Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Fabel - fabel, intrig
Fabel - Anwendungen
Fabel - Zusatzerklärungen
Fabeldichtung - fabeldiktning
fabelhaft - fantastisk, otrolig, kolossal, fabulös
Fabelhans - pratmakare
Fabelland - sagoland
Fabeltier - fabeldjur
Fabeltier - Anwendungen
Fabelwelt - fabelvärld
Fabelwesen - fabelväsen, sagoväsen, sagogestalt
Fabelwesen - Zusatzerklärungen
Fabrik - fabrik, bruk
Fabrik - Zusatzerklärungen
Fabrikanlage - fabriksanläggning
Fabrikant - fabrikant
Fabrikarbeit - fabriksarbete
Fabrikarbeiter - fabriksarbetare
Fabrikarbeiter - Anwendungen
Fabrikarbeiterin - (kvinnlig) fabriksarbetare, fabriksarbeterska
Fabrikat - produkt, fabrikat
Fabrikat - Zusatzerklärungen
Fabrikation - fabrikation
Fabrikationsfehler - fabrikationsfel
Fabrikationsgebäude - fabriksbyggnad
Fabrikationskosten - fabrikationskostnad
Fabrikationsnummer - serienummer, tillverkningsnummer
Fabrikbesitzer - fabriksägare, fabrikör
Fabrikchef - fabrikschef
Fabrikgebäude - fabriksbyggnad
Fabrikgeheimnis - fabrikationshemlighet, affärshemlighet
Fabrikhalle - fabrikshall
Fabrikhalle - Anwendungen
Fabrikmarke - firmamärke
fabrikneu - fabriksny
Fabrikpreis - fabrikspris, tillverkningspris
Fabrikschiff - moderfartyg, fiskberedningsfartyg
Fabriksgelände - fabriksområde
Fabriksgelände - Anwendungen
Fabrikshalle - fabrikshall
Fabrikstadt - fabriksstad
Fabrikware - fabriksvara
fabrizieren - göra, ställa till med, fabricera
fabulieren - fabulera
Facelifting - ansiktslyftning
Facette - fasett, facett
Facettenauge - fasettöga, facettöga
Facettenglas - fasettglas, facettglas
Facettenschliff - fasettslipning, fasettering
Facettenschnitt - fasettslipning, fasettering
facettieren - fasettera, facettera
Fach - fack, ämne, skäl, vävskäl
Fach - Zusatzerklärungen
Facharbeiter - yrkesarbetare, utbildad arbetare, specialutbildad arbetare
Facharzt - specialist
Fachärztin - specialist, kvinnlig specialist
Fachausdruck - fackterm, fackuttryck, teknisk term
Fachberater - konsulent, konsult, sakkunnig, rådgivare
Fachbereich - ämnesområde, gebit, sammanslutning av institutioner
Fachbuch - fackbok
fächeln - fläkta
Fächer - solfjäder, spektrum
Fächer - Zusatzerklärungen
fächern - breda ut sig, fläkta
Fachfrau - (kvinnlig) fackman, (kvinnlig) specialist, (kvinnlig) expert
Fachgebiet - fack, fackområde
fachgemäß - fackmässig, yrkesmässig
Fachgeschäft - specialaffär
Fachhandel - fackhandel
Fachhochschule - yrkesinriktad högskola
Fachidiot - fackidiot
Fachkenntnisse - fackkunskap, fackkunskaper
Fachkraft - specialist, kvalificerad arbetare, fackfolk
fachkundig - yrkesskicklig, yrkeskunnig
fachkundig - Zusatzerklärungen
Fachlehrer - ämneslärare
fachlich - fack-, special-, fackmässig
Fachliteratur - facklitteratur
Fachmann - fackman, yrkesman, specialist, expert
fachmännisch - fackmässig, sakkunnig, proffsig
Fachpresse - fackpress
Fachrichtung - specialområde, inriktning
Fachschule - fackskola
Fachschulingenieur - gymnasieingenjör
fachsimpeln - prata om jobbet, bara prata om jobbet
Fachsprache - fackspråk
fachübergreifend - ämnesövergripande, tvärvetenskaplig
Fachverein - fackförening
Fachwerk - korsvirke, fackverk, specialverk
Fachwerkhaus - korsvirkeshus
Fachwerkhaus - Anwendungen
Fachwort - fackord, fackterm
Fachwörterbuch - fackordbok, specialordbok
Fachzeitschrift - facktidskrift
Fachzeitschrift - Anwendungen
Fachzeitung - facktidning
Fackel - fackla, bloss
Fackel - Anwendungen
Fackel - Zusatzerklärungen
Fackelbaum - snöbollsbuske
Fackelbeleuchtung - fackelbelysning
Fackeldistel - fackeltistel
Fackeldistel - Anwendungen
Fackelfest - fackelfest
Fackelfliege - eldfluga
Fackelhalter - fackelhållare
Fackellauf - fackellopp
Fackellilie - fackellilja, kniphofia
Fackelträger - fackelbärare
Fackelschein - fackelsken
Fackeltanz - fackeldans
Fackeltanz - Anwendungen
Fackelzug - fackeltåg
fad(e) - fadd, smaklös, jolmig
fad(e) - Zusatzerklärungen
Faden - tråd
Faden - Anwendungen
Fadenalgen- konjugatalger
fadendünn - trådsmal
fadengerade - trådrät
Fadenkreuz - hårkors
Fadenkreuz - Anwendungen
Fadennudeln - vermiceller
fadenscheinig - luggsliten, trådsliten, tunnsliten, genomskinlig
Fadenspanner - trådspännare
Fadenwurm - rundmask
Fadenwurm - Anwendungen
Fadenzähler - trådräknare
Fadheit - faddhet
Fading - fading
Fagott - fagott
Fagottbläser - fagottist
Fagottist - fagottist
fähig - duktig, skicklig
fähig - Zusatzerklärungen
Fähigkeit - förmåga, duglighet, skicklighet, begåvning, talang
fahl - blek, askgrå
fahl - Zusatzerklärungen
Fähnchen - liten fana, liten flagga, klänning, trasa
fahnden - efterlysa
Fahndung - efterlysning, efterspaning
Fahndung - Zusatzerklärungen
Fahndungsaktion - spaningsaktion, spaningspådrag
Fahndungsliste - lista över efterspanade (personer)
Fahne - fana, flagga, spaltkorrektur
Fahne - Zusatzerklärungen
Fahneneid - faned
Fahnenflucht - fanflykt, desertering
fahnenflüchtig - vara desertör
Fahnenjunker - fanjunkare
Fahnenstange - flaggstång, fanstång
Fahnenträger - fanbärare
Fahnenwache - fanvakt
Fahnenweihe - faninvigning
Fähnrich - fänrik, officersaspirant
Fahnwicke - sötvedel, kloärt
Fähranleger - färjeläge
Fähranleger - Anwendungen
Fahrausweis - färdbevis, biljett, ticket
Fahrbahn - körbana
Fahrbahn - Anwendungen
Fahrbahnschwelle - farthinder, fartgupp
Fahrbahnschwelle - Zusatzerklärungen
fahrbar - rullbar, på hjul
Fahrbücherei - bokbuss
Fähre - färja
Fähre - Anwendungen
Fahreigenschaften - vägegenskaper
fahren - åka, köra, fara, resa, färdas
fahren - Zusatzerklärungen
Fahrer - förare, chaufför
Fahrer - Anwendungen
Fahrerflucht - smitning
Fahrerin - förare, kvinnlig förare, chaufför, kvinnlig chaufför
Fahrerkabine - förarhytt
Fahrerlaubnis - körkort
Fahrersitz - förarplats, förarsäte
Fahrgast - passagerare, resande, trafikant
Fahrgeld - biljettpengar, biljettavgift
Fahrgelderstattung - återbetalning av biljettavgift
Fahrgemeinschaft - samåkningsgrupp, samåkningsorganisation
Fahrgeschwindigkeit - hastighet, körhastighet
Fahrgestell - underrede, chassi, landningsställ, spiror
fahrig - fladdrig, nervös, orolig, okoncentrerad
Fahrkarte - biljett
Fahrkarte - Anwendungen
Fahrkartenausgabe - biljettlucka, biljettförsäljning
Fahrkartenautomat - biljettautomat
Fahrkartenautomat - Anwendungen
Fahrkartenkontrolleur - kontrollant, biljettkontrollant
Fahrkartenschalter - biljettlucka
Fahrkartenschalter - Anwendungen
Fahrkartenverkauf - biljettförsäljning
fahrlässig - vårdslös
Fahrlässigkeit - vårdslöshet
Fahrlehrer - bilskollärare, körlärare, trafiklärare
Fährmann - färjkarl
Fahrplan - tidtabell, turlista
Fahrplan - Anwendungen
Fahrplan - Zusatzerklärungen
fahrplanmäßig - enligt tidtabellen
Fahrpraxis - körvana
Fahrpreis - biljettpris
Fahrpreis - Anwendungen
Fahrprüfung - uppkörning
Fahrrad - cykel
Fahrrad - Anwendungen
Fahrradausflug - cykelutflykt
Fahrraddecke - cykeldäck
Fahrraddecke - Anwendungen
Fahrradhändler - cykelhandlare
Fahrradhändler - Anwendungen
Fahrradhelm - cykelhjälm
Fahrradhelm - Anwendungen
Fahrradhose - cykelbyxor
Fahrradkette - cykelkedja
Fahrradkette - Anwendungen
Fahrradklammer - cykelklämma
Fahrradkorb - cykelkorg
Fahrradkurier - cykelbud
Fahrradkurierin - cykelbud
Fahrradlenker - cykelstyre
Fahrradmantel - cykeldäck
Fahrradmantel - Anwendungen
Fahrradpedal - cykelpedal
Fahrradpumpe - cykelpump
Fahrradpumpe - Anwendungen
Fahrrad-Rad - cykelhjul
Fahrradsattel - cykelsadel
Fahrradsattel - Anwendungen
Fahrradschlauch - cykelslang
Fahrradschloss - cykellås
Fahrradschloss - Anwendungen
Fahrradständer - cykelställ
Fahrradtasche - cykelväska
Fahrradtour - cykeltur
Fahrradtour - Anwendungen
Fahrradunfall - cykelolycka
Fahrradurlaub - cykelsemester
Fahrradweg - cykelväg
Fahrradweg - Anwendungen
Fahrradwerkstatt - cykelverkstad
Fahrrinne - farled
Fahrschein - biljett
Fahrschein - Anwendungen
Fahrscheinentwerter - biljettstämplingsautomat
Fahrscheinheft - biljetthäfte
Fährschiff - färja
Fahrschulauto - övningsbil, körskolebil, trafikskolebil
Fahrschulauto - Zusatzerklärungen
Fahrschule - trafikskola, bilskola, körskola, övningsbil
Fahrschüler - körskoleelv
Fahrschulwagen - övningsbil, körskolebil, trafikskolebil
Fahrschulwagen - Zusatzerklärungen
Fahrspur - fil, körfält
Fahrstuhl - hiss
Fahrstuhl - Anwendungen
Fahrstuhlführer - hissförare
Fahrstunde - körlektion
Fahrt - resa, tur, färd, körning, fart
Fahrt - Zusatzerklärungen
fahrtauglich - förmögen att köra
Fährte - spår
Fahrtenbuch - körjournal
Fahrtenbuch - Anwendungen
Fahrtenmesser - slidkniv
Fahrtrichtung - körriktning, färdriktning
Fahrtrichtungsanzeiger - körriktningsvisare, blinker
Fahrtschreiber - färdskrivare
fahrtüchtig - i stånd att köra, trafikduglig, i körbar skick
Fahrtwind - fartvind
Fahrtwind - Anwendungen
Fährverbindung - färjeförbindelse
Fahrwasser - farvatten, farled
Fahrwasser - Zusatzerklärungen
Fahrzeit - körtid, åktid, restid
Fahrzeit - Zusatzerklärungen
Fahrzeug - fordon, farkost, fartyg, bil
Fahrzeug - Anwendungen
Fahrzeug - Zusatzerklärungen
Fahrzeugbrief - registreringsbevis
Fahrzeughalter- fordonsägare
Fahrzeugpapiere - fordonshandlingar
Faible - en svaghet för ngn
fair - hederlig, renhårig, schysst, rättvis
Fair Play - fair play
Fairness - hederlighet, renhårighet
Fairness - Zusatzerklärungen
Fairplay - fair play
Fairway - fairway
Fakir - fakir
Fakirkunst - fakirkonst
Fakirtrick - fakirtrick
Faksimile - faksimil, faksimile
Faksimile-Auflage - faksimilupplaga
Faksimiledruck - faksimiltryck
faksimilieren - ta(ga) faksimilen
Fakt - faktum
Fakten - fakta
faktisch - faktisk, i själva verket
Faktor - faktor
Faktotum - faktotum, allt i allom, högra hand
Faktum - faktum
fakturieren - fakturera
Fakturierung - fakturering
Fakturist - fakturist
Fakultät - fakultet
Fakultätskollegium - fakultetskollegium
fakultativ - fakultativ, valfri, frivillig
Falafel - falafel
Falange - falang
Falangist - falangist
Falke - falk, hök
Falke - Anwendungen
Falkenauge - falköga
Falkenblick - falkblick
Falkenhaube - falkhuva
Falkenjagd - falkjakt
Fall - fall, mål, kasus
Fall - Zusatzerklärungen
Falle - fälla, snara
Falle - Zusatzerklärungen
fallen - falla, ramla, falla ned
fällen - fälla, fälla ut
Fallgrube - fallgrop
Fallgrube - Anwendungen
Fallhöhe - fallhöjd
Fallhöhe - Anwendungen
fällig - förfallen
Fälligkeit - förfallodag
Fälligkeitstermin - förfallodag
Fallobst - fallfrukt
Fallobst - Anwendungen
Fallout - radioaktivt nedfall
Fall-out - radioaktivt nedfall
Fallreep - fallrep
Fallreeptreppe - fallrepstrappa
Fallrohr - stupränna, stuprör
Fallrückzieher - bicykleta
falls - ifall, såvida, såvitt, om
Fallschirm - fallskärm
Fallschirm - Anwendungen
Fallschirmjäger - fallskärmsjägare
Fallschirmspringen - fallskärmshoppning
Fallschirmspringer - fallskärmshoppare
Fallschirmtruppen - fallskärmstrupper
Fallstrick - fälla
Fallstudie - fallstudie
Falltür - fallucka
Falltür - Anwendungen
Fällung - fällning, utfällning
falsch - falsk, felaktig, fel, oäkta, oriktig, förfalskad
Falschaussage - falsk vittnesmål
fälschen - förfalska
Fälscher - förfalskare
Falschgeld - falska pengar
Falschheit - falskhet
fälschlich - felaktig, oriktig, av misstag
falschliegen - ha fel, ha misstagit sig
Falschmeldung - felaktigt meddelande, falskt meddelande,
     felaktig uppgift, falsk uppgift
Falschmünzer - falskmyntare
