Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

da - där, här, då, förrän, eftersom, när, enär
dabei - vid, därvid, därmed, dessutom
dabeibleiben - stanna där, stanna kvar
dabeihaben - ha med, ha med sig
dabeisein - vara med (på), delta i
dabeistehen - stå bredvid, stå och se på
dableiben - stanna kvar, bli kvar
da capo - dacapo, da capo
Dach - tak, skydd
Dach - Zusatzerklärungen
Dachantenne - takantenn
Dachbalken - takbjälke
Dachbalken - Anwendungen
Dachbelastung - takbelastning
Dachboden - vind
Dachboden - Anwendungen
Dachfenster - takfönster
Dachbox - takbox
Dachbox - Anwendungen
Dachdecker - taktäckare, takläggare
Dachfenster - takfönster, vindsfönster
Dachfirst - takås, taknock
Dachflechte - ulvlav
Dachflechte - Anwendungen
Dachform - takform
Dachgarten - takträdgård, takterrass
Dachgepäckträger - takräck, takräcke
Dachgeschoss - vind, loft, vindsvåning, takvåning
Dachgeschoss - Zusatzerklärungen
Dachgesellschaft - holdingbolag
Dachgiebel - takgavel
Dachgiebel - Anwendungen
Dachhase - katt
Dachhöhe - takhöjd
Dachkammer - vindskammare, vindskupa
Dachkammer - Zusatzerklärungen
Dachkoffer - takbox
Dachlawine - snöras, snöras från tak
Dachluke - taklucka, litet takfönster
Dachpappe - takpapp
Dachrinne - takränna
Dachrinne - Anwendungen
Dachs - grävling
Dachs - Anwendungen
Dachschaden - skada på tak
Dachschiefer - takskiffer
Dachseisen - grävlingssax
Dachsfell - grävlingspäls
Dachshaar - grävlingshår
Dachshund - tax, taxhund, grävlingshund
Dächsin - grävlingshona
Dachsjagd - grävlingsjakt
Dachsloch - grävlingshål
Dachstuhl - takstol
Dachstuhl - Anwendungen
Dachterrasse - takterrass
Dachterrasse - Anwendungen
Dachwohnung - vindsvåning
Dachziegel - taktegel, takpanna, tegelpanna
Dachzimmer - vindsrum
Dackel - tax
Dackel - Anwendungen
Dadaismus - dadaism
Dadaist - dadaist
dadaistisch - dadaistisk
dadurch - genom, den, därmed, därigenom
dafür - för, därför, för det, i stället, i gengäld
dafürkönnen - rå för ngt
dagegen - emot, däremot, men, å andra sidan
dagegenhalten - invända, svara
dagegenstellen - motsätta sig, vara mot, vara emot
Daguerreotypie - dagerrotypi
daheim - hemma
daheim - Anwendungen
daher - därifrån, därför, därav
dahin - dit, ditåt, däråt, dit borta, åt det hållet, därhän, förbi,
     borta, förlorad, förstörd, slut
dahinaus - dit ut
dahindämmern - ligga i dvala
dahingehen - förgå, förlida
dahingestellt - återstår, vara osagt
dahinsagen - säga utan att tänka, säga utan att tänka sig för
dahinsiechen - tyna bort
dahinten - där borta, bakom, där bakom
dahinter - bakom, där bakom
dahinterklemmen - lägga manken till, ligga i
dahinterkommen - komma på
dahinterstecken - ligga bakom, stå bakom
dahinterstehen - stå bakom, ligga bakom
dahinvegetieren - vegetera
dahinwelken - vissna, vissna bort, förtvina
dahinziehen - dra fram, glida förbi, gå, dra ut på tiden
Dahlie - dahlia
Dahlie - Anwendungen
Dahliensorte - dahliasort
Dalapferd - dalahäst
Dalapferd - Anwendungen
Dalarna - Dalarna
Dalasandstein - dalasandsten
dalassen - lämna kvar, låta vara kvar
Dalekarlien - Dalarna
daliegen - ligga där
dalli - sno på, fort, kom igen nu, rör på påkarna
Dalmatien - Dalmatien
Dalmatiner - dalmatiner
Dalmatinerwelpe - dalmatinervalp
Dalsland - Dalsland
Dalsländer - dalbo, dalslänning
Dalsländerin - dalsländska
dalsländisch - dalsländsk
Dalsländisch - dalbomål, dalmål
Dalsland Kanal - Dalslands kanal
damalig - dåvarande, dåtida
damals - då, den gången då för tiden
Damask - damask
Damast - damast
Damastleinwand - linnedamast
Damastpapier - damastpapper
Damasttuch - damastduk
Damastserviette - damastservett
Damastserviette - Anwendungen
Damastweberei - damastväveri
Damastwebung - damastväv
Dame - dam, drottning
Dame - Zusatzerklärungen
Damenabteilung - damavdelning
Damenbadehaus - dambadhus
Damenbandy - dambandy
Damenbart - skägg på kvinna, växt på kvinna
Damenbegleitung - damsällskap
Damenbekanntschaft - dambekantskap
Damenbekleidung - damkläder
Damenbekleidung - Anwendungen
Damenbesuch - dambesök
Damenbinde - dambinda, sanitetsbinda
Damendoppel - damdubbel
Dameneinladung - dambjudning
Dameneinzel - damsingel
Damenessen - dambjudning
Damenfahrrad - damcykel
Damenfahrrad - Anwendungen
Damenfinale - damfinal
Damenfriseur - damfrisör
Damenfriseur - Anwendungen
Damenfriseurin - damfrisörska
Damenfußball - damfotboll
Damengolf - damgolf
damenhaft - damig
Damenhandball - damhandboll
Damenhosen - dambyxor
Damenbekleidung - damkläder
Damenkonfektion - damkonfektion
Damenmannschaft - damlag
Damenmode - dammode
Damenmode - Anwendungen
Damenorchester - damorkester
Damenrad - damcykel
Damensalon - damfrisering
Damensattel - damsadel
Damensauna - dambastu
Damenschuh - damsko
Damenschuh - Anwendungen
Damensitz - damsadel
Damentoilette - damtoalett, damtoa, damrum, toalett, aftontoalett
Damenunterwäsche - damunderkläder
Damenwahl - damernas, damernas dans
Damenwäsche - damunderkläder
Damenzeitschrift - damtidning, damtidskrift
Damenzeitschrift - Anwendungen
Damenzeitung - damtidning
Damenzeitung - Anwendungen
Damespiel - dam, damspel
Damespielbrett - dambräde
Damhirsch - dovhjort
Damhirsch - Anwendungen
damit - med, den, därmed, därav, därigenom, för att
dämlich - dum, fånig
Damm - damm, fördämning, (ban)vall, (väg)bank, bäckenbotten, körbana
dämmen - dämma upp, isolera
dämmerig - halvdunkel, halvmörk, skum
dämmerig - Zusatzerklärungen
Dämmerlicht - gryningsdager, skymningsdager, halvdunkel,
     halvdager, svagt ljus
dämmern - dagas, gry, ljusna, skymma, halvsova, dåsa, ligga i dvala
Dämmerung - skymning, gryning, dagning, halvdager
Dämmerung - Anwendungen
Dämmerung - Zusatzerklärungen
Dämmerzustand - halvdvala, omtöcknat tillstånd
dämmrig - halvdunkel, halvmörk, skum
dämmrig - Zusatzerklärungen
Damoklesschwert - damoklessvärd
Dämon - demon, ond ande
dämonisch - demonisk
Dampf - ånga, dunst
Dampf - Zusatzerklärungen
Dampfbad - ångbad
Dampfbad - Anwendungen
Dampfbehandlung - ångbehandling
Dampfbildung - ångbildning
Dampfbügeleisen - ångstrykjärn
Dampfbügeleisen - Anwendungen
Dampfdruck - ångtryck
dampfen - ånga, ryka, ånga iväg, bolma
dämpfen - dämpa, ånga, ångkoka, stuva
Dampfer - ångare, ångbåt, ångfartyg
Dämpfer - sordin, dämpare, ångkastrull
Dämpfer - Zusatzerklärungen
Dampferanlegestelle - ångbåtsbrygga
Dampferlinie - ångbåtslinje
Dampferlinie - Anwendungen
Dampfgenerator - ånggenerator
Dampfhammer - ånghammare
Dampfhammer - Anwendungen
Dampfheizung - ångvärmeledning
Dampfkessel - ångpanna
Dampfkessel - Anwendungen
dampfkochen - ångkoka
Dampfkochtopf - tryckkokare
Dampfkochtopf - Anwendungen
Dampfmaschine - ångmaskin
Dampfschiff - ångbåt, ångfartyg
Dampfschiff - Zusatzerklärungen
Dampfturbine - ångturbin
Dampfturbine - Anwendungen
Dampfventil - ångventil
Dampfwalze - ångvält
danach - efter, därefter, sedan, efteråt
Däne - dansk
Dänenfahne - dannebrog
Dänemark - Danmark
Dänin - danska
Dandy - dandy, sprätt
daneben - bredvid, dessutom, därjämte
daneben - Zusatzerklärungen
danebenbenehmen - uppföra sig illa
danebengehen - missa, inte träffa, gå galet, gå åt skogen
danebengreifen - ta fel, missa, spela fel
danebenhauen - missa, missa grovt
danebenschießen - bomma, missa, missta sig
Dänemark - Danmark
daniederliegen - vara sängliggande, ligga nere
Dänin - danska
dänisch - dansk
Dänisch - danska
dank - tack vare, på grund av
Dank - tack, tack vare
dankbar - tacksam, slitstark
dankbar - Zusatzerklärungen
Dankbarkeit - tacksamhet, erkänsla
Dankbarkeit - Zusatzerklärungen
danke - tack, tack så mycket
danke - Anwendungen
danken - tacka
Dankesbrief - tackbrev
Dankesbrief - Anwendungen
Dankeschön - tack
Dankeskarte - tackkort
Dankeskarte - Anwendungen
Dankeskirche - votivkyrka
Dankeskirche - Anwendungen
Dankesschuld - tacksamhetsskuld
Danksagung - tackkort, tackbrev
Dankschreiben - tackbrev, tackskrivelse
dann - sedan, därefter, så, i så fall, då
Danzig - Gdansk, Danzig
daran - vid den, vid denna, vid detta, vid dem, vid dessa
darangehen - sätta i gång, börja
daranmachen - sätta igång, börja
daransetzen - satsa, sätta in, ta itu
darauf - på den, på det, på denne, på detta, på dem, på dessa,
     därpå, därefter, sedan
daraufhin - på grund av det, därefter, därpå, när det gäller, med
     avseende på
daraus - ur det, ur denna, ur detta, ur dem, ur dessa, från det, från denna,
