Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Lab - löpe, ostlöpe
labberig - fadd, jolmig, sladdrig, lealös
Label - label
laben - läska (sig)
Labiate - lamiaceae, labiatae
labil - labil
Labilität - labilitet
Labkäse - sötost
Labmagen - löpmage
Labor - labb, laboratorium
Labor - Zusatzerklärungen
Laborant - laborant
Laboratorium - laboratorium, labb
Laboratorium - Zusatzerklärungen
Laborchef - labortoriechef
Laborexperiment - labortorieexperiment
laborieren - kämpa med
Laborkittel - labbrock
Laborsaal - labbsal
Labortechniker - laboratorietekniker
Labortisch - labbord
Laborversuch - laboratorieförsök
Labrador - labrador
Labrador-Retriever - labrador retriever
Labyrinth - labyrint
Labyrinthfische - labyrintfiskar
Lachanfall - skrattanfall
Lachanfall - Anwendungen
Lache - skratt, pöl, puss
Lache - Zusatzerklärungen
lächeln - småle
Lächeln - leende
lachen - skratta
Lachen - skratt
Lachen - Anwendungen
lächerlich - löjlig, skrattretande, obetydlig, liten
Lachfest - skrattfest
Lachgas - lustgas
Lachgas - Anwendungen
lachhaft - skrattretande
Lachkabinett - skrattkabinett
Lachkrampf - skrattanfall
Lachkrampf - Anwendungen
Lachmöwe - skrattmås
Lachmöwe - Anwendungen
Lachmuskel - skrattmuskel
Lachmuskel - Anwendungen
Lachs - lax
Lachs - Anwendungen
Lachsalve - skrattsalva
lachsfarben - laxfärgad
lachsfarbig - laxfärgad
Lachsforelle - laxöring
Lachsforelle - Anwendungen
Lachstreppe - laxtrappa
Lachstreppe - Anwendungen
Lachszucht - laxodling
Lachszucht - Anwendungen
Lachtaube - skrattduva
Lack - lack, lackering
Lackarbeit - lackarbete
lacken - lacka
Lackfabrik - lackfabrik
Lackfarbe - lackfärg
lackieren - lackera, fernissa, lacka, lura, dupera
Lackierer - lackerare
Lackierung - lackering
Lackindustrie - lackindustri
Lackkunst - lackkonst
Lackleder - lackskinn
Lackmus - lackmus
lackmusblau - lackmusblå
Lackmusflechte - orselj, orseljlav
Lackmuslösung - lackmuslösning
Lackmuspapier - lackmuspapper
Lackmuspflanze - lackmusväxt
Lackschaden - skada i lacken
Lackschuh - lacksko
Lackschuh - Anwendungen
Lacksiegel - lacksigill
Lackstiefel - lackstövel
Lackstiefel - Anwendungen
Ladefläche - flak, lastflak, lastyta
Ladegerät - laddare
Ladegerät - Anwendungen
Ladehemmung - laddningsstopp
laden - lasta, lassa, ladda, kalla, bjuda, inbjuda
Laden - affär, butik, fönsterlucka, laddning
Ladendetektiv - butikskontrollant
Ladendieb - snattare, butiksråtta
Ladendiebin - snattare, butiksråtta
Ladendiebstahl - snatteri, butiksstöld, butiksrån
Ladendiebstahl - Zusatzerklärungen
Ladenfenster - butikfönster
Ladenfenster - Anwendungen
Ladenhüter - hyllvärmare, lagersuccé
Ladeninhaber - affärsinnehavare
Ladekai - lastkaj
Ladenkasse - kassaapparat
Ladenkette - butikskedja
Ladenkette - Anwendungen
Ladenschluss - stängningstid
Ladentisch - disk, butiksdisk
Laderampe - lastbrygga, lastkaj
Laderampe - Zusatzerklärungen
Laderaum - lastrum
lädieren - skada, kantstöta, skamfila
lädieren - Zusatzerklärungen
Ladung - last, frakt, laddning, kallelse
Ladung - Zusatzerklärungen
Lage - läge, ställning, position, situation
Lagebericht - lägesrapport
Lager - läger, lager, förråd, upplag, magasin, skikt, avlagring
Lagerarbeiter - lagerarbetare
Lagerartikel - lagervara
Lagerartikel - Anwendungen