falschspielen - fuska
Falschspieler - falskspelare
Fälschung - förfalskning, falsarium, falsifikat
Falsett - falsett
Falsettgesang - falsettsång
Falsettstimme - falsettröst
Faltblatt - folder
Faltboot - hopfällbar kanot
Falte - rynka, skrynkla, veck, rynkning
Falte - Zusatzerklärungen
fälteln - lägga i små veck, plissera
falten - vecka, lägga i veck, vika ihop
Faltengebirge - veckberg
Faltengebirge - Anwendungen
Faltenrock - veckad kjol
Falter - fjäril
Falter - Anwendungen
faltig - veckad, skrynklig, rynkig
faltig - Zusatzerklärungen
Faltkarte - hopvikt karta, falsad karta, karta
Faltprospekt - folder
Faltung - veckning, rynkning
Faltung - Zusatzerklärungen
Falz - fals
falzen - falsa
familiär - familje-, familjär, otvungen, intim, alltför intim
Familie - familj, släkt
Familienalbum - familjealbum
Familienangehörige(r) - anhörig, familjemedlem
Familienangelegeneheit - familjeangelägenhet
Familienanschluss - som en i familjen
Familienanzeigen - familjeannonser
Familienarchiv - familjearkiv
Familienband - familjeband
Familienbeihilfe - familjebidrag
Familienbeihilfe - Anwendungen
Familienberatung - familjerådgivning
Familienbetrieb - familjeföretag
Familienbetrieb - Anwendungen
Familiendrama - familjedrama
Familienfahrkarte - familjebiljett
Familienfeier - familjehögtid
Familienfest - familjefest
Familienfest - Anwendungen
Familienforschung - släktforskning
Familienfoto - familjefoto
Familienfoto - Anwendungen
Familienglück - familjelycka
Familiengrab - familjegrav
Familienhotel - familjehotell
Familienhotel - Anwendungen
Familienidylle - familjeidyll
Familienkreis - med familjen, familjekrets
Familienleben - familjeliv
Familienleben - Anwendungen
Familienmitglied - familjemedlem
Familienname - familjenamn, efternamn, släktnamn
Familienname - Anwendungen
Familienname - Zusatzerklärungen
Familienoberhaupt - familjeöverhuvud
Familienpackung - ekonomiförpackning, hushållsförpackning
Familienplanung - familjeplanering
Familienplanung - Anwendungen
Familienstand - civilstånd
Familienstand - Anwendungen
Familientreffen - släktträff, släktmöte
Familienunternehmen - familjeföretag
Familienvater - familjefar
Familienverhältnisse - familjeförhållanden
Familienversorger - familjeförsörjare
Familienzuwachs - tillökning i familjen
Fan - fan, supporter
Fanatiker - fanatiker
fanatisch - fanatisk
Fanatismus - fanatism
Fanclub - fanclub
Fanfare - fanfar
Fang - fångst, fångande, byte
Fänge - klor, huggtänder
Fänge - Zusatzerklärungen
Fangarm - tentakel, fångstarm
fangen - fånga, gripa, snärja
fangen - Zusatzerklärungen
Fangen (spielen) - leka tafatt
Fangfrage - kuggfråga
Fangopackung - lerinpackning
Fangzahn - huggtand
Fanklub - fanklubb, fanclub
Fantasie - fantasi
Fantasie - Anwendungen
Fantasiebetrag - fantasibelopp
Fantasiegebilde - fantasifoster
Fantasielandschaft - fantasilandskap
fantasielos - fantasilös
Fantasiepreis - fantasipris
fantasieren - fantisera, yra, ha feberfantasier
fantasieren - Zusatzerklärungen
Fantasiesumme - fantasisumma
fantasievoll - fantasifull
Fantasiewelt - fantasivärld
Fantasiewelt - Anwendungen
Fantast - fantast
fantastisch - fantastisk
Fantasy - fantasy
Fantasyfilm - fantasyfilm
Farbband - färgband
Farbbild - färgfoto, färgfotografi
Farbbrechung - färgbrytning
Farbdia - färgdia
Farbe - färg, kulör
farbecht - färgäkta
Färbemaschine - grundningsmasking
Färbemittel - färgmedel
färben - färga, få färg
Farbenabstufung - färgnyans
farbenblind - färgblind
Farbenblindheit - färgblindhet
farbenfreudig - färgglad, färggrann, brokig
farbenfreudig - Zusatzerklärungen
farbenfroh - färgglad, färggrann
farbenfroh - Zusatzerklärungen
farbenprächtig - färggrann, färgstark, färgsprakande
farbenreich - färgrik
Farbensinn - färgsinne
Farbenspiel - färgspel
Färber - färgare
Färberei - färgeri
Farbfernsehen - färg-tv
Farbfernseher - färg-tv
Farbfilm - färgfilm
Farbfilm - Anwendungen
Farbfleck - färgfläck, färgklick
Farbfleck - Zusatzerklärungen
Farbfoto - färgfoto
Farbfoto - Anwendungen
Farbfotografie - färgfotografi
Farbfotografie - Anwendungen
farbig - färgad, kulört, färgglad, kolorerad
Farbige(r) - färgad
Farbkasten - färglåda
Farbklecks - färgfläck, färgklick
Farbkopierer - färgkopiator
farblich - färgmässig, vad färgerna beträffar, färg-
farblos - ofärgad, färglös
farblos - Zusatzerklärungen
Farbskala - färgskala
Farbskala - Anwendungen
Farbstift - färgpenna
Farbstift - Anwendungen
Farbstoff - färgämne
Farbstoff - Anwendungen
Farbton - ton, färgton
Färbung - färgning, färg
Farce - fars, spex, fyllning, färs
Farce - Zusatzerklärungen
farcieren - färsera
Farm - farm
Farm - Anwendungen
Farmer - farmare
Farn - bräken, ormbunke
Farn - Anwendungen
Farnkraut - bräken, ormbunke
Farnkraut - Anwendungen
Färöer - Färöarna, färöing, färing, färöisk, från Färöarna
Färöerin - färöiska
Färse - kviga
Fasan - fasan
Fasan - Anwendungen
Fasanhahn - fasantupp
Fasanhenne - fasanhöna
Fasching - karneval
Faschismus - fascism
Faschist - fascist
faschistisch - fascistisk
Fase - fas
Faselei - svammel, snack
Faselei - Zusatzerklärungen
faseln - svamla, snacka
faseln - Zusatzerklärungen
Faser - fiber, tråd, tåga
Faser - Zusatzerklärungen
faserig - trådig, fibrig
fasern - fransa sig, ludda av sig
Faserplatte - fiberplatta
Fass - fat, tunna
Fass - Anwendungen
Fass - Zusatzerklärungen
Fassade - fasad, utanverk
Fassadenbeleuchtung - fasadbelysning
Fassadenkletterer - fasadklättrare
Fassadenschmuck - fasadornament
Fassadenstein - fasadsten
Fassadenziegel - fasadtegel
Fassband - tunnband
fassbar - påtaglig, konkret, fattbar, begriplig
Fassbier - fatöl
Fassbier - Anwendungen
Fässchen - kagge
fassen - fatta, gripa, ta, ta fast, förstå, infatta, uttrycka, formulera,
     rymma, ha plats
Fassette - fasett
Fassettenauge - fasettöga
babyhull Fassettenschliff - fasettslipning, fasettering
fasslich - lättfattlig, begriplig
Fasson - fason, form
Fassonschnitt - uppåtkammad frisyr, bakåtkammad frisyr
Fassung - infattning, fattning, version, fattning, formulering, lugn
Fassungskraft - fattningsförmåga
fassungslos - bragt ur fattningen, bestört, handfallen, mållös, ifrån
Fassungslosigkeit - bestörtning, rådlöshet, handfallenhet
Fassungsvermögen - kapacitet, volym, rymd, fattningsförmåga
fast - nästan, närapå, nära nog, så när
fasten - fasta
Fasten - fastan
Fasten - Anwendungen
Fastenkur - fastekur, fastebehandling
Fastenzeit - fasta, fastetid, fastlag
Fastfood - snabbmat
Fast Food - snabbmat
Fastnacht - fastlag
Faszination - tjusning, dragningskraft, fascination
faszinieren - fascinera
fatal - fatal, ödesdiger
Fatalismus - fatalism
Fatalist - fatalist
fatalistisch - fatalistisk
Fatalität - fatalitet
Fata Morgana - hägring
Fatwa - fatwa
Fatzke - sprätt, fjant
fauchen - fräsa, väsa
faul - lat, rutten, skämd, skum, dålig
Faulbaum - brakved, hägg
Fäule - röta, förruttelse
faulen - ruttna, bli skämd, angripas av röta
faulenzen - lata sig, slå dank
Faulenzer - latmask, slöfock, dagdrivare
Faulheit - lättja
faulig - rutten, skämd
faulig - Zusatzerklärungen
Fäulnis - förruttnelse, röta
Faulpelz - latmask, slöfock
Faultier - sengångare, latmask
Faultier - Zusatzerklärungen
Fauna - fauna
Fauna - Anwendungen
Faust - näve, knytnäve
Faustball - faustball
Fäustchen - liten näve
faustdick - knytnävsstor
fausten - boxa
faustgroß - knytnävsstor
Fausthandschuh - tumvante, tumhandske
Faustregel - tumregel
Faustregel - Anwendungen
Faustschlag - smocka, knytnävsslag
Fauteuil - fåtölj
Fauxpas - taktlöshet, etikettsbrott, fadäs
Favorit - favorit
Favoritin - favorit
Fax - fax
faxen - faxa
Faxen - dumheter, upptå
Faxen machen - grimasera, göra grimaser, spexa
Fayence - fajans
Fazit - slutsumma, resultat
F-Dur - F-dur
Feature - feature
Februar - februari
Februar - Anwendungen
fechten - fäkta, kämpa, strida
fechten gehen - gå och tigga
Fechter - fäktare
Fechterin - fäktare
Fechtsport - fäktning
Feder - fjäder, penna
Feder - Zusatzerklärungen
Federball - badminton, badmintonboll
Federbett - tjockt duntäcke, bolster
Federfuchser - pedant, stelbent byråkrat
federführend - ansvarig
Federgewicht - fjädervikt
Federgewichtler - fjäderviktare
Federhalter - pennskaft, reservoarpenna
Federkasten - pennskrin
Federkernmatratze - resårmadrass
Federkleid - fjäderdräkt
federleicht - fjäderlätt
Federlesen - ceremonier
Federmappe - pennfodral
Federmesser - pennkniv
federn - fjädra, vara elastisk, förse med fjädring
federnd - fjädrande, elastisk, spänstig
federnd - Zusatzerklärungen
Federschmuck - fjäderdräkt, fjäderskrud
Federstrich - penndrag
Federung - fjädring
Federvieh - fjäderfä
Federwolke - fjädermoln
Federwolke - Anwendungen
Federzeichnung - pennteckning
Fee - fe
Fee - Anwendungen
Feedback - feedback
Feed-back - feedback
Fegefeuer - skärseld
Fegefeuer - Anwendungen
fegen - sopa, feja, ta bort, rusa
fegen - Zusatzerklärungen
Fehde - fejd
fehl - olämplig
Fehlanzeige - glöm det, helt fel, nej
fehlbar - inte ofelbar, felbar
Fehlbehandlung - felbehandling
Fehlberechnung - felberäkning
Fehlbesetzung - fel person, inte passa
Fehlbetrag - underskott, deficit, kassabrist
Fehldiagnose - feldiagnos
Fehldiagnose - Anwendungen
fehldosieren - feldosera
Fehldosierung - feldosering
Fehldruck - feltryck
Fehldruck - Anwendungen
Fehleinschätzung - felbedömning, felaktig uppskattning
fehlen - fattas, saknas, vara borta, vara frånvarande
Fehlentscheidung - felaktig beslut
Fehler - fel, misstag, brist, defekt
Fehler - Zusatzerklärungen
fehlerfrei - felfri, oklanderlig
fehlerfrei - Zusatzerklärungen
fehlerhaft - felaktig, behäftad medfel, defekt
Fehlerhaftigkeit - felaktighet
fehlerlos - felfri, oklanderlig
Fehlerquelle - felkälla
Fehlerquelle - Anwendungen
Fehlerquote - andel fel
Fehlgeburt - missfall
Fehlgeburt - Anwendungen
fehlgehen - gå fel, gå vilse, missa, bomma, missta sig
fehlgreifen - ta fel, missta sig
Fehlgriff - felgrepp, misstag
Fehlkauf - felköp, dåligt köp
Fehlkonstruktion - felkonstruktion
Felpass - felpassning
Fehlplanung - felplanering
Fehlplanung - Anwendungen
Fehlschlag - misslyckande, felsatsning, felträff
fehlschlagen - slå fel, slå slint, misslyckas, klicka
Fehlschuss - bom, miss
Fehlstart - tjuvstart, felstart
Fehltritt - felsteg
Fehltritt - Anwendungen
Fehlurteil - felbedömning, felaktig domslut
Fehlzeit - minussaldo
Fehlzündung - feltändning
feien - skydda, göra osårbar
Feier - fest, högtid, firande
Feier - Zusatzerklärungen
Feierabend - efter jobbet
feierlich - högtidlig, högstämd, festlig
Feierlichkeit - festlighet, högtidlighet
feiern - fira, festa, ha fest
Feiertag - helgdag, högtidsdag
Feiertag - Zusatzerklärungen
feige - feg
Feige - fikon
Feige - Anwendungen
Feigenbaum - fikonträd
Feigenblatt - fikonlöv, kamouflage
Feigenkaktus - fikonkaktus
Feigenkaktus - Anwendungen
Feigheit - feghet
Feigling - feg stackare, fegis
Feigwarze - kondylom
feilbieten - utbjuda till försäljning
Feile - fil
Feile - Anwendungen
feilen - fila
feilschen - köpslå om, pruta på
fein - fin, bra, okej, riktig
Feinabstimmung - finjustering, fininställning
Feinarbeit - precisionsarbete
Feinbäckerei - finbageri
Feinbäckerei - Anwendungen
feind sein - vara fientligt sinnad mot
Feind - fiende, ovän, fiendestyrkor
Feind - Zusatzerklärungen
Feindberührung - kontakt med fienden
Feindbild - hotbild
Feindin - fiende, kvinnlig fiende
