Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

ja - ja, jaha, jo, ju
Ja - ja
Jab - jabb
Jaborandi - jaborandi
Jacaranda - jakaranda, jakarandaträd
Jacarandatisch - jakarandabord
Jacht - yacht, jakt
Jachtclub - yachtklubb
Jachthaven - yachthamn
Jackbaum - jackträd
Jacke - jacka, kavaj, kofta, rock
Jacke - Zusatzerklärungen
Jackenärmel - jackärm, kavajärm
Jackenfutter - jackfoder, kavajfoder
Jackengröße - jackstorlek, kavajstorek
Jackenknopf - jackknapp, kavajknapp
Jackenkragen - jackkrage, kavajkrage
Jackentasche - jackficka, kavajficka
Jacketkrone - jacketkrona
Jackett - kavaj
Jackpot - jackpott
Jacquardmaschine - jacquardmaskin
Jacquardmuster - jacquardmönster
Jacquardstoff - jacquardtyg
Jacquardwebstuhl - jacquardvävstol
Jacuzzi - jacuzzi
Jacuzzi-Bad - jacuzzibad
Jade - jade
jadegrün - jadegrön
Jagd - jakt, jaktmark, jaktarrende, jakträtt
Jagd - Zusatzerklärungen
Jagdabenteuer - jaktäventyr
Jagdbeute - jaktbyte
Jagdbeute - Anwendungen
Jagdbomber - attackflygplan
Jagddivision - jaktdivision
Jagdeifer - jaktiver
Jagdexpedition - jaktexpedition
Jagdfalke - jaktfalk
Jagdfalke - Anwendungen
Jagdflottille - jaktflottilj
Jagdflugzeug - jaktflygplan, jaktplan
Jagdflugzeug - Anwendungen
Jagdgeschichte - jakthistoria
Jagdgesellschaft - jaktsällskap
Jagdgesetz - jaktlag
Jagdgesetz - Anwendungen
Jagdgewehr - jaktgevär
Jagdgewehr - Anwendungen
Jagdglück - jaktlycka
Jagdglück - Anwendungen
Jagdgöttin - jaktgudinna
Jagdgöttin - Anwendungen
Jagdgründe - jaktmarkerna
Jagdhorn - jakthorn
Jagdhund - jakthund
Jagdhund - Anwendungen
Jagdhüter - skogvaktare
Jagdinstinkt - jaktinstinkt
Jagdinstinkt - Anwendungen
Jagdkalender - jaktkalender
Jagdklub - jaktklubb
Jagdlager - jaktläger
Jagdlizenz - jaktlicens
Jagdmesser - jaktkniv
Jagdmesser - Anwendungen
Jagdmuseum - jaktmuseum
Jagdmuseum - Anwendungen
Jagdrevier - jaktmark, jaktrevir
Jagdsaison - jaktsäsong
Jagdsaison - Anwendungen
Jagdschaden - jaktskada
Jagdschein - jaktlicens
Jagdschein - Anwendungen
Jagdschloss - jaktslott
Jagdschloss - Anwendungen
Jagdsignal - jaktsignal
jagdtauglich - jaktduglig
Jagdtauglichkeit - jaktduglighet
Jagdtrophäe - jakttrofé
Jagdverbände - jaktflyg
Jagdzeit - jaktsäsong, jakttid
jagen - jaga, förfölja
jagen - Zusatzerklärungen
Jäger - jägare, jaktflygplan
Jäger - Anwendungen
Jägerlatein - jakthistorier
Jaguar - jaguar
jäh - plötslig, abrupt, häftig, brant, tvärbrant, stupande
Jahr - år
Jahr - Anwendungen
jahraus, jahrein - år ut och år in, år efter år
Jahrbuch - årsbok
Jahrbuch - Anwendungen
Jahrbuchschreiber - årsboksförfattare, krönikör
jahrelang - flera års, många års, i åratal
Jahresabgabe - årsavgift
Jahresabonnement - årsabonnemang
Jahresabschluss - årsbokslut
Jahresabschluss - Anwendungen
Jahresarbeitszeit - årsarbetstid
Jahresbedarf - årsbehov
Jahresbedarf - Anwendungen
Jahresbeginn - årets början
Jahresbeitrag - årsavgift
Jahresbericht - årsberättelse
Jahresbericht - Anwendungen
Jahresbestleistung - årsbästa, årsbästa resultat
Jahresbestzeit - årsbästa, årsbästa tid
Jahresbilanz - årsbalans
Jahresbilanz - Anwendungen
Jahreseinkommen - årsinkomst, årlig inkomst
