Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Eagle - eagle
EAN-Code - EAN-kod
Eau de Cologne - eau-de-cologne
Eau de Parfum - eau de parfum
Eau de Toilette - eau de toilette
Ebbe - ebb, lågvatten
Ebbe - Zusatzerklärungen
Ebbstrom - ebbström
eben - slät, jämn, plan, just, precis
eben erst - alldeles nyss, just nu,först nu
Ebenbild - avbild
ebenbürtig - vara jämbördig
ebender - just den (det, han, hon), just denne (denna, detta)
ebenderselbe - precis densamme (densamma, detsamma)
ebendeswegen - just därför
Ebene - slätt, yta, nivå, plan
Ebene - Zusatzerklärungen
ebenerdig - jämnhöjd med marken, i marknivå, på nedre botten
ebenfalls - likaledes, detsamma
Ebenheit - jämnhet, släthet
Ebenholz - ebenholts
Ebenist - konstsnickare
ebenmäßig - jämn, regelbunden, symmetrisk, proportionerlig
ebenso - likaså, lika, sammaledes, i lika hög grad
ebensolange, ebenso lange - lika länge
ebensoviel, ebenso viel - lika mycket
Eber - galt, vildsvinsgalt
Eberesche - rönn, rönnträd
Eberwurz - silvertistel
E-Bike - E-bike, elcykel
ebnen - jämna, utjämna
Ebola - Ebola
Ebola - ebola
Ebola-Ausbruch - ebolautbrott
Ebola-Epidemie - ebolaepidemi
Ebolafieber - ebolafeber
Ebolavirus - ebolavirus
E-Buch - e-bok
E-Business - e-handel, e-Business
Echo - eko
Echo - Anwendungen
Echolot - ekolod
echt - äkta, sann, verklig, autentisk, oförfalskad, genuin,typisk
Echtheit - äkthet, autenticitet
Echtheit - Zusatzerklärungen
Eckball - hörna
Eckbank - hörnbänk
Ecke - hörn, vrå
Ecke - Anwendungen
Eckfahne - hörnflagga
Eckfenster - hörnfönster
Eckhaus - hörnhus
eckig - kantig, tafatt, med hörn
Eckkneipe - krogen på hörnet
Eckladen - hörnbutik
Ecklohn - grundlön
Ecklohn - Anwendungen
Eckpfeiler - hörnpelare
Eckregal - hörnhylla
Eckschrank - hörnskåp
Eckschrank - Anwendungen
Ecksofa - hörnsoffa
Ecksofa - Anwendungen
Eckstein - hörnsten
Eckstoß - hörna
Ecktisch - hörnbord
Eckzahn - hörntand, ögontand
Eckzahn - Zusatzerklärungen
Ecstasy - ecstasy
Ecu - ECU
Ecuador - Ecuador
Edamer - edamer, edamerost
Edamer - Anwendungen
Edda - edda
Edda-Dichtung - eddadiktning
Edda-Gedicht - eddadikt
Eddalied - eddasång
edel - ädel, adlig
edel - Zusatzerklärungen
Edelfasan - ädelfasan
Edelfisch - ädelfisk
Edelgas - ädelgas
Edelgas - Anwendungen
Edelholz - ädelträ
Edelholz - Anwendungen
Edelkäse - ädelost
Edelkäse - Anwendungen
Edelkitsch - prålig kitsch
Edelmann - adelsman, ädling
Edelmetall - ädelmetall
Edelmetall - Anwendungen
Edelmut - ädelmod
edelmütig - ädelmodig
Edelstahl - rostfritt stål
Edelstein - ädelsten
Edelstein - Anwendungen
Edeltanne - silvergran
Edeltanne - Anwendungen
Edelweiß - edelweiss
Edelwild - högdjur
Eden - Eden, Edens lustgård, paradis
Edition - edition
E-Dur - E-dur
EDV-Anlage - ADB-anläggning, dataanläggning
Efeu - murgröna
Efeu - Anwendungen
Efeuranke - murgrönsranka
Efeuranke - Anwendungen
Effeff - jättebra, på fem fingrar
Effekt - effekt, verkan, intryck
Effekt - Zusatzerklärungen
Effektbeleuchtung - effektbelysning
Effekten - värdepapper, reseeffekter
Effektenbörse - fondbörs
Effektenmakler - fondmäklare
Effektenhascherei - effektsökeri
effektiv - effektiv, verklig, reell, absolut
effektiv gestalten - effektivisera
Effektivität - effektivitet
effektvoll - effektfull, verkningsfull, anslåande
Effet - skruv
effizient - effektiv, rationell
effizient - Zusatzerklärungen
Effizienz - effektivitet
egal - likgiltig, egal, lika, likformig
Egel - igel, blodigel
Egge - harv
eggen - harva
Eggen - harvning
E-Gitarre - elgitarr
Ego - jag, ego
Egoismus - egoism
Egoist - egoist
Egoistin - egoist
egoistisch - egoistisk, självisk
Egotrip - (vara) egotrippad
Egozentriker - egocentriker
egozentrisch - egocentrisk
eh - i alla fall, ändå
E-Handel - e-handel
ehe - innan, förrän
Ehe - äktenskap, giftermål
Ehe - Zusatzerklärungen
Eheanbahnungsinstitut - äktenskapsbyrå
Eheberatung - äktenskapsrådgivning, familjerådgivning,
     familjerådgivningsbyrå
Ehebett - dubbelsäng, äkta säng
Ehebett - Zusatzerklärungen
Ehebrecher - äktenskapsbrytare
Ehebrecherin - äktenskapsbryterska
Ehebruch - äktenskapsbrott
Ehefrau - äkta maka, hustru, maka, äkta kvinna
Ehegesetz - äktenskapslag
Ehegesetz - Anwendungen
Ehehindernis - äktenskapshinder
Ehekrise - äktenskapskris
Ehekrise - Anwendungen
Eheleben - äktenskap, äktenskaplig samlevnad
Eheleute - äkta makar
ehelich - äktenskaplig
Ehelosigkeit - celibat, ogift stånd
ehemalig - förutvarande, tidigare, före detta, förra, forna
ehemals - förut, förr i tiden, förr, fordom
Ehemann - äkta make, man, äkta man
Ehepaar - gift par, äkta par
Eheproblem - äktenskapsproblem
eher - förr, tidigare, snarare, hellre
Ehering - vigselring
Ehering - Anwendungen
Ehescheidung - skilsmässa, äktenskapsskillnad
Eheschließung - giftermål
Eheschließung - Anwendungen
Ehestand - det äkta ståndet
ehestens - tidigast, med det snaraste
Ehestreit - äktenskapsgräl, osämja i äktenskapet
Ehevermittlungsinstitut - äktenskapsbyrå
Eheversprechen - äktenskapslöfte
Ehevertrag - äktenskapsförord
Ehevertrag - Anwendungen
ehrbar - anständig, ärbar
ehrbar - Zusatzerklärungen
Ehre - ära, heder
Ehre - Zusatzerklärungen
ehren - hedra, ära
Ehrenamt - hederspost, förtroendeuppdrag
ehrenamtlich - ideell, frivillig, oavlönad
Ehrenbürger - hedersmedborgare
Ehrendoktor - hedersdoktor
Ehrengast - hedersgäst
Ehrengast - Anwendungen
ehrenhaft - hedervärd, rättskaffens, hederlig
ehrenhalber - som hedersbevisning
Ehrenkodex - hederskodex
Ehrenmal - monument, minnesmärke
Ehrenmann - hedersman
Ehrenmitglied - hedersledamot
Ehrenmord - hedersmord
Ehrenmord - Anwendungen
Ehrenplatz - hedersplats, högsäte
Ehrenpreis - hederspris
Ehrenpreis - Anwendungen
Ehrenrechte - medborgerliga rättigheter
Ehrenrettung - upprättelse
ehrenrührig - ärekränkande
Ehrenrunde - ärevarv
Ehrenrunde - Anwendungen
Ehrensache - hederssak
Ehrentag - högtidsdag
Ehrentreffen - tröstmål
Ehrentribüne - hederstribun, hedersläktare
ehrenvoll - ärofull, hedrande
ehrenvoll - Zusatzerklärungen
Ehrenwache - högvakt
Ehrenwache - Anwendungen
ehrenwert - hedervärd, aktningsvärd
ehrenwert - Zusatzerklärungen
Ehrenwort - hedersord
Ehrenwort - Anwendungen
ehrerbietig - vördsam, vördnadsfull
Ehrfurcht - respekt, vördnad
Ehrfurcht - Zusatzerklärungen
ehrfurchtgebietend - respektingivande
ehrfürchtig - vördnadsfull, vördsam
Ehrgefühl - hederskänsla
Ehrgefühl - Anwendungen
Ehrgeiz - ambition, äregirighet
Ehrgeiz - Zusatzerklärungen
ehrgeizig - ambitiös, äregirig
ehrgeizig - Zusatzerklärungen
ehrlich - ärlig, uppriktig, hederlig, pålitlig
Ehrlichkeit - ärlighet, uppriktighet, hederlighet
ehrlos - ärelös, föraktlig, skamlös
ehrsam - ärbar
Ehrung - hedersbetygelse, hyllning
ehrwürdig - ärevördig, högvärdig
ei - oj, titta, men titta, gulle dig
Ei - ägg
Ei - Anwendungen
Eibe - idegran
Eiche - ek
Eiche - Anwendungen
Eichel - ekollon, ollon
Eichelbohrer - ekvivel
Eichelhäher - nötskrika
Eichelhäher - Anwendungen
Eichelkaffee - ekollonkaffe
Eichelnuss - ekollon, ollon
Eichelpilz - balanitis
eichen - justera, ställa in, kalibrera, ek, ek-
Eichenart - ekart
Eichenbalken - ekbjälke
Eichenbaum - ekträd
Eichenblatt - ekblad
Eichenblatt - Anwendungen
Eichenbock - ekbock
Eichenboden - ekgolv
Eichenboden - Anwendungen
Eichenbrett - ekbräda
Eichenbrett - Anwendungen
Eichenfarbe - ekfärg
Eichenfarn - ekbräken
Eichenfass - ekfat
Eichenfass - Anwendungen
Eichengallwespe - ekbladsgallstekel
Eichengehölz - ekdunge
Eichenhain - eklund
Eichenkreuz - ekkors
Eichenlaub - eklöv
Eichenholz - ekträ
Eichenholz - Anwendungen
Eichenlaub - eklöv
Eichenlaubkranz - eklövskrans
Eichenmoos - ekmossa
Eichenmöbel - ekmöbel, ekmöbler
Eichenmöbel - Anwendungen
Eichenparkett - ekparkett
Eichenparkett - Anwendungen
Eichenpilz - eksvamp
Eichenpilz - Anwendungen
Eichenregal - ekhylla
Eichenrinde - ekbark
Eichenrinde - Anwendungen
Eichensarg - ekkista
Eichensarg - Anwendungen
Eichenschrank - ekskåp
Eichenschrank - Anwendungen
Eichenspinner - ekspinnare
Eichenstamm - ekstam, ekstock
Eichenstock - ekstock
Eichenstuhl - ekstol
Eichentisch - ekbord
Eichentisch - Anwendungen
Eichentür - ekdörr
Eichentür - Anwendungen
Eichenwald - ekskog
Eichenwald - Anwendungen
Eichenwickler - ekvecklare
Eichenzweig - ekgren, ekkvist
Eichhörnchen - ekorre
Eichhörnchen - Anwendungen
Eichhörnchenfell - ekorrskinn
Eichhörnchenschwanz - ekorrsvans
Eid - ed
Eid - Anwendungen
Eidechse - ödla
Eidechse - Anwendungen
Eidechsenart - ödleart
Eidechsenfisch - ödlefisk
Eidechsennatter - ödlesnok
Eidechsenschwanz - ödlasvans
Eiderdaune - ejderdun
Eiderdaune - Anwendungen
Eiderdaunendecke - ejderdunstäcke
Eiderente - ejder
eidesstattlich - under edlig förpliktelse
Eidgenosse - schweizisk medborgare
eidgenössisch - schweizisk
eidlich - edlig
Eidotter - äggula
Eidotter - Anwendungen
Eierbecher - äggkopp
Eierbecher - Anwendungen
Eierfarbe - äggfärg
Eierhaut - ägghinna
Eierhaut - Anwendungen
Eierkarton - äggkartong
Eierkarton - Anwendungen
Eierkuchen - pannkaka, omelett, äggkaka, äggakaka
Eierkuchen - Zusatzerklärungen
Eierlikör - ägglikör
Eierlikör - Anwendungen
Eierlöffel - äggsked
Eierlöffel - Anwendungen
eiern - skeva, vackla fram, vingla fram
Eierpfannkuchen - pannkaka
Eierschale - äggskal
Eierschale - Anwendungen
Eierstich - äggstanning
Eierstock - äggstock
Eierstock - Anwendungen
Eieruhr - äggklocka
Eieruhr - Anwendungen
Eifer - iver, nit
Eifer - Zusatzerklärungen
eifern - agitera mot
Eifersucht - svartsjuka, avundsjuka
Eifersucht - Zusatzerklärungen
eifersüchtig - svartsjuk, avundsjuk
eiförmig - äggformig
eifrig - ivrig, nitisk
eifrig - Zusatzerklärungen
Eigelb - äggula
Eigelb - Anwendungen
eigen - egen, karakteristisk, säregen, noga, kinkig
Eigenart - egenart, egenhet
Eigenart - Zusatzerklärungen
eigenartig - egenartad, egendomlig
eigenartigerweise - konstigt nog, egendomligt nog
Eigenbrötler - enstöring, ensamvarg
Eigenfrequenz - egenfrekvens
Eigengewicht - egenvikt, nettovikt, betydelse
eigenhändig - egenhändig
Eigenheim - eget hus, småhus, villa, egnahem
Eigenheime - egnahem
Eigenheit - egendomlighet, egenhet
Eigeninitiative - eget initiativ
Eigenleben - sitt eget liv
Eigenliebe - egenkärlek
Eigenliebe - Anwendungen
Eigenlob - eget beröm
eigenmächtig - egenmäktig, självsvåldig
Eigenname - egennamn
Eigennutz - egennytta
eigennützig - egennyttig
Eigenpflege - egenvård
eigens - särskild, enkom
Eigenschaft - egenskap
Eigenschaftswort - egenskapsord
Eigensinn - envishet, egensinne
eigensinnig - envis, egensinnig
eigensinnig - Zusatzerklärungen
eigenständig - självständig och ursprunglig, oberoende
eigentlich - egentlig, verklig, egentligen
Eigentor - självmål
Eigentor - Anwendungen
Eigentum - egendom, fastighet, äganderätt
Eigentümer - ägare
eigentümlich - egendomlig, besynnerlig, konstig, karakterisisk, säregen
eigentümlicherweise - egendomligt nog, märkvärdigt nog
Eigentümlichkeit - besynnerlighet, egendomlighet
Eigentumsdelikt - egendomsbrott
Eigentumsrecht - äganderätt
Eigentumsrecht - Anwendungen
Eigentumswohnung - andelslägenhet
Eigenwert - egenvärde
eigenwillig - egensinnig, envis
eigenwillig - Zusatzerklärungen
Eigenwilligkeit - egensinne, envishet
eignen - lämpa sig, passa för ngt, vara lämplig till (för, som)
Eigner - redare, ägare
Eignung - lämplighet
Eignungstest - anlagstest, lämplighetstest
Eiland - ö
Eilbote - express
Eilbrief - expressbrev
Eilbrief - Anwendungen
Eile - brådska, hast
Eileiter - äggledare
Eileiter - Anwendungen
eilen - skynda, skynda sig, ila, hasta