Lagerbestand - inneliggande lager, lagerbehållning
Lagerbier - lager, lageröl
Lagerbuch - lagerbok
Lagerbuchhaltung - lagerbokföring
lagerfähig - som kan lagras, lämpligt att lagra
Lagerfeuer - lägereld
Lagerfeuer - Anwendungen
Lagergebäude - lagerbyggnad
Lagergebühr - lagerhyra, magasinshyra
Lagerhaus - varumagasin, lagerhus
Lagerist - lagerchef, lagerförvaltare, lagerbiträde
Lagerleiter - lägerchef, föreståndare för läger
lagern - ha slagit läger, slå läger, ligga, ligga på lager, vara lagrad,
     lagra, magasinera, lägga på lager
Lagerpersonal - lagerpersonal
Lagerplatz - lagerplats, lagringsplats
Lagerraum - lagerlokal, förråd, lagerutrymme
Lagerstätte - fyndighet
Lagerung - lagring
Lagerverwalter - lagerchef, lagerförvaltare
Lagune - lagun
Laguneninsel - lagunö
lahm - lam, förlamad, halt, stel, kraftlös, lam, trög, trågig, långtrågig, uddlös
Lahmarsch - slö typ
lahmen - halta
lähmen - förlama, paralysera, lamslå
lähmen - Zusatzerklärungen
Lahmheit - lamhet, förlamning, hälta, stelhet, kraftlöshet, matthet, tamhet,
     tröghet, långtråkighet
lahmlegen - lamslå, slå ut
Lähmung - förlamning, lamslående
Laib - limpa, brödkaka
Laib - Zusatzerklärungen
Laich - rom, fiskrom
laichen - leka
Laichplatz - lekplats
Laie - lekman, amatör
Laie - Zusatzerklärungen
Laienbühne - amatörteater
Laienschauspieler - amatörskådespelare
Laienspiel - amatörteater, amatörpjäs
Laientheater - amatörteater
Lakai - lakej, betjänt
Lake - saltlake, lake
Laken - lakan, underlakan
Laken - Anwendungen
lakonisch - lakonisk
Lakonismus - lakonism
Lakritze - lakrits, lakritsväxt
Lakritzenstange - lakritsstång
Lakritzenwurzel - lakritsrot
Laktobazillus - lactobacillus, mjölksyrebacill
Laktose - laktos
Laktose - Anwendungen
Laktoseintoleranz - laktosintolerans
Laktoseunverträglichkeit - laktosintolerans
Laktovegetarier - laktovegetarian
laktovegetarisch - laktovegetarisk
lallen - lalla, jollra, jollra fram, sluddra, sluddra fram
Lama - lama
Lamakloster - lamakloster
Lamatempel - lamatempel
Lamawolle - lamaull
Lambda - lambda
Lamé - lamé
Lamee - lamé
Lamelle - lamell
Lamellenbremse - lamellbroms
Lamellenkupplung - lamellkoppling
lamentieren - gnälla, klaga, jämra sig
Lametta - julgransglitter, lullull, ordensbjäfs
Lametta - Zusatzerklärungen
Lamm - lamm
Lamm - Anwendungen
Lammbraten - lammstek
Lammbraten - Anwendungen
Lammeintopf - lammgryta
lammen - lamma, föda
Lammentrecôte - lammentrecôte
Lammfell - lammskinn
Lammfell - Anwendungen
Lammfleisch - lammkött
Lammfleisch - Anwendungen
Lammfleischbällchen - lammfärsbullar
Lammgulasch - lammgulasch
Lammgulasch - Anwendungen
Lammkotelett - lammkotlett
Lammkotelett - Anwendungen
Lammragout - lammragout
Lammrostbiff - lammrostbiff
Lammspieß - lammspett
Lammwolle - lammull
Lammwolle - Anwendungen
Lampe - lampa
Lampe - Anwendungen
Lampenfieber - rampfeber
Lampenfuß - lampfot
Lampenglas - lampglas
Lampenglocke - lampkupa
Lampenhalter - lamphållare
Lampenhandel - lamphandel
Lampenhändler - lamphandlare
Lampenschale - lampkupa
Lampenschein - lampsken
Lampenschimmer - lampsken
Lampenschirm - lampskärm
Lampenschirm - Anwendungen
Lampion - kulört lykta, papperslykta
lancieren - lansera
Lancierung - lansering
Land - land, jord, mark, omnejd
Land - Zusatzerklärungen