     från detta, från dem, från dessa
darben - lida nöd, lida brist, svälta, hungra
darbieten - erbjuda, uppföra, framföra, förete, visa sig, erbjuda sig, yppa sig
Darbietung - uppvisning, uppförande, framförande, föreställning, nummer
darbringen - framföra
Dardanellen - Dardanellerna
darin - i den, i det, i denna, i detta, i dem, i dessa, på den, på det, på denna,
     på detta, på dem, på dessa
darlegen - framlägga, redogöra för
Darlehen - lån
Darlehen - Anwendungen
Darlehensnehmer - låntagare
Darm - tarm, djurtarm, naturtarm, konsttarm
Darm - Zusatzerklärungen
Darmbakterien - tarmbakterier
Darmbein - tarmben
Darmbewegung - tarmrörelse
Darmblutung - tarmblödning
Darmflora - tarmflora
Darmflora - Anwendungen
Darmgas - tarmgas
Darmgrippe - maginfluensa
Darmgrippe - Anwendungen
Darminfektion - tarminfektion
Darminhalt - tarminnehåll
Darmkanal - tarmkanal
Darmkatarrh - tarmkatarr
Darmkrankheit - tarmsjukdom
Darmkrebs - tarmcancer, cancer i tarmen
Darmparasit - tarmparasit
Darmparasit - Anwendungen
Darmsaft - tarmsaft
Darmsaft - Anwendungen
Darmsekret - tarmsaft
Darmspülung - tarmsköljning
Darmsystem - tarmsystem
Darmsystem - Anwendungen
Darmträgheit - förstoppning
Darmverschluss - tarmvred
Darmwand - tarmvägg
Darmwand - Anwendungen
Darmzotten - tarmludd
darstellen - framställa, skildra, beskriva, spela, uppföra, framföra, föreställa,
     utgöra, representera, bilda, framstå, visa sig
Darsteller - skådespelare
Darstellerin - skådespelerska
Darstellung - framställning, skildring, beskrivning
Darstellung - Zusatzerklärungen
darüber - över, däröver
darüberstehen - stå över ngt
darum - om, den, däromkring, därför
darunter - under den, under det, under denna, under detta, under dem,
     under dessa, därunder, inunder
darunterfallen - höra till dem, höra till det, höra till den, räknas till dem,
     räknas till det, räknas dill den, falla under
darunterliegen - ligga under
daruntersetzen - sätta under
Darwinismus - darwinism
Darwinist - darwinist
darwinistisch - darwinistisk
dasein - vara närvarande, finnas inne
Dasein - tillvaro, existens, närvaro
Daseinsberechtigung - existensberättigande
dasitzen - sitta, sitta där
dass - eftersom, sedan
dastehen - stå, stå där, framstå
Date - dejt
Datei - fil, datafil
Daten - data, fakta
Daten - Anwendungen
Datenabteilung - dataavdelning
Datenbank - databank, databas
Datenbearbeitung - databearbetning
Datenerfassung - datainsamling
Datenexperte - dataexpert
Datenfernübertragung - dataöverföring
Dateninspektion - datainspektionen
Daten-Kunst - datakonst
Datenlagerung - datalagring
Datenlagerung - Anwendungen
Datenmenge - datamängd
Datenmissbrauch - dataintrång
Datenprogramm - dataprogram
Datenregister - dataregister
Datenschutz - datasäkerhet, dataskydd
Datenschutzamt - Datainspektionen
Datensichtgerät - bildskärm
Datenspeicher - minne, dataminne
Datensystem - datasystem
Datensystem - Anwendungen
Datentechnik - datateknik
Datentechniker(in) - datatekniker
Datenträger - datamedium
Datentypist - dataregistrerare, inkodare
Datenverarbeitung - databehandling
Datenverarbeitungsanlage - dataanläggning
Datenverkehr - datatrafik
Datenzentrale - datacentral
datieren - datera, datera sig
Datierung - datering
Dativ - dativ
Dativobjekt - dativobjekt
Dattel - dadel
Dattel - Anwendungen
Dattelkern - dadelkärna
Dattelpalme - dadelpalm
Dattelpalme - Anwendungen
Datum - datum
Datumsgrenze - datumgräns
Datumsgrenze - Anwendungen
Datumstempel - datumstämpel
Dauer - varaktighet, tidslängd, tidsrymd
Dauerarbeitslosigkeit - långtidsarbetslöshet
dauerhaft - varaktig, bestående, stabil, permanent, hållbar, slitstark, tålig
Dauerhaftigkeit - varaktighet, beständighet, stabilitet, hållbarhet,
     slitstyrka, tålighet
Dauerkarte - kort, periodkort, rabattkort, abonnemangskort
Dauerlauf - långdistanslöpning, löpning, motionslöpning
dauern - vara, räcka, förbli bestående, dröja
dauernd - varaktig, stadigvarande, permanent, ständig
Dauerparker - långtidsparkerare
Dauerregen - ihållande regn, långvarig regn
Dauerstellung - anställning, tillsvidareanställning
Dauerwelle - permanent
Dauerzustand - permanent tillstånd, konstant tillstånd
Daumen - tumme
Daumen - Anwendungen
Daumennagel - tumnagel
Daumennagel - Anwendungen
Daumenregel - tumregel
Daumenregel - Anwendungen
Daumenschraube - tumskruva
Däumling - tuta, tumme, tummeliten
Däumling - Zusatzerklärungen
Daune - dun
Daune - Anwendungen
Daunenbett - dunbädd
Daunendecke - duntäcke
Daunendecke - Anwendungen
Daunenjacke - dunjacka
Daunenjacke - Anwendungen
Daunenkissen - dunkudde
Daunenkissen - Anwendungen
Davidstern - davidsstjärna
davon - från, den, därav, därifrån
davonjagen - jaga bort, sparka, störta iväg, rusa iväg
davonkommen - komma undan, slippa undan, klara sig
davonlaufen - springa sin väg
davonmachen - smita, sticka, kila vidare
davonmachen - Zusatzerklärungen
davonstehlen - smyga sig undan, smyga sig bort
davontragen - bära bort, bära med sig därifrån
davonziehen - dra iväg
davor - framför, untanför, där framför, den för den
davorstehen - stå framför, stå inför
dazu - till den (det, denna, detta, dem dessa), därtill
dazugeben - ge på köpet, bidra med
dazugehören - höra till, behövas
dazugehörend - tillhörande
dazukommen - dyka upp, komma, komma förbi
dazulernen - lära sig ytterligare ngt
dazutun - ta mera av ngt, tillsätta mera av ngt
dazwischen - emellan, däremellan, mellan dessa, dessemellan, bland dem
dazwischenfahren - ingripa, träda emellan, skjuta emellan i
dazwischenkommen - komma emellan
dazwischenreden - lägga sig i samtalet
dazwischentreten - ingripa, gå emellan, komma emellan
DDR-Bürger - medborgare i Tyska demokratiska republiken, östtysk
D-Dur - D-dur
Deal - deal
dealen - langa knark
Dealer - knarklangare
Debatte - debatt, Diskussion
debattieren - debattera, diskutera
Debattenteilnehmer - debattdeltagare
debattieren - Zusatzerklärungen
Debet - debet
debil - debil
debitieren - debitera
Debüt - debut
debütieren - debutera
Debütroman - debutroman
dechiffrieren - dechiffrera
Deck - däck
Deckadresse - täckadress
Deckbett - täcke, sängtäcke
Decke - täcke, filt, tak
Decke - Zusatzerklärungen
Deckel - lock, pärm, mössa
decken - täcka, duka, skydda, gardera, dölja, mörklägga, trygga, betäcka
Deckenbeleuchtung - taklampa, takbelysning
Deckengemälde - takmålning
Deckengemälde - Anwendungen
Deckenlampe - taklampa
Deckenlampe - Anwendungen
Deckfarbe - täckfärg
Deckfarbe - Anwendungen
Deckmantel - täckmantel, förevändning
Deckmantel - Zusatzerklärungen
Deckname - täcknamn, antaget namn
Deckung - betäckning, skydd, täckning, mörkläggning, försvar, gard,
     bevakning, överenstämmelse, betäckning
deckungsgleich - kongruent, överenstämmande
Deckweiß - täckvitt
Deeskalation - nedtrappning
defekt - defekt
Defekt - defekt
defensiv - defensiv
Defensive - defensiv
Defibrillator - defibrillator
defilieren - defilera
definierbar - definierbar
definieren - definiera
Definition - definition
definitiv - definitiv
Defizit - deficit, underskott
Deflation - deflation
Deflationskrise - deflationskris
Defloration - defloration
Deformation - deformation
deformieren - deformera
Defroster - defroster, avfrostningsanordning, defroster
deftig - ordentlig, rejäl, saftig, mustig
Degen - värja
Degen - Anwendungen
degenerieren - degenerera
degeneriert - degenererad
Degenfechten - värjfäktning
Degenspitze - värjspets
Degenstoß - värjstöt
degradieren - degradera
dehnbar - tänjbar
dehnen - tänja, töja, sträcka, dra ut
Dehnung - töjning, förlängning
Dehnung - Zusatzerklärungen
Deich - skyddsdamm, damm
Deich - Anwendungen
Deichsel - skakel, tistelstång
deichseln - greja, fixa
dein - din
deinerseits - för din del, å din sida
deinesgleichen - en sådan som du, din like, din jämlike, sådana som du
deinetwegen - för din skull
deinetwillen - för din skull
Deismus - deism
Dekade - dekad, tio dagar
dekadent - dekadent
Dekadenz - dekadans
Dekan - dekan
dekantieren - dekantera
Dekantieren - dekantering
Deklamation - deklamation
deklamieren - deklamera
Deklaration - deklaration
deklarieren - deklarera
deklassieren - deklassera, klassa ned, utklassa
Deklination - deklination
Deklination - Anwendungen
deklinieren - deklinera, böja
Dekolleté - dekolletage
Dekolletee - dekolletage