eilends - skyndsamt, genast
Eilgut - ilgods
eilig - skyndsam, brådskande
eilig - Zusatzerklärungen
Eilmarsch - ilmarsch
Eilsendung - expressförsendelse
Eiltempo - ilfart
Eilzug - snälltåg
Eimer - hink, spann, ämbar
Eimer - Anwendungen
eimerweise - hinkvis, i hinkar
ein - en, ett, någon, man
Einakter - enaktare
einander - varandra
einarbeiten - arbeta in, foga in, sätta ngn in
einarmig - enarmad
Einarmiger Bandit - enarmad bandid
einäschern - kremera, bränna ner
einäschern - Zusatzerklärungen
Einäscherung - kremering
einatmen - andas in, inandas
Einatmung - inandning
einätzen - etsa in
einäugig - enögd
Einbahnstraße - enkelriktad gata
Einbahnverkehr - enkelriktad trafik
einbalsamieren - balsamera
Einband - bokband, pärmar, bokpärmar
Einbau - inbyggnad, inmontering, inbakande, inarbetande
einbauen - bygga in, montera in, baka in, arbeta in
einbaufertig - monteringsfärdig
Einbauküche - kök med fast inredning
Einbauschrank - garderob, köksskåp
einbehalten - hålla inne, ta i beslag
einbeinig - enbent
einberufen - sammankalla, inkalla, kalla
einberufen - Zusatzerklärungen
Einberufung - kallelse, sammankallande, inkallelse
Einberufungsbefehl - inkallelseorder
Einberufungsbescheid - inkallelseorder
einbetten - bädda in, lägga ner
Einbettzimmer - enkelrum
Einbettzimmer - Anwendungen
einbeulen - buckla till, göra bucklor på
einbeziehen - inkludera, räkna in, inbegripa
einbiegen - svänga, vika av, svänga till
einbilden - inbilla (sig), vara stöddig
Einbildung - inbillning, fantasi, inbilskhet
Einbildungskraft - inbillningsförmåga, inbillningskraft, fantasi
einbinden - binda in, binda
einbläuen - inpränta (ngt i ngn)
einblenden - tona fram, ställa in, koppla in
Einblick - inblick, insyn, insikt
Einblick - Zusatzerklärungen
einbrechen - störta samman, göra inbrott, bryta sig in, bryta in, börja, sätta in
Einbrecher - inbrottstjuv
Einbrecher - Anwendungen
einbringen - inbringa, avkasta, rendera, medföra, tillföra, bidra med,
     föra in, ta in, framlägga, väcka
einbrocken - ställa till
Einbruch - inbrott, nedgång, ras, inbrytning
Einbruch - Zusatzerklärungen
einbruchssicher - inbrottssäker, dyrkfri
Einbruchssicherung - tjuvlarm
Einbruchssicherung - Anwendungen
einbuchten - spärra in, bura in
einbürgern - ge medborgarskap, naturalisera
Einbürgerung - naturalisering, förvärvande av medborgarskap
Einbuße - avbräck, förlust
einbüßen - förlora, gå miste om
einchecken - checka in
eincremen - smörja in
eindämmen - dämma upp, hejda, få bukt med
eindämmern - slumra till, lura till
eindecken - täcka över, täcka, förse sig med ngt
eindeutig - entydig, otvetydig
Eindeutigkeit - entydighet, otvetydighet
eindeutschen - förtyska
eindösen - slumra till, lura till
eindringen - tränga in
eindringlich - enträgen, intensiv, eftertrycklig
Eindringling - inkräktare
Eindruck - intryck
eindrücken - trycka in, pressa in, trycka sönder
eindrucksvoll - imponerande
einebnen - göra plan, jämna med marken, jämna ut, plana
Einehe - engifte
eineiig - enäggig, enäggs-
eineinhalb - en och en halv
Einelternfamilie - enföräldersfamilj
einengen - tränga ihop, pressa ihop, klämma in, inskränka, begränsa
Einer - ental, enmansbåt
einer (eines, eine) von beiden - endera
einerlei - enahanda, likadan, likgiltig
einerseits - å ena sidan
einfach - enkel, lätt
einfach - Zusatzerklärungen
Einfachheit - enkelhet
einfädeln - trä på nålen, anstifta, ställa till, sätta i gång med
einfahren - åka in, köra in, åka ned, fälla in
Einfahrt - infart, portgång, påfart
Einfall - nyck, infall, invasion
Einfall - Zusatzerklärungen
einfallen - falla in, gå upp, infalla, inskjuta, störta in, rasa, tränga in
einfallslos - andefattig, idéfattig, trivial
einfallsreich - originell, påhittig, uppfinningsrik
Einfallsreichtum - originalitet, påhittighet, uppfinningsrikedom
Einfalt - enfald, naivitet, godtrogenhet
einfältig - enfaldig, naiv, godtrogen
Einfaltspinsel - dumhuvud, nöt
Einfamilienhaus - villa, enfamiljshus, småhus
einfangen - fånga, fånga in, fånga upp, få
einfarbig - enfärgad
einfassen - infatta, kanta, omge
Einfassung - infattning, kant, ram, inhägnad
einfetten - smörja in, fetta in
einfinden - infinna sig, inställa sig, samlas
einflechten - fläta in
einfliegen - flyga in, testflyga, öva sig att flyga, närma sig
einflößen - få i (ngn), ingjuta
Einflug - inflygning
Einflugschneise - glidbana, inflygningsbana
Einfluss - inflytande, påverkan
Einflussbereich - intressesfär
Einflussgebiet - intressesfär
Einflussnahme - försök att påverka (ngn)
einflussreich - inflytelserik
einförmig - enformig, monoton
Ein-Frage-Partei - enfrågeparti
einfrieden - inhägna
Einfriedung - inhägnad
einfrieren - frysa, frysa till, djupfrysa, frysa in
einfügen - foga in, infoga, tillägga, inordna (sig), acceptera, anpassa (sig)
einfühlen - leva sig in i, känna med (ngn), sätta sig in i
Einfühlungsgabe - inlevelseförmåga
Einfühlungsvermögen - inlevelseförmåga
Einfuhr - import, införsel
einführen - införa, föra in, importera, introducera, installera
Einfuhrgenehmigung - importlicens
Einfuhrland - importland
Einfuhrstopp - importförbud
Einfuhrstopp - Anwendungen
Einführung - införande, inledning, introduktion, installation
Einführungspreis - introduktionspris, introduktionserbjudande
Einfuhrverbot - importförbud, införselförbud
Einfuhrzoll - importtull
Einfuhrzoll - Anwendungen
einfüllen - fylla i, fylla på
Eingabe - inlaga, ansökan, inmatning
Eingang - ingång, entré, inträde, tillträde, början, inledning, mottagande
eingängig - lättbegriplig, enkel
eingangs - i början, inledningsvis
eingebaut - inbyggd
eingeben - ge, mata in
eingebildet - inbillad, inbilsk, arrogant, egenkär
Eingebildetheit - egenkärlek
eingeboren - infödd
Eingeborene(r) - infödd, inföding
Eingebung - ingivelse
eingefallen - tärd, insjunken
eingefleischt - inbiten
eingehen - komma, inkomma, komma in, gå till, krympa, dö, upphöra,
     gå omkull, få stryk, gå in i, gå ner
eingehend - ingående, detaljerad, i detalj
eingemacht - konserverad
Eingemachtes - konserver
eingemeinden - inkorporera
eingenommen - ha ngt emot ngn, vara förtjust i
eingerechnet - inkluderad, inräknad, medräknad
eingeschlossen - inlåst, inklusive, inräknad
eingeschnappt - sårad, förnärmad, stött, purken
eingeschneit - översnöad
eingeschüchtert - förskrämd
eingespielt - samspelt, anpassad
Eingeständnis - erkännande, bekännelse, medgivande
eingestehen - erkänna, bekänna, medge
eingestellt - inriktad, sinnad
Eingeweide - inälvor, innanmäte, inkråm, mage
Eingeweihte(r) - invigd, invigd person, insider
eingewöhnen - vänja sig vid, acklimatisera sig
Eingewöhnung - acklimatisering
eingießen - hälla i, hälla upp, slå i, fylla
eingipsen - sätta fast med gips, gipsa
eingleisig - enkelspårig
eingliedern - inordna, ordna in, inkorporera, anpassa (sig), underordna (sig)
eingraben - gräva ned, rista in, hugga in
eingreifen - ingripa, gripa in, intervenera
Eingriff - ingrepp, intrång, ingripande, operation
einhacken - hacka på
einhaken - haka i, häkta i, ta under armen
Einhalt (gebieten) - hejda ngt, hindra ngt, sätta stopp för ngt
einhalten - iaktta, följa, hålla, rätta sig efter, hålla in, upphöra med
einhämmern - hamra in, hamra på
einhandeln - handla, köpa in, köpa, skaffa sig
einhauen - gå lös på, slå sönder, hugga in
einheimisch - inhemsk, infödd
einheimisch - Zusatzerklärungen
Einheimische(r) - ortsbo
einheimsen - håva in, kamma hem
Einheit - enhet, förband, markering
einheitlich - enhetlig
Einheitlichkeit - enhetlighet
Einheitsfront - enhetsfront
Einheitspreis - enhetspris
Einheitspreis - Anwendungen
Einheitsstaat - enhetsstat
Einheitswert - taxeringsvärde
einheizen - elda
einhellig - enhällig
einholen - inhämta, hinna upp, hinna ifatt, hala in, hala ned, handla,
     hämta (ngn)
Einhorn - enhörning
einhüllen - svepa in, hölja, hölja in
einhundert - ett hundra
einig - enig, överens, någon, något
einigemal - några gånger
einigen - ena, enas, komma överens
einigermaßen - någorlunda, i någon mån, någotsånär
Einigkeit - enighet
Einigung - enande, överenskommelse, samförstånd, enighet
einimpfen - inskärpa ngt
einjagen - injaga
einjährig - ettårig, ettårs-, ett år gammal, ett år lång
Einjährige(r) - ettåring
einkalkulieren - kalkylera med, ta med i beräkningen
Einkammersystem - enkammarsystem
einkapseln - kapsla in, kapsla in sig, isolera sig
einkassieren - inkassera, kassera in, lägga beslag på, lägga rabarber på,
     haffa
Einkauf - inköp
einkaufen - köpa in, handla, göra inköp
Einkäufer - inköpare
Einkäuferin - inköpare
Einkaufsabteilung - inköpsavdelning
Einkaufsnetz - nätkasse
Einkaufsnetz - Anwendungen
Einkaufspreis - inköpspris
Einkaufspreis - Anwendungen
Einkaufstasche - shoppingväska
Einkaufswagen - kundvagn, shoppingvagn
Einkaufswagen - Anwendungen
Einkaufszentrum - köpcenter, köpcentrum, shoppingcenter
einkehren - ta in på, rasta vid
einkellern - lagra i källaren
einkerben - skåra, rista in, karva in
Einkerbung - skåra, inristning
Einkerbung - Zusatzerklärungen
einklagen - indriva
einklammern - sätta inom parantes
Einklang - harmoni, samklang, överensstämmelse
einkleben - klistra in
einkleiden - ekipera
einklemmen - klämma, klämma fast
einknöpfbar - löstagbar
einkochen - konservera, koka ihop
einkommen - komma in, anhålla om, ansöka om
Einkommen - inkomst
Einkommenssteuer - inkomstskatt
Einkommenssteuer - Anwendungen
Einkommenssteuererklärung - självdeklaration
einkreisen - ringa in, inringa, omringa
einkriegen - hinna upp, hinna ifatt, hinna ikapp
Einkünfte - inkomster
einladen - bjuda, bjuda in, lasta (in)
einladend - inbjudande, lockande
Einladung - inbjudan, inbjudning, kallelse
Einladung - Zusatzerklärungen
Einlage - bilaga, inlaga, inlägg, iläggssula, mellanlägg, extranummer,
     insättning, insatt belopp
einlagern - lagra
Einlass - tillträde, insläpp, ingång
Einlass - Zusatzerklärungen
einlassen - släppa in, tappa på, tappa i, tappa upp, inlåta (sig) på
Einlauf - lavemang, upplopp, slutspurt, målgång
einlaufen - löp in, komma in, krympa, gå in, komma i gång, värma upp,
     bli varm
einläuten - ringa in
einleben - bli hemmastadd
Einlegearbeit - intarsia, inläggning
einlegen - lägga in, sätta in, lägga i
Einlegsohle - inläggsula
einleiten - inleda, börja, påbörja, sätta igång
einleitend - inledande, inledningsvis
Einleitung - inledning, introduktion, utsläpp
einlenken - ge efter, ge med sig, vekna
einlesen - läsa in
einleuchten - går upp (för), inser, fårstår
einleuchtend - klar, övertygande, rimlig, plausibel
Einlieferung - inlämning, inlämnande, intagning
Einlieferungsschein - inlämningskvitto
einlochen - bura in
einloggen - logga in
einlösen - lösa in, lösa ut
einmachen - konservera, koka in
Einmachglas - glasburk
Einmachglas - Anwendungen
einmal - en gång, någon gång, bara
Einmaleins - multiplikationstabell, grunder
einmalig - engångs-, enastående, unik
einmalige Kosten - engångskostnad
einmalige Zahlung - engångsbelopp
Einmalspritze - engångsspruta
Einmannschau - enmansteater
Einmarsch - inmarsch, invadering
Einmarsch - Zusatzerklärungen
einmarschieren - marschera in
einmieten - hyra in, inkvartera
einmischen - blanda sig i, lägga sig i
Einmischung - inblandning
einmonatig - enmånads-
einmonatlich - varje månad, varje månad återkommande
einmotorig - enmotorig
einmotten - lägga i malpåse
einmuffeln - pälsa på, bylta på
einmuffen - pälsa på, bylta på
einmünden - mynna, sluta
einmütig - enhällig
einnähen - sy in
Einnahme - intagande