Landadel - lantadel
Landarbeiter(in) - lantarbetare
Landarzt - läkare
Landbesitz - jordegendom, fast egendom
Landbevölkerung - landsbygdsbefolkning
Landbewohner(in) - landsortsbo
Landbriefträger(in) - lantbrevbärare
Landbrot - lantbröd
Landbrot - Anwendungen
Landebahn - landningsbana
Landei - sprättägg, lantägg, lantis
Landei - Zusatzerklärungen
landeinwärts - inåt land(et)
Landeklappe - vingklaff
landen - landa, hamna, komma fram, landstiga, landsätta
Landenge - näs
Landeplatz - landningsplats, flygfält, litet flygfält
Ländereien - ägor
Länderkampf - landskamp, internationell tävling
Länderspiel - landskamp
Ländervorwahl - landsnummer
Ländervorwahl - Anwendungen
Landes- - national-, lands- delstats-
Landesebene - på delstatsnivå
Landesfarben - nationalfärger
Landesgrenze - landets gräns
Landeshauptstadt - huvudstad, delstatshuvudstad
Landesinnere - inland
Landeskennzahl - landsnummer
Landeskennzahl - Anwendungen
Landeskunde - realia
Landesmeister - landets mästare
Landesregierung - delstatsregering
Landessprache - officiellt språk
Landesteil - landsdel
Landestrauer - landssorg
landesüblich - bruklig, vanlig
landesüblich - Zusatzerklärungen
Landesvater - landsfader
Landesverrat - landsförräderi, högförräderi
Landesverräter(in) - landsförrädare, högförrädare
Landesverweisung - landsförvisning
Landeswährung - valuta, officiell valuta
landesweit - på delstatsnivå, landsomfattande, på riksplanet
Landeverbot - landningsförbud
Landflucht - flykten från landsbygden, landsflykt
Landgebiet - landområda
Landgericht - hovrätt
Landgericht - Anwendungen
Landgewinn - landvinning
Landgewinn - Anwendungen
Landgewinnung - torrläggning av marskland
Landgut - lantegendom, lantgård
Landgut - Zusatzerklärungen
Landhaus - lantställe, hus på landet
Landhebung - landhöjning
Landhebung - Anwendungen
Landkarte - karta
Landkreis - förvaltningsområde
landläufig - allmän, vanlig, gängse
Landleben - lantliv
Landleben - Anwendungen
ländlich - lantlig, rustig
ländlich - Zusatzerklärungen
ländliches Gebiet - landsbygd
ländlich-sittlich - lantlig, enkel
Landluft - lantluft
Landluft - Anwendungen
Landmaschine - jordbruksmaskin
Landmine - landmina
Landmine - Anwendungen
Landplage - landsplåga, odåga
Landplage - Zusatzerklärungen
Landpomeranze - lantis
Landratte - landkrabba
Landschaft - landskap, trakt, mark, nejd
Landschaft - Anwendungen
landschaftlich - landskaps-, natur-, traktens, dialektal
Landschaftsarchitekt(in) - landskapsarkitekt
Landschaftsmaler(in) - landskapsmålare
Landschaftsschutzgebiet - naturskyddsområde
Landschaftsstück - landskap
Landschulheim - lägerskola
Landsitz - lantgods
Landsmann - landsman
Landsmännin - landsmaninna
Landstraße - landsväg
Landstraße - Anwendungen
Landstraßeneinfahrt - landsvägskörning
Landstraßenfahrt - landsvägskörning
Landstreicher - luffare, lösdrivare, landstrykare, vagabond
Landpstreicher - Zusatzerklärungen
Landstreicherei - lösdriveri
Landstreifen - landremsa
Landstreifen - Anwendungen
Landstreitkräfte - markstridskrafter
Landstrich - landsända, region, trakt
Landtag - delstatsparlament
Landung - landning, landstigning, landsättning
Landungsboot - landstigningsbåt, landstigningsfarkost
Landungsbrücke - landgång, tilläggsbrygga