dekolletiert - dekolleterad, urringad
dekolletiert - Zusatzerklärungen
dekontaminieren - sanera
Dekor - dekor
Dekorateur(in) - dekoratör
Dekoration - dekoration, dekorering, dekor, skyltning
Dekorationsmaler - dekorationsmålare
dekorativ - dekorativ
dekorieren - dekorera, skylta
dekorieren - Zusatzerklärungen
Dekostoff - hemtextil
Dekostoff - Anwendungen
Dekret - dekret
Delegation - delegation, delegering
delegieren - delegera
Delegierte(r) - ombud, delegat
Delegierte(r) - Zusatzerklärungen
Delfin - delfin, fjärilsim
Delfin - Anwendungen
Delfinarium - delfinarium
Delfinart - delfinart
Delfinschwimmen - fjärilsim
delikat - delikat
Delikatesse - delikatess
Delikatesse - Anwendungen
Delikatessengeschäft - delikatessaffär
Delikatessgeschäft - delikatessaffär
Delikt - delikt, brott, lagbrott
Delinquent - delinkvent, brottsling
Delirium - delirium
Delle - buckla
Delphin - delfin
Delphin - Anwendungen
Delphinschwimmen - fjärilsim
Delta - delta
Demagoge - demagog
Demagogin - demagog
demagogisch - demagogisk
Demarkationslinie - demarkationslinje
demaskieren - demaskera, avslöja, visa sig
dematerialisieren - dematerialisera
Dematerialisierung - dematerialisering
Dementi - dementi
dementiell - dement
dementieren - dementera
dementsprechend - passande, lämplig, därefter, i enlighet därmed
Demenz - demens
demenziell - dement
demenzkrank - demenssjuk
Demenzkrankheit - demenssjukdom
Demenzkrankheit - Anwendungen
demgemäß - i enlighet med det, motsvarande
demilitarisieren - demilitarisera
Demilitarisierung - demilitarisering
demnach - följaktligen, alltså
demnächst - inom kort, snart
Demo - demonstration
demobilisieren - demobilisera
Demobilisierung - demobilisering
Demobilmachung - demobilisering
Demografie - demografi
demografisch - demografisk
Demographie - demografi
demographisch - demografisk
Demokassette - demokassett
Demokrat(in) - demokrat
Demokratie - demokrati
Demokratiebegriff - demokratibegrepp
Demokratieminister(in) demokratiminister
demokratisch - demokratisk
demokratisieren - demokratisera
Demokratisierung - demokratisering
demolieren - demolera
Demonstrant(in) - demonstrant
Demonstration - demonstration
Demonstrationszug - demonstrationståg
demonstrativ - demonstrativ
Demonstrativpronomen - demonstrativt pronomen
demonstrieren - demonstrera, manifestera
demonstrieren - Zusatzerklärungen
Demontage - demontering, nedmontering
demontieren - demontera, montera ner, montera av
Demoralisation - demoralisering
demoralisieren - demoralisera
Demoralisierung - demoralisering
Demoskopie - opinionsundersökning
Demut - ödmjukhet
demütig - ödmjuk
demütigen - förödmjuka
demütigend - förödmjukande, förnedrande
Demütigung - förödmjukelse, förnedring
Den Haag - Haag
Denim - denim
Denkanstoß - uppslag
denkbar - tänkbar, ytterst, mycket
denken - tänka, fundera
denken - Zusatzerklärungen
Denker - tänkare
Denkfehler - tankefel
Denkfehler - Anwendungen
Denkmal - minnesmärke, legend, monument
Denkmalpflege - kulturminnesvård, fornminnesvård
Denkmalschutz - skydd av kulturminnen, skydd av fornminnen
Denkpause - fundera ett tag
Denkschrift - promemoria, memorandum
Denkvermögen - tankeförmåga
Denkvermögen - Anwendungen
denkwürdig - minnesvärd, tänkvärd
denkwürdig - Zusatzerklärungen
Denkzettel - minnesbeta, näsbränna
Denkzettel- Zusatzerklärungen
denn - för, än, då
dennoch - ändå, likväl
Denunziant - angivare
Denunziation - angivelse
denunzieren - ange, brännmärka, stämpla
Deo - deo, deodorant
Deo - Anwendungen
Deodorant - deodorant
Deodorant - Anwendungen
deplatziert - malplacerad
deplaziert - malplacerad
Deponie - avfallsupplag, soptipp
deponieren - deponera, lägga, ställa
Deportation - deportation, förvisning
Deportation - Zusatzerklärungen
deportieren - deportera, förvisa
Depot - depå, spårvagnsstall, bussgarage
Depp - dumbom, enfaldig stackare, idiot
Depression - depression
Depression - Anwendungen
Depressionszustand - depressionstillstånd
depressiv - deprimerad, dyster
depressiv - Zusatzerklärungen
deprimieren - deprimera, göra deprimerad
Deputation - deputation
der - -en, -n, -et, -na, -a, -en, den, denne, denna, detta, dessa, han, hon,
     den, det, de, vilken, vilket, vilka
derart - så, på så sätt, på sådant sätt, till den grad
derartig - sådan, så beskaffad, dylik
derb - kraftig, grov, robust, hård
Derby - derby
Derbysieg - derbyseger
Derbysieger - derbysegrare
derenthalben - för dess skull, för hennes skull, för deras skull, för vars skull
dergestalt - så, på sådant sätt, på detta vis
dergleichen - det slags, detta slags, dess slags, dylik, sådan, likartad,
     något sådant
derjenige - den, han, hon, det
derlei - det slags, detta slags, dess slags, dylik, sådan, likartad,
     något sådant
dermaßen - så, till den grad
derselbe - samme, densamme, detsamma, desamma, samma, likadan
derweil(en) - under tiden, medan, under det att
derzeitig - nuvarande, gällande, dåvarande, tidigare
des - dess
Des - dess, Des-Dur
Des-Dur - Dess-dur
Deserteur - desertör
desertieren - desertera
desgleichen - likaså, på samma sätt
deshalb - därför, fördenskull
Design - design, formgivning
Designer - designer, formgivare
desillusionieren - desillusionera
Desinfektion - desinfektion
Desinfektion - Anwendungen
Desinfektionsmittel - desinfektionsmedel
desinfizieren - desinficera
Desinformation - desinformation
Desinteresse - brist på intresse, likgiltighet
desinteressiert - ointresserad, likgiltig, indifferent
desinteressiert - Zusatzerklärungen
desorientiert - desorienterad
Despot - despot
despotisch - despotisk
dessenthalben - för dess skull, för hans skull, därför, för vars skull, varför
dessentwillen - för dess skull, för hans skull, därför, för vars skull, varför
dessenungeachtet - det oaktad, trots detta
Dessert - dessert, efterrätt
Dessertgabel - dessertgaffel
Dessertgabel - Anwendungen
Dessertkäse - dessertost
Dessertkäse - Anwendungen
Dessertlöffel - dessertsked
Dessertmesser - dessertkniv
Dessertteller - desserttallrik, dessertassiett
Dessertteller - Anwendungen
Dessertwein - dessertvin
Dessertwein - Anwendungen
Destillation - destillation, destillering
Destillator - destillator
destillieren - destillera
destruktiv - destruktiv
Detail - detalj
Detailhandel - detaljhandel
Detailhandel - Anwendungen
detailliert - detaljerad
Detektiv - detektiv, deckare
Detektivroman - detektivroman
Determinativpronomen - determinativt pronomen
Detonation - detonation
detonieren - detonera
Deut - dyft, dugg
deuten - peka, tyda, tolka
deuten - Zusatzerklärungen
deutlich - tydlig, klar
Deutlichkeit - tydlighet
deutsch - tysk, tyska
deutsch - Zusatzerklärungen
Deutsch - tyska
deutsch-deutsch-tysk-tysk
Deutsche - tyska
deutschfeindlich - tyskfientlig
deutschfreundlich - tyskvänlig
Deutschland - Tyskland
Deutschlandlied - tyska nationalsången
Deutschlehrer - tysklärare
deutsch-schwedisch - tysk-svensk
deutschsprachig - tysktalande
deutschsprachlich - i tyska
Deutschstunde - tysklektion
Deutschunterricht - tyskundervisning
Deutung - tolkning, tydning, tydande, spådom
Deutung - Zusatzerklärungen
Devise - devis
Devisen - valuta, utländsk valuta
Devisengeschäft - valutahandel
Devisengeschäfte - valutaaffärer
Devisenkurs - valutakurs, växelkurs
Devisenmarkt - valutamarknad
Devisenreserven - valutareserv
Devisenvergehen - valutabrott
devot - devot
Dezember - december
Dezember - Anwendungen
Dezemberabend - decemberkväll, decemberafton
Dezemberdunkel - decembermörker
Dezembermorgen - decembermorgon
Dezembernacht - decembernatt
Dezemberschnee - decembersnö
Dezembersonne - decembersol
Dezembersturm - decemberstorm
Dezembertag - decemberdag
Dezennium - decennium
dezent - diskret, dämpad, försynt
dezent - Zusatzerklärungen
dezentralisieren - decentralisera
Dezentralisierung - decentralisering
Dezernat - rotel, avdelning
Dezernent - avdelningschef, byråchef
Dezibel - decibel
Dezigramm - decigram
Deziliter - deciliter
Dezimalbruch - decimalbråk
Dezimale - decimal
Dezimalkomma - decimalkomma
Dezimalstelle - decimal
Dezimalsystem - decimalsystem
Dezimalsystem - Anwendungen
Dezimeter - decimeter
dezimieren - decimera
Dia - dia
Diabetes - diabetes
Diabetes - Anwendungen
Diabetiker - diabetiker
Diabetiker - Anwendungen
Diabetikerin - diabetiker
Diabetikerin - Anwendungen
diabolisch - diabolisk
Diadem - diadem
Diagnose - diagnos