feindlich - fientlig (mot)
Feindlichkeit - fientlighet
Feindschaft - fiendskap, ovänskap
feindselig - fientlig, hätsk
feindselig - Zusatzerklärungen
Feindseligkeit - fientlighet, hätskhet
Feindseligkeit - Zusatzerklärungen
Feindstaat - fientlig stat
Feineinstellung - finjustering, fininställning
feinfühlend - känslig, taktfull
feinfühlend - Zusatzerklärungen
Feinfühligkeit - känslighet, finkänsla, taktfullhet
Feingebäck - konditorivaror
Feingebäck - Anwendungen
feingehackt- finhackad
feingliedrig - spenslig, finlemmad
Feingold - finguld
Feinheit - finhetsgrad, finess
Feinheit - Zusatzerklärungen
feinkörnig - finkornig
Feinkost - delikatesser
Feinkostgeschäft - delikatessaffär
feinmaschig - finmaskig
Feinmechanik - finmekanik
Feinschmecker - finsmakare, gourmé
Feinschmeckerlokal - gourmérestaurang
Feinsilber - finsilver
feinsinnig - känslig, sensibel, lyhörd
feinsinnig - Zusatzerklärungen
Feinsliebchen - allrakäraste
Feinwäsche - fintvätt
Feinwaschmittel - tvättmedel för fintvätt
feist - fet, välfödd
feixen - flina
Felchen - sik
Feld - åker, ruta, område
Feldarbeit - arbete ute på åkern, arbete ute på fältet, fältarbete
Feldbett - tältsäng, turistsäng
Feldflasche - fältflaska
Feldflasche - Anwendungen
Feldfrühte - åkergrödor
Feldhase - fälthare
Feldhase - Anwendungen
Feldherr - fältherre
Feldküche - fältkök, kokvagn
Feldlazarett - fältsjukhus
Feldmarschall - fältmarskalk
Feldmaus - åkersork
Feldmaus - Anwendungen
Feldsalat - vårklynne
Feldsalat - Anwendungen
Feldschlacht - fältslag
Feldspat - fältspat
Feldspieler - utespelare
Feldstecher - fältkikare, kikare
Felduniform - fältuniform
Feldverweis - utvisning
Feld-Wald-und-Wiesen-Produkt - dussinvara
Feldwebel - sergeant
Feldweg - väg mellan åkrar, smal väg mellan åkrar
Feldzug - fälttåg, kampanj
Felge - fälg, hjulkrans, hjulring, träda und överkast
Felge - Zusatzerklärungen
Fell - skinn, hud, päls, fäll
Fels - berg, klippa
Fels - Zusatzerklärungen
Felsbild - hällristning
Felsbild - Anwendungen
Felsblock - klippblock
Felsblock - Anwendungen
Felsen - klippa, berg
felsenfest - bergfast
Felseninsel - kobbe
Felsenküste - klippig kust, klippkust
Felsenriff - klipprev
Felsenriff - Anwendungen
felsig - klippig
Felsspalte - bergsklyfta
Felsvorsprung - klipputsprång, klippavsats, klipphylla
Felswand - bergvägg, klippvägg, stup
Felszeichnung - hällristning
Felszeichnung - Anwendungen
Feme - fehmdomstol, hemlig domstol, hemlig politisk domstol
feminin - feminin, kvinnlig
Femininum - femininum
Feminisierung - feminisering
Feminismus - feminism
Feminist - feminist
Feministin - feminist
feministisch - feministisk
Fenchel - fänkål
Fenchel - Anwendungen
Fender - fender
Fenster - fönster, ruta
Fenster - Zusatzerklärungen
Fensterbank - fönsterbänk, fönsterbräde
Fensterblech - fönsterbleck
Fensterbriefumschlag - fönsterkuvert
Fenstergitter - fönstergaller
Fensterglas - fönsterglas
Fensterglas - Anwendungen
Fensterhaken - fönsterhake
Fensterheber - fönsterhiss
Fensterkitt - fönsterkitt
Fensterladen - fönsterlucka
Fensterleder - sämskskinn
Fensterleder - Anwendungen
Fensternische - fönsternisch
Fensterplatz - fönsterplats
Fensterplatz - Anwendungen
Fensterputzen - fönsterputsning
Fensterputzer - fönsterputsare
Fensterrahmen - fönsterkarm
Fensterrahmen - Anwendungen
Fensterrose - rosettfönster
Fensterscheibe - fönsterruta
Fensterscheibe - Anwendungen
Fenstertisch - fönsterbord
Fenstertisch - Anwendungen
Fenstervorhang - gardin
Ferien - semester, ferier, lov
Ferien - Zusatzerklärungen
Feriendorf - semesterby, stugby
Feriendorf - Anwendungen
Ferienhaus - fritidshus
Ferienhaus - Anwendungen
Ferienjob - feriearbete, sommarjobb
Ferienkolonie - koloni, barnkoloni, sommarkoloni, kollo
Ferienkurs - feriekurs
Ferienort - semesterort
Ferienort - Anwendungen
Ferienparadies - semesterparadis
Ferienparadies - Anwendungen
Ferienreise - semesterresa
Ferienreise - Anwendungen
Ferientag - semesterdag
Ferienwohnung - semesterlägenhet
Ferienwohnung - Anwendungen
Ferkel - griskulting, spädgris, smutsgris, svin
Ferkelei - snusk, svinaktighet
ferkeln - grisa, grisa ner, vara ful i munnen
Fermentation - fermentering
fermentieren - fermentera
Fermentierung - fermentering
fern - fjärran, avlägsen
fernab - långt borta, avlägset, långt bortifrån
Fernamt - rikssamtalsväxel, utlandsväxel
Fernbedienung - fjärrkontroll
Fernbedienung - Anwendungen
fernbleiben - utebli, hålla sig borta
Fernbleiben - frånvaro
Ferne - avstånd, avlägsenhet, fjärran land, främmande land
Fernexpress - expresståg
Fernfahrer - långtradarchaufför
ferngelenkt - fjärrstyrd
Ferngespräch - rikssamtal, fjärrsamtal, utlandssamtal
ferngesteuert - fjärrstyrd
Fernglas - kikare
Fernglas - Anwendungen
fernhalten - hålla bort, hålla på avstånd
Fernheizung - fjärrvärme
Fernheizung - Anwendungen
fernher - fjärran ifrån, långväga ifrån
Fernkopierer - telefax
Fernkurs - distanskurs, brevkurs, korrepondenskurs
Fernkurs - Zusatzerklärungen
Fernkursus - distanskurs, brevkurs, korrepondenskurs
Fernkursus - Zusatzerklärungen
Fernlaster - långtradare
Fernlastzug - långtradare med släpvagn
Fernlenkung - fjärrmanövrering, fjärrstyrning
Fernlenkwaffe - robotvapen
Fernlicht - helljus
Fernlicht - Anwendungen
fernliegen - ingen tanke på det
Fernmeldeamt - telefonstation
Fernmeldesatellit - telesatellit
Fernmeldetechnik - teleteknik
Fernmeldeturm - radiomast, radiotorn
fernmündlich - per telefon
importtull Fernost - Fjärran östern
fernöstlich - från Fjärran östern, Fjärranöstern-, som hör till Fjärran östern
Fernrohr - kikare, tubkikare, teleskop
Fernschreiben - telex
Fernschreiber - telex, telexapparat
Fernsehansager - hallåman
Fernsehansagerin - hallåa
Fernsehanstalt - tv-bolag, tv-station
Fernsehantenne - tv-antenn
Fernsehapparat - tv-apparat
Fernsehbild - tv-bild
fernsehen - se på tv, titta på tv
Fernsehen - television, tv
Fernseher - tv-apparat, tv-tittare
Fernsehfassung - tv-version
Fernsehgebühren - tv-avgift
Fernsehgerät - tv-apparat
Fernsehkanal - tv-kanal
Fernsehprogramm - tv-program
Fernsehschirm - tv-ruta
Fernsehsender - tv-sändare, tv-station
Fernsehsendung - tv-program, programpunkt
Fernsehspiel - tv-pjäs
Fernsehstück - tv-pjäs
Fernsehteilnehmer - tv-innehavare
Fernsehübertragung - tv-sändning
Fernsehzuschauer - tv-tittare
Fernsicht - utsikt, god sikt
Fernsprechamt - telefonstation
Fernsprechanschluss - telefonabonnemang, anslutning till telenätet
Fernsprechapparat - telefonapparat
Fernsprechauskunft - nummerupplysning
Fernsprechbuch - telefonkatalog
Fernsprecher - telefon
Fernsprechgebühr - telefonavgift
Fernsprechteilnehmer - telefonabonnent
fernsteuern - fjärrstyra
Fernsteuerung - fjärrstyrning
Fernstraße - riksväg, motorväg
Fernstraße - Zusatzerklärungen
Fernstudium - distansstudier, korrespondensstudier, distanskurs
Fernuniversität - distanshögskola, distansuniversitet,
     universitet för distanskurser
Fernunterricht - distansundervisning, korrespondensundervisning
Fernverkehr - fjärrtrafik
Fernwärme - fjärrvärme
Fernwärme - Anwendungen
Fernziel - långsiktigt mål
Ferse - häl
Ferse - Anwendungen
Fersengeld - benen på ryggen
fertig - färdig, klar, beredd, redo, avslutad
Fertigbauweise - elementbyggnad
fertigbekommen - få ngt färdigt
fertigbringen - klara av
fertigen - tillverka, framställa
fertiggemacht - göra färdig, bli klar med, nedtryckt i skorna
Fertiggericht - färdiglagad mat, färdigmat
Fertighaus - monteringsfärdigt hus
Fertigkeit - färdighet, skicklighet
Fertigkeit - Zusatzerklärungen
Fertigkleidung - konfektion
fertigmachen - ta kål på, fixa, knäcka, läxa upp, skälla ut, föra färdig,
     få färdig, bli klar med, göra i ordning
Fertigprodukt - helfabrikat
fertigstellen - färdigställa, göra färdig, göra i ordning
Fertigstellung - färdigställande, iordningställande
Fertigung - tillverkning, framställning
fertil - fertil
Fertilität - fertilitet
fes - fess
Fes - fess, fez
fesch - flott
Fessel - boja
Fessel - Anwendungen
fesseln - fjättra, binda, fängsla, fånga
fesseln - Zusatzerklärungen
fesselnd - fängslande, medryckande
fest - fast, stabil, stadig, säker, bestämd, stadigvarande, befäst,
     ordentligt, riktigt
Fest - fest, högtid, helg
Festakt - ceremoni, högtidlighet
festangestellt - fast anställd, tillsvidareanställd
Festangestellte(r) - fast anställd, tillsvidareanställd
festbeißen - bita sig fast i
festbinden - binda, binda fast, knyta, knyta fast
festbleiben - vara ståndaktig, inte ge vika (efter)
Festessen - festmåltid, festmiddag, bankett
festfahren - köra fast, gå i baklås
festgefroren - fastfrusen
festgeklemmt - fastklämd
festgeschraubt - fastskruvad
festhalten - hålla fast (i), hålla i, kvarhålla, hålla kvar
festigen - stärka, konsolidera
Festigkeit - hållfasthet, stabilitet, fasthet, stadga, uthållighet
Festigung - stärkande, konsolidering
Festival - festival
festklammern - klämma fast, sätta fast, klamra sig fast (vid)
festkleben - klistra fast, limma fast, fastna på, klibba fast på
festklemmen - klämma fast
Festkomitee - festkommitté
Festkörperphysik - fasta tillståndets fysik
Festland - fastland, kontinent
Festland - Zusatzerklärungen
Festlands- - kontinental-
Festlandsockel - kontinentalsockel
festlegen - bestämma, fastställa, fastlåsa, låsa fast, tvinga ngn att stå för,
     binda sig
festlich - festlig, högtidlig
festlich - Zusatzerklärungen
Festlichkeit - feststämning, fest, festligkeit
festmachen - fästa, sätta fast, bestämma, komma överens om, göra upp,
     förtöja
festnageln - spika fast
Festnahme - anhållande, gripande
festnehmen - fast, anhålla, gripa
Festplatte - hårddisk
Festplatte - Anwendungen
Festräume - festvåning
Festrede - festtal, högtidstal
Festredner - festtalare
Festsaal - festsal
Festsaal - Anwendungen
Festsäle - festvåning
festschnallen - spänna fast
Festschrift - festskrift
festsetzen - bestämma, fastställa, sätta fast, anhålla, fastna
Festsetzung - bestämmande, fastställande, anhållande
festsitzen - sitta fast, inte komma loss, ha kört fast
Festspiel - festspel, festival
feststehen - stå fast
feststellbar - konstaterbar, fastställbar, låsbar
Feststellbremse - handbroms
feststellen - konstatera, fastställa, fastslå, ta reda på, låsa, fixera
Feststellung - konstanterade, fastställande
Feststellung - Zusatzerklärungen
Feststimmung - feststämning
Festtag - helgdag, festdag, högtidsdag
Festtag - Zusatzerklärungen
Festung - fästning
Festung - Anwendungen
Festveranstalter - festarrangör
festverwurzelt - djupt rotad, fast förankrad
festverzinslich - med fast ränta
Festvorstellung - festföreställning
Festwertspeicher - ROM
Festzug - festtåg
Fetakäse - fetaost
Fetakäse - Anwendungen
Fete - fest
Fetisch - fetisch
Fetischartikel - fetisch-artiklar
Fetischismus - fetischism
Fetischist(in) - fetischist
fetischistisch - fetischistisk
fett - fet, fetthaltig, fettrik
Fett - fett, flott, ister, smörjmedel
fettarm - fettsnål, mager, lätt-, med låg fetthalt
Fettauge - fettpärla
Fettcreme - fet cräm
fetten - smörja med fet, smörja in med fett, avge fett, vara fet
Fettfleck - fettfläck, flottfläck
Fettgehalt - fetthalt
Fettglasur - fettglasyr
Fettglasur - Anwendungen
fetthaltig - fetthaltig
fettig - fet, flottig
fettig - Zusatzerklärungen
Fettkloß - fetknopp, tjockis
fettleibig - fet, korpulent
Fettleibigkeit - fetma