Jahresende - årsslut, årets slut
Jahresgehalt - årslön
Jahresgehalt - årslön
Jahresgehalt - Anwendungen
Jahreshauptversammlung - ordinarie bolagsstämma
Jahreskarte - årskort
Jahreskarte - Anwendungen
Jahreslohn - årslön
Jahreslohn - Anwendungen
Jahresmiete - årshyra
Jahrespacht - årsarrende
Jahresring - årsring
Jahresring - Anwendungen
Jahresschluss - årets slut
Jahrestag - årsdag
Jahrestag - Anwendungen
Jahresumsatz - årsomsättning, årlig omsättning
Jahresurlaub - semester, lagstadgad semester
Jahresverbrauch - årsförbrukning
Jahresversammlung - årsmöte
Jahresversammlung - Anwendungen
Jahresvertrag - årskontrakt
Jahresvertrag - Anwendungen
Jahreswende - årsskifte
Jahreswende - Anwendungen
Jahreszahl - årtal
Jahreszeit - årstid
Jahreszeit - Anwendungen
jahreszeitlich - årstids-, årstidsbetingad, säsongbetonad
Jahrgang - årgång, årskull
Jahrgang - Zusatzerklärungen
Jahrgangsstufe - årskurs
Jahrgangswein - årgångsvin
Jahrhundert - sekel, århundrade, -talet
Jahrhundert - Anwendungen
Jahrhundert - Zusatzerklärungen
jahrhundertealt - sekelgammal, flera hundra år gammal
Jahrhundertelang - sekellång, århundraden, sekler
Jahrhundertwende - sekelskifte
jährlich - årlig, års-, årligen, varje år
Jahrmarkt - marknad
Jahrmarkt - Anwendungen
Jahrmarktsbesucher - marknadsbesökare
Jahrtausend - årtusende
Jahrtausendwende - millenieskifte
Jahrzehnt - årtionde, decennium
jahrzehntelang - decennier, årtionde
Jähzorn - anfall av ilska, häftig vrede
jähzornig - hetlevrad, argsint
jähzornig - Zusatzerklärungen
jaja - jaja, nåja
Jak - jak
Jakaranda - jakaranda
Jakarandabaum - jakarandaträd
Jakarandaholz - jakarandaträ
Jakobiner - jakobin
Jakobinermütze - jakobinmössa
Jakobsblume - stånds
Jakobsleiter - jakobsstege
Jakobslilie - jakobslilja
Jakobslilie - Anwendungen
Jalapaharz - jalapaharts
Jalousie - persienn, jalusi
Jalousiefabrik - persiennfabrik
Jam - jam
Jamaika - Jamaica
Jamaikaholz - blåträ, kampeschträ
Jamaikaner - jamaican
Jamaikanerin - jamaikanska
jamaikanisch - jamaikansk
Jamaikapfeffer - kryddpeppar, jamaicapeppar
Jambalaya - jambalaya
jambisch - jambisk
Jambus - jamb
Jammer - sorg, klagan, jämmer, elände
jämmerlich - eländig, usel, bedrövlig
jämmerlich - Zusatzerklärungen
jammern - klaga, jämra sig
jammern - Zusatzerklärungen
jammerschade - synd och skam
Jamsession - jamsession
Janitschar - janitschar
Jansenismus - jansenism
Jantegesetz - jantelag
Jantelag - jantelag
Januar - januari, torsmånad
Januar - Anwendungen
Januarkälte - januarikylan
Januarmorgen - januarimorgon
Januarnacht - januarinatt
Januarschnee - januarisnö
Januarschnee - Anwendungen
Januarsonne - januarisol
Januartag - januaridag
Januarwetter - januariväder
Janus - Janus
Janusgesicht - janusansikte
Januskopf - janushuvud
Janustempel - janustempel
Japan - Japan
Japaner - japan
Japanerin - japanska
japanisch - japansk
Japanisch - japanska
Japanlack - japanlack
Japanlack - Anwendungen
Japanologie - japanologi
Japanpapier - japanpapper
Japanpapier - Anwendungen
japsen - flämta
Japser - flämtning, suck
Jargon - jargong
Jarl - jarl
Jarltitel - jarltitel
Jasager - jasägare
Jasmin - jasmin, schersmin