Einnahmen - intäkter, inkomster
Einnahmeausfall - inkomstbortfall
Einnahmequelle - inkomstkälla
Einnahmequelle - Anwendungen
einnehmen - inta, ta, ta in, vinna (för), uppta, inneha
einnehmend - intagande, vinnande, sympatisk
einnicken - nicka till, slumra till
einnisten - parkera sig, flytta in
Einöde - ödslig trakt, ödemark
einölen - olja in, smörja
einordnen - sortera in, inordna, placera, anpassa sig, välja fil
einpacken - packa in, packa ner, packa sig i väg
einparken - fickparkera, parkera
einpassen - passa in, foga in
einpauken - plugga in, råplugga
einpendeln - stabilisera sig, bli stabil, bli normal
einpferchen - tränga ihop, klämma ihop
einpflanzen - plantera, operera in, sätta in
einplanen - planera in, ta med i beräkningen
einpökeln - salta in, rimma
einprägen - inprägla, prägla in, etsa sig fast
einprägsam - som lätt fastnar i minnet
einprogrammieren - programmera in
einpudern - pudra
einquartieren - inkvartera
Einquartierung - inkvartering, förläggning
einrahmen - rama in
einrammen - slå ned, driva ned, påla
einrasten - hamna i läga, hamna i rätt läge, haka i
einräumen - ställa in, sätta in, lägga in, medge, tillstå, bevilja
einreden - intala, inbilla, prata ihjäl, försöka övertala
einreden - gnida in, smörja in
einreichen - lämna in, inge, föreslå ngn
einreihen - inordna, ordna in, inrangera
Einreiher - kostym med enkelknäppt kavaj
einreihig - enkelknäppt
Einreise - inresa
Einreise - Anwendungen
Einreisegenehmigung - inresetillstånd
Einreiseverbot - inreseförbud
Einreiseverbot - Anwendungen
Einreisevisum - inresevisum
Einreisevisum - Anwendungen
einreißen - riva sönder, riva, rasera, rivas sönder, gå sönder, gripa
     omkring sig, sprida sig
einreiten - rida in
einrenken - vrida rätt, återföra i rätt läge, ställa till rätta, ordna sig
einrichten - inreda, möblera, inrätta, ordna, arrangera
Einrichten - inredning, möbler, möblemang, införande, inrättande, inrättning,
     institution, anordning
Einrichtungsgegenstand - föremål som hör till inredningen
einritzen - rista in
Einritzung - inristning
einrollen - rulla ihop, rulla ihop sig
einrosten - rosta igen, rosta fast
einrücken - dra in en rad, göra ett indrag, rycka in
eins - ett
Eins - etta
einsacken - lägga i säckar, stoppa i säckar, stoppa på sig, stoppa i egen
     ficka, sjunka, sjunka ned
einsalzen - salta in, lägga in
einsam - ensam, enslig, öde, ödslig
einsam - Zusatzerklärungen
Einsamkeit - ensamhet, ödslighet
Einsamkeit - Anwendungen
einsammeln - samla in, plocka upp, plocka ihop, samla ihop
Einsammlung - insamling
Einsatz - insats, insättande, satsning, engagemang, insättning, infällning
Einsatzbefehl - order om anfall, utryckningsorder
einsatzbereit - beredd att rycka in, beredd att rycka ut, stridsberedd
einsatzfreudig - villig att satsa helt, villig att göra en insats
Einsatzkommando - kravallpolis
Einsatzwagen - utryckningsfordon, polispiket, extravagn
einsauen - skita ner
einsaugen - suga i sig, insupa
einschalten - koppla in, koppla på, tända, knäppa, infoga, skjuta in, kopplas
     in, ingripa, blanda sig i
Einschaltquote - lyssnarfrekvens, lyssnarsiffor, tittarfrekvens
einschärfen - inskärpa (ngt hos ngn)
einschätzen - värdera, taxera, uppskatta, bedöma
Einschätzung - uppskattning, bedömning
Einschätzung - Zusatzerklärungen
einschenken - hälla i, slå i, hälla upp, slå upp, servera
einscheren - ordna in sig
einschicken - sända in, skicka in
einschieben - skjuta in, lägga in, sätta in
einschießen - skjuta sönder, skjuta i mål, skjuta in, slå in, skjuta till
einschiffen - ta ombord, lasta, gå ombord, embarkera
einschlafen - somna in, domna, upphöra, avsomna, insomna, avlida, dö
einschläfern - söva, döva, avliva, låta avliva
Einschlag - nedslag, inslag, fåll, upplägg, framhjulsutslag, avverkning,
     virkesuttag
einschlagen - slå in, slå sönder, krossa, jordslå, lägga upp, fälla upp, välja,
     slå ned
einschlägig - relevant, tillämplig
Einschlagpapier - omslagspapper
einschleichen - smyga (sig) in, insmyga (sig)
einschleppen - släpa in, dra in, bogsera in, föra med sig
einschließen - stänga in, låsa in, innesluta, innestänga, omringa,
     cernera, innesluta, inbegripa
einschließlich - inklusive, inberäknad
einschlummern - slumra in, somna in
einschmeicheln - smickra in (sig) ställa sig in hos
einschmeichelnd - insmickrande, inställsam
einschmelzen - smälta, smälta ned
einschmieren - smörja, smörja in, kladda ned
einschmuggeln - smuggla in, smita in i, ta sig in i
einschnappen - slå igen, gå i lås, bli stött
einschneiden - göra ett snitt, göra en skåra, skära in, rista in, tränga in
einschneidend - genomgripande, djupgående
einschneien - bli insnöad
Einschnitt - snitt, insnitt, vändpunkt
einschränken - inskränka, begränsa, minska, behöva snåla
Einschränkung - inskränkning, begränsning, minskning, förbehåll,
     reservation
einschrauben - skruva in
Einschreibebrief - rekommenderat brev
Einschreibegebühr - rekommendationsavgift
einschreiben - skriva in, införa
Einschreibung - inskrivning
einschreiten - ingripa, inskrida, vidta åtgärder
einschüchtern - skrämma, skrämma upp
Einschüchterung - skrämsel, kuvande
einschulen - inskola
Einschulung - inskolning
Einschuss - inslag, kulhål, sjotthål, träff, mål
einschwenken - svänga in, vika av, svänga om, slå om, ändra åsikt
einsegnen - välsigna, inviga, konfirmera
Einsegnung - välsignelse, invigning, konfirmation
einsehen - inse, förstå, begripa, granska, läsa igenom, se rakt in i
einseifen - tvåla in, lura
einseitig - ensidig, på ena sidan, ensidigt
Einseitigkeit - ensidighet
einsenden - sända in, skicka in
Einsender - insändare
Einsendeschluss - sista inlämningsdag, sista anmälningsdag
Einsendetermin - sista inlämningsdag, sista anmälningsdag
Einsendung - insändande
Einser - etta
einsetzen - sätta in, utse, tillsätta, sätta i, sätta på spel, satsa
Einsicht - inblick, insyn, insikt
Einsicht - Zusatzerklärungen
einsichtig - insiktsfull, förstående, begriplig, förståelig
einsichtsvoll - insiktsfull, förstående
einsickern - sippra in, sippra ned
Einsiedler - eremit
Einsiedler - Anwendungen
Einsiedlerkrebs - eremitkräfta
Einsiedlerkrebs - Anwendungen
einsilbig - enstavig, fåordig
Einsilbigkeit - enstavighet, fåordighet
einsortieren - sortera in
einspannen - sätta i, spänna för, få ngn att göra ngt
einsparen - spara in, spara in på, dra in, dra in på
Einsparung - inbesparing, indragning
einspeichern - lagra, samla i förråd, mata in
einsperren - låsa in, stänga in, bura in
einspielen - spela in, spela upp (sig), träna samspel
einsprachig - enspråkig
einspringen - rycka in, hoppa in
einspritzen - injicera, spruta in
Einspritzmotor - insprutningsmotor
Einspruch - invändning, protest
Einspruch - Zusatzerklärungen
einspurig - enkelspårig, enkelfilig, med ett körfält
einst - en gång, förr, en dag
einstampfen - stampa, makulera
einstampfen - Zusatzerklärungen
einstecken - stoppa in, sticka in, finna sig i, svälja, utklassa, överglänsa,
     bura in
einstehen - gå i god, ansvara för
Einsteigekarte - boardingcard
einsteigen - stiga in, kliva in, ta plats
einstellbar - inställbar, justerbar, reglerbar
einstellen - ställa in, sätta in, anställa, inställa, rikta in, justera
einstellig - ensiffrig
Einstellung - anställniing, nedläggning, inställande, inställning, inriktning,
     justering
Einstellungsgespräch - anställningsintervju
Einstellungssperre - anställningsstopp
Einstellungsstopp - anställningsstopp
Einstieg - dörr, påstigning, inkörsport
Einstiegsdroge - inkörsport för tyngre narkotika
einstig - tidigare, före detta
einstimmen - stämma in, instämma, stämma
einstimmig - enstämmig, unison, enhällig, samstämmig
einstossen - slå in, stöta hål i
einstreichen - stryka på, smörja in, håva in
einströmen - strömma in
einstudieren - studera in, öva in
Einstudierung - instudering
einstufen - inordna, ordna in, placera
einstündig - entimmes-
Einsturz - ras, sammanstörtande
einstürzen - rasa, störta in, störta samman, drabba
Einsturzgefahr - risk för ras, rasrisk
einstweilen - under tiden, tills vidare
einstweilig - temporär, tillfällig, provisorisk
eintägig - endags-
Eintagsfliege - dagslända
Eintagsfliege - Anwendungen
eintasten - knappa in, skriva in, koppla på
eintauchen - doppa, doppa ned, sänka ned, dyka, dyka ned, sjunka,
     sjunka ned
eintauschen - byta till sig
einteilen - indela, dela upp, dela in, klassificera, planera, ransonera,
     avdela (ngn)
einteilig - hel
Einteilung - indelning, uppdelning, klassificering, planering, ransonering
eintippen - slå in, knappa in, skriva in
eintönig - entonig, enformig, monoton
Eintönigkeit - entonighet, enformighet, monotoni
Eintopf - gryta
Eintopf - Anwendungen
Eintopfgericht - gryta
Eintopfgericht - Anwendungen
Eintracht - sämja
einträchtig - endräktig
Eintrag - införande, anteckning, post
eintragen - inför, föra in, skriva in, registrer, inbringa
einträglich - inbringnde, lönsam, vinstgivande
Einträglichkeit - lönsamhet
Eintragung - införande, inskrivning, registrering, inregistrering
eintreffen - anlända, slå in, besannas, hända
eintreiben - indriva
Eintreibung - indrivning, indrivande
eintreten - stiga in, stiga på, träda in, gå in, försvara ngn, kämp för, ställa
     upp för, inträda, inträffa, hända, sparka ngn, trampa ned, sparka in,
     sparka sönder
eintrichtern - proppa i, slå in ngt i huvudet
Eintritt - inträde, tillträde, inträdesavgift
Eintrittsgeld - inträdesavgift, entréavgift
Eintrittskarte - inträdesbiljett, entrébiljett
Eintrittspreis - biljettpris
Eintrittspreis - Anwendungen
eintrocknen - torka, torka in, dunsta, dunsta bort
eintunken - doppa, doppa ned
einüben - öva, öva in
einverleiben - införliva, inkorporera
Einvernehmen - sämja, samförstånd
einverstanden - ense, överens
Einverständnis - samförstånd, samtycke
Einwand - invändning
Einwanderer - invandrare, immigrant
einwandern - invandra, immigrera
Einwanderung - invandring, immigration
einwandfrei - felfri, oklandderlig, felfritt, oklanderligt, helt, klart, otvetydigt
einwärts - inåt
einwechseln - växla, växla in, växla till sig
Einwegartikel - engångsartikel
Einwegartikel - Anwendungen
Einwegflasche - engångsflaska, engångsglas
Einwegspritze - engångsspruta
Einwegspritze - Anwendungen
Einwegverpackung - engångsförpackning
einweichen - lägga i blöt
einweihen - inviga
Einweihung - invigning
einweisen - visa in, föra in, anvisa, installera
einwenden - invända
Einwendung - invändning
einwerfen - kasta in, göra inkast, inflikta, inskjuta, slå in, slå sönder
einwertig - envärd
einwickeln - slå in, veckla in, prata omkull, övertala, lura, svepa in (sig)
einwilligen - samtycka, gå med (på)
Einwilligung - samtycke, bifall
Einwilligung - Zusatzerklärungen
einwinken - vinka in
einwirken - inverka, påverka, låta verka, göra inverkan
Einwirkung - inverkan, påverkan
einwöchig - enveckas-
Einwohner - invånare
Einwohner - Anwendungen
Einwohnermeldeamt - folkbokföring
Einwohnerschaft - invånarna, befolkningen
Einwohnerzahl - invånarantal, folkmängd
Einwurf - invändning, inpass, inkast, tekning, myntinkast, springa, öppning
Einzahl - singular
einzahlen - betala in, inbetala, sätta in
Einzahlung - inbetalning, insättning
einzäunen - inhägna
Einzel - singel
Einzelaktion - enstaka aktion, enstaka operation, enstaka kampanj
Einzelanfertigung - specialtillverkning
Einzelbett - enkelsäng
Einzelbett - Anwendungen
Einzelfall - enstaka fall, engångsföreteelse