Fettnäpfchen - trampa i klaveret
Fettpfanne - långpanna
Fettsack - fläskberg, fetknopp
Fettstift - fet färgpenna, cerat
Fettsucht - sjuklig fetma
Fettwanst - fläskberg, fetknopp, fläskig mage, ölkagge
Fetus - foster
fetzen - riva sönder, riva ner, rusa, komma farande som ett jehu
Fetzen - trasa, lapp, bit, fragment
fetzig - häftig
feucht - fuktig, våt
feucht - Zusatzerklärungen
Feuchte - fukt, fuktighet
feuchtfröhlich - på lyset, dragen, lite glad
Feuchtgebiet - våtmark
Feuchtgebiet - Anwendungen
Feuchtigkeit - fukt, fuktighet
Feuchtigkeitscreme - fuktighetsbevarande kräm, fuktkräm
feudal - feodal, flott, pampig
Feudaladel - feodaladel
Feudalherr - feodalherre
Feudalherrschaft - feodalvälde
Feudalismus - feodalism
Feudalstaat - feodalstat
Feudalsystem - feodalsystem
Feuer - eld, glöd, eldsvåda, brand, brasa
Feuer - Zusatzerklärungen
Feueralarm - brandlarm
Feueralarm - Anwendungen
Feuerball - eldklot
feuerbeständig - eldfast
Feuerbestattung - eldbegängelse
Feuereifer - brinnande iver, brinnande entusiasm, brinnande nit
feuerfest - eldfast
Feuerfresser - eldslukare
Feuergefahr - eldfara
Feuergefahr - Anwendungen
feuergefährlich - eldfarlig, eldfängd
feuergefährlich - Zusatzerklärungen
Feuergefecht - eldstrid
Feuerhaken - eldgaffel
Feuerleiter - brandstege
Feuerleiter - Anwendungen
Feuerlöscher - eldsläckare, brandsläckare
Feuerlöscher - Anwendungen
Feuermachen - eldning
Feuermeer - eldhav
Feuermelder - brandskåp
Feuermelder - Anwendungen
feuern - elda, ge eld, skjuta, ge ngn sparken, smälla till
Feuerprobe - eldprov
feuerrot - eldröd
Feuerschein - eldsken
Feuerschiff - fyrskepp
Feuerschiff - Anwendungen
Feuerschlucker - eldslukare
Feuerschrift - eldskrift
Feuerschutz - brandskydd, eldunderstöd
feuersicher - brandsäker, eldfast
feuersicher - Zusatzerklärungen
Feuerspritze - brandspruta
Feuerstein - flinta, stift
Feuerstein - Zusatzerklärungen
Feuerstelle - eldstad
Feuertaufe - elddop
Feuerteufel - pyroman
Feuertreppe - brandtrappa
Feuerung - eldstad, eldning, bränsle
Feuerversicherung - brandförsäkring
Feuerwache - brandstation
Feuerwaffe - eldvapen
Feuerwaffe - Anwendungen
Feuerwehr - brandkår, brandbil
Feuerwehr - Anwendungen
Feuerwehrauto - brandbil
Feuerwehrmann - brandman
Feuerwerk - fyrverkeri
Feuerwerk - Anwendungen
Feuerwerkskörper - fyrverkeripjäs
Feuerzeug - cigarettändare, tändare
Feuilleton - kultursida
feurig - eldig
Fewo - semesterlägenhet
Fez - fess, fez, skoj, skämt, upptåg
Fiasko - fiasko
Fibel - abc-bok, nybörjarbok, fibula
Fiber - fiber
Fichte - gran
Fichtenholz - gran
Fichtenwald - granskog
Fichtenwald - Anwendungen
Fick - knull
ficken - knulla
fidel - glad, munter
Fidschiinseln - Fidjiöarna
Fieber - feber
Fieber - Anwendungen
Fieberanfall - feberanfall
Fieberfantasie - feberfantasier
fieberfrei - feberfri
fieberglühend - feberhet
fieberhaft - feberaktig, febril, med feber
fieberig - feberaktig
fieberkrank - febersjuk
Fieberkurve - feberkurva
Fieberkurve - Anwendungen
Fiebermittel - febernedsättande medel
fiebern - ha feber, vara febrig, trängta efter, längta efter
Fieberphantasie - feberfantasier
fiebersenkend - febernedsättande
Fieberthermometer - febertermometer
Fieberthermometer - Anwendungen
Fiebertraum - feberdröm
fiebrig - febrig, feberaktig, febril
Fiedel - fela
fiedeln - gnida på fiol
fieren - fira
fies - äcklig, snuskig, vidrig, taskig, jävlig
Fiesling - knöl
Figur - figur, pjäs
Figur - Zusatzerklärungen
figurativ - figurativ, bildlig, överförd
figurieren - figurera
figürlich - bildlig, överförd, i form av figurer, vad beträffar figuren
Fiktion - fiktion
fiktiv - fiktiv
Filesharing - fildelning
Filet - filé
Filiale - filial, avdelningskontor
Filialleiter - filialchef, filialföreståndare
Filialleiterin - filialchef, kvinnlig filialchef, filialföreståndare, kvinnlig
     filialföreståndare
Filigran - filigran
Film - film, bio
Filmarbeiter - filmarbetare
Filmarchiv - filmarkiv
Filmarchiv - Anwendungen
Filmatelier - filmateljé
Filmaufnahme - filminspelning, filmning, tagning
Filmbearbeitung - filmbearbetning
Filmbranche - filmbranschen
Filmemacher - filmare, filmmakare, filmskapare
filmen - filma
Filmer - filmare
Filmfestspiele - filmfestival
Filmgeschichte - filmhistoria
Filmgeschichte - Anwendungen
Filmgesellschaft - filmbolag
Filmheld - filmhjälte
Filmidol - filmidol
Filmindustrie - filmindustri
Filmindustrie - Anwendungen
filmisch - filmisk, film-
Filmkamera - filmkamera
Filmkarriere - filmkarriär
Filmklub - filmklubb
Filmkritik - filmkritik, filmrecension, filmkritikerna, kritikerkåren
Filmpack - plastfolie
Filmplakat - filmaffisch
Filmproduzent - filmproducent
Filmproduzentin - filmproducent
Filmregisseur - filmregissör
Filmrolle - filmroll, filmrulle
Filmschauspieler - filmskådespelare
Filmschauspielerin - filmskådespelerska
Filmstar - filmstjärna
Filmstudio - filmstudio
Filmstudio - Anwendungen
Filmverleih - filmuthyrning, filmdistributör
Filmvertrag - filmkontrakt
Filmvorführer - biografmaskinist
Filmvorführung - filmvisning, filmföreställning
Filmvorschau - förhandsvisning, trailer
Filmzensur - filmcensur
Filmzensur - Anwendungen
Filou - filur, lurifax
Filter - filter
Filterkaffee - bryggkaffe, bryggt kaffe
Filterkaffee - Zusatzerklärungen
filtern - filtrera
Filterpapier - filterpapper
Filtertüte - filterpåse, filter, kaffefilter
Filterzigarette - filtercigarett
filtrieren - filtrera
Filz - filt, trassel, röra, ölbricka, filthatt, snåljåp
filzen - muddra, leta igenom, filta sig, filta ihop sig, tova sig, tova ihop sig,
     slagga, tryna
filzig - filtartad, tovig, luden, snål, sniken
Filzlaus - flatlus
Filzschreiber - filtpenna
Filzstift - filtpenna
Fimmel (einen F. haben) - vara tokig
Finale - final
Finalist - finalist
Finalistin - finalist
Finanz - finansvärlden, storfinansen, finanser, ekonomisk läge
Finanzabteilung - ekonomiavdelning
Finanzamt - skatteverket, skattemyndighet, fögderi
Finanzbeamte(r) - tjänsteman vid skattemyndighet
Finanzbeamtin - tjänsteman vid skattemyndighet
Finanzen - finanser, finansväsen
Finanzexperte - finansman
finanziell - ekonomisk, finansiell
Finanzier - finansiär, finansman
finanzieren - finansiera, köpa på kredit
Finanzierung - finansiering, kreditgivning
Finanzierungsgesellschaft - finansbolag
finanzkräftig - ekonomisk stark, finansiellt stark
Finanzlage - finansiellt läge, ekonomisk ställning
Finanzmann - finansiär, finansman
Finanzminister - finansminister
Finanzministerium - finansministerium, finansdepartement
Finanzpolitik - finanspolitik
Finanzwesen - finansväsen, finanser
Finanzwissenschaft - finansrätt
Findelkind - hittebarn
finden - finna, hitta, vinna
finden - Zusatzerklärungen
Finder - upphittare
Finderin - upphittare
Finderlohn - hittelön
Finderlohn - Anwendungen
findig - påhittig, fyndig
Findling - hittebarn, flyttblock, erratisk block
Findling - Zusatzerklärungen
Finesse - finess
Finger - finger
Finger - Anwendungen
Fingerabdruck - fingeravtryck
Fingerblume - fingerblomma
Fingerbreit - fingerbredd, en tum
Fingerfarbe - fingerfärg
Fingerfarbe - Anwendungen
fingerfertig - fingerfärdig
Fingerfertigkeit - fingerfärdighet
Fingergelenk - fingerled
Fingerhandschuh - fingervante
Fingerhut - fingerborg, fingerborgsblomma
Fingerhut - Zusatzerklärungen
Fingerling - fingertuta
fingern - fingra (på), pilla (på), fixa, greja, sno, stjäla
Fingernagel - fingernagel
Fingernagel - Anwendungen
Fingerpalme - fingerpalm
Fingersatz - fingersättning
Fingerspitze - fingerspets, fingertopp
Fingerspitzengefühl - fingertoppskänsla
Fingerzeig - fingervisning, vink
fingieren - fingera
Finish - finish
Fink - fink
Finne - fena, finländare, finne
Finne - Zusatzerklärungen
Finnin - finländska, finska
finnisch - finländsk, finsk
Finnisch - finska
Finnland - Finland
Finnländer - finlandssvensk
Finnländerin - finlandssvenska
finnländisch - finlandssvensk
finster - mörk, dyster
finster - Zusatzerklärungen
Finsternis - mörker, förmörkelse
Finsternis - Zusatzerklärungen
Finte - fint, list, knep
Firewall - brandvägg
Firlefanz - krimskrams, bjäfs, dumheter, nonsens
Firma - firma, företag
Firmament - firmament
firmen - konfirmera
Firmeninhaber - firmainnehavare
Firmenname - firmanamn, företagsnamn
Firmenwagen - firmabil, företagsbil
Firmenzeichen - firmamärke
firmieren - har namnet
Firmling - konfirmand
Firmung - konfirmation
Firn - firn
Firnis - fernissa
firnissen - fernissa
First - takås, nock, galleri, tak
fis - fiss, fis-Moll
Fis - fiss, fis-Dur
Fisch - fisk
Fisch - Anwendungen
Fischadler - fiskgjuse
Fischadler - Anwendungen
Fischauge - fisheye, fiskögeobjektiv
fischen - meta, pimpla, fiska
fischen - Zusatzerklärungen
Fischer - fiskare
Fischerboot - fiskebåt
Fischerboot - Anwendungen
Fischerdorf - fiskeläge
Fischerdorf - Anwendungen
Fischerei - fiske
Fischereiflotte - fiskeflotta
Fischereigrenze - fiskegräns
Fischereihafen - fiskehamn
Fischereihafen - Anwendungen
Fischereirecht - fiskerätt
Fischernetz - fisknät
Fischfang - fiske
Fischfilet - fiskfilé
Fischfilet - Anwendungen
Fischgarn - fisknät
Fischgerät - fiskredskap
Fischgericht - fiskrätt
Fischgericht - Anwendungen
Fischgeschäft - fiskaffär
Fischgrätenmuster - fiskbensmönster
Fischgründe - fiskevatten
Fischgründe - Anwendungen
Fischhändler - fiskhandlare
Fischhandlung - fiskaffär
Fischlaich - fiskrom
Fischmarkt - fiskmarknad
Fischmarkt - Anwendungen
Fischmehl - fiskmjöl
Fischmöwe - fiskmås
Fischmöwe - Anwendungen
Fischotter - utter
Fischschuppe - fiskfjäll
Fischstäbchen - fiskpinnar
Fischstäbchen - Anwendungen
Fischsterben - fiskdöd
Fischsterben - Anwendungen
Fischsuppe - fisksoppa
Fischsuppe - Anwendungen
Fischwilderei - tjuvfiske
Fischzucht - fiskodling
Fischzucht - Anwendungen
Fischzug - notvarp, storkap
Fis-Dur - Fiss-Dur
Fisimatenten - undanflykter, svepskäl, krumbukter
Fiskus - statskassa
fis-Moll - fiss-moll
Fistel - fistel
Fistelstimme - falsett, pipig röst
fit - i form, i god form, i trim, vältränad
Fitness - form, god form, kondition, bra kondition
Fitnesscenter - gym
Fitnessstudio - gym
Fittich - vinge
fix - fast, fix, flink, snabb, duktig
fixen - sila
Fixer - sprutnarkoman
Fixerbude - knarkarkvart
Fixierbad - fixerbad
fixieren - fixera, stirra på, iaktta
Fixstern - fixstjärna
Fjord - fjord
Fjord - Anwendungen
FKK-Strand - nudistbad, nakenbad
flach - platt, flack, slät, flat
flach - Zusatzerklärungen
Flachbildfernseher - platt-tv
Fläche - yta, areal, area, plan
Flächenausdehnung - ytstorlek, areal, ytvidd
Flächenbrand - storbrand
Flächeninhalt - areal, ytinnehåll
Flächenmaß - ytmått
Flächenmaß - Anwendungen
flachfallen - inte bli av
Flachheit - ytlighet, banalitet
Flachheiten - plattityder
Flachland - slättland
Flachland - Anwendungen
flachliegen - vara sjuk, vara total utslagen
Flachmann - fickplunta
Flachpass - log passning, flack passning
Flachs - lin, skoj
flachsblond - lingul, rågblond
Flachschuss - lågt skott, flackt skott
flachsen - skämta, skoja, driva med
flächsern - lin, lin-
Flachskopf - lintott
Flachzange - plattång
Flachzange - Anwendungen
flackern - fladdra, blinka
Fladen - brödkaka
Fladenbrot - runt tunt bröd
Flagge - flagga, fana
Flagge - Anwendungen
Flagge - Zusatzerklärungen
flaggen - flagga
Flaggengruß - flagghälsning
Flaggenmast - flaggstång
Flaggenmast - Anwendungen
Flaggschiff - flaggskepp