diagnostizieren - diagnostisera
diagonal - diagonal
Diagonale - diagonal
Diagramm - diagram
Diagramm - Anwendungen
Diakon - diakon
Diakonisse - diakonissa
Dialekt - dialekt
dialektisch - dialektal, dialektisk
Dialog - dialog
Dialyse - dialys
Diamant - diamant
Diamant - Anwendungen
Diamantbohrer - diamantborr
Diamantbohrmaschine - diamantborrmaskin
Diamantbrosche - diamantbrosch
Diamantcollier - diamantcollier
Diamantene Hochzeit - diamantbröllop
Diamantengrube - diamantgruva
Diamantenkette - diamanthalsband
Diamantenmine - diamantgruva
Diamantenmine - Anwendungen
Diamantenschmuggel - diamantsmuggling
Diamantgras - diamantrör
Diamantgravur - diamantgravyr
Diamanthandel - diamanthandel
Diamanthändler - diamanthandlare
diamanthart - diamanthård
Diamant-Ohrring - diamantörhänge
Diamantring - diamantring
Diamantring - Anwendungen
Diamantschildkröte - diamantsköldpadda
Diamantschliff - diamantslipning
Diamantschmuck - diamantsmycke
Diamantschmuck - Anwendungen
Diamantstaub - diamantdamm
Diameter - diameter
diametral - diametral
Diaphragma - diafragma, pessar
Diapositiv - diapositiv
Diaprojektor - diaprojektor
Diarrhö - diarré
Diät - diet
Diät - Anwendungen
Diätassistentin - dietist
Diäten - arvode
dicht - tät, massiv, kompakt
dichtbehaart - hårig, mycket hårig
dichtbesiedelt - tätbebyggd
dichtbevölkert - tätbefolkad
Dichte - täthet, densitet
Denkzettel Dichte - Zusatzerklärungen
dichten - täta, dikta, sktiva, författa
Dichter - diktare, skald, poet
Dichter - Anwendungen
Dichter - Zusatzerklärungen
Dichterin - diktare, kvinnlig diktare, skald, poet, kvinnlig poet
Dichterin - Anwendungen
dichterisch - poetisk
dichthalten - hålla tyst, hålla tätt
dichthalten - Zusatzerklärungen
dichtmachen - stänga, slå igen
Dichtung - tätning, packning, diktning, dikt
Dichtung - Zusatzerklärungen
dick - tjock, fet
dick - Zusatzerklärungen
Dickdarm - tjocktarm
Dicke - grovlek, tjocklek, fetma
Dicke - Zusatzerklärungen
Dicke - tjockis
Dicker - tjockis
Dickerchen - tjockis
dickfellig - hårdhudad, okänslig
dickfellig - Zusatzerklärungen
dickflüssig - trögflytande, tjockflytande
Dickicht - snårskog, djungel
Dickicht - Zusatzerklärungen
Dickkopf - tjurskalle
dickköpfig - tjurskallig
dicklich - tjock, tjockflytande, knubbig, rund, fyllig
Dickschädel - tjurskalle
Dickschädel - Anwendungen
dicktun - skryta, skrävla
Dickwanst - fetknopp
Didaktik - didaktik
Dieb - tjuv
Dieb - Anwendungen
Diebesbande - tjuvliga
Diebesbande - Anwendungen
Diebesbeute - stöldgods, tjuvgods
Diebin - tjuv, kvinnlig tjuv
diebisch - tjuvaktig
Diebstahl - stöld
Diebstahl - Anwendungen
Diebstahlsicherung - stöldskydd
Diebstahlversicherung - inbrottsförsäkring, stöldförsäkring
Diele - golvbräde, golvplanka, tilja, hall, tambur, farstu
dienen - gynna, främja, tjäna, göra värnplikt, göra sin värnplikt, gå den
     långa vägen, arbeta sig upp
Diener - betjänt, tjänare, ämbetsman
Diener - Zusatzerklärungen
Dienerin - tjänsteflicka, tjänarinna, hembiträdet, piga
Dienerin - Zusatzerklärungen
dienern - buga sig, bocka sig, krypa
Dienerschaft - tjänstefolk
dienlich - vara till hjälp, främja
Dienst - tjänst, anställning, tjänstgöring, tjänsteutövning
Dienstag - tisdag
Dienstagabend - tisdagsafton, tisdagskväll
Dienstagmorgen - tisdagsmorgon
Dienstagnacht - tisdagsnatt
dienstags - på tisdagarna, varje tisdag
Dienstagssuppe - tisdagssoppa
Dienstalter - tjänstetid
Dienstantritt - tjänstetillträde
dienstbar - tjänstvillig
dienstbereit - hjälpsam, tjänstvillig, jourhavande
dienstbereit - Zusatzerklärungen
Dienstbote - hemhjälp, tjänare
diensteifrig - nitisk, tjänstvillig
diensteifrig - Zusatzerklärungen
dienstfrei - ledig
dienstfrei - Anwendungen
Dienstgeheimnis - sekretess
Dienstgrad - grad
diensthabend - jourhavande, tjänstgörande, vakthavande
Dienstherr - arbetsgivare
Dienstjahr - tjänsteår
Dienstjahr - Anwendungen
Dienstleistung - tjänst
Dienstleistungsabend - veckodag med kvällsöppet
Dienstleistungsbetrieb - serviceföretag
dienstlich - å tjänstens vägnar, av tjänstesjäl, officiell, tjänste-,
     opersonlig, formell, i tjänsten
Dienstmädchen - hembiträde
Dienstmädchen - Anwendungen
Dienstmarke - polisbricka
Dienstordnung - reglemente
Dienstreise - tjänsteresa
Dienstreise - Anwendungen
Dienstschluss - tjänstgöringens slut, arbetspassets slut
Dienststelle - myndighet
Dienststunde - kontorstid
Dienststunde - Anwendungen
Dienstvergehen - tjänstefel
Dienstvorschrift - reglemente
Dienstwagen - tjänstebil
Dienstwagen - Anwendungen
Dienstweg - tjänstevägen
Dienstweg - Anwendungen
Dienstwohnung - tjänstebostad
Dienstwohnung - Anwendungen
Dienstzeit - tjänstetid, tjänstgöringstid, arbetstid
Diesel - diesel
Diesel - Anwendungen
Dieselaggregat - dieselaggregat
Dieselauto - dieselbil
Dieselauto - Anwendungen
Dieselbus - dieselbuss
Dieselkraftstoff - dieselbränsle
Dieselkraftstoff - Anwendungen
Diesellokomotive - diesellok
Dieselmotor - dieselmotor
Dieselmotor - Anwendungen
Dieselöl - dieselolja
Dieselöl - Anwendungen
Dieselsteuer - dieselskatt
Dieselsteuer - Anwendungen
Dieselvergaser - dieselavgaser
dieser - den, denne, den här, den senare
diesig - disig
diesjährig - årets, detta år
diesmal - den här gången, denna gång
diesseitig - på den här sidan, på denna sida
diesseits - på denhär sidan, på denna sida, hitom
Diesseits - jordelivet, detta liv
Dietrich - dyrk
diffamieren - baktala, förtala, smutskasta
diffamieren - Zusatzerklärungen
Differentialrechnung - differentialkalkyl
Differenz - differens, skillnad, mellanskillnad
Differenzen - meningsskiljaktigheter
Differenzialrechnung - differentialkalkyl
differenzieren - differentiera
differieren - skilja sig, vara olika
diffus - diffus
digital - digital
Digitalfernsehen - digital-tv
digitalisieren - digitalisera
Digitalisierung - digitalisering
Digitalkamera - digitalkamera
Digitalkamera - Anwendungen
Digitalkanal - digitalkanal
Digitaltechnik - digitalteknik
Digitaltechnik - Anwendungen
Digitaluhr - digitalur
Diktat - diktamen, rättskrivning, diktat
Diktator - diktator
diktatorisch - diktatorisk
Diktatur - diktatur
Diktatur - Anwendungen
diktieren - diktera
Diktiergerät - dikteringsmaskin, diktafon
Dilemma - dilemma, knipa
Dilemma - Zusatzerklärungen
Dilettant - dilettant, amatör, klåpare
Dilettant - Zusatzerklärungen
dilettantisch - dilettantisk, amatörmässig
Dill - dill
Dill - Anwendungen
Dillkartoffel(n) - dillpotatis
Dillkartoffel - Anwendungen
Dillsamen - dillfrö
Dillsamen - Anwendungen
Dillsauce - dillsås
Dillsauce - Anwendungen
Dillsoße - dillsås
Dillzweig - dillkvist
Dillzweig - Anwendungen
Dimension - dimension
Diminutiv - diminutiv
Diner - diné, middag, middagsbjudning
Ding - sak, ting, tingest, angelägenhet, flicka, tös, kuk, fitta
dingfest - arrestera, häkta
Dings - grej, pryl, manick
Dings - Zusatzerklärungen
Dingsbums - grej, pryl, manick
Dingsda - grej, pryl, manick
Dinkel - dinkel, speltvete
Dinkelmehl - dinkelmjöl
Dinkelmehl - Anwendungen
Dinosaurier - dinosaurie
Dinosaurier - Anwendungen
Dinosaurus - dinosaurie
Dinosaurus - Anwendungen
Diode - diod
Dioxin - dioxin
Dioxin - Anwendungen
Diözese - biskopsdöme, stift
Diphterie - difteri
Diphtong - diftong
Diplom - diplom
Diplomarbeit - examensarbete, diplomarbete
Diplomat - diplomat
Diplomatenkarriere - diplomatkarriär
Diplomatenkoffer - attachéväska
Diplomatenpass - diplomatpass
Diplomatensprache - diplomatspråk
Diplomatie - diplomati
Diplomatin - diplomat, kvinnlig diplomat
diplomatisch - diplomatisk
Diplomgärtner - hortonom
Diplomingenieur - civilingenjör, diplomingenjör
Diplomingenieur - Zusatzerklärungen
Diplomkaufmann - civilekonom
Diplomlandwirt - agronom
Diplom-Sozialwirt - socionom
direkt - direkt, rak, verkligen, rent av, rent ut sagt
Direktflug - direktflyg, direktflygning, nonstopflygning
Direktion - direktion, ledning
Direktive - direktiv
Direktor - direktor, direktör, rektor
Direktor - Zusatzerklärungen
Direktorenvilla - direktörsvilla
Direktorin - direktör, kvinnlig direktör, rektor, kvinnlig rektor
Direktsendung - direktsändning
Direktsendung - Anwendungen
Direktverbindung - direktförbindelse, direktlinje
Direktwerbung - direktreklam
Direktwerbung - Anwendungen
Dirigent - dirigent
Dirigentenpult - dirigentpult
Dirigentenpult - Anwendungen
Dirigentenschemel - dirigentpall