Einzelfertigung - specialtillverkning
Einzelgänger - enstöring, ensling, original, djur som lever ensamt,
     ensamlevande djur
Einzelhaft - placering i ensamcell, placering i isoleringscell
Einzelhandel - detaljhandel
Einzelhandel - Anwendungen
Einzelhändler - detaljhandlare, detaljist
Einzelheit - detalj, enskildhet
Einzelkind - enda barnet
einzeln - enstaka, ensam, separat, särskild, speciell
Einzelne - en och annan, somliga, några
Einzelne(r) - enskilde, individen
Einzelne(s) - ett och annat, somligt, en del
Einzelnummer - lösnummer
Einzelnummer - Anwendungen
Einzelstück - enstaka exemplar
Einzelteil - lös del, komponent, enskild komponent
Einzelunterricht - individuell undervisning
Einzelverkauf - minuthandel
Einzelverkauf - Anwendungen
Einzelzelle - ensamcell, isoleringscell
Einzelzimmer - enkelrum
Einzelzimmer - Anwendungen
einziehen - flytta in, dra in, tåga in, konfiskera, kassera in, indriva, inkalla,
     sätta upp
Einziehung - indragning, konfiskering, indrivning, inkassering, inkallelse
einzig - enda, enastående, enbart
einzig und allein - enbart
einzigartig - enaståene, unik,ensam i sitt slag
Einzimmerwohnung - enrumslägenhet, etta
einzuckern - sockra
Einzug - intåg, inflyttning, indrag, indrivning
Einzugsgebiet - upptagningsområde, flodområde, avrinningsområde
Eis - is, glass, eiss
Eis - Zusatzerklärungen
eisangeln - pimpla, isfiska
Eisbahn - isbana, skridskobana, kana, rink
Eisbahn - Zusatzerklärungen
Eisbär - isbjörn
Eisbär - Anwendungen
Eisbärfell - isbjörnsfäll
Eisbecher - glassbägare
Eisbecher - Anwendungen
eisbedeckt - isbelagd
Eisbein - fläsklägg
Eisbein - Anwendungen
Eisberg - isberg
Eisberg - Anwendungen
Eisbergsalat - isbergssallad
Eisbeutel - isblåsa
Eisbeutel - Anwendungen
Eisbildung - isbildning
eisblau - isblå
Eisblume - isblomma
Eisblume - Anwendungen
Eisbohrer - isborr
Eisbombe - glassbomb
Eisbrecher - isbrytare
Eisbrecher - Anwendungen
Eischale - äggskal
Eischale - Anwendungen
Eiscreme - glasskräm
Eiscreme - Anwendungen
Eisdecke - ishinna, isskorpa, isbälte
Eisdecke - Zusatzerklärungen
Eisdorn - isdubb
Eisen - järn
Eisenarbeiter - järnarbetare
Eisenbahn - järnväg
Eisenbahn - Anwendungen
Eisenbahnbeamte(r) - järnvägstjänsteman
Eisenbahndamm - banvall
Eisenbahner - järnvägare
Eisenbahnfähre - tågfärja
Eisenbahnfahrplan - tågtidtabell
Eisenbahngleis - järnvägsspår
Eisenbahnknotenpunkt - järnvägsknut
Eisenbahnnetz - järnvägsnät
Eisenbahnschaffner - tågkonduktör
Eisenbahnübergang - järnvägskorsning
Eisenbahnunglück - tågolycka
Eisenbahnverbindung - järnvägsförbindelse, tågförbindelse
Eisenbahnverkehr - tågtrafik
Eisenbahnverkehr - Anwendungen
Eisenbahnwagen - järnvägsvagn
Eisenbalken - järnbalk
Eisenband - järnband
Eisenbeschlag - järnbeslag
Eisenbeschlag - Anwendungen
Eisenbeton - armerad betong
Eisenblech - järnplåt
Eisenblech - Anwendungen
Eisendraht - ståltråd
Eisendraht - Anwendungen
Eisenerz - järnmalm
Eisenerz - Anwendungen
Eisengarn - björntråd
Eisengegenstand - järnföremål
eisenhaltig - järnhaltig
Eisenhandel - järnaffär
Eisenhandel - Anwendungen
eisenhart - järnhård
Eisenhochzeit - järnbröllop
Eisenhütte - järnverk, järnbruk
Eisenindustrie - järnindustri
Eisenindustrie - Anwendungen
Eisenmangel - järnbrist
Eisenmangel - Anwendungen
Eisentoor - järngrind
Eisentopf - järngryta
Eisenträger - järnbalk
Eisenträger - Anwendungen
Eisentür - järndörr
Eisentür - Anwendungen
Eisenverarbeitung - järnhantering, järnförädling
Eisenveredelung - järnförädling
Eisenwaren - järnvaror
Eisenwaren - Anwendungen
Eisenwarengeschäft - järnaffär
Eisenwarenhändler - järnhandlare
Eisenwarenhandlung - järnaffär
Eisenwarenhandlung - Anwendungen
Eisenwerk - järnverk, järnbruk
Eisenzeit - järnålder
Eisenzeit - Anwendungen
eisern - järn, järn-, järnhård
eisfrei - isfri
eisgekühlt - iskyld
Eisglätte - ishalka
Eisglätte - Anwendungen
Eishockey - ishockey
Eishockeyshläger - ishockeyklubba
Eishockeyspieler - ishockeyspelare
eisig - isande, iskall, isig
Eiskaffee - iskaffe
Eiskaffee - Anwendungen
eiskalt - iskall
Eiskübel - ishink, iskylare
Eiskunstlauf - konståkning
Eiskunstläufer - konståkare
Eiskunstläuferin - konståkerska
Eislauf - skridskoåkning
eislaufen - åka skridskor
Eislaufen - skridskoåkning
Eisläufer - skridskoåkare
Eisläuferin - skridskoåkare
Eislöffel - glassked
Eislöffel - Anwendungen
Eismaschine - glassmaskin
Eismaschine - Anwendungen
Eismeer - ishav
Eismeer - Anwendungen
Eismöwe - ismås
Eismöwe - Anwendungen
Eispickel - isyxa
Eisprung - ägglossning
Eisprung - Anwendungen
Eisrevue - isshow, isrevy
Eisrose - isros
Eisrose - Anwendungen
Eisschokolade - ischoklad
Eisschokolade - Anwendungen
Eisschießen - curling
Eisschnee - vispad äggvita
Eisschnellauf - hastighetsåkning på skridsko
Eisschnelllauf - hastighetsåkning på skridsko
Eisscholle - isflak
Eisscholle - Anwendungen
Eissport - sport på is
Eisstadion - isstadion, ishall
Eisstock - kastskiva
Eisstock - Anwendungen
Eisstockschießen - curling
Eistanz - isdans
Eistüte - glasstrut
Eistüte - Anwendungen
Eisverkäufer - glassförsäljare
Eiswasser - isvatten
Eiswasser - Anwendungen
Eiswürfel - isbit, istärning, iskub
Eiswürfel - Zusatzerklärungen
Eiszapfen - istapp
Eiszapfen - Anwendungen
Eiszeit - istid
Eiszeit - Anwendungen
eitel - fåfäng, idel, blott
Eitelkeit - fåfänga
Eiter - var
Eiter - Anwendungen
Eiterbeule - varböld
eiterig - varig
eitern - vara, vara sig
eiternd - varig
Eiterpickel - finne
Eiterung - varbildning
eitrig - varig
Eiweiß - äggvita, protein
Eiweißmangel - proteinbrist
Eiweißstoff - äggviteämne
Eizelle - äggcell
Eizelle - Anwendungen
Ejakulation - ejakulation
ejakulieren - ejakulera
Ekel - äckel, avsky
ekelerregend - kväljande, vidrig, osmaklig
ekelhaft - äcklig, läskig, motbjudande
ekelig - äcklig, vidrig, otäck, hemsk
ekeln - äckla, känna äckel, äcklas
Eklat - uppseende, skandal
eklig - äcklig, vidrig, otäck, hemsk
Eklipse - eklips
Ekstase - extas
ekstatisch - extatisk
Ekzem - eksem
Elan - hänförelse, iver
elastisch - elastisk, spänstig
Elastizität - elasticitet, spänst, svikt
Elastizitätsgrenze - elasticitetsgräns
Elbe - Elbe
Elch - älg
Elch - Anwendungen
Elchfamilie - älgfamilj
Elchfell - älgskinn
Elchfleisch - älgkött
Elchfleisch - Anwendungen
Elchfliege - älgfluga
Elchhund - älghund
Elchjagd - älgjakt
Elchjagd - Anwendungen
Elchjäger - älgjägare
Elchkalb - älgkalv
Elchsteak - älgstek
Elchsteak - Anwendungen
Eldorado - eldorado
Elefant - elefant
Elefantenzahn - elefantbete
elegant - elegant
Eleganz - elegans
Elegie - elegi
elegisch - elegisk
elektrifizieren - elektrifiera
Elektrifizierung - elektrifiering
Elektrik - elektrisk utrustning, elektroteknik
Elektriker - elektriker, elreparatör
elektrisch - elektrisk
elektrische Energie - elenergi
elektrisieren - rycka med, få en elektrisk stöt
Elektrizität - elektricitet, elkraft
Elektrizitätsversorgung - elförsörjning
Elektrizitätswerk - elektricitetsverk
Elektroallergie - elallergi
Elektroauto - elbil, eldriven bil
Elektrobass - elbas
Elektrochemie - elektrokemi
Elektrode - elektrod
Elektrodynamik - elektrodynamik
elektrodynamisch - elektrodynamisk
Elektroenzephalogramm - elektroencefalogram
Elektroenzephalographie - elektroencefalografi
Elektrofirma - elfirma
Elektrogerät - hushållsmaskin, elektrisk apparat
Elektrogeschäft - elaffär
Elektrogitarre - elgitarr
Elektroherd - elspis
Elektroherd - Anwendungen
Elektroindustrie - elindustri
Elektroingenieur - elektroingenjör
Elektrokardiogramm - EKG, elektrokardiogram
Elektrokarren - truck
Elektrolyse - elektrolys
Elektrolyt - elektrolyt
Elektromagnet - elektromagnet
Elektromagnet - Anwendungen
elektromagnetisch - elektromagnetisk
Elektromotor - elmotor
Elektromotor - Anwendungen
Elektron - elektron
Elektroblitz - elektroblixt
Elektronenmikroskop - elektronmikroskop
Elektronik - elektronik
Elektronikindustrie - elektronikindustri
Elektronikindustrie - Anwendungen
elektronisch - elektronisk
elektronischer Handel - e-handel
elektronisches Buch - e-bok
Elektrorasierer - elektrisk rakapparat
Elektroschock - elchock
Elektroschockbehandlung - elchockbehandling
Elektroschocktherapie - elchocksterapi
Elektrosensibilität - elöverkänslighet
Elektrotechnik - elektroteknik
Elektrotherapie - elektroterapi
Elektrowärme - elvärme
Elektrozaun - elstängsel
Elektrozaun - Anwendungen
Element - element
elementar - elementär
Elementaranalyse - elementaranalys
Elementarteilchen - elementarpartikel
Elementarkraft - elementarkraft
Elementarunterricht - nybörjarundervisning, undervisning på lågstadiet
elend - arm, eländig, usel, hängig
Elend - elände, misär
Elendsviertel - slum, slumkvarter
elf - elva
Elf - elva, fotbollslag
Elfe - älva
Elftel - elftedel
Elfenbein - elfenben
elfenbeinern - elfenben, elfenbens-
Elfenbeinküste - Elfenbenskusten
Elfenbeinlinlie - elfenbenslilja
Elfenbeinturm - elfenbenstorn
elfenbeinweiß - elfenbensvit
Elfer - elva, straff, straffspark
elfjährig - elvaårig, elvaårs-, elva år gammal, elva år lång
elfmal - elva gånger
Elfmeter - straff, straffspark
Elfmeterschießen - straffsparksavgörande, straffsparksläggning
elft - (vara) elva
elfte - elfte
Elftel - elftedel
eliminieren - eliminera
elitär - elitistisk
Elite - elit
Elitedenken - elittänkande, elitism
Eliteklasse - elitklass
Elitesoldat - elitsoldat
Elitesoldat - Anwendungen
Ellbogen - armbåge
Ellbogen - Anwendungen
Ellbogenfreiheit - armbågsrum
Ellbogenmensch - gåpåare, streber
Elle - aln, armbågsben
Elle - Zusatzerklärungen
ellenlang - jättelång
Ellipse - ellips
elliptisch - elliptisk
Eloge - eloge
Elsass - Elsass
Elsässer - elsassare, elsassisk
Elsässerin - kvinna från Elsass
elsässisch - elsassisk
Elster - skata
elterlich - föräldra-
Eltern - föräldrar
Elternabend - föräldramöte
Elternabend - Anwendungen
Elternbeirat - föräldraförening
Elternhaus - föräldrahem, hem, barndomshem
elternlos - föräldralös
Elternsprechtag - föräldradag
Elternteil - föräldrer
E-Mail - mejl, e-brev
E-Mail-Adresse - mejladress
Email - emalj
e-mailen - e-mejla
Emaille - emalj
Emaille-Farbe - emaljfärg
Emailleur - emaljör
emaillieren - emaljera
emailliert - emaljerad
Emanze - feminist, emanciperad kvinna, tjejmaffian
Emanzipation - emancipation
Emanzipationsbewegung - emancipationsrörelse
emanzipieren - frigöra sig
emanzipiert - emanciperad, frigjord
Embargo - embargo
Emblem - emblem
Embolie - emboli
Embryo - embryo
Embryo - Anwendungen
Embryologe - embryolog
Embryologie - embryologi
Emigrant - emigrant
Emigrantin - emigrant
Emigration - emigration
emigrieren - emigrera
eminent - eminent
Emission - emission, utsläpp, miljöinsläpp
e-Moll - e-moll
Emotion - emotion, känsla, stark känsla
emotional - emotionell
emotionell - emotionell
Empathie - empati
empathisch - empatisk
Empfang - mottagande, erhållane, mottagning, reception
empfangen - ta emot, erhålla, motta, mottaga
Empfänger - mottagare, adressat
empfänglich - mottaglig, känslig
Empfänglichkeit - mottaglighet, känslighet
Empfängnis - befruktning
Empfängnisverhütung - födelsekontroll
Empfängnisverhütung - Anwendungen
Empfangsbestätigung - mottagningsbevis
Empfangschef - receptionschef, receptionist
Empfangsdame - receptionist
empfehlen - rekommendera, tillråda, säga adjö, ta farväl
empfehlenswert - rekommenderas, tillrådlig
Empfehlung - rekommendation, referens
Empfehlungsbrief - rekommendationsbrev, introduktionsbrev
Empfehlungsschreiben - rekommendationsbrev, introduktionsbrev
empfinden - känna, förnimma