Flair - atmosfär, fläkt, utstrålning
Flak - luftvärnskanon, lvk, luftvärn, luftvärnsartilleri
flambieren - flambera
Flame - flamländare
Flämin - flamländska
Flamingo - flamingo
Flamingo - Anwendungen
flämisch - flamländsk, flamsk
Flämisch - flamländska
Flamländer - flamländare
Flamländerin - flamländska
flamländisch - flamländsk, flamsk
Flamme - flamma, låga, eld, glöd
Flamme - Zusatzerklärungen
flammen - flamma, låga
Flammenmeer - eldhav
Flammenschrift - eldskrift
Flandern - Flandern
flandrisch - flandrisk
Flanell - flanell
Flanellhemd - flanellskjorta
Flaneur - flanör
flanieren - flanera
Flanke - flank, sida, inlägg, sidhopp
flanken - göra ett inlägg, göra sidhopp
Flankenball - inlägg
flankieren - flankera
Flansch - fläns
flapsig - ohyfsad, slyngelaktig, ohängd, oborstad
Flasche - flaska, butelj
Flasche - Anwendungen
Flasche - Zusatzerklärungen
Flaschenbier - öl på flaska, flasköl
Flaschenhals - flaskhals
Flaschenkind - flaskbarn
Flaschenmilch - mjölk på flaska, flaskmjölk
Flaschenmilch - Anwendungen
Flaschenöffner - flasköppnare
Flaschenöffner - Anwendungen
Flaschenpfand - pant
Flaschenpfand - Anwendungen
Flaschenpost - flaskpost
Flaschenpost - Anwendungen
Flaschenzug - lyftblock, talja
flatterhaft - fladdrig, ombytlig
Flattermann - grillad kyckling, ha fjärilar i magen, ha stora skälvan
flattern - fladdra, flaxa, vibrera, slå
flattern - Zusatzerklärungen
flau - svag, matt, flau
flau - Zusatzerklärungen
Flaum - dun, fjun, ludd
Flaum - Zusatzerklärungen
Flaumfeder - dun, fjun
flaumig - dunig, fjunig, luden
Flausch - flausch
Flausen - dumheter, griller, påhitt, undanflykter, snicksnack, prat
Flaute - vindstilla, stiltje, lågkonjunktur, svacka
Flechte - eksem, lav, fläta
Flechte - Zusatzerklärungen
flechten - fläta, binda, slöjda
flechten - Zusatzerklärungen
Fleck - fläck
flecken - ge fläckar, få fläckar
Flecken - fläckar, köping
Fleckenentferner - fläckborttagningsmedel
fleckenlos - fläckfri
Fleckenentfernung - fläckborttagning
Fleckfieber - fläckfeber, fläcktyfus
fleckig - fläckig, nedfläckad
Fledermaus - fladdermus, Läderlappen
Flegel - slyngel, drummel
flegelhaft - slyngelaktig, ohängd, oförskämt
Flegeljahre - slyngelålder
flehen - bönfalla, tigga
flehentlich - bedjande, bevekande, vädjande
Fleisch - kött
Fleisch - Anwendungen
fleischarm - köttfattig, sparsam medkött
Fleischbeschau - köttbesiktning
Fleischbrühe - köttbuljong
Fleischbrühe - Anwendungen
Fleischer - slaktare, charkuterist
Fleischerei - slakteriaffär, köttaffär
fleischfarben - hudfärgad, blekrosa, köttfärgad
fleischfressend - köttätande
Fleischfresser - köttätare
Fleischgericht - kötträtt
Fleischgericht - Anwendungen
fleischig - köttig, tjock
Fleischklößchen - köttbulle, frikadell
fleischlich - köttslig
fleischlos - vegetarisk, utan kött, benig, knotig, mager
Fleischrind - biffdjur, biffko
Fleischstück - köttbit
Fleischtomate - bifftomat
Fleischtopf - köttgryta Fleischvergiftung - förgiftning
Fleischwaren - köttvaror, chark, charkvaror, charkuterivaror
Fleischwolf - köttkvarn
Fleischwunde - köttsår
Fleischwunde - Anwendungen
Fleischwurst (schwedische) - falukorv
Fleiß - flit, idoghet
fleißig - flitig, idog
flektieren - böja
flennen - lipa, grina
fletschen (die Zähne f.) - visa tänderna
flexibel - flexibel, smidig
Flexion - flektion, böjning
flicken - lappa, laga
Flicken - lapp
Flickendecke - lapptäcke
Flickenteppich - trasmatta
Flickenteppich - Anwendungen
Flickwerk - lappverk, fuskverk
Flickzeug - punkteringssats, sybehör, sygrejer
Flieder - syren
Flieder - Anwendungen
Fliege - fluga, rosett, tandborstmustasch
Fliege - Zusatzerklärungen
fliegen - flyga, rusa, få sparken
fliegend - flygande
Fliegenfänger - flugfångare
Fliegenfenster - nätfönster, myggfönster
Fliegengewicht - flygvikt
Fliegenklatsche - flugsmälla
Fliegenklatsche - Anwendungen
Fliegenpilz - flugsvamp, röd flugsvamp
Fliegenpilz - Anwendungen
Fliegenschnäpper - flugsnappare
Flieger - flygare, flygplan
Fliegeralarm - flyglarm
Fliegerin - flygare, kvinnlig flygare
fliehen - fly, undvika
fliehend - flyende
Fliehkraft - centrifugalkraft
Fliese - kakel, kakelplatta, golvplatta, väggplatta
Fliesenleger - plattsättare, kakelsättare
Fließband - löpande band
Fließbandarbeit - arbete vid löpande bandet
fließen - flyta, flöda, rinna, strömma
fließend - rinnande, flytande
fließend - Zusatzerklärungen
Fließheck - fastback
Flimmerkasten - tv
Flimmerkiste - tv
flimmern - glittra, tindra, flimra
flink - flink, snabb, kvick
Flinte - jaktgevär, bössa
Flip-chart - blädderblock
Flippchart - blädderblock
Flipper - flipperspel
flippern - spela flipper
Flirt - flirt
flirten - flirta
Flittchen - slinka, slyna
Flitter - paljett, glitter, grannlåt
Flitterkram - glitter, bjäfs
Flitterwoche(n) - smekmånad
Flitterwoche(n) - Anwendungen
Flitzbogen - pilbåge
flitzen - kila, kila i väg, pila, pila i väg, susa, susa i väg
Flitzer - sportligt litet åk
floaten - flyta
Flocke - flinga, flaga, sotflaga
flockig - flockig, flagig
Floh - loppa
Floh - Anwendungen
Flohkino - liten sjabbig bio
Flohmarkt - loppmarknad
Flohmarkt - Anwendungen
Flop - flopp
Flor - blomstring, fägring, flor, sorgband, ludd, lugg
Flora - flora
Florett - florett
florieren - florera, blomstra
Florist - botanist, florist, blomsterbindare, blomsterhandlare
Floskel - floskel, tom fras
floskelhaft - floskulör, tom
Floß - flotte, flöte
Flosse - fena, simfot, tass, labb
Flosse - Zusatzerklärungen
Flossen - simfötter
flößen - flotta
Flößer - flottkarl, flottare
Flößerei - timmerflottning
Flöte - flöjt, champagneglas, flush, snopp
flöten - spela flöjt, sjunga, kvittra, vissla
flötengehen - gå upp i rök, ryka, gå sönder
Flötenton - flöjtton
Flötist - flöjtist
Flötistin - flöjtist, kvinnlig flöjtist
flott - snabb, smidig, flott, stilig, glad, sorglös
Flotte - flotta
Flottenbasis - flottbas, örlogsbas
Flottenstützpunkt - flottbas, örlogsbas
Flottille - flottilj
Flotillenadmiral - kommendör av första graden
flottmachen - göra flott, få flott, få igång igen
Flötz - flöts
Fluch - förbannelse, svordom
fluchen - svära
Flucht - flykt - rymning, fil, svit, rad, räcke
fluchtartig - brådstörtad, brådstörtat, i största hast
flüchten - fly, rymma
flüchten - Zusatzerklärungen
Fluchtgefahr - flyktfara, rymningsrisk
Fluchthelfer - person som hjälper rymling, person som hjälper flykting
flüchtig - flyende, förrymd, flyktig, kortvarig, slarvig
Flüchtige(r) - rymling, rymmare
Flüchtigkeitsfehler - slarvfel
Flüchtigkeitsfehler - Anwendungen
Flüchtling - flykting
Flüchtlingslager - flyktingläger
Flüchtlingslager - Anwendungen
Fluchtversuch - flyktförsök, rymningsförsök
Fluchtwagen - flyktbil
Fluchtweg - flyktväg
Flug - flykt, flygning, flyg, flygresa
Flugabwehr - luftvärn
Fluganfall - flyganfall
Flugangriff - flygangrepp
Flugangst - flygrädsla
Flugangst - Anwendungen
Flugbahn - flygbana
Flugball - volley
Flugbegleiter - flygvärd, steward
Flugbegleiterin - flygvärdinna
Flugbenzin - flygbensin
Flugblatt - flygblad, flyer, flajer
Flugboot - flygbåt, sjöflygplan
Flügel - vinge, flygel, blad, propellerblad, fönsterhalva, falang
Flügelalter - altarskåp, flygelaltare
flügellahm - vingbruten, med skadad vinge
Flügelmutter - vingmutter
Flügelmutter - Anwendungen
Flügelschlag - vingslag
Flügelschlag - Anwendungen
Flügelstürmer - ytter
Flügeltür - dubbeldörr, flygeldörr
Flugfoto - flygbild, flygfoto
Fluggast - flygpassagerare
Fluggastabfertigung - incheckning, incheckningsdisk
flügge - flygfärdig
Fluggesellschaft - flygbolag
Flughafen - flygplats, flygfält, flygbas
Flughafen - Zusatzerklärungen
Flughafenbus - flygbuss
Flughöhe - flyghöjd
Flugkapitän - flygkapten
Flugkörper - raket, robot, rymdfarkost, satellit
Fluglehrer - flyglärare
Fluglinie - flyglinje, flygrutt, flygbolag
Fluglotse - trafikledare
Flugmuseum - flygmuseum
Flugmuseum - Anwendungen
Flugpersonal - flygpersonal
Flugplatz - flygplats, flygfält, flygbas
Flugplatz - Zusatzerklärungen
Flugpreis - biljettpris
Flugschein - flygbiljett, flygcertifikat
Flugschein - Zusatzerklärungen
Flugschreiber - färdsskrivare
Flugsicherung - flygtrafikledning
Flugsteig - gate
Friedensaktivist - fredsaktivist
Flugticket - flygbiljett
Flugverbindung - flygförbindelse
Flugverkehr - flygtrafik
Flugzeit - flygtid
Flugzeit - Anwendungen
Flugzeug - flygplan
Flugzeug - Anwendungen
Flugzeugabsturz - flygplankrasch, störtning
Flugzeugbesatzung - flygplansbesättning
Flugzeugentführer - flygplanskapare
Flugzeugentführung - flygplanskapning
Flugzeugführer - pilot
Flugzeughalle - hangar
Flugzeugmuseum - flygplansmuseum
Flugzeugträger - hangarfartyg
Flugzeugunglück - flygolycka
Flugziel - flygdestination, destination för flygning
Fluidum - utstrålning, atmosfär
fluktuieren - fluktuera
Flunder - flundra
Flunder - Anwendungen
flunkern - hitta på, ljuga
flunkern - Zusatzerklärungen
Flunsch (ziehen) - hänga läpp
Fluor - fluor
Fluorchlorkohlenwasserstoff - freon (FCKW)
fluoreszieren - fluorescera
Flur - korridor, hall, entréhall, odlingsbar mark
Flurbereinigung - skifte, ägoskifte, jorddelning
Fluss - flod, älv, flöde, ström, svall
Fluss - Zusatzerklärungen
flussab - nedför floden, nedströms
flussabwärts - nedför floden, nedströms
Flussarm - flodarm
flussauf - uppför floden, uppströms
flussaufwärts - uppför floden, uppströms
Flussbett - flodbädd
Flussbett - Anwendungen
Flüsschen - å
flüssig - flytande, ledig, i flytande form, disponibel, likvid
Flüssiggas - flytande gas
Flüssigkeit - vätska, flytande tillstånd, likviditet, flyt, ledighet
Flüssigkristallanzeige - tecckeneruta med flytande kristaller, LCD-skärm,
     LCD-display
flüssigmachen - göra disponibel, lösgöra
Flusskrebs - kräfta, flodkräfta
Flusslauf - lopp, flodlopp
Flussmündung - flodmynning
Flusspferd - flodhäst
Flusspferd - Anwendungen
Flußschiffahrt - flodfart, flodtrafik
Flussschifffahrt - flodfart, flodtrafik
Flussufer - flodstrand, flodbank
flüstern - viska, susa
flüstern - Zusatzerklärungen
Flüsterpropaganda - viskningskampanj, viskningspropaganda
Flüsterton - viskande ton
Flüstertüte - megafon
Flut - flod, tidvattens flod, vattenmassa, flod, ström
fluten - flöda, strömma, forsa, släppa in vatten
Flutkatastrophe - översvämningskatastrof
Flutlicht - strålkastarbelysning
Flutlichtanlage - fasadbelysning
flutschen - glida, slinta, gå bra, gå finfint
Flutwelle - tidvattensvåg, flodvåg
f-Moll - f-moll
Fock - fock
Föderalismus - federalism
Föderation - federation, statsförbund, förbundsstat
fohlen - föla
Fohlen - föl
Fohlen - Anwendungen
Föhn - föhn, hårtork, fön
föhnen - föna, torka håret, föna håret
Föhre - fura, tall, furu
Föhre - Zusatzerklärungen
Fokus - fokus, härd
Folge - följd, serie, rad, avsnitt
Folgeerscheinung - följd, följdföreteelse, efterverkning, konsekvens
folgen - följa (ngn), följa efter, efterträa, förstå (ngn), följa, hörsamma, lyda
folgend - följande, nästa
folgendermaßen - på följande sätt
folgenschwer - ödesdiger
folgerichtig - följdriktig, konsekvent, logisk
folgern - sluta sig till, slutsatsas
Folgerung - slutsats
Folgezeit - den följande tiden, den kommande tiden
folglich - alltså, följaktligen, således
folgsam - lydig
Folie - folie, plastfolie, overheadbild
Folienkartoffel - bakad potatis
Folklore - folklor, folklore, folkmusik
folkloristisch - folkloristisk