Landungssteg - båtbrygga, landgång
Landungssteg - Zusatzerklärungen
Landverbindung - landförbindelse
Landvermesser - lantmätare
Landvermesser - Anwendungen
Landvermessung - lantmäteri
Landvermessung - Anwendungen
Landweg - småväg
Landwein - lantvin
Landwein - Anwendungen
Landwirt(in) - jordbrukare, lantbrukare, bonde
Landwirtschaft - jordbruk, lantbruk
Landwirtschaft - Anwendungen
Landwirtschaftsminister - jordbruksminister
Landwirtschaftsministerium - jordbruksministerium
Landzunge - landtunga
lang - lång, långvarig
lang - Zusatzerklärungen
langärmelig - långärmad, med lång ärm
langatmig - långrandig
lange - länge, lång tid
lange - Zusatzerklärungen
Länge - längd, longitud, longör
Länge - Zusatzerklärungen
längelang - raklång
langen - räcka, förslå, gripa, nå
Längengrad - längdgrad
Längengrad - Anwendungen
Längenmaß - längdmått
Langfinger - långfingrad individ, långfingrid individ, tjuv, ficktjuv
langfristig - långfristig, långsiktig
langfristig - Zusatzerklärungen
langgestreckt - långsträckt
langgezogen - långdragen, utdragen
langgezogen - Anwendungen
langhaarig - långhårig
langjährig - mångårig
Langlauf - längdåkning
Langläufer - längdskidåkare
Langlaufschlittschuh - långfärdsskridsko
Langlaufski - längdåkningsskida
langlebig - långlivad, med lång livslängd
langlegen (sich -) - lägga sig en stund, ta sig en tupplur
länglich - avlång, långsmal, långsträckt
länglich - Zusatzerklärungen
länglichrund - oval
Langmut - tålmodighet, överseende
Lángos - langos
längs - längs, utmed, utefter, på längden
Längsachse - längdaxel
langsam - långsam, sakta, trög
langsam - Zusatzerklärungen
Langsamkeit - långsamhet, tröghet
Langsamkeit - Zusatzerklärungen
Langschläfer - sjusovare
Langschläferin - sjusovare
Langspielplatte - LP-skiva
Längsrichtung - längdriktning
Längsschnitt - längdsnitt, genomskärning på längden
längsseits - långsides
längst - längst, länge, för länge sedan
längstens - senast, högst, sedan länge
langstielig - tradig, tråkig, långskaftad
Langstrecke - långdistans
Langstreckenlauf - långdistanslopp
Langstreckenläufer - långdistanslöpare
Langstreckenläuferin - långdistanslöpare
Languste - langust
Languste - Anwendungen
langweilen - tråka ut, ha tråkigt, ha långtråkigt
Langweiler - torrboll, tråkmåns
Langweiler - Zusatzerklärungen
langweilig - långtråkig, tråkig, trist, enformig
Langwelle - långvåg
langwierig - långvarig, långdragen, utdragen
Langzeitkranke - långtidssjuk
Langzeitkranker - långtidssjuk
Lanolin - lanolin
Lanolinseife - lanolintvål
Lanze - lans
Lanzenspitze - lansspets
Lanzettfisch - lansettfisk
Laos - Laos
Laote - laotier
laotisch - laotisk
Lapislazuli - lapislazuli
Lappalie - bagatell, småsak, struntsak
Lappalie - Zusatzerklärungen
Lappe - same, lapp
Lappen - trasa, klädtrasa, körkort, sedel
Lappen - Zusatzerklärungen
Lappenkote - kåta, samekåta, sametält, lappkåta
Lappentaucher - doppingar
lappig - sladdrig
Lappin - samekvinna
läppisch - larvig, fånig, barnslig
läppisch - Zusatzerklärungen
Lappland - Lappland
Lappländer - same, lapplänning
Lappländer - Zusatzerklärungen
Lappländerin - samekvinna, lappländska
lappländisch - samisk, lappländsk
lappländisch - Zusatzerklärungen
Lapplandskauz - lappuggla
Lapsus - lapsus
Laptop - laptop
Lärche - lärkträd