Dirigentenstab - dirigentpinne
Dirigentenstuhl - dirigentstol
dirigieren - dirigera
Dirigierung - dirigering
Dirndl - dirndl
Dirndlkleid - dirndl
Dirne - fnask, slinka
dis - diss, diss-Moll
Dis - diss
Disharmonie - disharmoni
disharmonisch - disharmonisk
Diskant - diskant
Diskette - diskett
Diskjockey - discjockey, skivpratare
Disko - disco
Diskont - diskonto
diskontieren - diskontera
Diskontsatz - diskonto
Diskothek - diskotek
Diskrepanz - diskrepans
diskret - diskret
Diskretion - diskretion
diskriminieren - diskriminera
Diskriminierung - diskriminering
Diskus - diskus
Diskussion - diskussion, debatt
Diskussion - Zusatzerklärungen
Diskussionsleiter - diskussionsledare
Diskussionsteilnehmer - diskussionsdeltagare, debattör
Diskuswerfer - disskuskastare
diskutabel - värd att diskutera
diskutieren - diskutera
dis-Moll - diss-moll
Dispens - dispens
dispensieren - ge dispens, vbefria (från)
disponibel - disponibel
disponieren - disponera, förfoga över, planera
disponiert - disponerad
Disposition - disposition
Disputation - disputation
Disqualifikation - diskvalificering, diskvalifikation
disqualifizieren - diskvalificera
Dissertation - dissertation, doktorsavhandling
Dissonanz - dissonans
Distanz - distans, avstånd
Distanz - Zusatzerklärungen
distanzieren - ta avstånd (från), distansera
Distel - tistel
Distel - Anwendungen
Distelart - tistelsort
Distelblume - tistelblomma
Distelblüte - tistelblomma
Distelfalter - tistelfjäril
Distelfalter - Anwendungen
Distelfink - steglitsa
Distelfink - Anwendungen
Distelöl - tistelolja
Distelöl - Anwendungen
Distelstachel - tisteltagg
Distelwurzel - tistelrot
Distelwurzel - Anwendungen
Distrikt - distrikt
Disziplin - disciplin
diszipliniert - disciplinerad
disziplinlos - utana disciplin
dito - dito
Diva - diva
divers - diverse, olika
Dividende - utdelning, dividend
dividieren - dividera
Division - division
Divisor - divisor
Diwan - divan
d-Moll - d-moll
doch - men, jo, dock, likväl, ju, ändå
Docht - veke
Docht - Anwendungen
Dock - docka
Dockarbeiter - varvsarbetare, dockarbetare
Docke - garndocka
docken - docka
Dogge - dogg
Dogma - dogm
Dogmafilm - dogmafilm
Dogmatik - dogmatik
Dogmatiker - dogmatiker
dogmatisch - dogmatisk
Dohle - kaja
Dohle - Anwendungen
Doketismus - doketism
Doktor - doktor
Doktorand - doktorand
Doktorandin - doktorand, kvinnlig doktorand
Doktorarbeit - doktorsavhandling
Doktorarbeit - Anwendungen
Doktorprüfung - doktorsexamen
Doktorvater - handledare
Doktrin - doktrin
Dokument - dokument, partibok
Dokumentarfilm - dokumentärfilm
Dokumentarfilm - Anwendungen
Dokumentation - dokumentation
dokumentieren - dokumentera, påvisa
dokumentieren - Zusatzerklärungen
Dokusoap - dokusåpa
Dolch - dolk
Dolch - Anwendungen
dolchförmig - dolkformad, dolkformig
Dolchklinge - dolkklinga
Dolchmesser - dolkkniv, stickert
Dolchspitze - dolkspets
Dolchstich - dolkstyng
Dolchstich - Anwendungen
Dolchstoß - dolkstöt, dolkhugg
Dolchverletzung - dolksår
Dolde - flock
Doldengewächs - umbellat, parasollväxt
doll - otrolig, fantastisk, häftig, fruktansvärd
Dollar - dollar
Dollarzeichen - dollartecken
Dollarzeichen - Anwendungen
Dolle - årtull
Dolmen - dolmen, dös, dysse
Dolmen - Zusatzerklärungen
dolmetschen - tolka, vara tolk
Dolmetscher - tolk
Dolmetscherin - tolk, kvinnlig tolk
Dolomiten - Dolomiterna
Dom - domkyrka
Dom - Anwendungen
Domäne - domän
Domäne - Anwendungen
dominant - dominant
Dominanz - dominans
dominieren - dominera
Dominikaner - dominikan, dominikanermunk, dominikanmunk
Dominikanerin - dominikannunna, dominikansyster
Dominikanerkloster - dominikankloster, dominikanerkloster
Dominikanerorden - dominikanorden, dominikanerorden
Domino - domino, slängkappa, dominospel
Domino - Zusatzerklärungen
Domizil - hemvist, bostad
Dompfaff - domherre
Dompfaff - Anwendungen
Dompteur - domptör
Dompteuse - domptör
Donau - Donau
Donner - åska, dunder, dån
Donner - Zusatzerklärungen
donnern - åska, dundra, dåna
donnern - Zusatzerklärungen
Donnerschlag - åskskräll, åskknall, åskslag
Donnerschlag - Zusatzerklärungen
Donnerstag - torsdag
Donnerstagabend - torsdagskväll, torsdagsafton, torsdagkväll, torsdagafton
Donnerstagmorgen - torsdagsmorgon, torsdagmorgon
Donnerstagnachmittag - torsdagseftermiddag, torsdageftermiddag
Donnerstagnacht - torsdagsnatt, torsdagnatt
donnerstags - på torsdagarna, varje torsdag
Donnerstagvormittag - torsdagsförmiddag, torsdagförmiddag
Donnerwetter - ett förfärligt liv, ett fasligt liv, vara som tusan, vara som fan
doof - dum, korkad, fånig, långtråkig
Dopamin - dopamin
dopen - dopa
Doping - doping
Dopingarzt - dopingläkare
Dopingliste - dopinglista
Dopingskontrolle - dopingskontroll, dopningskontroll
Dopingmittel - dopingmedel
Dopingpräparat - dopingpreparat
Dopingprobe - dopingprov
Dopingprobe - Anwendungen
Dopingstest - dopingstest, dopningstest
Dopingverdacht - dopingmisstanke
Dopingvergehen - dopingbrott
Doppel - duplikat, dubblett, dubbel
Doppelagent - dubbelagent
Doppelarbeit - dubbelarbete
Doppelagentin - dubbelagent
Doppelbesteuerung - dubbelbeskattning
Doppelbett - dubbelsäng
Doppelbett - Anwendungen
doppelbödig - dubbelbottnad
Doppeldecker - dubbeldäckare, biplan
doppeldeutig - dubbeltydig, tvetydig
doppeldeutig - Zusatzerklärungen
Doppelehe - biagami, tvegifte
Doppelfenster - dubbelfönster
Doppelfenster - Anwendungen
Doppelgänger - dubbelgångare
Doppelgängerin - dubbelgångare
Doppelhochzeit - dubbelbröllop
Doppelkinn - dubbelhaka
Doppelleben - dubbelliv
Doppelleben - Anwendungen
Doppelmoral - dubbelmoral
Doppelmoral - Anwendungen
Doppelmord - dubbelmord
Doppelmord - Anwendungen
Doppelname - dubbelt efternamn, dubbelnamn
Doppelpass - väggspel
Doppelpunkt - kolon
Doppelpunkt - Anwendungen
Doppelrolle - dubbelroll
Doppelrolle - Anwendungen
doppelseitig - dubbelsidig
doppelsinnig - tvetydig, dubbeltydig
doppelsinnig - Zusatzerklärungen
Doppelspiel - dubbelspel, dubbel
Doppelspiel - Zusatzerklärungen
Doppelspur - dubbelspår
Doppelspur - Anwendungen
Doppelstecker - förgreningskontakt
doppelt - dubbel
Doppeltür - dubbeldörr
Doppeltür - Anwendungen
Doppelverdiener - har två inkomstkällor
Doppelzentner - 100 kilo
Doppelzimmer - dubbelrum
Doppelzimmer - Anwendungen
Dorf - by
Dorf - Anwendungen
Dorfbewohner - bybo
Dorfbewohner - Anwendungen
Dorfbewohnerin - bybo
Dorfbewohnerin - Anwendungen
Dorfjugend - byns ungdomar
Dorfladen - lanthandel, bybutik
Dorfladen - Anwendungen
dörflich - bylig, lantlig
dörflich - Zusatzerklärungen
Dorfstraße - bygata
Dorfstraße - Anwendungen
Dorftrottel - bydåre
Dorftrottel - Anwendungen
Dorn - törne, tagg, torn, pigg, dubb, spik, dorn
Dornbusch - törnbuske
Dornbusch - Anwendungen
Dornenkrone - törnekrona
Dornenkrone - Anwendungen
Dornenstrauch - törnbuske
Dornenstrauch - Anwendungen
dornig - taggig, törnig
dornig - Zusatzerklärungen
Dornröschen - Törnrosa
dörren - torka, torka ut
Dörrobst - torkad frukt
Dorsch - torsk
Dorsch, Kabeljau - Anwendungen
dort - där, där borta
dorther - därifrån
dorthin - ditåt, dit bort
Dose - burk, dosa, ask
Dose - Zusatzerklärungen
dösen - dåsa, sitta och drömma
Dosenbier - burköl
Dosenbier - Anwendungen
Dosenöffner - burköppnare, konservöppnare, konservburksöppnare
Dosenöffner - Anwendungen
Dosenöffner - Zusatzerklärungen
dosieren - dosera
Dosierung - dosering
Dosis - dos, dosis
Dosis - Zusatzerklärungen
Dotter - äggula, gula
Dotter - Anwendungen
Double - stand-in
down - deppig
Dozent - docent, universitetslärare
Drache - drake
Drache - Anwendungen
Drachen - drake, pappersdrake
Drachenblut - drakblod
Drachenblutbaum - drakblodsträd
Drachenboot - drakbåt
Drachenboot - Anwendungen
Drachenfliegen - hängflygning, drakflygning
Drachenflieger - hängflygare, drakflygare
Drachenfliegerin - hängflygare, drakflygare, kvinnlig hängflygare, kvinnlig
     dragflygare
Drachenfrucht - drakfrukt, pitahaya
Drachengift - etter, draketter, drakgift
Drachenklasse - drakklass
Drachenkopf - drakhuvud
Drachenkopf - Anwendungen
Drachensegel - draksegel
Drachensegel - Anwendungen
Drachensegeln - draksegling
Drachenviereck - drake
Drachme - drachme
Dracula - Dracula
Dragee - dragé
Draggen - dragg
Dragon - dragon
Dragon - Anwendungen
Dragoner - dragon
Draht - metalltråd, linje, telefonlinje
Drahtesel - stålhäst, cykel
drahtig - senig, spänstig
drahtig - Zusatzerklärungen