Folter - tortyr, pina, plåga
foltern - tortera, pina, plåga
Folterung - tortyr, tortering
Folterwerkzeug - tortyrredskap
Fond - fond, bakgrund, baksäte, grund, grundval, sky
Fonds - fond, statsobligationer
Fondue - fondue
Fontäne - fontän
Fontanelle - fontanell
foppen - driva med ngn, reta ngn
forcieren - forcera, påskynda, öka
Förde - fjärd
Förderanlage - transportanläggning
Förderband - transportband
Förderband - Anwendungen
Förderer - främjare, beskyddare, gynnare
förderlich - nyttig, främjande, befrämjande
fordern - kräva, fordra, begära, ställa krav på
fördern - främja, gynna, befordra, hjälpa, hjälpa fram, bryta,
     producera, uppfordra
Förderturm - lave
Forderung - krav, fordring, fordran, anspråk, utmaning
Förderung - främjande, befordrande, produktion, brytning, uppfordring
Förderungsmaßnahme - stödåtgärd
Förderunterricht - stödundervisning
Forehand - forehand, forehandsslag
Forelle - öring, laxöring, forell
Forke - högaffel, hötjuga, grep
Form - form, utformning, design, kondition, god ton
formal - formell, till formen
Formaldehyd - formaldehyd
Formalien - formaliteter
formalisieren - formalisera
formalistisch - formalistisk
Formalität - formalitet
Format - format
formatieren - formatera
Formation - formation
formbar - formbar
Formblatt - blankett, formulär
Formel - formel
formell - formell, officiell
formen - forma, dana
Formenlehre - formlära
formenreich - formrik, rik på former
Formensprache - formspråk
Formfehler - formfel, formellt fel, etikettsbrott
Formfrage - formfråga
Formgebung - formgivning, design
Formgestalter - formgivare, designer
Formgestaltung - formgivning, design
formieren - formera, bilda, ställa upp (sig)
Formkrise - formsvacka
Formkurve - formkurva
förmlich - formell, officiell, formlig, riktig
formlos - formlös, informell
Formsache - formalitet, formsak
Formsache - Zusatzerklärungen
formschön - formskön
Formtief - formsvacka
Formular - blankett, formulär
formulieren - formulera
Formulierung - formulering
Formung - formande, formning, danande, daning
formvollendet - formfulländad, perfekt
forsch - rivig, framfusig, gåpåaraktig, resolut, energisk
forschen - forska, fråga
forschend - forskande
Forscher - forskare
Forscherdrang - forskariver
Forschergeist - intellektuell nyfikenhet, forskningsklimat
Forschheit - kraftfullhet, energi, beslutsamhet
Forschung - forskning
Forschungsauftrag - forskningsuppdrag
Forschungsfreijahr - sabbatsår för forskning
Forschungsreise - forskningsresa, expedition
Forschungsreisende(r) - forskningsresande, upptäcksresande
Forst - skog
Förster - jägmästare
Forsterei - skogvaktarboställe
Forstfrevel - brott mot skogsvårdslagen
Forsthaus - skogvaktarboställe
Forstrevier - revir
Forstwirtschaft - skogsbruk
Forstwirtschaft - Anwendungen
Forsythie - forsythia
fort - bort, undan, borta, vidare
Fort - fort
fortan - hädanefter, från och med nu, framdeles
Fortbestand - fortsatt tillvaro, fortsatt bestånd, fortbestånd
fortbestehen - bli bestående, finnas kvar, leva vidare
fortbewegen - förflytta, flytta på, förflytta (sig), röra (sig)
Fortbewegungsmittel - fortskaffningsmedel
fortbilden - fortbilda, vidareutbilda
Fortbildung - fortbildning
Fortbildungskurs - fortbildningskurs
fortbleiben - utebli, vara borta
Fortdauer - fortsättning, fortsättande, fortbestånd
fortdauern - hålla i sig, fortsätta
fortdauern - Zusatzerklärungen
fortdauernd - ständig, fortsatt, ihållande
forte - forte
fortentwickeln - vidareutveckla, fortsätta att utveckla
fortfahren - åka iväg, köra iväg, åka bort, fara bort, fortsätta, fortfara,
     köra bort, skutsa bort, köra iväg, skjutsa iväg
fortfallen - falla bort
fortfliegen - flyga bort, flyga i väg, flyga sin väg
fortführen - föra bort, föra vidare
Fortführung - bortförande, fortsättande, vidareförande
fortgeben - ge bort, göra sig av med, lämna
fortgehen - gå, gå sin väg, ge sig av, ge sig i väg, fortgå, fortsätta
fortgeschritten - utvecklad, avancerad
fortgeschritten - Zusatzerklärungen
Fortgeschrittenenkurs - fortsättningskurs
fortgesetzt - fortsatt, oupphörlig, oupphörligt, oupphörligen
fortjagen - köra iväg, köra bort, jaga bort, jaga iväg
fortkommen - komma bort, komma iväg, försvinna för ngn, komma fram,
     ta sig fram
fortlassen - släppa, släppa iväg, låta gå, utelämna
fortlaufen - rymma, springa bort, fortsätta, fortlöpa
fortlaufend - fortlöpande, i följd
fortmachen - fortsätta, gå på, flytta, sticka, dra iväg
fortpflanzen - fortplanta, sprida, föra vidare
Fortpflanzung - fortplantning, spridning
Fortpflanzungsorgan - fortplantningsorgan, könsorgan
fortreißen - dra med sig, rycka med sig
fortreiten - rida bort, rida i väg
fortschaffen - ta bort, avlägsna
fortscheuchen - sjasa bort, sjasa iväg, köra iväg
fortschreiten - fortskrida, fortgå
fortschreitend - stigande, ökande, tilltagande
Fortschritt - framsteg, framåtskridande, förbättring
fortschrittlich - progressiv, framåtsträvande, modern, avancerad
Fortschrittsglaube - framstegstro
fortsehnen - längta bort
fortsetzen - fortsätta
Fortsetzung - fortsättning
Fortsetzung - Anwendungen
Fortsetzungsroman - följetong
forttreiben - driva bort, jaga bort, fortsätta med
Fortuna - Fortuna
fortwährend - ständig, oupphörlig, jämt och ständigt, oupphörligen
Fortzahlung - fortsatt betalning
fortziehen - dra undan, flytta bort, dra bort, flytta
Forum - forum
fossil - fossil
Fossil - fossil
Foto - foto, fotografi, bild, kort
Fotoalbum - fotoalbum
Fotoapparat - kamera
Fotoatelier - fotoateljé
Fotoautomat - fotoautomat
Fotobuch - fotobok
Fotobuch - Anwendungen
Fotoelektrizität - fotoelektricitet
fotogen - fotogenisk
Fotogeschäft - fotoaffär
Fotogeschäft - Anwendungen
Fotograf - fotograf
Fotografie - fotografi, foto
fotografieren - fotografera
Fotografieren - fotografering
Fotografin - fotograf, kvinnlig fotograf
fotografisch - fotografisk
Fotohandlung - fotoaffär
Fotohandy - kameramobil
Fotokabine - fotoautomat
Fotokopie - kopia, fotokopia, fotostatkopia
fotokopieren - kopiera, fotokopiera
Fotokopierer - kopieringsmaskin, kopiator
Fotokopiergerät - kopieringsmaskin, kopiator
Fotolabor - fotolaboratorium, fotolabb
Fotomodell - fotomodell
Fotomodell - Anwendungen
Fotomontage - fotomontage
Fotorahmen - fotoram
Fotosatz - fotosättning
Fotosynthese - fotosyntes
Fotozelle - fotocell
Fotozelle - Anwendungen
Fotze - fitta, hora
Foul - foul
foulen - foula
Foxterrier - foxterrier
Foxtrott - foxtrot
Foyer - foajé
Fracht - frakt, last, skeppslast
Frachtbrief - fraktsedel
Frachtbrief - Anwendungen
Frachter - lastbåt, lastfartyg
frachtfrei - fraktfritt
Frachtgeld - frakt, fraktavgift
Frachtgut - fraktgods
Frachtraum - lastrum
Frachtschiff - lastbåt, lastfartyg
Frachtstück - kolli
Frachtzettel - fraktsedel
Frack - frack, gammal jacka
Frackhemd - frackskjorta
Frage - fråga, problem
Fragebogen - frågeformulär
Fragebogen - Anwendungen
fragen - fråga
Frager - frågvis person
Fragestellung - frågeställning
Fragestunde - frågestund
Frage-und-Antwort-Spiel - frågelek, frågesport
Fragezeichen - frågetecken
Fragezeichen - Anwendungen
fraglich - tveksam, oviss, ifrågevarande, aktuell
fraglos - otvivelaktigt, avgjort, helt avgjort, givet, helt givet
Fragment - fragment
fragmentarisch - fragmentarisk
fragwürdig - tvivelaktig, diskutabel, skum, suspekt
Fraktion - parlamentsgrupp, partigrupp
fraktionslos - obunden
Fraktionsvorsitzende(r) - gruppledare
Fraktur - fraktur, frakturstil
Fraktur - Zusatzerklärungen
Franc - franc
frank - ärlig
Franke - frank
Franken - schweizerfranc, Franken
Frankfurter - frankfurtbo, invånare i Frankfurt, varmkorv
frankieren - frankera
Fränkin - frankiska
fränkisch - frankisk
franko - franko, portofritt
Frankreich - Frankrike
Franse - frans
fransig - fransig, fransad
Franziskaner - franciskaner, franciskanermunk
Franzose - fransman
Französin - fransyska
französisch - fransk
Französisch - franska
Fräse - fräs
fräsen - fräsa
Fraß - käk, dåligt käk, frat
fraternisieren - fraternisera
Fratz - gullig unge, sötnös, ouppfostrad unge
Fratze - grimas, tryne
Fratze - Zusatzerklärungen
frau - man
Frau - fru, hustru, kvinna
Frau - Zusatzerklärungen
Frauchen - matte
Frauenarzt - kvinnoläkare, gynekolog
Frauenärztin - gynekolog, kvinnliggynekolog, kvinnoläkare
Frauenberuf - kvinnoyrke
Frauenberuf - Anwendungen
Frauenbewegung - kvinnorörelsen
Frauenbewegung - Anwendungen
Frauenfeind - kvinnohatare
frauenfeindlich - kvinnofientlig
Frauenfußball - damfotboll
frauenhaft - kvinnlig
Frauenhaus - kvinnohus
Frauenhaus - Anwendungen
Frauenheld - charmör, kvinnokarl, kvinnotjusare
Frauenklinik - kvinnoklinik
Frauenklinik - Anwendungen
Frauenkrankheit - kvinnosjukdom
Frauennotruf - kvinnojour
Frauenquote - könskvotering, andel kvinnor
Frauenrechtlerin - kvinnosakskvinna
Frauenschutzhaus - kvinnohus
Frauensport - damidrott, kvinnoidrott
Frauenstation - kvinnoklinik
Frauenstimmrecht - kvinnlig rösträtt
Frauenwahlrecht - kvinnlig rösträtt
Frauenzeitschrift - damtidning
Frauenzimmer - fruntimmer
Fräulein - fröken
fraulich - kvinnlig
Fraulichkeit - kvinnlighet
frech - fräck, oförskämd, uppkäftig
frech - Zusatzerklärungen
Frechdachs - snorunge
Frechheit - fräckhet, oförskämdhet
Frechheit - Zusatzerklärungen
Freesie - fresia
Fregatte - fregatt
Fregattenkapitän - kommendörkapten
frei - fri, oberoende, obunden, ogift
frei - Zusatzerklärungen
Freibad - friluftsbad, bad
freibekommen - få ledigt, få ngn fri, få ngn frigiven
Freiberufler - frilans, frilansare
Freiberuflerin - frilans, frilansare
freiberuflich - frilansar, är frilans, arbeta som frilans
Freibetrag - avdrag
Freibier - gratis öl
Freibrief - ha rätt att göra, ha frihet att göra
Freiburg - Fribourg, Freiburg
Freidenker - fritänkare
Freier - torsk, friare
Freier - Zusatzerklärungen
Freierfüße - på friarfärd, på friarstråt
Freiexemplar - friexemplar, gratisexemplar
Freifahrschein - fribiljett, frikort
Freifahrschein - Anwendungen
Freifrau - friherrinna
Freigabe - frigivning, frisläppande, överlämnande
Freigänger - frigångare
freigeben - frige, ge fri, släppa fri, ge ledigt
freigebig - frikostig, generös, givmild
Freigebigkeit - frikostighet, generositet, givmildhet
Freigehege - frianläggning, större hägn
Freigepäck - fribagage
freihaben - ha ledigt, få ledigt
Freihafen - frihamn
Freihafen - Anwendungen
freihalten - bjuda, batala för, reservera, hålla, vika
Freihandel - frihandel
Freihandelszone - frihandelsområde
freihändig - på fri hand
Freiheit - frihet
Freiheit - Anwendungen
freiheitlich - frihets-, frihetlig, liberal
Freiheitsberaubung - olaga frihetsberövande, människorov
Freiheitsbewegung - befrielserörelse
Freiheitsentzug - fängelse
Freiheitskampf - frihetskamp
Freiheitskämpfer - frihetskämpe
Freiheitsliebe - frihetslängtan, kärlek till friheten
Freiheitsstrafe - frihetsstraff, fängelsestraff
freiheraus - rent ut, öppet
Freiherr - friherre
Freiherrin - friherrinna
Freikarte - fribiljett, gratisbiljett
freikaufen - friköpa
Freikirche - frikyrka
Freikirche - Anwendungen
freikommen - komma loss, lyckas komma loss, bli frisläppt
Freikörperkultur - nudism
Freilandgemüse - frilandsgrönsaker
freilassen - frige, släppa lös, släppa fri
Freilassung - frigivning, frisläppande
Freilauf - frihjul, friläge
freilegen - frilägga
freilich - emellertid, dock, faktiskt, ja visst!, naturligtvis!