Lärchenbaum - lärkträd
Lärchenholz - lärkträ
Larifari - svammel, snack, dumheter
Lärm - väsen, oväsen, buller, larm
Lärm - Zusatzerklärungen
Lärmbekämpfung - bullerbekämpning
Lärmbelästigung - bullerstörning
Lärmbelästigung - Anwendungen
lärmempfindlich - bullerkänslig
lärmen - väsnas, stimma, stoja, dåna, bullra, larma
Lärmgrenze - bullergräns
Lärmgrenze - Anwendungen
Lärmniveau - bullernivå
Lärmpegel - bullernivå
Lärmpegel - Anwendungen
Lärmproblem - bullerproblem
Lärmquelle - bullerkälla
Lärmquelle - Anwendungen
Lärmschaden - bullerskada
Lärmschützer - öronpropp, hörselskydd
Lärmschützer - Zusatzerklärungen
Lärmschutzwand - bullerskydd
Larve - larv
Larve - Anwendungen
Larvengang - larvgång
Larvenstadium - larvstadium
Laryngitis - laryngit
Lasagne - lasagne
Lasagnefüllung - lasagnefyllning
Lasagnenudel - lasagnepasta
Lasagneplatte - lasagneplatta
Lasagnerezept - lasagnerecept
lasch - slapp, vag, släpphänt
Lasche - plös, flik
Laser - laser
Laserdrucker - laserskrivare
Laserdrucker - Anwendungen
Lasereffekt - lasereffekt
lasergesteuert - laserstyrd
Laserkanone - laserkanon
Lasermesser - laserkniv, lasermätare
Lasermesser - Zusatzerklärungen
Laseroperation - laseroperation
Laserpistole - laserpistol
Laserstrahl - laserstråle
Laserstrahl - Anwendungen
Lasertechnik - laserteknik
Lasertechnik - Anwendungen
Laserwaffen - laservapen
lasieren - lasera
lassen - låta, få att, komma att, lämna, låta vara, låta bli, överlåta, låta få,
     behålla, släppa
lässig - avspänd, ledig, otvungen, häftig, cool
Lässigkeit - avspändhet, otvungenhet
Lässigkeit - Zusatzerklärungen
Lasso - lasso
Last - last, börda, tyngd, lastrum
Last - Zusatzerklärungen
Lastauto - lastbil
Lastauto - Anwendungen
lasten - tynga på, trycka, betunga, vila på
Lastenaufzug - transporthiss, varuhiss
lastend - tryckande
Laster - lastbil, last
lasterhaft - lastbar
Lasterhöhle - syndens näste
lästerlich - hädisk, smädlig
lästerlich - Zusatzerklärungen
lästern - tala illa om, fälla elaka kommentarer
Lästerzunge - baktalare
lästig - besvärlig, jobbig, störande
lästig - Zusatzerklärungen
Lastkahn - pråm, lastpråm
Lastkraftwagen - lastbil
Lastkraftwagen - Anwendungen
Lastschrift - debetnota
Lastwagen - lastbil
Lastwagen - Anwendungen
Lastwagenfahrer - lastbilschaufför
Lastzug - långtradare
Lasur - lasyr
Latein - latin
Lateinamerika - Latinamerika
Lateinamerikaner - latinamerikan
Lateinamerikanerin - latinamerikanska
lateinamerikanisch - latinamerikansk
lateinisch - latinsk
Lateinlehrer - latinlärare
Lateinsegel - latinsegel
Lateinunterricht - latinundervisning
latent - latent
Laterne - lanterna, lykta, gatlykta
Laterne - Anwendungen
Laterne - Zusatzerklärungen
Laternenpfahl - lyktstolpe
Laternenpfahl - Anwendungen
Latex - latex
Latinum - examen i latin
Latrine - latrin
Latsche - bergtall, gamla dojor, uttramoade inneskor, tofflor
latschen - sjava sig fram, hasa sig fram, släpa med fötterna
Latte - ribba, spjäla, bräda
Latte - Zusatzerklärungen
Lattenrost - ribbotten, trätrall
Lattenzaun - spjälstaket
Latz - haklapp, bröstlapp
Latz - Zusatzerklärungen
Lätzchen - haklapp
Latzhose - snickarbyxa, hängselbyxa
lau - ljum, ljummen
Laub - löv, lövverk
Laub - Anwendungen
Laub - Zusatzerklärungen
laubartig - bladlik