empfindlich - känslig, ömtålig, lättstött, kännbar, svår
Empfindlichkeit - känslighet, ömtålighet, mottaglighet, snarstuckenhet
empfindsam - känslig, känslosam, sentimental
Empfindsamkeit - känslighet, känslosamhet, sentimentalitet
Empfindung - känslighet, känslosamhet, sentimentalitet
Empfindung - känsla, förnimmelse
empfindungslos - känslolös, okänslig
empfindungslos - Zusatzerklärungen
empirisch - empirisk
empor - upp, uppåt
Empore - läktare
empören - uppröra, förarga, reta
Emporkömmling - uppkomling
emporragen - höja sig, resa sig
emporschwingen - svinga sig upp
emporstreben - sträva uppåt
empört - upprörd, förargad
empört - Zusatzerklärungen
Empörung - ilska, indignation, upprördhet, resning, uppror
Ems - Ems
emsig - flitig
Emsigkeit - flit
Emulator - emulator
Emulsion - emulsion
E-Musik - seriös musik, klassisk musik
Endabnehmer - slutkund, konsument
Endabnehmer - Zusatzerklärungen
Endbetrag - slutsumma
Endbetrag - Anwendungen
Ende - slut, ända, ände, tagg
Endeffekt - sluteffekt, slutresultat
enden - sluta, ta slut
Endergebnis - slutresultat
Endergebnis - Anwendungen
endgültig - slutgiltig, slutlig, definitiv, oåterkallelig
Endhaltestelle - ändhållplats, sluthållplats
Endivie - endiv
Endkampf - final, finalmatch, upplopp
Endlagerung - slutförvaring
Endlagerung - Anwendungen
endlich - äntligen, slutligen, omsider
endlos - oändlig, ändlös
endlos - Zusatzerklärungen
Endlösung - definitiv lösning, den slutgiltiga lösningen
endokrin - endokrin
Endokrinologe - endokrinolog
Endokrinologie - endokrinologi
Endorphin - endorfin
Endoskop - endoskop
Endoskopie - endoskopi
Endphase - slutfas
Endprodukt - slutprodukt
Endprodukt - Anwendungen
Endrunde - finalomgång
Endspiel - slutspel, final
Endspurt - slutspurt
Endstand - slutresultat, slutställning
Endstation - slutstation, ändstation
Endung - ändelse
Endurteil - domslut
Endziel - slutligt mål, slutmål
Endzweck - yttersta syfte, egentlig avsikt
Energie - energi
Energiebedarf - energibehov
Energiebündel - energiknippe
Energiedebatte - energidebatt
Energiegetränk - energidryck
Energiegetränk - Anwendungen
Energiekrise - energikris
Energiekrise - Anwendungen
Energiepolitik - energipolitik
Energiepolitik - Anwendungen
Energiequelle - energikälla
Energiequelle - Anwendungen
energiesparend - energisnål, energibesparande
Energiesparmaßnahmen - energibesparande åtgärder
Energieverbrauch - energiförbrukning
Energieverbrauch - Anwendungen
Energieverschwendung - energislöseri
Energieversorgung - energiförsörjning
Energiewald - energiskog
Energiewirtschaft - kraftindustri, energiproduktion
energisch - energisk
eng - trång, smal, snäv, nära
eng - Zusatzerklärungen
Engagement - engagemang
engagieren - engagera
engagiert - engagerad
enganliegend - åtsittande, tight
Enge - brist på utryme, trängsel, trångt ställe
Engel - ängel
Engel - Anwendungen
Engelchor - änglakör
engelhaft - änglalik
Engelsgeduld - ängels tålamod, ett änglalikt tålamod
Engelshaar - änglahår, kadayif
Engelshaar - Zusatzerklärungen
engherzig - småsint, trångbröstad, småaktig
England - England
Engländer - engelsman, skiftnyckel
Engländer - Zusatzerklärungen
Engländerin - engelska
englisch - engelsk
Englisch - engelska
engmaschig - finmaskig, tätmaskig
Engpass - flaskhals
en gros - en gros, i parti
engstirnig - inskränkt, trångsynt
Enkel - barnbarn, dotterson, sonson
Enkel - Zusatzerklärungen
Enkelin - barnbarn, dottersdotter, sondotter
Enklave - enklav
enorm - enorm
Enquete - enkät
Ensemble - ensemble
entarten - degenerera, urarta
entarten - Zusatzerklärungen
entartet - dekadent, degenererad
entbehren - vara utan, sakna
entbehrlich - umbärlig
Entbehrung - umbärande, försakelse
entbinden - befria, lösa, förlösa
Entbindung - befrielse, lösande, förlossning
Entbindungsklinik - förlossningsklinik
Entbindungsstation - förlossningsavdelning
entblättern - avlösa, ta bort blad från, ta bort bladen från, fälla (sina) blad,
     tappa (sina) blad
entblößen - blotta, klä av (sig)
entblößt - utblottad
entbrennen - blossa upp
entdecken - upptäcka, hitta, finna
Entdecker - upptäckare
Entdeckung - upptäckt
Entdeckungsreise - upptäcktsresa, upptäcktsfärd
Ente - anka, and
Ente - Anwendungen
entehren - vanära, skämma ut
enteignen - expropriera
Enteignung - expropriation
enteisen - avisa
Entenbraten - ankstek
Entenbraten - Anwendungen
Entenküken - ankunge, andunge
Ententeich - ankdamm
Ententeich - Anwendungen
enterben - göra arvlös
Enterich - ankbonde, andrake, ankhanne
entern - äntra
entfachen - tända, få att flamma upp, underblåsa
entfallen - glömma, bortfalla
entfalten - veckla upp, veckla ut, vika isär, breda ut
Entfaltung - utvecklande, utveckling
entfärben - avfärga, ta bort färgen ur, mista färgen, tappafärgen, blekna
entfernen - avlägsna, ta bort
entfernt - avlägsen, avsides, fjärran
Entfernung - avstånd, distans, håll
Entfernungsmesser - avståndsmätare
entfesseln - utlösa
entfetten - ta bort fettet från, rengöra från fett, avfetta
Entfettungskur - avmagringskur, bantningskur
entflammbar - eldfängd, lättantändlig
entflammen - antända, sätta eld på, tända, upptända, elda, hänföra, fatta eld, bli eld och lagor
entflechten - upplösa, dela upp, rada ut, nysta upp
entfliegen - flyga bort, flyga iväg
entfliehen - fly, fly unan, rymma, undfly
entfremden - bli främmande, fjärma från
Entfremdung - fjärmande, avlägsnande, alienation
entfrosten - avfrosta, befria från is, skrapa
entführen - föra bort, kidnappa, kapa
Entführer - kidnappare, kapare
Entführung - kidnapping, kapning
entgegen - emot, tvärtemot, mot, i strid me, till mötes
entgegenbringen - bemöta med, visa, ge
entgegengehen - möta, gå till mötes, gå emot
entgegengesetzt - motsatt, tvärtom
entgegenhalten - hålla fram mot, sträcka frammot, sätte emot, invända mot
entgegenkommen - tillmötesgå, komma emot, gå till mötes
Entgegenkommen - tillmötesgående
entgegenkommend - tillmötesgående
entgegenlaufen - springa emot ngn
Entgegennahme - mottagande
entgegennehmen - ta emot, motta
entgegensehen - se fram mot, se fram emot
entgegensetzen - sätta upp emot, motsätta sig, gör motstånd mot
entgegentreten - gå emot, komma emot, möta, bemöta, opponera sig mot
entgegenwirken - motverka, ingripa mot, bekämpa
entgegnen - svara, invända
entgegnen - Zusatzerklärungen
Entgegnung - svar, bemötande, genmäle
entgehen - undgå, slippa, missa, miste om
entgeistert - förstummad, lamslagen, häpen, förvånad
Entgelt - ersättning, lön, vederlag
entgelten - umgälla, sona, gottgöra, ersätta för, hålla skadelös
entgiften - ta bort giftet ur, ta bort giftet från, avgifta, rensa
Entgiftung - rening, avgiftning
entgleisen - spåra ur, bära sig illa, göra bort sig
Entgleisung - urspårning, taktlöshet, tabbe
entgleiten - glida ur händerna, glida ifrån, komma ifrån, gå förlorad för
entgräten - bena
enthaaren - ta bort generande hårväxt från, ta bort generande hårväxt på
Enthaarungsmittel - hårborttagningsmedel
enthalten - innehålla, rymma
enthalten - Zusatzerklärungen
enthaltsam - avhållsam, återhållsam, måttfull
Enthaltsamkeit - avhållsamahet, återhållsamhet, måttfullhet
Enthaltung - avhållsamahet, återhållsamhet, måttfullhet
enthärten - avhärta
enthaupten - halshugga
Enthauptung - halshuggning
enthäuten - dra huden av, flå, skala
entheben - befria från, frita från
enthemmen - befria från hämningar, befria från komplex
enthemmt - ohämmad, hämningslös
enthüllen - avtäcka, avslöja, röja, uppenbara sig
Enthüllung - avtäckning, avslöjande
Enthüllung - Zusatzerklärungen
Enthusiasmus - entusiasm
Enthusiast - entusiast
enthusiastisch - entusiastisk
entjungfern - deflorera
entkalken - avkalka
entkernen - kärna ur
entkleiden - ta av sig, klä av sig, frånta
entkoffeiniert - koffeinfri
entkommen - undkomma, komma undan, fly från
entkorken - korka upp
entkräften - försvaga, vederlägga, avskriva
entkräftet - kraftlös, svag, nedsatt
entkrampfen - lätta på, lätta upp, slappna av
entladen - lasta av, lasta ur, lossa, ta ur
Entladung - avlastning, urladdning
entlang - längs, längs med, längs efter, utefter
entlanggehen - gå längs, gå utmed, gå utefter
entlarven - avslöja
entlassen - avskeda, säga upp, friställa, entlediga, frige, skriva ut,
     hemförlova, sluta
Entlassung - avsked, avskedande, uppsägning, entledigande, frigivning,
     utskrivning, hemförlovning, avslutning
Entlassungsfeier - skolavslutning, avtackning
Entlassungsgesuch - avskedsansökan
entlasten - avlasta, minska, lätta, vittna till förmån för, kreditera
Entlastung - avlastning, lättnad, ansvarsfrihet, frikännande, friande,
     kreditering
Entlastungszeuge - friande vittne
entlaufen - springa bort, rymma, avvika
entlausen - avlusa
entledigen - befria (från), befria sig, göra sig fri, göra sig kvitt
entleeren - tömma
entlegen - avlägsen, avsides
entlegen - Zusatzerklärungen
entlehnen - låna
Entlehnung - lån, lånord
entleihen - låna
Entleiher - låntagare
entloben - slå upp förlovningen
entlocken - locka ur, klämma ur, locka fram
entlohnen - betala
entlüften - vädra, ventilera, lufta
Entlüftung - vädring, ventilering, luftning
entmachten - beröva ngn makten, frånta ngn makten, göra ngn maktlös
entmilitarisieren - demilitarisera
Entmilitarisierung - demilitarisering
entmündigen - omyndigförklara
Entmündigung - omyndigförklaring, omyndighetsförklaring
entmutigen - göra ngn modfälld, göra ngn nedslagen, få ngn att tappa modet
entmutigend - nedslående
entmutigt - modstulen
Entnahme - uttagande, uttag
entnehmen - hämta, låna, sluta sig till, finna, se
entnerven - fresta på ngs nerver, bryta motståndskraften
entnervend - enerverande
entpuppen - avslöja sig, visa sig
entrahmen - skumma
enträtseln - finna lösningen (till), få en förklaring (på), komma underfund
     (med), tyda, tolka
entrechten - beröva ngn hans rättigheter, ta ifrån ngn hans rättigheter
Entrecote - entrecôte
Entree - entré, ingång, inträdesavgift, entré(rätt)
entreißen - rycka ifrån, slita ifrån
entrichten - betala, erlägga
Entrichtung - betalning, erläggande
entrinden - barka, barka av
entrinnen - rinna ut, rinna bort, undfly, undkomma
entrollen - veckla ut, rulla ut
entrüsten - uppröra, väcka indignation (hos)
entrüstet - upprörd
Entrüstung - upprördhet, indignation, ilska
Entsafter - råsaftcentrifug, saftmaja
entsagen - försaka, avstå (från)
Entsagung - försakelse
entschädigen - gottgöra, ersätta, kompensera
Entschädigung - gottgörelse, ersättning, skadeersättning, skadestånd,
     kompensation
Entschädigungsanspruch - ersättningsanspråk, skadeståndsanspråk
entschärfen - desarmera, tona ner
entscheiden - avgöra, bestämma, avdöma
entscheidend - avgörande, utslagsgivande
Entscheidung - avgörande, beslut, utslag
Entscheidungskampf - avgörande strid, avgörande match, final
Entscheidungsträger - beslutsfattare
entschieden - avgjord, bestämd, avgjort, bestämt, definitivt, utan tvekan
Entschiedenheit - bestämdhet
entschlacken - befria från slagg, befria från avfallsprodukter
entschlafen - insomna, avlida
entschleiern - avslöja
entschließen - besluta, bestämma
entschlossen - beslutsam, bestämd, resolut, rådig
Entschlossenheit - beslutsamhet
entschlüpfen - lyckas smita ifrån, halka ur
Entschluss - beslut
entschlüsseln - tyda, tolka, dechiffrera
Entschlusskraft - beslutskraft, förmåga att fatta beslut
entschuldbar - förlåtlig, (som) kan ursäktas
entschuldigen - ursäkta, be om ursäkt, förlåta
entschuldigen - Zusatzerklärungen
Entschuldigung - ursäkt, förevändning, frånvarointyg, sjukintyg, ursäkta!