drahtlos - trådlös
Drahtseil - vajer, wire, lina
Drahtseilbahn - linbana, kabinbana
Drahtseilbahn - Zusatzerklärungen
Drahtzaun - trådstängsel
Drahtzaun - Anwendungen
Draisine - dressin
drakonisch - drakonisk
drall - knubbig, stadig, robust, kraftig
Drall - rotation, dragning, tendens
Drama - drama, skådespel
Dramadokumentär - dramadokumentär
Dramapädagoge - dramapedagog
Dramapädagogik - dramapedagogik
Dramaserie - dramaserie
Dramatherapie - dramaterapi
Dramatik - dramatik
Dramatiker - dramatiker
dramatisch - dramatisk
dramatisieren - dramatisera
Dramatisierung - dramtisering
Dramaturg - dramaturg
Dramaturgie - dramaturgi, dramatisering
dramaturgisch - dramaturgisk
dranbleiben - hålla fast vid, fortsätta, stå på
Drang - längtan, trängtan, begär, tryck, press, trångmål, betryck
Drängelei - trängsel, propsande
Drängelei - Zusatzerklärungen
drängeln - knuffa, tränga sig fram, tjata
drängen - tränga, trycka, pressa, knuffa, driva på, jäkta, trängas, knuffas
drangsalieren - trakassera, plåga
dranhalten - sätta fart, sno sig
drankommen - stå i tur, få frågan
drankriegen - få ngn att sätta igång
drannehmen - låta komma på tur, ta hand om, expedierea, ge frågan
dransetzen - göra allt man kan, sätta till alla krafter
drapieren - drapera
drastisch - drastisk
Draufgänger - gåpåare, våghalsig person
draufgängerisch - orädd, våghalsig, framåt
draufgehen - gå åt, stryka med
drauflegen - lägga på, lägga till
drauflos - att körapå, gå på
drauflosreden - prata på, bara prata på
draufmachen - slå runt, gå ut och festa
draufzahlen - betala mera, lägga emellan
draußen - ute, där borta, utanför, utomhus
drechseln - svarva
Drechsler - svarvare
Dreck - smuts, skit, lort, smörja, småsak, skitsak
dreckig - smutsig, skitig, lortig, snuskig, taskig, oanständig, dåligt, oförskämt
Drecksau - svin, kräk
Dreckschwein - kräk, svin
Dreckskerl - skitstövel, kräk, snuskhummer
Dreh - knep, trick
Dreharbeiten - filminspelning
Dreharbeiten - Anwendungen
Drehbank - svarv
drehbar - vridbar, svängbar
drehbar - Zusatzerklärungen
Drehbleistift - skruvpenna
Drehbleistift - Anwendungen
Drehbuch - filmmanus, manus, scenario
Drehbuchautor - manusförfattare
Drehbuchautor - Anwendungen
Drehbühne - vridscen
Drehbühne - Anwendungen
drehen - vrida, vända på, svänga på, snurra (runt)
Dreher - svarvare, andra halsknotan
Drehkreuz - vändkors
Drehkreuz - Anwendungen
Drehorgel - positiv
Drehpause - paus i inspelningen
Drehscheibe - vändskiva, drejskiva
Drehscheibe - Zusatzerklärungen
Drehstuhl - snurrstol
Drehstuhl - Anwendungen
Drehtür - svängdörr
Drehtür - Anwendungen
Drehung - vridning, varv, rotation, skruv
Drehzahl - varvtal
Drehzahl - Anwendungen
Drehzahlmesser - varvräknare
Drehzahlmesser - Anwendungen
drei - tre
Drei - trea
Dreiakter - treaktare
dreiarmig - trearmad
dreibändig - tre band, trebands-
dreibeinig - trebent, med tre ben
dreidimensional - tredimensionell
Dreieck - triangel, trehörning, trekant, vinkelhake
dreieckig - trekantig, triangulär
Dreiecksverhältnis - triangelförhållande
dreieinhalb - tre och en halv
Dreieinigkeit - treenighet
Dreier - trea
dreierlei - tre slags, tre sorters, tre olik, tre olika slags
Dreierpackung - trepack, förpackning om tre stycken
dreifach - tredubbel, trefaldig
Dreifache - tredubbla
Dreifaltigkeit - trefaldighet
Dreifaltigkeit - Anwendungen
dreifarbig - i tre färger, med tre färger
Dreifuß - trefot
Dreiganggetriebe - treväxlad
Dreigangschaltung - 3-treväxlad, växellåda med tre växlar
dreigradig - tregradig
dreihundert - tre hundra
dreijährig - treårig, treårs-, tre år gammal, tre år lång
Dreijährige - treåring
Dreijähriger - treåring
dreijährlich - vart tredje år, som inträffar vart tredje år
Dreikampf - trekamp
Dreikampf - Anwendungen
dreikantig - trekantig
Dreikäsehoch - knatte, liten knatte, parvel
Dreiklang - treklang
dreiklassig - treklassig
Dreikönige - trettondagen
dreiköpfig - trehövdad, tremanna-
dreimal - tre gånger
dreimalig - tre gånger
Dreimeilenzone - tremilsgränsen
Dreimeterbrett - tremetersvikt
dreiminatig - tre månaders, tremånaders-, tre månader gammal, tre
     månader lång
dreimonatlich - var tredje månad
dreimotorig - tremotorig
dreinblicken - titta
dreinreden - lägga sig i, blanda sig i
dreiprozentig - treprocentig
Dreipunktgurt - trepunksbälte
Dreirad - trehjuling, trehjulig lastbil
dreireihig - treradig
Dreisatzrechnung - reguladetri
dreiseitig - tresidig
dreisilbig - trestavig
dreispaltig - trespaltig
Dreisprung - tresteg, trestegshopp
dreispurig - trefilig, med tre körfält
dreißig - trettio
Dreißig - trettio
dreißiger - årgang trettio
Dreißiger - trettioåring, man i trettioårsåldern, buss 30, årgang 30
Dreißigerin - kvinna i trettioårsåldern, trettioårig kvinna, trettioåring
Dreißigerjahre - trettiotalet, på 30-talet
dreißigjährig - trettioårig, trettioårs-, trettio år gammal, trettio år lång
dreißigste - trettionde
dreißigstel - trettiondels, trettiondedels
Dreißigstel - trettiondel, trettiondedel
dreißigstens - för det trettionde
dreist - framfusig, fräck, tilltagsen
dreistellig - tresiffrig
Dreistigkeit - framfusighet, fräckhet, tilltagsenhet
dreistimmig - trestämmig
dreistufig - trestegs-, tre etapper, tre stadier
dreistündig - tre timmars, tretimmars-, tre timmar gammal, tre timmar lång
dreistündlich - var tredje timme, som inträffar var tredje timme, som
     återkommer var tredje timme
dreitägig - tre dagars, tredagars-, tre dagar gammal, tre dagar lång
dreitäglich - var tredje dag, som inträffar var tredje dag, som
     återkommer var tredje dag
dreitausend - tre tusen
Dreitausender - tretusenmeterstopp
dreiteilig - tredelad, i tre delar
Dreiteilung - tredelning
Dreiuhrzug - tretåget
dreiviertel - kvart i
Dreiviertelliterflasche - 75-centiliterflaska
Dreiviertelstunde - trekvart
Dreivierteltakt - trefjärdedelstakt
dreiwertig - trevärd, trivalent
dreiwöchentliche - var tredje vecka, som inträffar var tredje vecka, som
     återkommer var tredje vecka, som inträffar en gång var redje vecka
dreiwöchig - tre veckors, treveckors-, tre veckor lång, re veckor gammal
Dreizack - treudd
dreizehn - tretton
dreizehnjährig - trettonårig, trettonårs-, tretton år gammal, tretton år lång
dreizehnte - trettonde
dreizehntel - trettondels, trettondedels
Dreizehntel - trettondel, trettondedel
dreizehntes - för det trettonde
dreizeilig - treradig
dreiziffrig - tresiffrig
Dreizimmerwohnung - trerumslägenhet, trea, trerummare
Dresche - stryk, spö
dreschen - tröska, klå upp (ngn)
Dreschmaschine - tröskverk
dressieren - dressera
Dressing - dressing
Dressing - Anwendungen
Dressman - manlig mannekäng, manlig fotomodell
Dressur - dressyr
Dressurpferd - dressyrhäst
Dressurpferd - Anwendungen
Dressurreiter - dressyrryttare
dribbeln - dribbla
Drill - drill, exercis
drillen - drilla
Drilling - trilling
drin - inne, därinne, i , däri, i det avseendet, därvidlag
dringend - brådskande, angelägen, överhängande
Dringlichkeit - angelägenhet, vikt
Dringlichkeitsstufe - angelägenhetsgrad, prioritetsgrad
Drink - drink
Drink - Anwendungen
drinnen - inuti, innanför, inne
dritt - i grupper om tre, tre och tre, vara tre
dritte - tredje
drittel - tredjedels
Drittel - tredjedel, period
dritteln - dela på tre
drittens - för det tredje
Dritte(r) - tredje, tredje person, den tredje
Dritte(s) - en tredje sak
drittklassig - tredje klassens
drittletzt - näst näst sist, den tredje från slutet
Drive - kraft, energi, drive
Droge - drog, narkotika, knark
drogenabhängig - narkotikaberoende, drogberoende
Drogenabhängige - narkoman, narkotikamissbrukare, knarkare
Drogenabhängiger - narkoman, narkotikamissbrukare, knarkare
Drogenabhängigkeit - narkotikaberoende, narkomani, drogberoende
Drogenbesitz - narkotikainnehav
Drogendelikt - narkotikabrott
Drogendelikt - Anwendungen
Drogenfahnder - narkotikaspanare
drogenfrei - narkotikafri, drogfri
Drogenhandel - narkotikahandel,droghandel
Drogenhändler - knarklangare, narkotikalangare
Drogenhund - narkotikahund, droghund
Drogenhund - Anwendungen
Drogenliberalismus - drogliberalism
Drogenmissbrauch - drogmissbruk, narkotikamissbruk
Drogenproblem - narkotikaproblem, drogproblem
Drogenring - narkotikahärva
Drogenring - Anwendungen
Drogenschmuggel - narkotikasmuggling
drogensüchtig - narkotikaberoende