Laubbaum - lövträd
Laubbaum - Anwendungen
Laube - berså, lusthus, kolonistuga, arkad
Laube - Zusatzerklärungen
Laubengang - pergola, loftgång
Laubengang - Zusatzerklärungen
Laubenganghaus - loftgångshus
Laubenkolonie - kolonistugeområde
Laubfall - lövfällning
Laubfrosch - lövgroda
Laubfrosch - Anwendungen
Laubholz - lövträ
Laubholz - Anwendungen
Laubhüttenfest - lövhyddohögtid, lövhyddofest
Laubkäfer - lövätare
Laubkranz - bladkrans, krans
Laubkrone - bladkrona
Laubkrone - Anwendungen
laubreich - lövrik
Laubsäge - lövsåg
Laubsäge - Anwendungen
Laubsägearbeit - lövsågsarbete
Laubsänger - lövsångare
Laubwald - lövskog
Laubwald - Anwendungen
Laubwerk - lövverk
Laubwiese - löväng
Lauch - purjolök
Lauch - Anwendungen
Laudanum - laudanum
Lauer - på lur
lauern - lurpassa på
Lauf - lopp, löpning, omlopp, bana, ben
Laufbahn - karriär, bana, löparbana
Laufbahn - Zusatzerklärungen
Laufband - löpband
Laufbursche - springpojke, passopp
laufen - springa, löpa, gå, fotvandra
Laufen - löpning
laufend - löpande
laufenlassen - aläppa ngn, låta ngn löpa
Läufer - löpare, halvback, gångmatta, rotor
Läuferin - löpare, kvinnlig löpare, halvback
Lauferei - rännande
Lauffeuer - löpeld
Laufgitter - barnhage
Laufgitter - Anwendungen
Laufgraben - löpgrav
Laufgürtel - barnsele
läufig - löpsk
Laufknoten - löpknut
Laufkran - travers
Laufkundschaft - strökunder
Laufkundschaft - Anwendungen
Laufmasche - löpmaska
Laufmasche - Anwendungen
Laufplanke - landgång, landgångsplanka
Laufschritt - språngmarsch
Laufställchen - barnhage
Laufstil - löpstil
Lauftraining - löpträning
Laufwagen - löpvagn
Laufzeit - löptid, speltid
Laufzeit - Zusatzerklärungen
Lauge - lut
Laumann - slö typ,slapp typ
Laune - humör, lynne, infall, nyck
Laune - Zusatzerklärungen
launenhaft - lynnig, nyckfull, växlande
launisch - lynnig, nyckfull, retlig
launisch - Zusatzerklärungen
Laus - lus
Lausbub - rackarunge
lauschen - lyssna
Lauscher - lyssnare, öra
lauschig - mysig, stilla, behaglig, trevlig, hemtrevlig
Läuseei - lusägg
Läusekamm - luskam
lausen - avlusa, befria från löss
lausig - mycket
Läusemittel - lusmedel
laut - ljudd, högljudd, ljudlig, högröstad
Laut - ljud, läte
Laut - Zusatzerklärungen
Laute - luta
lauten - låta, lyda
lauten - Zusatzerklärungen
läuten - ringa, klämta
lauten - Zusatzerklärungen
Lautenspiel - lutspel
Lautenspieler - lutspelare
lauter - ren, oblandad, ärlig, uppriktig, idel, bara
läutern - rena, förädla
lauthals - för full hals
Lautheit - högljuddhet, ljudstyrka
Lautheit - Anwendungen
lautieren - ljuda
lautlos - ljudlös
Lautschrift - ljudskrift, fonetisk skrift
Lautsprecher - högtalare
Lautsprecher - Anwendungen
Lautsprecheranlage - högtalaranläggning
Lautsprecherbox - högtalare
lautstark - högljudd, högröstad, skränig
lautstark - Anwendungen
Lautstärke - ljudstyrka, volym, högljuddhet
Lautverschiebung - ljudskridning
lauwarm - ljum, ljummen
Lava - lava
Lava - Anwendungen
Lavadom - lavadom
Lavasee - lavasjö
Lavastein - lavasten
Lavastrom - lavaström
Lavastrom - Anwendungen
Lavendel - lavendel
Lavendel - Anwendungen
lavendelblau - lavendelblau
Lavendelblute - lavendel
Lavendelblute - Anwendungen
Lavendelduft - lavendelduft
Lavendelfeld - lavendel
Lavendelfeld - Anwendungen
Lavendelöl - lavendelolja