Entschuldigungsgrund - skäl, giltigt skäl, laga förfall
Entschwefelungsanlage - avsvavlingsanläggning
entsetzen - förskräcka, förfåra, undsätta
Entsetzen - förfäran, fasa, förskräckelse
entsetzlich - förfärlig, fasansfull, förskräcklig, ohygglig, hemsk
entseuchen - sanera, desinficera, desinfektera
entsichern - osäkra
entsinnen - påminna sig, erinra sig, minnas
entsorgen - hantera, ta hand om
Entsorgung - avfallshantering
Entsorgung - Anwendungen
entspannen - slappna av, lugna, göra mer avspänd, koppla av, minska
Entspannung - avslappning, avspänning, avkoppling
Entspannungspolitik - avspänningspolitik
Entspannungsübung - avslappningsövning
entspinnen - utspinna (sig), uppstå, utveckla sig
entsprechen - motsvara, överenstämma med, tillmötesgå
entsprechend - motsvarande, skälig, vederbörlig, enligt, i enlighet med
Entsprechung - motsvarighet
entspringen - rymma, rinna upp
entstammen - härstamma, komma från
entstehen - uppstå, uppkomma, skapas, bli till
Entstehung - uppkomst, skapande, tillblivelse
Entstehungsgeschichte - tillblivelsehistoria, tillkomsthistoria
entsteinen - kärna ur
entstellen - vanställa, förvanska
Entstellung - vanställande, förvanskning
entstören - avstöra
enttarnen - avslöja, genomskåda
enttäuschen - göra besviken, vara en besvikelse
enttäuscht - besviken
Enttäuschung - besvikelse
Enttäuschung - Anwendungen
entthronen - detronisera, störta från tronen
entvölkern - avfolka
Entvölkerung - avfolkning
entwachsen - växa från
entwaffnen - avväpna
entwarnen - ge 'faran över'
Entwarnung - faran över
entwässern - dränera, dika, dika ut, torrlägga, tappa
Entwässerung - dränering, utdikning, torrläggning
entweder ... oder - antingen ... eller
entweichen - strömma ut, strömma ur, avvika, fly, fly undan, komma undan
entweihen - vanhelga, profanera, störa
Entweihung - vanhelgande, profanering, helgerån
entwenden - stjäla
Entwendung - snatteri, stöld
entwerfen - göra ett utkast till, skissa
entwerten - göra värdelös, stämpla
Entwerter - stämplingsautomat
Entwertung - stämpling, värdesänkning, värdeminskning
entwickeln - utveckla, frambringa, producera, visa, lösa, framkalla
Entwickler - framkalnningsvätska, framkallare
Entwicklung - utveckling, evolution, framkallning
entwicklungsfähig - utvecklingsduglig, utvecklingsbar
Entwicklungsgeschichte - utvecklingshistoria
Entwicklungshelfer - biståndsarbetare
Entwicklungshelferin - biståndsarbetare, kvinnlig biståndsarbetare
Entwicklungshilfe - hjälp, bistånd
Entwicklungsland - utvecklingsland
Entwicklungsland - Anwendungen
Entwicklungspolitik - biståndspolitik
Entwicklungspolitik - Anwendungen
Entwicklungsstufe - utvecklingsstadium
entwirren - reda ut, lösa upp, reda upp
entwischen - komma undan, smita från ngn
entwöhnen - avvänja
Entwöhnung - avvänjning
entwürdigen - förnedra, förödmjuka
Entwurf - utkast, skiss, ritning
entwurzeln - rycka upp med rötterna, göra rotlös
entwurzelt - rotlös, utan rotfäste
entziehen - frånta, förbjuda, dra ut, ta upp
Entziehung - undandragande, fråntagande, förbud, indragning,
     avvänjningskur
Entziehungskur - avvänjningskur
entziffern - tyda, dechiffrera
Entzifferung - tydning, uttydning, dechiffrering
entzücken - hänföra, tjusa
Entzücken - hänförelse, förtjusning, begeistring
entzückend - bedårande, charmig, hänförande, förtjusande
Entzug - fråntagande, indragning, avvänjningskur
Entzugserscheinung - abstinenssymptom
entzündbar - eldfängd, brännbar
entzünden - tända, upptända, uppväcka, antändas, fatta elt, bli upprörd
     över, bli inflammerad
entzündlich - lättantändlig, eltfängd, inflammatorisk
Entzündung - inflammation
entzündungshemmend - inflammationshämmande
entzwei - ha gått i bitar, ha gått sönder
entzweibrechen - bryta itu, bryta sönder, gå sönder
entzweien - bli osams, bli ovänner, bli ovän med, göra till ovänner
entzweigehen - gå i bitar, gå itu, gå sönder
Enzian - gentiana, stålört, brännvin
Enziangewächse - gentianaväxter
Enzyklopädie - encyklopedi, uppslagsverk
Enzym - enzym
Ephedrin - efedrin
Ephemeriden - efemerid
Ephesierbrief - Efesierbrev
Ephor - efor
Epidemie - epidemi
epidemisch - epidemisk
Epik - epik
Epilepsie - epilepsi
Epileptiker - epileptiker
epileptisch - epileptisk
Epilog - epilog
Episode - episod
episodenartig - episodartad, episodisk
episodenhaft - episodartad, episodisk
Epoche - epok
epochemachend - epokgörande
Epos - epos
Epoxidfarbe - epoxifärg
Epoxidharz - epoxiharts
Epoxidharzlack - epoxilack
Epoxy - epoxi
er - han, den, det
Er - man, hane (djur)
erachten - anse ngt vara ngt
Erachten (meines Erachtens) - enligt min åsikt
erarbeiten - skaffa sig ngt genom arbete, utarbeta
Erbadel - ärflig adel, bördsadel
Erbanlage - arvsanlag
Erbanlage - Anwendungen
Erbanspruch - arvsanspråk
Erbanspruch - Anwendungen
erbarmen - väcka medlidande hos, förbarma sig över ngn
Erbarmen - förbarmande
erbärmlich - eländig, jämmerlig, erbarmlig, usel, gemen,
     fruktansvärd, oerhörd
Erbärmlichkeit - elände, jämmerlighet, uselhet, gemenhet
erbarmungslos - obarmhärtig, utan förbarmande
erbauen - bygga, bygga upp, uppföra
Erbauer - som har byggt
erbaulich - uppbygglig
Erbbaurecht - tomrätt
erbberechtigt - arvsberättigad
Erbe - arvinge, arvtagare
erbeben - skälva, bäva
erben - ärva, få i arv
Erbgemeinschaft - dödsbodelägare, dödsbo
erbeten - efterlängtad
erbetteln - tigga sig till ngt, tjata sig till ngt
erbeuten - ta som byte, erövra
Erbfeind - arvfiende
Erbfolge - arvföljd, arvsföljd, tronföljd, succession
Erbgut - arvsmassa
Erbgut - Anwendungen
erbieten - erbjuda sig att
Erbin - arvinge, arvtagerska
erbitten - utbe sig ngt, be ngn om ngt
erbittern - förbittra
erbittert - förbittrad
Erbkrankheit - ärflig sjukdom
erblassen - blekna, bli blek
Erblasser - arvlåtare
erbleichen - blekna, bli blek
erblich - ärflig
erblicken - se, få syn på
erblinden - bli blind
Erblindung - synförlust
erblos - arvlös
erblühen - blomma upp, blomstra
Erbmasse - arvsmassa, dödsbo
Erbmasse - Zusatzerklärungen
Erbonkel - arvonkel
erbost - uppretad, arg, vred, vredgad
erbrechen - bryta, bryta upp, kräkas upp, kasta upp, kräkas
Erbrechen - uppkastning, kräkning
erbringen - ha som resultat, resultera, skaffa fram, bevisa
Erbrochene(s) - uppkastningar, spyor
Erbschaft - kvarlåtenskap
Erbschaftsanteil - arvslott
Erbschaftssteuer - arvsskatt
Erbschaftssteuer - Anwendungen
Erbschleicher - testamentsjägare
Erbse - ärta
Erbse - Anwendungen
Erbsensuppe - ärtsoppa
Erbsensuppe - Anwendungen
Erbsünde - arvsynd
Erbsünde - Anwendungen
Erbteil - arvedel, arvslott
Erdachse - jordaxel
Erdachse - Anwendungen
Erdarbeiten - schakning, schaktningsarbeten
Erdatmosphäre - jordatmosfär
Erdatmosphäre - Anwendungen
Erdbahn - jordens omloppsbana
Erdball - jordklot
Erdball - Anwendungen
Erdbeben - jordbävning, jordskalv
Erdbeben - Anwendungen
Erdbeere - jordgubbe
Erdbeere - Anwendungen
Erdbeereis - jordgubbe
Erdbeereis - Anwendungen
Erdbeerlikör - jordgubbslikör
Erdbeerlikör - Anwendungen
Erdbevölkerung - jordens befolkning
Erdbewohner - jordinnevånare
Erdbewohnerin - jordinnevånare
Erdboden - mark
Erde - jord, mark
Erde - Zusatzerklärungen
erden - jorda
erdenken - hitta på, tänka ut
erdenklich - upptänklig, tänkbar
Erdgas - naturgas
Erdgas - Anwendungen
Erdgeschichte - geologi
Erdgeschoss - bottenvåning, gatuplan
Erdhummel - jordhumla
Erdhummel - Anwendungen
erdichten - uppdikta, fantisera ihop
erdig - jordig
Erdinnere - jordens innandöme
Erdkabel - jordkabel, underjordisk kabel
Erdkeller - jordkällare
Erdkeller - Anwendungen
Erdkruste - jordskorpa
Erdkugel - jordklot, jordglob
Erdkunde - geografi
Erdleitung - jordledning
Erdleitung - Anwendungen
Erdnuss - jordnöt
Erdnuss - Anwendungen
Erdnussbutter - jordnötssmör
Erdoberfläche - jordyta
Erdoberfläche - Anwendungen
Erdöl - olja, råolja, mineralolja
erdolchen - sticka ned, sticka ihjäl
erdölexportierend - oljeexporterande
Erdölfeld - oljefält
Erdölfeld - Anwendungen
Erdölgewinnung - oljeutvinning
Erdölraffinerie - oljeraffinaderi
Erdreich - jord, jordmån
erdreisten - drista sig, djärvas
erdrosseln - strypa
erdrücken - klämma ihjäl, krama ihäl, tynga ned
Erdrutsch - jordskred
Erdrutsch - Anwendungen
Erdsatellit - jordsatellit
Erdschicht - jordlager
Erdschicht - Anwendungen
Erdstoß - jordstöt
Erdteil - världsdel, kontinent
erdulden - tåla, stå ut med, genomlida
Erdumdrehung - jordens rotation
Erdumfang - jordens omkrets
Erdung - jordning
ereifern - bli ivrig, jaga upp sig, hetsa upp sig
ereignen - hända, ske, inträffa
Ereignis - händelse, tilldragelse
ereignislos - händelselös
ereignisreich - händelserik
Erektion - erektion
Eremit - eremit
Eremitage - eremitage
Eremitenleben - eremitliv
ererbt - ärvd, nedärvd
erfahren - få veta, få höra, få reda på, erfara, uppleva, undergå
Erfahrung - erfarenhet, vana
Erfahrungsaustausch - utbyte av erfarenheter
erfahrungsgemäß - enligt vad erfarenheten visar, erfarenhetsmässigt
erfassen - gripa, gripa tag i, fatta, begripa, inbegripa, omfatta, registrera,
     inventera
Erfassung - registrering, inventering
erfinden - uppfinna, hitta på
Erfinder - uppfinnare
erfinderisch - påhittig, uppfinningsrik, fyndig
Erfindung - uppfinning, påhitt
Erfindung - Zusatzerklärungen
Erfindungsgabe - uppfinningsförmåga, påhittighet, fantasi
Erfindungskraft - uppfinningsförmåga, påhittighet, fantasi
erflehen - bönfalla om
Erfolg - framgång, succé
erfolgen - äga rum, inträffa, ske
erfolglos - resultatlös, utan framgång
erfolgreich - framgångsrik
Erfolgsautor - bestsellerförfattare, succéförfattare
Erfolgsbuch - succébok, bestseller
Erfolgserlebnis - känsla av att ha lyckats
Erfolgsfilm - succéfilm
Erfolgsmärchen - framgångssaga
Erfolgsmärchen - Anwendungen
Erfolgsmensch - framgångsrik person
Erfolgsroman - succéroman, bestseller
erfolgsversprechend - löftesrik, lovande
erforderlich - erforderlig, nödvändig
erforderlich sein - erfordras, behövas
erfordern - kräva, erfordra
Erfordernis - krav, förutsättning
erforschen - utforska
erfragen - höra sig om för, genom frågor söka reda på
erfreuen - glädja
erfreulich - glädjande
erfreulicherweise - glädjande nog, lyckligtvis
erfrieren - förfrysa, frysa ihjäl
Erfrierung - förfrysning
erfrischen - pigga upp, stärka, svalka (sig)
erfrischend - uppiggande, uppfriskande, välgörande, stärkande, svalkande
Erfrischung - förfriskning
Erfrischungsgetränk - läskande dryck, förfriskning
Erfrischungsraum - barservering
Erfrischungstuch - våtservett
Erfrischungstuch - Anwendungen
erfroren - förfrusen, stelfrusen, frostskadad
erfüllen - fylla, uppfylla, fullgöra
Erfüllung - uppfyllelse, fullgörande, tillfredsställelse
erfunden - uppdiktad, uppfunnit
ergänzen - komplettera
Ergänzung - komplettering, komplement, tillägg
Ergänzungsband - supplement, supplementband
ergattern - lyckas få tag i, lyckas komma över
ergeben - resultera i, få till resultat, visa, inbringa
ergeben, sich ergeben - ge sig, överlämna sig, kapitulera, framgå, följa, foga
Ergebenheit - tillgivenhet, hängivenhet, undergivenhet
Ergebnis - resultat
ergebnislos - resultatlös, utan resultat
Ergebung - kapitulation, resignation, underkastelse
ergeben - utfärdas, utgå
Ergehen - befinnande
ergiebig - lönande, lönsam, dryg, bördig
ergießen - flyta ut i, rinna ut i
Ergonomie - ergonomi
ergötzen - glädja, roa
ergrauen - gråna, bli grå, gråhårig
ergreifen - ta, ta tag i, gripa tag i, ta fast, gripa, överväldiga, djupt röra
Ergreifung - gripande
ergriffen - gripen, tagen
Ergriffenheit - gripenhet, djup rörelse
Ergriffensein - gripenhet, djup rörelse
ergründen - utröna, utforska
Erguss - utgjutning, blodutgjutning, ordsvall, ordflöde, utgjutelse
erhaben - upphöjd, sublim, storslagen, majestätisk
erhalten - få, erhålla, motta, bevara, bibehålla, upprätthålla
erhältlich - finns hos, tillhandahålles av
Erhaltung - bevarande, upprätthållande, bibehållande, försörjning, underhåll
erhängen - hänga (sig)
erhärten - hårdna, styrka, bekräfta, härda
erheben - höja, upphöja, ta ut, sammla, göra uppror, resa sig
erhebend - upplyftande, gripande
erheblich - betydande, avsevärd