Drogensüchtige - narkoman, narkotikamissbrukare, drogmissbrukare,
     knarkare
Drogensüchtiger - narkoman, narkotikamissbrukare, drogmissbrukare,
     knarkare
Drogenszene - knarkarmiljö, knarkarkretsar, knarkvärlden
Drogentest - drogtest, narkotikatest
Drogerie - parfymaffär
Drogist - försäljare i parfymaffär, ägare av parfymaffär
Drohbrief - hotelsebrev
Drohbrief - Anwendungen
drohen - hota
drohend - hotande, hotfull, överhängande
drohend - Zusatzerklärungen
Drohne - drönare
Drohne - Anwendungen
dröhnen - dåna, mullra, runga
dröhnen - Zusatzerklärungen
Drohung - hot, hotelse
Drohung - Zusatzerklärungen
drollig - rolig, komisk, lustig, konstig, gullig
Dromedar - dromedar
Dromedarhöcker - dromedarpuckel
Drops - karameller
Droschke - droska
Droschkenauto - droskbil
Droschkenbesitzer - droskägare
Droschkenchauffeur - droskchaufför
Droschkenkutscher - droskkusk
Drossel - trast
Drossel - Anwendungen
Drosselklappe - spjäll
drosseln - strypa, minska, skära ner
Drosselung - strypning, åtstramming
drüben - borta, där borta, på andra sidan
Druck - tryck, tryckning, påtryckning, press, tyngd, sil, mönstrad tyg
Druckbuchstabe - tryckbokstav
Druckbuchstabe - Anwendungen
Drückeberger - smitare, slöfock
Drückeberger - Zusatzerklärungen
druckempfindlich - känslig för tryck
drucken - trycka
drücken - trycka, tynga, vila tyngt på, krama, pressa
drückend - tryckande, betungande, pressande, tung
Drucker - tryckare, printer, skrivare
Drucker - Zusatzerklärungen
Drücker - dörrhandtag, vred, fyrkantnyckel, knapp, tryckknapp, avtryckare
Druckerei - tryckeri
Druckerschwärze - trycksvärta
Druckerschwärze - Anwendungen
Druckerzeugnis - tryckalster, publikation
Druckfehler - tryckfel
Druckfehler - Anwendungen
Druckkabine - tryckkabin
Druckkabine - Anwendungen
Druckknopf - tryckknapp
Druckknopf - Anwendungen
Druckluft - tryckluft
Druckluft - Anwendungen
Druckmittel - påtryckningsmedel
Druckposten - sinekur, lätt och bekvämt arbete
Druckpresse - tryckpress
druckreif - tryckfärdig
Drucksache - trycksak
Drucksache - Anwendungen
Druckschrift - stilsort, textning, publikation, tryck, tryckt skrift
Druckstelle - märke efter tryck, märke efter stöt
Druckverband - tryckförband
Druckverband - Anwendungen
Druckwelle - tryckvåg
Druckwelle - Anwendungen
Druide - druid
Druide - Anwendungen
Druidenkult - druidkult
druidisch - druidisk
Drumherum - allt runtomkring
Drummer - trummis, trumslagare
drunten - där nere
drunter - under den, under det, under denna, under detta, under dem,
     under dessa, därunder, inunder, bland dem, däribland, däremellan
Druse - drus
Drüse - körtel
Drüse - Anwendungen
Drusen - druser
drusisch - drusisk
Dryade - dryad
Dschungel - djungel
Dschungel - Anwendungen
du - du
Du - du
dual - dual
Dualismus - dualism
Dübel - plugg, dymling
Dübel - Zusatzerklärungen
dübeln - sätta fast med hjälp av plugg
Dublette - dublett
ducken - ducka, huka sig, foga sig, lyda
Duckmäuser - smilfink, krypare
dudeln - tuta, spela enformigt
Dudelsack - säckpipa
Dudelsack - Anwendungen
Duell - duell
duellieren - duellera
Duellpistole - duellpistol
Duellpistole - Anwendungen
Duett - duett
Duft - doft, lukt, arom
Duft - Anwendungen
Duft - Zusatzerklärungen
dufte - snygg, toppen
duften - dofta
duftig - luftig, florstunn, skir
Duftstoff - luktämne
Duftstoff - Anwendungen
dulden - tåla, tillåta, finna sig i, tolerera
dulden - Zusatzerklärungen
duldsam - tolerant, fördragsam, överseende
Duldung - accepterande, tolererande
dumm - dum, tråkig, förarglig
dumm - Zusatzerklärungen
Dummejungenstreich - pojkstreck, dumt pojkstreck
Dumme(r) - vara förlorare
Dummerchen - dumbom, dummerjöns, dumsnut
dummerweise - dumt nog
Dummheit - dumhet
Dummkopf - dumskalle, träskalle
dumpf - dov, oklar, obestämd, beklämmande, tryckande, avtrubbad, unken,
     instängd
Dumping - dumpning
Düne - sanddyn
Dung - dynga, gödsel
Dung - Zusatzerklärungen
Düngemittel - gödningsmedel, gödningsämne
düngen - gödsla, göda
düngen - Zusatzerklärungen
Dünger - gödsel, gödning, dynga
Dünger - Anwendungen
Dünger - Zusatzerklärungen
Düngung - gödsling, gödning
dunkel - mörk, dunkel, skum, dyster
dunkel - Zusatzerklärungen
Dunkel - mörker, dunkel
Dünkel - arrogans, högfärd, inbilskhet
dunkelblau - mörkblå
dunkelblau - Anwendungen
dunkelblond - mörkblond, cendré
dunkelhaarig - mörkhårig
dünkelhaft - arrogant, högfärdig, inbilsk
dunkelhäutig - mörkhyad, svartmuskig
dunkelhäutig - Zusatzerklärungen
Dunkelheit - mörker
Dunkelheit - Anwendungen
Dunkelkammer - mörkrum
Dunkelkammer - Anwendungen
Dunkelmann - skum figur
dunkeln - mörkna, skymma, skymma på
dunkelrot - mörkröd
Dunkelziffer - mörkertal
Dunkelziffer - Anwendungen
Dünkirchen - Dunkerque
Dunkles - mörkt öl
dünn - tunn, smal, gles, torftig
dünn - Zusatzerklärungen
dünnbesiedelt - glest bebyggd
dünnbevölkert - glest befolkad
Dünndarm - tunntarm
Dünndarm - Anwendungen
Dünne - tunnhet, smalhet, gleshet
dünnflüssig - tunnflytande
dünngesät - tunnsådd
dünnhäutig - tunnhudad, ömhudad, känslig, överkänslig
dünnmachen - smita, sticka, drypa av
Dunst - dunst, dis, imma, ånga, fin rök
Dunst - Zusatzerklärungen
Dunstabzugshaube - köksfläkt
Dunstabzugshaube - Anwendungen
dünsten - koka ii lite vatten, steka i lite fett
Dunstglocke - smog
dunstig - disig, dimmig, rökig
dunstig - Zusatzerklärungen
Dünung - dyning
Duo - duo
düpieren - dupera
Duplikat - duplikat
Dur - dur
durch - genom, igenom, med, per, av
durchackern - plöja igenom, kämpa sig igenom
durcharbeiten - genomarbeta, arbeta igenom, gå igenom, arbeta i ett sträck,
     arbeta sig igenom
durchatmen - andas djupt
durchaus - alldeles, fullkomligt, absolut
durchbeißen - bita av, bita itu, lyckas, klara sig, knaggla sig igenom,
     bita igenom, bita sönder
durchbekommen - få igenom
durchbiegen - bågna, böja så långt det går
durchblättern - bläddra igenom, ögna igenom
Durchblick - utsikt, vy, överblick
durchblicken - se igenom, se tvärs igenom, fatta
durchbluten - blöda igenom, ha en bra blodförsörjning
Durchblutung - blodcirkulation
Durchblutung - Anwendungen
durchbohren - borra igenom, genomborra
durchboxen - driva fram, driva igenom, slå sig fram
durchbrechen - bryta av, bryta itu, bryta igenom, bryta fram, spricka ut,
     slå ut, visa sig, komma i dagen, brista, forcera, bryta mot, överträda
durchbrennen - brännas sönder, brännas i bottnen, rymma
durchbringen - få igenom, lyckas rädda, göra slut på, slösa bort,
     dra sig fram (på), klara sig (på)
Durchbruch - genombrott, genombrytning, öppning, hål
durchchecken - gå igenom, kontrollera
durchdacht - genomtänkt
durchdenken - tänka igenom, fundera över, noga tänka igenom
durchdrängen - knuffa sig fram, tränga sig igenom
durchdrehen - mala, spinna, klappa ihop, bryta ihop
durchdringen - tränga igenom, tränga fram, tränga sig fram, slå igenom,
     uppfylla, genomsyra
durchdringend - genomträngande, skarp
durchdrücken - trycka igenom, pressa igenom, driva igenom, tvinga igenom,
     genomdriva, sträcka
durcheinander - upp och ner, huller om buller, i en enda röra
Durcheinander - röra, oreda, virrvarr, villervalla
durcheinanderbringen - trassla till, röra ihop
durcheinandergeraten - komma i oordning, råka i oordning
durcheinanderkommen - råka i oordning, komma i oordning
durcheinanderreden - prata i munnen på varandra
durchfahren - åka igenom, köra igenom, resa igenom, fara igenom, passera,
     åka utan uppehåll, åka direkt, åka nonstop, resa utan uppehåll,
     resa direkt, resa nonstop, köra utan uppehåll, köra direkt, köra nonstop,
     fara utan uppehåll, fara direkt, fara nonstop, åka runt,
     köra runt, resa runt, fara runt
Durchfahrt - genomfart, genomresa, passage
Durchfahrtsstraße - genomfartsled
Durchfall - diarré, flop, fiasko
Durchfall - Zusatzerklärungen
durchfallen - ramla igenom, falla igenom, bli underkänd, kugga (ngn)
durchfeiern - festa hela natten
durchfeilen - fila itu, finslipa
durchfinden - hitta, ta sig fram, finna sig tillrätta
durchfliegen - flyga igenom, flyga direkt, flyga nonstop, kuggas, köra,
     ögna igenom, skumma
durchfließen - rinna igenom, flyta igenom
durchfluten - strömma igenom, välla igenom, flöda in i, strömma in i
durchfragen - fråga sig fram
durchfressen - äta sig proppmätt, snylta
durchfrieren - genomfrusen, frysa ända in i märgen