Freilichtbühne - friluftsscen, utomhusscen, friluftsteater
Freilichtkino - utomhusbio
Freilichttheater - friluftsteater, friluftsscen
Freilos - gratislott
freimachen - frankera, göra sig fri, lösgöra sig, ta ledigt, ta av sig
Freimaurer - frimurare
Freimaurerei - frimureri
Freimaurerloge - frimurarloge
Freumaurerorden - frimurarorden
Freimut - frimodighet, frispråkighet
freimütig - frimodig, frispråkig
freimütig - Zusatzerklärungen
Freimütigkeit - frimodighet, frispråkighet
Freiplatz - friplats
Freiraum - svängrum, utrymme
Freiraum - Zusatzerklärungen
freireligiös - frireligiös, konfessionslös
freireligiös - Zusatzerklärungen
freischaffend - frilansande, frilans-
freischwimmen - göra simkunnighetsprov, avlägga simkunnighetsprov, lära
     sig att stå på egna ben
freisetzen - frigöra
freispielen - spela sig fri
freisprechen - frikänna, fria
Freispruch - frikännande, friande dom
Freistatt - fristad, tillflyktsort
freistehen - stå fri, vara tom, stå tom, vara ledig
Freistelle - friplats
freistellen - låta ngn bestämma ngt själv, överlämna åt ngn att själv
     avgöra ngt, frikalla, befria, låta få ledig, friställa, permittera
Freistellung - permittering, uppsägning, frikallelse
Freistil - fristil, fribrottning, frisim
Freistilringen - fribrottning, fristil
Freistilschwimmen - frisim
Freistoß - frispark
Freistunde - håltimme, fritimme
Freitag - fredag
Freitagabend - fredagkväll, fredagskväll, fredagafton, fredagsafton
Freitagmorgen - fredagmorgon, fredagsmorgon
Freitagnachmittag - fredageftermiddag, fredagseftermiddag
Freitagnacht - fredagsnatt
freitags - på fredagarna, varje fredag
Freitagsgebet - fredagsbön
Freitod - självmord
freitragend - fribärande
Freitreppe - fritrappa
Freiübung - fristående gymnastik
Freiumschlag - frankerad kuvert, frankokuvert
Freiwache - frivakt
freiweg - rakt på sak, rakt av
Freiwild - lovligt byte
freiwillig - frivillig
Freiwillige(r) - frivillig
Freiwurf - frikast, straffkast
Freizeichen - rington
Freizeit - fritid
Freizeitbeschäftigung - fritidssysselsättning, hobby
Freizeitgestaltung - fritidsverksamhet, fritidsaktivitet
Freizeitkleidung - fritidskläder
Freizeitzentrum - fritidscenter
Freizeitzentrum - Anwendungen
freizügig - frikostig, generös, vågad, ekivok, frigjord, som har rörelsefrihet
fremd - främmande
Fremdarbeiter - gästarbetare
fremdartig - främande, ovanlig, annorlunda
Fremde - främmande land, hemifrån
fremdenfeindlich - främlingsfientlig
Fremdenführer - guide
Fremdenführerin - guide, kvinnlig guide
Fremdenhass - främlingsfientlighet, främlingshat
Fremdenheim - pensionat
Fremdenlegion - främlingslegionen
Fremdenpass - främlingspass
Fremdenverkehr - turism
Fremdenverkehrsamt - turistbyrå
Fremdenverkehrsamt - Anwendungen
Fremdenverkehrsbüro - turistbyrå
Fremdenverkehrsbüro - Anwendungen
Fremdenzimmer - gästrum, rum
Fremde(r) - främling, främmande person, utlänning, turist
fremdgehen - vara otrogen, prassla, vänstra
Fremdgehen - otrohet, vänsterprassel
Fremdherrschaft - främmande herravälde
Fremdkörper - främmande ämne, främmande kropp, främmande element
fremdländisch - främmande, utländsk, exotisk
Fremdling - främling
Fremdsprache - främmande språk
Fremdsprachenkorrespondentin - korrespondent med språkkunskaper,
     kvinnlig korrespondent med språkkunskaper
Fremdsprachenunterricht - språkundervisning
fremdsprachig - som talar främmande språk, på främmande språk, på ett
     annat språk, på andra språk
fremdsprachlich - på främmande språk, från främmande språk, utländsk
Fremdwort - främmande ord
frequentieren - frekventera, besöka ofta
frequentieren - Zusatzerklärungen
Frequenz - frekvens
Fresko - fresk
Fressalien - mat, käk, matsäck
Fresse - käft, trut
fressen - äta, käka, sluka, glufsa i sig
Fressen - mat, föda, käk
Fresserei - frossande, brakmiddag, skrovmål, slafsande
Fressgelage - brakmiddag
Fressgier - glupskhet, omåttlighet
Fresskorb - matkorg, picknickkorg, korg med matvaror, presentkorg
Fresssack - matvrak
Fresssucht - hetsätande
Frettchen - vessla
Freude - glädje, lycka, fröjd, nöje
Freude - Zusatzerklärungen
Freundenfest - glädjefest
Freudenmädchen - glädjeflicka
Freudenschrei - glädjejut, glädjerop
Freudentag - lycklig dag
Freudentränen - glädjetårar
freudestrahlend - glädjestrålande
freudig - glad, lycklig
freudig - Zusatzerklärungen
freudlos - glädjelös, trist
freuen - glädja
Freund - vän, kompis, pojkvän, kille, älskare
Freundchen - lymmel
Freundeskreis - vänkrets
Freundeskreis - Anwendungen
Freundin - väninna, kompis, flickvän, tjej, älskarinna
freundlich - vänlig, snäll, behaglig, tilltalande, angenäm
freundlicherweise - vänligt nog, snällt nog
Freundlichkeit - vänlighet
Freundschaft - vänskap
Freundschaft - Anwendungen
freundschaftlich - vänskaplig
Freundschaftsbesuch - vänskapsbesök
Freundschaftsdienst - väntjänst
Freundschaftsspiel - vänskapsmatch
Frevel - helgerån, nidingsdåd, ogärning
frevelhaft - skändlig, brottslig, fördömlig
Friede - frid
Frieden - fred, ro, frid
Frieden - Zusatzerklärungen
Friedensaktivist - fredsaktivist
Friedensaktivistin - fredsaktivist
Friedensbedingung - fredsvillkor
Friedensbewegung - fredsrörelse
Friedensforschung - fredsforskning
Friedensforschung - Anwendungen
Friedensfühler - fredstrevare
Friedensgespräche - fredssamtal
Friedensnobelpreis - Nobels fredspris
Friedenspfeife - fredspipa
Friedenspflicht - fredsplikt
Friedensplan - fredsplan
Friedensplan - Anwendungen
Friedenspreis - fredspris
Friedenspreis - Anwendungen
Friedensprozess - fredsprocess
Friedensschluss - fredsslut
Friedenssicherung - bevarande av freden
Friedensstärke - fredsstyrka
Friedenstaube - fredsduva
Friedenstaube - Anwendungen
Friedenstruppe - fredsstyrka, fredsbevarande trupp
Friedensverhandlungen - fredsförhandlingar
Friedensvermittler - fredsmäklare
Friedensvertrag - fredsfördrag, fredsavtal
Friedenszeiten - fredstider
friedfertig - fredlig, fridsam
friedfertig - Zusatzerklärungen
Friedhof - kyrkogård
Friedhof - Anwendungen
friedlich - fredlig, fridsam, stillsam
friedlich - Zusatzerklärungen
friedlieben - fredsälskande
friedlos - fredlös
frieren - frysa, vara kall
Fries - fris
Friese - fris
Friesin - frisiska
friesisch - frisisk
frigid - frigid
frigide - frigid
Frigidität - frigiditet
Frikadelle - pannbiff
Frikassee - frikassé
Friktion - friktion
frisch - frisk, färsk, fräsch, ren, sval
Frische - friskhet, färskhet, fräschhet, fräschör, svalka
Frischei - färskt ägg
frischgebacken - nybliven, nybakad, nybakt
Frischhaltebeutel - plastpåse
Frischkäse - färsost
Frischkäse - Anwendungen
Frischling - ung vildsvinsgalt, nykomling, gröngöling
Frischluft - friskluft
Frischluft - Anwendungen
Frischwasser - färskvatten
Frischwasser - Anwendungen
Friseur - frisör
Friseurin - damfrisörska, hårfrisörska, frissa
Friseursalon - frisersalong
Friseuse - damfrisörska, hårfrisörska, frissa
frisieren - frisera, trimma
frisieren - Zusatzerklärungen
Frisiersalon - frisersalong
Frisiersalon - Anwendungen
Frisiertisch - toalettbord
Frisör - frisör
Frisörin - damfrisörska, hårfrisörska, frissa
Frisörsalon - frisersalong
Frist - utsatt tid, period, tidsperiod, termin, frist, uppskov, anstånd, andrum
fristen - hanka sig fram
Fristenlösung - abortlag
Fristenregelung - abortlag
fristgemäß - inom utsatt tid, inom avtalad tid
fristgerecht - inom utsatt tid, inom avtalad tid
fristlos - omedelbar, utan förvarning
Fristverlängerung - förlängning av frist, uppskov
Frisur - frisyr
Frisur - Anwendungen
fritieren - fritera
Fritten - pommes frites
frittieren - fritera
frivol - frivol, lättsinnig
froh - glad
fröhlich - glad, gladlynt, munter, obekymrat
fröhlich - Zusatzerklärungen
Fröhlichkeit - glädje, glad stämning, gladlynthet
frohlocken - jubla, triumfera, vara skadeglad
Frohnatur - glad prick, glatt sätt
Frohsinn - glad sinnesstämning, glatt humör
fromm - from, fromsint, skenhelig, snäll, lugn, stadig
Frömmelei - fromleri, skenhelighet
Frömmigkeit - fromhet
Fronarbeiter - dagsverksskyldighet, slavarbete
frönen - ägna sig åt, hänga sig åt, gå helt upp i
Fronleichnam - Kristi lekamen
Fronleichnamsfest - Kristi lekamens fest
Front - front, fasad
Front - Zusatzerklärungen
frontal - frontal
Frontalangriff - frontalangrepp
Frontalzusammenstoß - frontalkrock
Frontantrieb - framhjulsdrift
Frontkämpfer - frontkämpe
Frontwechsel - helomvändning
Frosch - groda, frosch
Frosch - Anwendungen
Frosch - Zusatzerklärungen
Froschaugen - glosögon, utstående ögon
Froschmann - grodman
Froschperspektive - grodperspektiv, ur ett begränsad perspektiv
Froschteich - groddamm
Froschteich - Anwendungen
Frost - frost, kyla, tjäle
Frost - Anwendungen
Frost - Zusatzerklärungen
Frostaufbruch - tjälskott
frostbeständig - frostbeständig, som tål frost
Frostbeule - frostknöl
Frostbeule - Anwendungen
frösteln - frysa lite, småfrysa
frostfrei - frostfri
frostig - frostig, kylig
frostig - Zusatzerklärungen
Frostnacht - frostnatt
Frostnebel - frostdimma
Frostschaden - frostskada, tjälskada, köldskada
Frostschaden - Zusatzerklärungen
Frostschmetterling - frostfjäril
Frostschutz - frostskydd
Frostschutz - Anwendungen
Frostschutzmittel - frostskyddsvätska
Frottee - frotté
Frotteetuch - frottéhandduk
frottieren - frottera, gnugga, gnida, gnugga torr
Frottiertuch - frottéhandduk
Frottierhandtuch - frottéhandduk
frotzeln - småretas
Frucht - frukt
Fruchtart - fruktsort
fruchtbar - fruktbar, bördig, produktiv, nyttig
fruchtbar - Zusatzerklärungen
Fruchtbarkeit - fruktbarhet, bördighet, produktivitet
Fruchtbonbon - fruktkaramell
Früchtchen - busfrö, liten frukt
Fruchteis - glass med fruktbitar, glass med fruktsmak
fruchten - hjälpa, gagna
Fruchtfleisch - fruktkött
Fruchtfleisch - Anwendungen
Fruchtjoghurt - fruktyoghurt
fruchtlos - fruktlös, utan framgång
Fruchtlosigkeit - fruktlöshet
Fruchtsaft - fruktsaft, juice
Fruchtsaft - Zusatzerklärungen
Fruchtsalat - fruktsallad
Fruchtsalat - Anwendungen
Fruchtsorte - fruktsort
Fruchtwasser - fostervatten
Fruchtwasser - Anwendungen
Fruchtwasserprobe - fostervattenprov
Fruchtzucker - fruktsocker
Fruchtzucker - Anwendungen
fruchtzuckerfrei - fruktsockerfri
früh - tidig
Frühaufsteher - morgonmänniska
Frühdienst - morgonpass, tidig tjänstgöring