Lavendelparfüm - lavendelparfym
Lavendelsalbe - lavendelsalva
Lavendelsirup - lavendelsirap
Lavendelzweig - lavendelkvist
lavierte Zeichnung - lavering
Lawine - lavin, snöskred
Lawine - Anwendungen
lawinenartig - lavinartad
Lawinengefahr - lavinfara, lavinrisk
Lawinenhund - lavinhund
Lawinensuchhund - lavinhund
Lawinenunglück - lavinolycka
Lawinenwarnung - lavinvarning
Lawinenwarnung - Anwendungen
lax - slapp
Laxativ - laxatif
laxieren - laxera
Layout - layout
Lay-out - layout
Lazarett - militärsjukhus, lasarett
leasen - leasa
Leasing - leasing
Lebemann - lebeman, playboy
leben - leva, bo
leben - Zusatzerklärungen
Leben - liv, levnad
lebend - levande
lebendig - levande, livlig
lebendig - Zusatzerklärungen
Lebendigkeit - livlighet
Lebensabend - ålderdom, levnadsafton
Lebensabschnitt - period i livet
Lebensalter - levnadsålder, ålder
Lebensangst - livsångest
Lebensanschauung - livsåskådning, livssyn
Lebensart - livsstil, levnadssätt, folkvett, hyfs
Lebensaufgabe - livsuppgift
Lebensbaum - livets träd, livsträd
Lebensbedarf - livsbehov
Lebensbedarf - Anwendungen
Lebensbedingungen - livsvillkor
lebensbedrohend - livshotande, livsfarlig
lebensbejahend - livsbejakande
Lebensbereich - livets alla område
Lebensbild - levnadsbeskrivning
Lebensdauer - livslängd
Lebenseinsatz - livsinsats
Lebenselixier - livselixir
Lebensende - dödsdag
Lebenserfahrung - livserfarenhet
Lebenserwartung - medellivslängd, förväntad medellivslängd
lebensfähig - livsduglig, livskraftig
lebensfähig - Zusatzerklärungen
Lebensfreude - livsglädje
lebensfroh - levnadsglad
Lebensgefahr - livsfara
Lebensgefahr - Anwendungen
lebensgefährlich - livsfarlig
Lebensgefärte - livskamrat, sambo, särbo
Lebensgefärte - Zusatzerklärungen
Lebensgemeinschaft - livssgemenskap, gemensamt liv
Lebensgeschichte - levnadshistoria, levnadsbeskrivning
lebensgroß - naturlig storlek
Lebensgröße - naturlig storlek
Lebenshaltungsindex - konsumentprisindex
Lebenshaltungskosten - levnadskostnader
Lebensjahr - levnadsår
Lebenskünstler - levnadskonstnär
lebenslang - livslång
lebenslänglich - livslång, livstids, för livet, på livstid
Lebenslauf - cv, kort levnadsbeskrivning, meritförteckning
Lebenslinie - livslinje
Lebenslinie - Anwendungen
Lebenslüge - livslögn
lebenslustig - levnadsglad, full av livslust
Lebensmittel - livsmedel, matvaror
Lebensmittelabteilung - livsmedelsavdelning
Lebensmittelgeschäft - livsmedelsaffär, matvaruaffär
Lebensmittelvergiftung - matförgiftning
Lebensmittelvergiftung - Anwendungen
lebensmüde - trött på livet
lebensnotwendig - livsnödvändig
Lebensphilosophie - livsfilosofi
Lebensqualität - livskvalitet
Lebensqualität - Anwendungen
Lebensraum - livsrum
Lebensretter - livräddare
Lebensstandard - levnadsstandard
Lebensstil - livsstil
Lebensstil - Anwendungen
Lebenstraum - livsdröm
lebensunfähig - livsoduglig
Lebensunterhalt - levebröd, uppehälle
Lebensunterhalt - Zusatzerklärungen
lebensuntüchtig - som inte kan klara sig i livet
Lebensversicherung - livförsäkring
Lebensversicherung - Anwendungen
Lebenswandel - leverne, vandel
Lebensweise - levnadssätt, livsstil
Lebenswerk - livsverk
Lebenswerk - Anwendungen
lebenswert - värd att leva
lebenswichtig - livsviktig
Lebenszeichen - livstecken