durchfroren - genomfrusen, stelfrusen
Durchfuhr - transit, transitering
durchführbar - genomförbar, möjlig
durchführen - föra igenom, genomföra, slutföra, utföra, leda igenom
Durchführung - genomförande, utförande, genomföring
durchfüttern - livnära
Durchgang - passage, genomgång, omgång, lopp
durchgängig - genomgående, allmän
Durchgangslager - genomgångsläger, uppsamlingsläger
Durchgangsverkehr - genomfartstrafik, transitotrafik
durchgeben - meddela
durchgebraten - genomstekt, välstekt
durchgebraten - Zusatzerklärungen
durchgehen - gå igenom, passera, acceptera, tolereras, gå hela vägen,
     gå hela tiden, skena, rusa iväg, rymma
durchgehend - genomgående, kontinuerlig, fortlöpande
durchgreifen - sticka handen igenom, vidta kraftåtgärder, ta i med
     hårdhandskarna, slå till
durchgreifend - genomgripande, drastisk, radikal
durchhaben - ha kommit igenom
durchhalten - stå ut med, hålla ut
Durchhaltevermögen - uthållighet, styrka
durchhängen - bågna, vara slak, vara helt slut
durchkämmen - kamma igenom, finkamma
durchkämpfen - kämpa igenom, kämpa till slut
durchkauen - tugga ordentligt, tugga länge, älta, tugga om
durchkommen - komma igenom, komma fram, slippa igenom, ta sig igenom,
     tränga igenom, gå igenom, klara sig
durchkreuzen - korsa över, korsa, färdas tvärs igenom, färdas tvärs igenom,
     vandra omkring i
Durchlass - passage, öppning, genomgång
durchlassen - släppa igenom, släppa fram
durchlässig - genomsläpplig, otät
durchlässig - Zusatzerklärungen
Durchlauf - körning, heat
durchlaufen - springa igenom, gå igenom, passera, komma förbi, rinna
     igenom, sippra igenom, springa utan uppehåll, gå hål på, tillryggalägga,
     avverka
Durchlauferhitzer - varmvattenberedare
durchleben - genomleva, uppleva
durchleben - Zusatzerklärungen
durchlesen - läsa igenom, skumma
durchlesen - Zusatzerklärungen
durchleuchten - lysa igenom, skymta fram, sticka fram, genomlysa,
     skärmbilda, röntga, kontrollera, undersöka, bringa klarhet
Durchleuchtung - röntgning, röntgenundersökning
durchliegen - få liggsår
durchlöchern - göra hål i, genomborra, perdorera, försvaga
durchlüften - grundligt vädra, vädra ut, vädra igenom, lufta
durchmachen - gå igenom, genomgå, genomlida, vara med om, hålla på
durchmarschieren - marschwera igenom, marschera förbi
Durchmesser - diameter
Durchmesser - Anwendungen
durchmogeln - fuska sig igenom
durchmüssen - vara tvungen att komma igenom
durchnässen - göra genomblöt, göra genomvåt
durchnehmen - gå igenom
durchpausen - kalkera
durchprügeln - klå upp
durchrasseln - köra, bli kuggad
durchrechnen - räkna igenom, räkna över
durchreiben - skava hål på, gnida hål på
Durchreise - genomresa
Durchreise - Anwendungen
durchreisen - resa igenom, åka igenom, resa direkt, resa nonstop,
     resa runt (i)
durchreißen - slitas av, gå av, slitas sönder, gå sönder, ruva itu, riva av,
     riva sönder, slita itu, slita av, slita sönder
durchreiten - rida igenom, rida tvärs över, få ridsår
durchringen - komma fram till, bestämma sig (för)
durchrosten - rosta sönder
durchrühren - passera
Durchsage - meddelande
durchsagen - meddela, läsa upp
durchsagen - Zusatzerklärungen
durchsägen - såga igenom, såga itu
durchschaubar - går att genomskåda
durchschauen - genomskåda
durchscheinen - skina igenom
durchscheinend - genomskinlig
durchscheuern - skava hål på, nöta hål på, skava sönder, nöta sönder
durchschießen - skjuta igenom, rusa igenom
durchschlafen - sova hela natten (utan att vakna)
Durchschlag - durkslag, sil, genomslagskopia
durchschlagen - slå igenom, tränga igenom, verka lösande, slå sig igenom
durchschlagend - oemotsäglig, slående, avgörande
Durchschlagskraft - genomslagskraft, slagkraft
durchschlängeln - slingra sig igenom
durchschleusen - slussa igenom
durchschlüpfen - slinka igenom
durchschneiden - skära igenom, skära itu, klippa av, genomkorsa,
     genomskära
Durchschnitt - genomsnitt, medeltal, medelvärde, genomskärning, tvärsnitt,
     profil, profilteckning
durchschnittlich - genomsnittlig, medel-, medelmåttig, i genomsnitt, i medeltal
Durchschnittsalter - genomsnittsålder, medelålder
Durchschnittsbürger - vanlig medborgare
Durchschnittsgeschwindigkeit - medelhastighet
Durchschnittsmensch - genomsnittsmänniska, medelmåtta
Durchschnittstemperatur - medeltemperatur
durchschreiten - skride genom
Durchschrift - genomslagskopia
durchschwindeln - fuska sig igenom
durchschwitzen - vara genomblöt
durchgeschwitzt - genomsvettig
durchsehen - se ut, se genom, titta ut, titta genom, fatta, förstå
durchsein - vara sönder, ha klarat sig, ha beviljats, vara färdig
durchsetzen - driva igenom, genomdriva, tvinga igenom, hävda sig, göra sig
     gällande, slå igenom, uppblanda
Durchsetzungsvermögen - förmåga att hävda sig, driva sinvilja igenom
Durchsicht - genomgång, granskning
Durchsicht - Zusatzerklärungen
durchsichtig - genomskinlig, lättbegriplig, lätt att genomskåda
durchsickern - sippra igenom, sippra ut, läcka ut
durchsieben - sila, sålla
durchsieben - Zusatzerklärungen
durchspielen - spela igenom, spela till slut, gå igenom, pröva
durchsprechen - diskutera igenom, ptrata igenom
durchstarten - lyfta igen, avbryta landningen och lyfta igen
durchstehen - stå ut med, uthärda, klara sig igenom
durchstellen - koppla vidare
durchstöbern - leta igenom, snoka igenom
durchstöbern - Zusatzerklärungen
durchstoßen - bryta igenom, stöta igenom, genomborra, stöta hål i,
     stöta hål på
durchstreichen - stryka över, passera, genomströva, ströva genom
durchströmen - strömma igenom, genomflyta
durchsuchen - leta igenom, söka igenom, genomsöka, undersöka, visitera,
     kroppsvisitera, muddra
Durchsuchung - genomsökning, kroppsvisitering, husrannsakan
Durchsuchung - Zusatzerklärungen
Durchsuchungsbefehl . order om husrannsakan
durchtrainiert - vältränad, spänstig, vara i form
durchtrennen - dela itu
durchtreten - trampa i botten
durchtrieben - slipad, slug, utstuderad, durkdriven, fullfjädrad
durchwachsen - randig, blandad, så och så
Durchwahl - direktnummer
Durchwahl - Anwendungen
durchwählen - ringa direkt, ringa automatiskt
Durchwahlnummer - direktnummer
durchwandern - vandra utan avbrott, vandra genom
durchwaschen - tvätta upp, skölja upp
durchwaten - vada igenom, vada över
durchweg - alltigenom, helt och hållet, genomgående
durchweicht - genomblöt, blöt rakt igenom
durchwühlen - rota igenom, böka igenom, leta igenom, plöja sig igenom,
     rota igenom
durchwursteln - tricksa sig igenom, krångla sig igenom
durchzählen - räkna igenom
durchziehen - dra igenom, trä igenom, genomföra, gå igenom, tåga igenom,
     flyta igenom
durchzucken - fara igenom
Durchzug - genomtåg, genommarsch, korsdrag
Durchzug - Zusatzerklärungen
durchzwängen - tvinga igenom, pressa igenom
dürfen - få, få lov, kunna få, kunna, böra
dürftig - torftig, fattig, klen
dürftig - Zusatzerklärungen
Dürftigkeit - torftighet, otillräcklighet, fattigdom
dürr - torr, förtorkad, vissen, mager, spinkig
Dürre - torka, torrhet
Dürrekatastrophe - katastrofal torka, mycket svår torka
Durst - törst, längtan
Durst - Anwendungen
dursten - törsta
dürsten - törsta
durstig - törstig
durstlöschend - törstsläckande, läskande
Durststrecke - hårda tier, svåra tider, magra år
Duschbad - dusch
Dusche - dusch
Dusche - Anwendungen
duschen - duscha
Duschkabine - duschkabin
Duschkabine - Anwendungen
Duschvorhang - duschförhänge, duschdraperi
Düse - munstycke
Düse - Anwendungen
Dusel - tur
duseln - dåsa, halvsova
düsen - sticka, sticka i full fart
Düsenantrieb - jetdrift
Düsenflugzeug - jetplan
Düsentriebwerk - jetmotor
Dussel - dummer, fåntratt, dumskalle
dusslig - dum, fånig
düster - dyster, mörk, beklämmande
düster - Zusatzerklärungen
Düsterheit - dysterhet, mörker
Dutt - hårknut
Dutzend - dussin
dutzendmal - femtioelva gånger
Dutzendware - dussinvara
dutzendweise - massiv
duzen - dua, vara du med, säga du till
Duzfreund - god vän
DVD - dvd, dvd-skiva
DVD-Spieler - dvd-spelare
Dynamik - dynamik
dynamisch - dynamisk
Dynamit - dynamit
Dynamit - Anwendungen
Dynamitladung - dynamitladdning
Dynamitpatrone - dynamitpatron
Dynamitsprengung - dynamitexplosion
Dynamo - dynamo
Dynastie - dynasti
Dysenterie - dysenteri
D-Zug - snälltåg
D-Zugfahrt - snälltågsfart
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.