Jasmin - Anwendungen
Jasminduft - jasmindoft
Jasminöl - jasminolja
Jasminöl - Anwendungen
Jasminreis - jasminris
Jasminreis - Anwendungen
Jasminzweig - jasminkvist
Jaspis - jaspis
Jaspisagat - jaspisagat
Jaspisstein - jaspissten
Jastimme - jaröst
jäten - rensa ogräs
Jauche - gödselvatten
Jauchen(n)grube - gödselbrunn
jauchzen - jubla, högljutt jubla
jaulen - gnälla, yla
Jause - mellanmål
Java - java
Java Kaffee - javakaffe
Javaner - javanes
Javanerin - javanesiska
Javanisch - javanska
jawohl - ja, ja då, jo visst, ja visst
Jawort - ja, jaord
Jazz - jazz
Jazz - Anwendungen
Jazzballett - jazzbalett
Jazzband - jazzband
Jazzclub - jazzklubb
Jazzclub - Anwendungen
Jazzfestival - jazzfestival
Jazzkapelle - jazzband
Jazzklub - jazzklubb
Jazzklub - Anwendungen
Jazzkonzert - jazzkonsert
Jazzmusik - jazzmusik, jazz
Jazzmusiker(in) - jazzmusiker
Jazzmusiker(in) - Anwendungen
Jazzrock - jazzrock
Jazzsänger - jazzsångare
Jazzsängerin - jazzsångerska
Jazztanz - jazzdans
je - någonsin, i alla tider, var, var sin, vardera, per
Jeans - jeans
Jeans - Anwendungen
Jeanshemd - jeansskjorta
Jeansjacke - jeansjacka
Jeansjacke - Anwendungen
Jeansrock - jeanskjol
Jeansrock - Anwendungen
Jeansshort - jeansshorts
Jeansstoff - jeanstyg
Jeansstoff - Anwendungen
jedenfalls - i alla fall, i varje fall, hur som helst
jeder - vart och en, varenda, varje
jedermann - var och en, envar, vem som helst, vilken som helst
jederzeit - alltid, när som helst
jederzeit - Zusatzerklärungen
jedoch - dock, men, emellertid, däremot
Jeep - jeep®
jeher - i alla tider, alltid, (sedan) gammalt
jein - nja, ja och nej, både ja och nej
jemals - någonsin, någon gång
jemand - någon
Jemand - en viss person
Jemenit - jemenit
Jemeniterin - jemenitiska
jemenitisch - jemenistisk
jener - den, denne, den där, den andre, den förre
jenseitig - på andra sidan, motsatte-
jenseits - på andra sidan, bortom
Jenseits - livet efter detta
Jeremiade - jeremiad
Jersey - jersey
Jerseykleid - jerseyklänning
Jesuit - jesuit
Jesuitenorden - jesuitorden
Jesuitenpriester - jesuitpräst
Jesuitenschule - jesuitskola
Jesus - Jesus
Jesuskind - Jesusbarnet
Jet - jetplan
Jetflug - jetflyg
Jetflugzeug - jetflygplan
Jetlag - jetlag
Jetlag - Anwendungen
Jetmotor - jetmotor
Jeton - jetong, spelbricka, polett
Jetset - jetset
Jetstream - jetström
jetten - flyga med jetplan
jetzig - nuvarande, nu rådande, nutida
jetzt - nu, nuförtiden, numera, för närvarande
Jetzt - nuet
Jetztzeit - nutid
jeweilig - aktuell, rådande
jeweils - varje gång, vid varje tillfälle, alltid
jeweils - Zusatzerklärungen
jiddisch - jiddisch-
Jihad - jihad
Jitterbug - jitterbugg
Jiu-Jitsu - jiujitsu
Job - jobb
Job - Anwendungen
jobben - jobba, feriejobba
Joch - ok
Jochbein - kindben
Jockei - jockey
Jockeimütze - jockeymössa
Jockey - jockey
Jockeymütze - jockeymö:ssa
Jod - jod
Jod - Anwendungen
jodeln - joddla
jodhaltig - jodhaltig
Jodler - joddling, joddlare
Jodler(in) - Zusatzerklärungen
Jodlerin - joddlare, kvinnlig joddlare
Jodsalz - jodsalt
Jodsalz - Anwendungen
Jodtablette - jodtablett
Jodtablette - Anwendungen
Jodvergiftung - jodförgiftning
Joga - yoga
joggen - jogga
