblå
Azzurri - italienare, det italienska laget
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.