Erhebung - höjd, bergstopp, upphöjning, upphöjelse, upplyftning, uppbörd,
     uttagande, resning, uppror
erheitern - liva upp, muntra upp, roa
Erheiterung - munterhet, uppsluppenhet
erhellen - lysa upp, göra ljus, göra ljusare, belysa, klargöra
erhitzen - upphetta, hetsa, hetsa upp
erhoffen - hoppas på, förvänta (sig)
erhöhen - höja, öka
Erhöhung - höjning, ökning, förhöjning, höjande, upphöjning, höjd
erholen - hämta sig, återhämta sig, repa sig, ta igen sig, vila upp sig,
     tillfriskna
Erholung - återhämtning, tillfrisknande, vila, rekreation
erholungsbedürftig - behov av rekreation, behov av avkoppling
Erholungsgebiet - friluftsområde, fritidsområde, grönområde
Erholungsheim - semesterhem, hälsohem, vilohem, konvalescenthem
Erholungspause - vilopaus
erhören - bönhöra
Erika - ljung
erinnern - påminna, erinra, komma ihåg, minnas
Erinnerung - minne, påminnelse, hågkomst
Erinnerung - Zusatzerklärungen
Erinnerungswert - affektionsvärde
erkalten - kallna, bli kall,svalna, lägga sig
erkältet - förkyld
Erkältung - förkylning
Erkältung - Anwendungen
erkämpfen - tillkämpa sig, kämpa sig till
erkaufen - köpa
erkennbar - urskiljbar, synlig, märkbar, tydlig
erkennen - känna igen, se, skönja, urskilja, inse, förstå, genomskåda
erkenntlich - uppskattande, tacksam, erkännsam
Erkenntnis - insikt, kunskap
Erkenntnis - Zusatzerklärungen
Erkennungsdienst - identifieringsavdelning
Erkennungsmarke - identitetsbricka
Erkennungsmelodie - signaturmelodi
Erkennungszeichen - igenkänningstecken
Erker - burspråk
erklären - förklara, förklara sig
erklärend - förklarande, upplysande
erklärlich - förklarlig
Erklärung - förklaring, uttalande, tillkännagivande
erklettern - klättra upp på, klättra upp i, bestiga
erklingen - ljuda, klinga
erkranken - insjukna
Erkrankung - sjukdom
erkunden - tareda på, rekognoscera
erkundigen - höra sig för, höra sig om, fråga om
Erkundigung - förfrågan, förfrågning
Erkundung - spaning, rekognoscering
erlahmen - tröttna, bli trött, avta, mattas av
erlangen - få, nå, uppnå
Erlass - förordning, påbud, utfärdande, efterskänkande
erlassen - utfärda, efterskänka
erlauben - tillåta
Erlaubnis - tillåtelse, lov, tillstånd
Erlaubnis - Zusatzerklärungen
erlaubt - tillåten, tillåtlig
erläutern - förklara, kommentera, belysa, förtydliga
erläuternd - förklarande
Erläuterung - förklaring, kommentar, förklarande kommentar
Erle - al
erleben - uppleva, vara med om
Erlebnis - upplevelse
Erlebnis - Anwendungen
erlebnisreich - händelserik
erledigen - ordna, klara av, stöka undan, åtgärda
erledigt - slut, slutkörd
Erledigung - ordnande, uppordnande, avklarande
Erledigungen - ärende
erlegen - fälla, nedlägga
erleichtern - underlätta, göra lättare, lätta
erleichtert - lättad
Erleichterung - lättnad, underlättnande
erleiden - genomlida, drabbas av
erlernen - lära sig
erlesen - utvald, utsökt
erleuchten - lysa upp, upplysa
Erleuchtung - ingivelse, infall
erliegen - duka under, avleda, lamslås
erlogen - hopljugen, uppdiktad
Erlös - avkastning, behållning, intäkt
erlöschen - slockna, upphöra att gälla
erlösen - befria, frälsa
Erlösung - befrielse, frälsning
Erlösung - Zusatzerklärungen
ermächtigen - bemyndiga, auktorisera, ge fullmakt åt
Ermächtigung - fullmakt, bemyndigande
ermahnen - uppmana, förmana
Ermahnung - uppmaning, förmaning
Ermangelung - i brist på ngt
ermäßigen - sänka, minska
Ermäßigung - nedsättning
ermatten - bli utmattad, avmattas, göra utmattad, matta ut
Ermattung - utmattning, avmattning
ermessen - bedöma, inse, ana
Ermessen - bedömande, bedömning
Ermessensfrage - avvägningsfråga
ermitteln - ta reda på, finna, fastställa, få fram, räkna fram
Ermittlung - finnande, fastställande, framräknande, undersökning, utredning
Ermittlungsverfahren - förundersökning
ermöglichen - möjliggöra, göra möjlig
ermorden - mörda
Ermordete(r) - mordoffer
Ermordung - mord
ermüden - bli trött, trötta ut
ermüdend - tröttsam, tröttande
ermüdet - uttröttad
Ermüdung - trötthet
ermuntern - uppmuntra
Ermunterung - uppmuntran
ermutigen - uppmuntra
ermutigend - uppmuntrande
Ermutigung - uppmuntran
ernähren - nära, livnära, föda, försörja
Ernährer - försörjare
Ernährung - föda, näring, försörjning, uppehälle
Ernährungsweise - kostvanor
Ernährungswissenschaft - näringslära
ernennen - utnämna
Ernennung - utnämning, utnämnande
erneuern - förnya, återuppliva, renovera
erneuern (sich) - förnyas, förnya sig
Erneuerung - förnyelse, förnyande, återupplivande, byte, renovering
erneut - förnyad, igen, återigen
erniedrigen - förnedra, minska, sänka
erniedrigend - förnedrande
Erniedrigung - förnedring, minskning, sänkning
ernst - allvarlig, allvarsam
Ernst - allvar
Ernstfall - nödsituation, allvar
ernstgemeint - allvarligt menad, seriös
ernsthaft - allvarlig
Ernsthaftigkeit - allvar, allvarlighet, allvarsamhet
ernstlich - allvarlig, uppriktig, allvarligt, på allvar, uppriktigt
Ernte - skörd
Ernte - Anwendungen
Erntearbeit - skördearbete
Ernteausfall - skördeutfall, skördeförlust
Erntedankfest - tacksägelsefest
Erntefest - skördefest
Erntefest - Anwendungen
Erntemonat - skördemånad
ernten - skörda
Erntezeit - skördetid
Erntezeit - Anwendungen
ernüchtern - få att nyktra till, ta ner på jorden, göra desillusionerad, nyktra till
Ernüchterung - tillnyktring
Eroberer - erövrare
erobern - erövra
Eroberung - erövring
eröffnen - öppna, börja, inleda, inviga, meddela, anförtro, öppna sig,
     yppna sig, öppnas
Eröffnung - öppnande, början, inledning, invigning, meddelande
Eröffnungsfeier - invigningshögtidlighet, öppningsceremoni
erogen - erogen
erörtern - diskutera, avhandla, dryfta
Erörterung - diskussion, avhandlande, dryftande
Erosion - erosion
Erotik - erotik
Erotik - Anwendungen
erotisch - erotisk
Erpel - andrake, ankbonde, ankhane
erpicht - begiven (på), lysten (efter)
erpressen - utpressa, utöva utpressning (mot), pressa fram, tvinga fram
Erpresser - utpressare
Erpressung - utpressning
Erpressungsversuch - försök till utpressning, utpressningsförsök
erproben - prova ut, pröva ut, testa, sätta prov på
erprobt - beprövad, erfaren, som ofta satts på prov
erquicken - vederkvicka
erraten - gissa
errechnen - beräkna, räkna med
erregbar - känslig, lättirriterad, retlig
erregen - uppröra, reta upp, hetsa upp, väcka, framkalla, åstadkomma
Erreger - smittämne, sjukdomsalstrande organism
erregt - upprörd, upphetsad
Erregung - upprördhet, upphetsning, stimulering
erreichbar - inom räckhåll, anträffbar
erreichen - nå, nå fram, få tag i, få tag på, uppnå, vinna
erretten - rädda
Errettung - räddning
errichten - resa, uppföra, bygga, grunda, inrätta, upprätta
Errichtung - resande, uppförande, byggande, grundande, inrättande,
     upprättande
erringen - tillkämpa sig, vinna, lyckas vinna
erröten - rodna
Errungenschaft - bedrift, prestation, innovation
Errungenschaften - landvinningar, nymodigheter, förvärv
Ersatz - ersättning
Ersatzanspruch - ersättningsanspråk
Ersatzbefriedigung - sublimering
Ersatzdienst - vapenfri tjänst
Ersatzkasse - privat sjukkassa
Ersatzleistung - ersättning, skadeersättning
Ersatzmann - ersättare, suppleant, avbytare
Ersatzmann - Zusatzerklärungen
Ersatzrad - reservhjul
Ersatzreifen - reservdäck
Ersatzreifen - Anwendungen
Ersatzspieler - avbytare, reserv
Ersatzteil - reservdel
Ersatzteil - Anwendungen
ersatzweise - som ersättning
ersaufen - drunkna, vattenfyllas ersäufen - dränka
erschaffen - skapa
Erschaffung - skapelse
erschallen - skalla, ljuda, genljuda
erscheinen - synas, visa sig, bli synlig, uppenbara sig, framträda,
     uppträda, utkomma, komma ut, publiceras, inställa sig, infinna sig,
     komma, förefalla, verka, tyckas
Erscheinung - framträdande, uppenbarelse, syn, företeelse, fenomen,
     symptom
Erscheinungsjahr - utgivningsår
erschießen - arkebusera, skjuta ihjäl
Erschießung - arkebusering
erschlaffen - förslappas, förlora sin spänst, bli svag, bli kraftlös
Erschlaffung - förslappning, trötthet, kraftlöshet
erschlagen - slå ihjäl, döda
erschließen - öppna, göra tillgänglig, exploatera, sluta sig till, härleda
Erschließung - exploatering, slutsats, härledning
erschöpfen - göra slut på, förbruka, utmatta, trötta ut
erschöpfen (sich) - ta slut
erschöpfend - uttömmande
erschöpft - utmattad, utpumpad, tömd, uttömd, slut
Erschöpfung - utmattning
erschrecken - bli förskäckt, förfäras, skrämma, förskräcka
erschrocken - förskräckt, bli förskräckt
Erschrockenheit - förskräckelse
erschüttern - skaka, göra uppskakad, rubba
erschütternd - skakande, uppskakande
erschüttert - skakad, bli uppskakad
Erschütterung - skakning, rubbande
erschweren - försvara, göra svårare
erschwindeln - lura till sig
erschwingen - ha råd med
erschwinglich - överkomlig
ersehen - framgå
ersehnen - längta efter
ersetzbar - utbytbar, gå att ersätta
ersetzen - ersätta, kompensera, gottgöra
Ersetzung - ersättning, kompensation, gottgörelse
ersichtlich - uppenbar, synbar, synbarlig, framgår
ersinnen - fundera ut, tänka ut
ersparen - spara, spara ihop
Ersparnis - besparing
Ersparnis - Anwendungen
Erspartes - besparingar
erst - först, senast, bara
erstarren - stelna, bli stel
erstatten - ersätta, avge, lämna
Erstattung - ersättning, avgivande, lämnande
Erstaufführung - premiär
erstaunen - förvånas, bli förvånad, häpna, förundras (över), förvåna
Erstaunen - förvåning, häpnad, förundran
erstaunlich - förvånande, förvånansvärd, häpnadsväckande
erstaunt - förvånad, häpen, förundrad
erstaunt - Zusatzerklärungen
Erstausgabe - förstupplage, originalupplaga
erstbeste - första bästa
erste - första, förste, främsta, främste
erstehen - köpa, uppstå
ersteigen - bestiga
ersteigern - ropa in på auktion, köpa på auktion
Ersteigung - bestigning
erstellen - framställa, producera, tillverka, ta fram, utarbeta
erstens - för det första
Erste(r) - bäst i
Erstere(r) - den förre
Erste(s) - först, för tillfälle, tills vidare
erstgeboren - förstfödd
erstgenannt - förstnämnd
ersticken - kvävas, bli kvävd
erstickend - kvävande
Erstickung - kvävning
Erstickungstod - kvävningsdöd
erstklassig - förstklassig, av prima kvalitet, av högsta klass
Erstling - förstlingsverk, förstfödda, förstfödde
erstmalig - första
erstmals - för första gången
erstrahlen - stråla
erstrangig - första rangens, första klassens, av första rang, av första klass
erstreben - eftersträva
erstrebenswert - eftersträvansvärd
erstrecken - sträcka ut sig, breda ut sig, sträcka sig
Erstschlag - atomanfall
erstürmen - storma, ta med storm
Erstürmung - stormning
Erstwähler - förstagångsväljare
ersuchen - anhålla om, be om, anmoda om
Ersuchen - anmodan, anhållan
ertappen - ertappa
erteilen - ge, tilldela
ertönen - höras, ljuda, genljuda, klinga
Ertrag - avkastning, vinst, skörd
Ertrag - Zusatzerklärungen
ertragen - uthärda, tåla, stå ut med
erträglich - uthärdlig, dräglig, hyfsad
ertragreich - som ger god avkastning, lönande, vinstgivande
ertränken - dränka
erträumen - drömma om, föreställa sig
ertrinken - drunkna
erübrigen - spara, spara ihop, få över, sätta av, vara överflödigt, vara
     onödigt
Eruption - eruption
eruptiv - eruptiv
erwachen - vakna, vakna upp
Erwachen - uppvaknande
erwachsen - vuxen
Erwachsenenbildung - vuxenutbildning
Erwachsene(r) - vuxen
erwägen - överväga
Erwägung - övervägande
erwähnen - nämna, omnämna
erwähnenswert - nämnvärd, anmärkningsvärd
Erwähnung - omnämnande
erwärmen - värma, värma upp, värmas upp, bli uppvärmd
erwarten - vänta
Erwartung - väntan, förväntning, förväntan
erwartungsgemäß - som väntat
erwartungsvoll - förväntansfull
erwecken - uppväcka, väcka
Erweckung - väckande, uppväckande, väckelse
Erweckungsbewegung - väckelserörelse
Erweckungsprediger - väckelsepredikant
erwehren - värja sig
erweichen - mjuka upp, beveka, bli mjuk, mjukna
erweisen - visa, bevisa
erweitern - vidga, utvidga, bygga ut
Erweiterung - utvidgning, förstorning, breddning
Erwerb - förvärv, förvärvande, köp
erwerben - förvärva, köpa, skaffa
erwerbsfähig - arbetsför
Erwerbsleben - förvärvsliv
Erwerbsleben - Anwendungen
erwerbslos - arbetslös
Erwerbsquelle - inkomstkälla, förvärvskälla
erwerbstätig - förvärvsarbetande