Jogger - joggare
Jogging - jogging
Joggingrunde - joggingrunda, joggningsrunda
Joggingrunde - Anwendungen
Joggingschuh - joggingsko, joggningssko
Joggingschuh - Anwendungen
Joggingtour - joggingtur
Joghurt - yoghurt
Joghurt - Anwendungen
Joghurteis - yoghurtglass
Joghurtgetränk - yoghurtdryck
Johannisbeere - vinbär
Johannisbeere - Anwendungen
Johannisbrot - johannesbröd
Johannisbrotbaum - johannesbrödträd
Johanniskraut - johannesört
Johanniskraut - Anwendungen
Johannisnacht - midsommarafton, midsommarnatt
Johannisnacht - Zusatzerklärungen
Johannistag - midsommardag
Johannistag - Anwendungen
Johanniter - johannit
Johanniterorden - johanniterorden, malteserorden
johlen - skräna, skråla
johlen - Zusatzerklärungen
Joik - jojk
Joint Venture - joint venture
Jo-Jo - jojo
Joker - joker
Joker - Anwendungen
Jolle - jolle
Jolle - Anwendungen
Jongleur - jonglör
jonglieren - jonglera
Jordanien - Jordanien
Jordanier - jordanier
jordanisch - jordansk
Jota - jota, tum
Joule - joule
Journalismus - journalistik, journalism
Journalismus - Anwendungen
Journalismushochschule - journalisthögskola
Journalist - journalist
Journalist - Anwendungen
Journalistenaufgebot - journalistuppbåd
Journalistenausweis - journalistkort
Journalistenausweis - Anwendungen
Journalistenklub - journalistklubb
Journalistenpreis - journalistpris
Journalistenverband - journalistförbund
Journalistik - journalistik
Journalistin - journalist, kvinnlig journalist
Journalistin - Anwendungen
journalistisch - journalistisk
jovial - jovial, jovialisk
Joystick - joystick
Jubel - jubel
Jubeljahr - jubileumsår, jubelår
Jubeljahr - Zusatzerklärungen
jubeln - jubla
Jubelruf - jubelrop
Jubilar(in) - jubilar
Jubiläum - jubileum
Jubiläum - Anwendungen
Jubiläumsausgabe - jubileumsutgåva
Jubiläumsausstellung - jubileumsutställning
Jubiläumsgala - jubileumsgala
Jubiläumskonzert - jubileumskonsert
Jubiläumsmünze - jubileumsmynt
Jubiläumsmünze - Anwendungen
juchhe - hurra, yippee
juchzen - jubla, tjoja, tjoja och tjimma
jucken - klia
Juckreiz - klåda
Juckreiz - Anwendungen
Judaismus - judaism
Judaskuss - judaskyss
Jude - jude
Jude - Anwendungen
judenfeindlich - antisemitisk
Judenfeindlichkeit - judehat
Judenhass - judehat
Judenhass - Anwendungen
Judenstern - judestjärna
Judenstern - Anwendungen
Judentum - judendom, judar
Judenverfolgung - judeförföljelse
Judenverfolgung - Anwendungen
Judenvernichtung - judeutrotning
Jüdin - judinna
jüdisch - judisk
Judo - judo
Judoka - judoka, judoutövare
Jugend - ungdom
Jugendamt - ungdomsavdelningen inom socialnämden
Jugendarbeitslosigkeit - ungdomsarbetslöshet
Jugendarrest - ungdomsfängelse
Jugendbuch - ungdomsbok, barnbok
Jugendbuch - Anwendungen
jugendfrei - barntillåten
Jugendfreund(in) - barndomsvän
jugendgefährdend - fara för ungdomen
Jugendgericht - domstol för ungdomsbrottslingar
Jugendherberge - vandrarhem
Jugendherberge - Anwendungen
Jugendjahre - ungdomsår, uppväxttid
Jugendkriinalität - ungdomsbrottslighet
jugendlich - ungdomlig, ung
jugendlich - Zusatzerklärungen
Jugendliche - ungdomar
Jugendlichkeit - ungdomlighet, ungdom
Jugendliebe - ungdomskärlek