Frühe - tidigt på morgonen
früher - tidigare, förra, förutvarande, tidigare, förr, förr i tiden, förut
Früherkennung - tidig upptäckt, tidig diagnos
frühestens - tidigast, allra tidigast, inte tidigare än
Frühgeburt - förtidig födsel, för tidigt fött barn
Frühherbst - förhöst
Frühjahr - vår
Frühjahrsmüdigkeit - vårtrötthet
Frühling - vår
Frühling - Anwendungen
Frühlingsanfang - vårens början, början på våren, vårdagjämning
Frühlingsbote - vårtecken
Frühlingsbote - Anwendungen
frühlingshaft - vårlig, vårlik, vår-
Frühlingsrolle - vårrulle
Frühlingsrolle - Anwendungen
Frühlingstag - vårdag
Frühlingstag - Anwendungen
Frühmesse - morgonmässa
frühmorgens - tidigt på morgonen
Frühnebel - morgondimma
Frühnebel - Anwendungen
frühreif - tidigt utvecklad, tidigt mogen, brådmogen
Frühreife - tidig mognad, brådmogenhet
Frührente - förtidspension
Frührentner - förtidspensionär
Frührentnerin - förtidspensionär
Frühschicht - tidigt skift, morgonskift
Frühsommer - försommar
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis - TBE
Frühstart - tjuvstart
Frühstück - frukost, morgonfika
Frühstück - Anwendungen
Frühstück - Zusatzerklärungen
frühstücken - äta frukost, frukostera
Frühstücksbuffet - frukostbuffé
Frühstücksbuffet - Anwendungen
Frühstückspause - frukostrast
Frühzeit - tidigaste tid, tidigaste epok, förhistorisk tid
frühzeitig - tidig, i god tid, tidigt
Frust - frustration, frustrering
Frustration - frustration
frustrieren - göra besviken, göra otillfredsställd, frustrera
frustriert - frustrerad
Fuchs - räv
Fuchs - Anwendungen
Fuchsbau - rävgryt, rävlya
fuchsen - reta, irritera
Fuchsfarm - rävfarm
Fuchsgift - rävgift
Fuchshund - rävhund
Fuchsie - fuchsia
Füchsin - rävhona
Fuchsjagd - rävjakt
Fuchsjagd - Anwendungen
Fuchspelz - rävskinn, rävpäls
fuchsrot - rävröd
Fuchsschwanz - rävsvans, fogsvans, kavla
Fuchsschwanz - Zusatzerklärungen
fuchsteufelswild - rosenrasande, topp rasande, tunnor rasande
fuffzehn - femton
fuffzig - femtio
Fuffziger - femtioårsåldern, femtioårig man, femtioåring
Fug - fug
Fuge - fuga, fog, skarv
Fuge - Zusatzerklärungen
fugen - foga, foga ihop, skarva, skarva ihop, fogstryka
fügen - foga (sig), foga ihop
fügsam - lydig, medgörlig, foglig
fügsam - Zusatzerklärungen
Fügung - skickelse, satsfogning, konstruktion
fühlbar - kännbar
fühlen - känna, märka, uppfatta
Fühler - tentakel, känselspröt, antenn, sensor
Fühlung - kontakt, känning
Fühlungnahme - inledande, kontakt, kontaktande
Fuhre - lass, körning, transport
führen - föra, leda, anföra, guida
führen - Zusatzerklärungen
führend - ledande
Führer - förare, vägvisare, guide, lagkapten, ledare, anförare, reseguide,
     resehandbok
Führerhaus - förarhytt
führerlos - förarlös, herrelös, utan pilot, utan ledare
Führerschein - körkort
Führerschein - Anwendungen
Führerscheinentzug - indragning av körkort
Fuhrpark - vagnpark
Führung - förande, ledande, ledning, visning, guidning
Führung - Zusatzerklärungen
Führungsaufgabe - ledande befattning, chefsbefattning
Führungsetage - direktionsvåning
Führungskraft - chef, ledare
Führungskraft - Zusatzerklärungen
Führungsstab - ledning, generalstab
Führungstor - ledningsmål
Führungszeugnis - straffrihetsintyg
Fuhrunternehmen - åkeri Fuhrunternehmer - åkare, åkeriägare
Fuhrwerk - hästskjuts, häst och vagn, lastbil
Fülle - mängd, överflöd, rikhaltighet, fullhet, rikedom, korpulens
füllen - fylla, plombera
Füllen - föl
Füller - reservoarpenna
Füllfederhalter - reservoarpenna
Füllhalter - reservoarpenna
Füllmaterial - fyllnadsgods, fyllnadsmaterial
Füllsel - utfyllnad, fyllning
Füllung - fyllande, fyllning, påfyllning, stoppning, plomb
Füllwort - utfyllnadsord
Fummel - trasa
Fummelei - pillande, fingrande, hånglande, dribblande
fummeln - pilla (på ngt), fingra (på ngt), leta efter (nht), treva efter (ngt),
     hångla, dribbla
Fund - fynd, upptäckt
Fund - Zusatzerklärungen
Fundament - fundament, grund, bas, grundval
fundamental - fundamental, grundläggande
Fundbüro - hittegodsexpedition, tillvaratagna effekter
Fundgrube - fyndgruva, guldgruva
fundiert - välunderbyggd, solid
fündig - upptäcka guld, upptäcka olja, göra fynd
Fundsache - hittegods
Fundsache - Anwendungen
Fundsachen - tillvaratagna effekter
Fundstätte - fyndort, fyndplats
Fundstelle - fyndort, fyndplats
Fünen - Fyn
fünf - fem
Fünf - femma
Fünfeck - femhörning, pentagon
Fünfer - femma, fem rätt på lotto
Fünfer - Zusatzerklärungen
fünferlei - fem slags, fem olika, fem slags sorters, fem olika sorters
fünffach - femdubbel, femfaldig
Fünfganggetriebe - femväxlad
fünfhundert - fem hundra
fünfjährig - femårig, femårs-, fem år gammal, fem år lång
Fünfjährige(r) - femåring
Fünfkampf - femkamp
Fünfkämpfer - femkampare
Fünfkämpferin - femkampare
Fünfling - femling
fünfmal - fem gånger
Fünfmeterplattform - femmetersplattform
Fünfprozentklausel - femprocentsspärr
fünfstellig - femsiffrig
fünft - vara fem
Fünftagewoche - femdagarsvecka
fünftausend - fem tusen
fünfte - femte
Fünftel - femtedel
fünftens - för det femte
fünfzehn - femton
fünfzehnte - femtonde
fünfzig - femtio
Fünfzig - femtio
Fünfziger - femtioårsåldern, femtioårig man, femtioåring
Fünfzigerin - kvinna i femtioårsåldern, femtioårig kvinna, femtioåring
Fünfzigerjahre - på femtiotalet
fünfzigste - femtionde
fungieren - fungera (som), tjänstgöra (som)
Funk - radio
Funkamateur - radioamatör
Fünkchen - gnista, gnutta, tillstymmelse, spår
Funke - gnista, smula, gnutta, tillstymmelse
funkeln - gnistra, tindra, glittra, blixtra
funkeln - Zusatzerklärungen
funkelnagelneu - splitterny
funken - sända, funka, gå hem, blir bråk, sa klick
Funker - radiotelegrafist
Funkgerät - kommunikationsradio, walkie-talkie®
Funkhaus - radiohus, tv-hus
Funksprechgerät - walkie-talkie®
Funkspruch - radiomeddelande
Funkstation - radiosändare, radiostation
Funkstreife - polispatrull
Funkstreifenwagen - radiobil
Funktaxi - taxi utrustad med kommunikationsradio
Funktion - funktion, position
Funktionär - funktionär
Funktionärin - funktionär
funktionieren - fungera, funka
funktionieren - Zusatzerklärungen
funktionsfähig - fuktionsduglig
Funktionsstärung - funktionsnedsättning, funktionsstörning
Funkturm - radiomast, radiotorn
Funzel - dåligt lyse, dålig lampa
für - för
Fürbitte - förbön
Furche - fåra
furchen - rynka
Furcht - fruktan, rädsla
Furcht - Zusatzerklärungen
furchtbar - fruktansvärd, förskräcklig, förfärlig
furchteinflößend - skräckinjagande
fürchten - frukta, vara rädd
fürchten - Zusatzerklärungen
fürchterlich - fruktansvärd, förskräcklig, förfärlig
furchterregend - hemsk, skrämmande, skräckinjagande
furchtlos - orädd, oförskräckt
furchtlos - Zusatzerklärungen
furchtsam - förskrämd, ängslig, räddhågad
furchtsam - Zusatzerklärungen
füreinander - för varandra
Furie - furie, ragata, argbigga
Furnier - faner
Furore - furor, furore, succé
Fürsorge - omsorg, omvårdnad, omtanke, socialhjälp
Fürsorgeempfänger - socialbidragstagare, mottgare av socialbidrag
Fürsorgeerziehung - samhällsvård, uppfostran i familjehem, vård i
     familjehem, uppfostran (vård) på ungdomsvårdsskola
fürsorglich - omtänksam, hänsynsfull
Fürsprache - förord, rekommendation
Fürsprecher - förespråkare, talesman
Fürsprecher - Zusatzerklärungen
Fürsprecherin - förespråkare, talesman
Fürst - furste
Fürstentum - furstendöme
Fürstin - furstinna
fürstlich - furstlig
Furt - vadställe
Furunkel - furunkel
Fürwort - pronomen
Furz - fjärt, prutt, skitsak
furzen - fjärta, prutta, släppa sig
Fusel - finkel, dåligt brännvin
Fusion - fusion, sammanslagning
Fuß - fot
Fußabdruck - fotavtryck, fotspår
Fußabdruck - Zusatzerklärungen
Fußabwehr - benparad, fotparad
Fußangel - fälla, fallgrop, snara
Fußarbeit - fotarbete
Fußbad - fotbad
Fußbad - Anwendungen
Fußball - fotball
Fußballen - del av trampdyna, hallux valgus
Fußballer - fotbollspelare
Fußballerin - fotbollspelare, kvinnlig fotbollspelare
Fußballklub - fotbollsklubb
Fußballmannschaft - fotbollslag
Fußballmannschaft - Anwendungen
Fußballplatz - fotbollsplan
Fußballplatz - Anwendungen
Fußballschuh - fotbollssko
Fußballspiel - fotbollsmatch
Fußballspiel - Anwendungen
Fußballspieler - fotbollspelare
Fußballspielerin - fotbollspelare, fotbollspelerska
Fußballtoto - tips
Fußballweltmeisterschaft - VM, världsmästerskapet i fotboll, fotbolls-VM
Fußbank - pall, fotpall
Fußboden - golv
Fußboden - Anwendungen
Fußbodenbelag - golvbeläggning
Fußbodenheizung - golvvärme
Fußbodenheizung - Anwendungen
Fußbremse - fotbroms
Fußcreme - fotkräm
Fußcreme - Anwendungen
Fussel - ludd
fusselig - luddig
fußen - basera sig på
Fußfessel - fotboja
Fußgänger - fotgängare, gående, gångtrafikant
Fußgängerbrücke - gångbro
Fußgängerin - fotgängare, gångtrfikant, gående
Fußgängertunnel - gångtunnel
Fußgängerüberweg - övergångställe
Fußgängerunterführung - gångtunnel
Fußgängerzone - gågata, bilfritt centrum
Fußgelenk - fotled
fußgerecht - fotriktig, foträt
fußkalt - ha kalla golf
Fußknöchel - fotknöl
Fußmatte - dörrmatta
Fußmatte - Anwendungen
Fußnagel - tånagel
Fußnagel - Anwendungen
Fußnote - fotnot
Fußpfad - gångstig
Fußpfad - Anwendungen
Fußpflege - fotvård, pedikyr
Fußpfleger - fotvårdare
Fußpflegerin - fotvårdare
Fußpilz - fotsvamp
Fußpilz - Anwendungen
Fußsack - åkpåse
Fußschemel - fotpall
Fußschweiß - fotsvett
Fußsohle - fotsula
Fußsohle - Anwendungen
Fußspur - fotspår
Fußspur - Anwendungen
Fußstapfe - fotspår
Fußstütze - fotstöd
Fußtritt - fotsteg, fotspår, spark
Fußtritt - Zusatzerklärungen
Fußvolk - fotfolket, underhuggarna
Fußwanderung - fotvandring
Fußwarze - fotvårta
Fußweg - gångstig, gångväg
Fußweg - Zusatzerklärungen
futsch - borta, väck, slut, sönder
Futter - foder, föda, djurmat
Futter - Zusatzerklärungen
Futteral - fodral, etui
futtern - käka
füttern - fodra, mata
füttern - Zusatzerklärungen
Futternapf - matskål
Futternapf - Anwendungen
Futterneid - avundsjuka över mat
Futterstoff - foder, fodertyg
Fütterung - foder, fodring,insättande av foder, utfodring, matning
Futur - futurum
Futurismus - futurism
Futurist - futurist
futuristisch - futuristisk
Futurologe - futurolog
Futurologie - futurologi
futurologisch -futurologisk
Futurum - futurum
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.