Erwerbstätigkeit - förvärvsarbete
Erwerbstätigkeit - Anwendungen
erwerbsunfähig - arbetsoförmögen, icke arbetsför
Erwerbszweig - näringsgren, verksamhetsområde
Erwerbung - förvärvande, förvärv, köp
erwidern - svara, besvara
erwidern - Zusatzerklärungen
Erwiderung - svar, besvarande
erwiesenermaßen - bevisligen
erwirken - utverka
erwirtschaften - gå med vinst
erwischen - ertappa, komma på, ta fast, få tag i, komma över, hinna med
erwünscht - önskad, völkommen, önskvärd
erwürgen - strypa
Erz - malm
Erz - Anwendungen
erzählen - berätta, tala om
erzählen - Zusatzerklärungen
Erzählung - berättelse, novell
Erzählung - Zusatzerklärungen
Erzbergwerk - malmgruva
Erzbergwerk - Anwendungen
Erzbischof - ärkebiskop
Erzbistum - ärkebiskopsdöme, ärkestift
Erzdiözese - ärkebiskopsdöme, ärkestift
Erzengel - ärkeängel
Erzengel - Anwendungen
erzeugen - producera, tillverka, alstra, skapa
Erzeuger - producent, tillverkare, far, fader
Erzeugerland - tillverkningsland, ursprungsland
Erzeugnis - produkt, alster
Erzeugnis - Zusatzerklärungen
Erzfeind - ärkefiende
Erzherzog - ärkehertig
Erzherzogin - ärkehertiginna
erziehen - uppfostra, fostra
Erzieher - förskollärare, fritidspedagog
Erzieherin - förskollärare, fritidspedagog
erzieherisch - pedagogisk, fostrande
erzieherisch - Zusatzerklärungen
Erziehung - uppfostran, fostran
Erziehung - Zusatzerklärungen
Erziehungsanstalt - ungdomsvårdsskola, skolhem
Erziehungsberatung - rådgivning i uppfostringsfrågor
Erziehungsberechtige(r) - vårdnadshavare, målsman
Erziehungsgeld - föräldrapenning
Erziehungsurlaub - föräldraledighet
Erziehungsurlaub - Anwendungen
erzielen - nå, uppnå, vinna
erzittern - skaka, börja skaka, skälva, darra
erzkonservativ - ärkekonservativ
erzürnen - göra arg, göra ilsken, få att ilska till, bli arg, bli ilsken
Erzvater - patriark
Erzvorkommen - malmfyndighet
erzwingen - framtvinga, genomdriva, pressa fram, tvinga fram, tilltvinga
es - det, någonting
Es - ess, Ess-Dur
Esche - ask
Eschenbaum - askträd
Eschenholz - askträ
Eschenrinde - askbark
Eschenwald - askskog
Es-Dur - Ess-dur
Esel - åsna
Esel - Anwendungen
Eselsbrücke - stöd för minnet, minnesregel
Eselsohr - hundöra
Eselsohr - Anwendungen
Eskalation - upptrappning, eskalering
eskalieren - trappa upp
Eskapade - eskapad
Eskimo - eskimå
Eskimohund - eskimåhund
Eskorte - eskort
eskortieren - eskortera
es-Moll - ess-moll
Espe - asp
Espe - Anwendungen
Espresso - espresso
Espresso - Anwendungen
Espressobar - espressobar
Espressokaffee - espressokaffe
Espressokanne - espressokanna
Espressomaschine - espressomaskin
Espressomaschine - Anwendungen
Espressopad - espressopad
Espressopulver - espressopulver
Espressoset - espressoset
Espressotasse - espressokopp
Espressotasse - Anwendungen
Espressountertasse - espressofat
esprit - espri, kvickhet
Essay - essä
essbar - ätbar, ätlig
essbar - Zusatzerklärungen
Essbesteck - matbestick
Essbesteck - Anwendungen
Esse - skorsten
Essecke - matplats
essen - äta
Essen - mat, ätande, mål, måltid
Essensmarke - matkupong, lunchkupong
Essenszeit - matdags
Essenz - essens
Essgeschirr - servis, matservis, bordsservis
Essgewohnheiten - kostvanor, matvanor
Essig - ättika, vinäger
Essig - Anwendungen
Essig - Zusatzerklärungen
Essigaal - rundmask, ättigäl
Essigbaum - rönnsumak
Essigbaum - Anwendungen
Essigenssenz - ättiksprit
Essigfliege - ättigfluga, Drosophila funebris
Essiggärung - ättigfermentering
Essiggurke - ättiksgurka
Essiggurke - Anwendungen
Essigsäure - ättiksyra
Esskastanie - äkta kastanj
Esslöffel - matsked
Esslöffel - Anwendungen
Esslust - matlust, aptit
Essnapf - matskål
Esspilz - matsvamp, ätlig svamp
Essstäbchen - ätpinne
Essstäbchen - Anwendungen
Esstisch - matbord
Esstisch - Anwendungen
Esswaren - matvaror
Esszimmer - matrum, matsal
Esszimmer - Anwendungen
Esszimmer - Zusatzerklärungen
Establishment - etablissemang
Este - est
Estin - estniska
Estland - Estland
estnisch - estnisk
Estnisch - estniska
Estragon - dragon
Estragon - Anwendungen
etablieren - etablera, inrätta, grunda, sätta upp, öppna eget,
     starta ett företag
Etage - våning, våningsplan, etage
Etagenbett - våningssäng
Etagenbett - Anwendungen
etagenförmig - trappformad
Etagenwohnung - lägenhet
Etamin - etamin
Etappe - etapp, dagsmarsch, stadium
Etat - budget
Etatjahr - budgetår
etepetete - petnoga, pimpinett
etepetete - Zusatzerklärungen
Ethik - etik
Ethiker - etiker, moralteolog
ethisch - etisk
ethnisch - etnisk
Ethnizismus - etnicism, hedendom
Ethnologe - etnolog
Ethnologie - etnologi
Ethos - etik
Etikett - etikett, lapp
Etikette - etikett
etikettieren - etikettera, förse med etikett
etlich - någon, något
Etrusker - etrusker, etrusk
Etüde - etyd
Etui - etui, fodral
Etui - Zusatzerklärungen
etwa - omkring, ungefär, kanske, möjligen
etwaig - eventuell, möjlig
etwas - något, någonting, litet, en smula
Etwas - något
Etymologe - etymolog
Etymologie - etymologi
Etymologie - Anwendungen
etymologisch - etymologisk
Eubiotik - eubiotik, dietetik, hälsolära
Eucharistie - eukaristi, nattvard, nattvardsmål
euer - er
euerthalben - för er skull
Eugenik - eugenik, rashygien
Eukalyptus - eukalyptus
Eukalyptus - Anwendungen
Eukalyptusbaum - eukalyptusträd
Eukalyptusbad - eukalyptusbad
Eukalyptusblatt -eukalyptusblad
Eukalyptusöl - eukalyptusolja
Eukalyptusöl - Anwendungen
Eule - uggla, käring
Eule - Anwendungen
eulenähnlich - ugglelik
Eulenart - uggleart, ugglesätt
Eulenart - Zusatzerklärungen
eulenartig - ugglelik, uggleliknande
Eulenfalke - hökuggla
Eulenfalter - nattflyn, nattflyn
Eulenflug - uggleflykt
Eulengehölz - uggleved
Eulengewölle - uggleboll
Eulenkopf - ugglehuvud
Eulenmutter - ugglemor
Eulenpapagei - ugglepapegoja
Eulenruf - ugglerop
Eulenschrei - uggleskrik
Eulenspiegelei - upptåg, putslustighet
Eunuch - eunuck
Euphorie - eufori
Eurasier - eurasier
eurerseits - för er del, å er sida
euresgleichen - en sådan som ni, en sådana som ni, er like, er jämlike, era
     likar, era gelikar, era jämlikar
eurethalben - för er skull
euretwegen - för er skull
euretwillen - för er skull
Eurhythmie - eurytmi
Euro - euro
Eurocent - eurocent
Europa - Europa
Europäer - europé, europeisk man, man från Europa, man i Europa
Europäerin - europeiska, europeisk kvinna, kvinna från Europa, kvinna
     i Europa
Europaflagge - europaflagga
europäisch - europeisk
Europameister - europamästare
Europameisterschaft - europamästerskap
Europaparlament - Europaparlament
Europapokal - Europacup
Europapolitik - europapolitik
Europarat - Europarådet
Europastraße - europaväg
Eurovision - eurovision
Euter - juver
Euthanasie - eutanasi, dödshjälp
Eva - kvinna, eva
evakuieren - evakuera
Evakuierung - evakuering
Evakuierungsbefehl - evakueringsorder
Evakuierungsplan - evakueringsplan
Evangelisation - evangelisation
evangelisch - evangelisk, protestantisk
Evangelium - evangelium, bibel, lag
Evaporation - evaporation, avdunstning
evaporieren - evaporera, avdunsta
Evaskostüm - evadräkt, naken
Eventualität - eventualitet
eventuell - eventuell, möjlig, eventuellt, möjligen
Evolution - evolution
Evolution - Anwendungen
evolutionär - evolutionär
Evolutionist - evolutionist
Evolutionstheorie - utvecklingslära
E-Werk - elverk
ewig - evig
Ewigkeit - evighet
Ewigkeit - Anwendungen
Ewigkeitsblume - evighetsblomma, eternell
Ewigkeitsring - evighetsring
ex - botten upp, slut förbi
exakt - exakt
Exaktheit - exakthet
Examen - examen
Examen - Anwendungen
examinieren - examinera
exekutieren - avrätta, exekvera, verkställa
Exekution - exekution, avrättning
Exekution - Zusatzerklärungen
exekutiv - exekutiv, verkställande
Exekutive - exekutiv, verkställande makt
Exempel - exempel
Exemplar - exemplar
Exemplar - Anwendungen
exemplarisch - typisk
exerzieren - exercera
Exhibitionismus - exhibitionism
Exhibitionist - exhibitionist, blottare
Exhibitionist - Zusatzerklärungen
exhumieren - gräva upp
Exil - exil, landsflykt
Exil - Zusatzerklärungen
Exilregierung - exilregering
Existentialismus - existentialism
Existentialist - existensialist
existentiell - existensiell
Existenz - existens, tillvaro
Existenzberechtigung - existensberättigande
Existenzialismus - existentialism
Existenzialist - existensialist
existenziell - existensiell
Existenzkampf - kampen för tillvaron
Existenzminimum - existensminimum
existieren - existera
Exitus - exitus
exklusiv - exklusiv
Exklusivbericht - rapport med ensamrätt, exklusivt reportage
exklusive - exklusive
Exkremente - exkrementer
Exkursion - exkursion, studiebesök
Exkursion - Zusatzerklärungen
Exmatrikulation - strykning ur universitetsmatrikel
exmatrikulieren - stryka ur universitetsmatrikel
Exodus - uttåg, utflyttning
Exot - människa från exotiskt land, djur från exotiskt land, växt från exotiskt
     land,
exotisch - exotisk
Expander - expander
Expansion - expansion
Expedtion - expedition, delegation
Expedtion - Zusatzerklärungen
Experiment - experiment
experimentell - experimentell, genom experiment, på expermentiell väg
experimentieren - experimentera
Experte - expert
Expertengruppe - expertgrupp
Expertin - expert
Expertise - expertutlåtande
Explikation - explikation, utläggning, förklaring
explizite - explicit
explodieren - explodera
Explosion - explosion
Explosion - Anwendungen
explosionsartig - axplosionsartad
Explosionsgefahr - explosionsfara
Explosionsgefahr - Anwendungen
explosiv - explosiv
Exponent(in) - exponent
exponieren - exponera, exponerasig, utsätta sig
exponiert - utsatt
Export - export
exportbhängig - exportberoende
Exportabteilung - exportavdelning
Exportanteil - exportandel
Exportartikel - exportvara
Exportbier - exportöl
Exportbier - Anwendungen
Exporteinkommen - exportinkomst
Exporteur - exportör
Exporteuerin - exportör
Exportfirma - exportfirma, exportföretag
Exportgenehmigung - utförseltillstånd
Exportgeschäft - exportaffär
Exporthafen - exporthamn
Exporthafen - Anwendungen
Exporthandel - exporthandel, utrikeshandel
Exporthandel - Zusatzerklärungen
exportierbar - exporterbar
exportieren - exportera
Exportindustrie - exportindustri
Exportkredit - exportkredit
Exportland - exportland
Exportland - Anwendungen
Exportlizenz- exportlicens
Exportmarkt - exportmarknad
Exportpreis - exportpris
Exportprodukt - exportprodukt
Exportunternehmen - exportföretag
Exportverbot - exportförbud
Exportverbot- Anwendungen
Exportvolumen - exportvolym
Exportware - exportvara
Exportzahl - exportsiffra
Exposé - exposé
Exposee - exposé
Expressionismus - expressionism
Expressionist - expressionist
expressionistisch - expressionistisk
Expresszug - expresståg, snabbtåg
Expropriation - expropriation
expropriieren - expropriera
extensiv - extensiv
Exterieur - exteriör
extern - extern
exterritorial - exterritoriell, exterritorial-
extra - extra, särskild
Extra - extra tillbehör, extrautrustning
Extrablatt - extranummer
extrahieren - extrahera
Extrakt - extrakt, sammanfattning, sammandrag
Extranummer - extranummer
extraordinär - extraordinär, utomordentlig
extrapolieren - extrapolera
extraterrestrisch - utomjordisk
extravagant - extravagant
Extravaganz - extravagans
extravertiert - extrovert
Extrawurst - göra sig extra besvär
extrem - extrem
Extrem - extrem, ytterlighet
Extremadura - Extremadura
Extremfall - extremfall
Extremismus - extremism, ytterlighetsriktning
Extremist - extremist
Extremistin - extremist
extremistisch - extremistisk
Extremitäten - extremiteter
Extremsituation - extrem situation
Extremsport - extremsport
Extremsportler - extremidrottare
Extremwert - extremvärde
Extremwert- Anwendungen
extrovertiert - extrovert
Exuvie - exuvie
Exvoto - ex voto, votivgäva, votivbild
Ex-und-hopp-Mentalität - slit-och-slängmentalitet
Exzellenz - excellens
Exzenter - excenter
Exzenterscheibe - excenterskiva
Exzentriker - excentriker
exzentrisch - excentrisk
Exzentrizität - excentricitet
Exzeption - exception, undantag, invändning
Exzess - excess
exzessiv - excessiv
exzidieren - excidera
Exzision - excision
exzitieren - excitare
Eyeliner - eyeliner
E-Zigarette - e-cigarett
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.