Jugendliebe - Anwendungen
Jugendmannschaft - juniorlag, ungdomslag
Jugendschutz - ungdomsskydd
Jugendschutz - Anwendungen
Jugendstrafanstalt - ungdomsfängelse
Jugendweihe - borgerlig konfirmation, frireligiös konfirmation
Jugendzeit - ungdomstid, ungdomsår, ungdom
Jugendzentrum - fritidsgård, ungdomsgård
Jugoslawe - jugoslav
Jugoslawien - Jugoslavien
Jugoslawin - jugoslaviska
jugoslawisch - jugoslavisk
Juice - juice
Ju-Jutsu - jujutsu
Jukebox - jukebox
Juli - juli, hömånad
Juli - Anwendungen
Julitag - julidag
Julimorgen - julimorgon
Julinacht - julinatt
Julirevolution - julirevolutionen
Jumbojet - jumbojet, jumbojetplan
jung - ung, ny
Jungbrunnen - ungdomens källa, vitamininjektion
Junge - pojke, gosse, grabb, kille
Junge - Zusatzerklärungen
jungen - fåungar
jungenhaft - pojkaktig
Jungenname - pojknamn
Jungenname - Anwendungen
Jungensstreich - pojkstreck
Jünger - Kristi lärjungar
Jüngere(r) - yngre
Junge(s) - unge
Jungfer - nucka, gammal nucka
Jungfernfahrt - jungfruresa, jungfrufärd
Jungfernhäutchen - mödomshinna
Jungfernkammer - jungfrukammare
Jungfrau - jungfru, oskuld, Jungfru
Jungfrauengeburt - jungfrufödelse
Jungfrauentanz - jungfrudans
jungfräulich - jungfrulig, orörd
Junggeselle - ungkarl
Junggesellenbude - ungkarlslya
Junggeellenleben - ungkarlsliv
Junggesellin - ogift kvinna, ungkarlsflicka
Jungkuh - kviga
Junglehrer - lärarkandidat
Jüngling - yngling
jüngst - yngst, häromsistens, nyligen
jüngst - Zusatzerklärungen
Jungsteinzeit - yngre stenåldern
Jüngste(r) - yngste, yngsta
jungverheiratet - nygift
Jungwähler - förstagångsväljare
Juni - juni, sommarmånad, midsommarmånad
Juni - Anwendungen
Junikäfer - pingborre
Junikäfer - Anwendungen
junior - junior, den yngre
Junior - junior
Juniorchef - firmaägarens son, lillchefen
Juniorenmannschaft - juniorlag
Juniormeister - juniormästare
Juniormeister - Anwendungen
Juniorenmeisterschaft - juniormästerskap
Junitag - junidag
Junker - junker
Junkie - knarkare, pundare
Junkmail - skräpmejl
Junkmail - Anwendungen
Junta - junta
Juntaregime - juntaregim
Jupiter - Jupiter
Jupitermond - Jupitermåne
Jura - juridik, Jura, jura
Jura - Zusatzerklärungen
Jurastudium - juridikstudium
Jurisprudenz - jurisprudens
Jurist - jurist
Juristensprache - juristspråk
Juristin - jurist, kvinnlig jurist
juristisch - juridisk
Juror - jurymedlem
Jury - jury
Jurybeschluss - jurybeslut
Jurymitglied - jurymedlem
justieren - justera
Justierung - justering
Justitiar - jurist
Justiz - rättsväsende
Justiziar - jurist
justizirrtum - justitiemord
Justizminister - justitieminister
Justizminister - Anwendungen
Justizministerium - justitieministerium
Justizmord - justitiemord
Justizvollzugsanstalt - fångvårdsanstalt
Jute - jute
Jute - Anwendungen
Jutesack - jutesäck
Jutetasche - juteväska
Jutetasche - Anwendungen
Juteteppich - jutematta
Jütland - Jylland
jütländisch - jutländsk
Juwel - juvel, pärla, smycke
juwelenbesetzt - juvelbesatt
Juwelendiebstahl - juvelstöld
Juwelier - juvelerare
Juwelier - Anwendungen
Juweliergeschäft - guldsmedsaffär
Jux - skoj, upptåg, ploj
Juxtaposition - juxtaposition
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.