Lebenszeit - livstid
Lebenszyklus - livscykel
Lebenszyklus - Anwendungen
Leber - lever
Leber - Anwendungen
Leberabszess - leverabscess
Leberaloe - lveraloe
Leberatrophie - leveratrofi
Leberblümchen - blåsippa
Leberblümchen - Anwendungen
Leberdistel - vildsallat, giftsallat
Leberentzündung - leverinflammation
Leberfleck - leverfläck
Leberfleck - Anwendungen
Leberkäse - köttpaté
Leberkrebs - levercancer
Leberkrebs - Anwendungen
Lebermoos - levermossa
Leberpastete - leverpastej
loslachen - Zusatzerklärungen
Leberpastete - Anwendungen
Leberschaden - leverskada
Leberschaden - Anwendungen
Leberschrumpfung - skrumplever
Lebertran - levertran, fiskleverolja
Lebertransplantation - levertransplantation
Leberwurst - leverkorv, leverpastej
Leberwurst - Zusatzerklärungen
Lebewesen - levande varelse, levande väsen, organism
Lebewohl - adjö, farväl, avsked
lebhaft - livlig, livfull, starkt
Lebkuchen - pepparkaka
Lebkuchen - Anwendungen
leblos - livlös, orörlig
leblos - Zusatzerklärungen
Lechfeld - Lechfältet
lechzen - törsta efter
leck - läck
Leck - läcka
lecken - läcka, vara läck, slicka
lecken - Zusatzerklärungen
lecker - god, läcker
Leckerbissen - godbit, godsaker, läckerhet
Leckerbissen - Zusatzerklärungen
Leckerei - godsak, läckerhet, godis, sötsaker
Leckerei - Zusatzerklärungen
Leder - läder, skinn
Leder - Zusatzerklärungen
Lederanzug - skinndräkt
Lederarbeit - läderarbete
lederbraun - läderfärgad
Lederfabrik - läderfabrik
Lederfabrik - Anwendungen
Lederhandschuh - skinnhandske, läderhandske
Lederhose - skinnbyxa, läderbyxor
Lederimitation - skinnimitation, läderimitation
Lederjacke - skinnjacka, läderjacka
Lederkoppel - läderkoppel
ledern - läder-, skinn-, av läder, av skinn, torr och tråkig
Lederpeitsche - läderpiska
Lederschuh - lädersko, skinnsko
Lederschuh - Anwendungen
Ledersessel - skinnfåtölj
Ledersessel - Anwendungen
Ledersofa - skinnsofa, lädersoffa
Ledersofa - Anwendungen
Lederstrumpf - Skinnstrumpa
Ledertasche - skinnväska
Ledertasche - Anwendungen
ledig - ogift
lediglich - bara, endast, enbart
Lee - lä
leer - tom, ihålig, ledigt
leer - Zusatzerklärungen
Leere - tomhet, tomrum
Leere - Zusatzerklärungen
leeren - tömma, tömmas
Leergut - tomförpackning, tomglas
Leerlauf - tomgång
leerstehend - tom, outhyrd
leerstehend - Zusatzerklärungen
Leertaste - mellanslagstangent
Leerung - tömning
Leeseite - läsida
Lefze - läpp
legal - legal, laglig
Legalisation - legalisering
legalisieren - legalisera
Legalität - legalitet, laglighet
Legasthenie - läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
Legastheniker - dyslektiker, person med läs- och skrivsvårigheter
Legehenne - värphöna
Legehenne - Anwendungen
legen - lägga, fälla
legen - Zusatzerklärungen
legendär - legendarisk
Legende - legend, myt, felaktig uppfattning, teckenförklarning
leger - ledig, otvungen, enkel, bekväm
legieren - legera, reda, reda av
Legierung - legering
Legion - legion, Främlingslegionen
Legislative - legislatur, maktlegislatur, lagstiftande församling
Legislaturperiode - mandatperiod
legitim - legitim, laglig, rättmätig
legitim - Zusatzerklärungen
Legitimation - berättigande, legitimation, legitimering
legitimieren - legitimera, berättiga, legitimera sig
Legwarmer(s) - benvärmare
Lehm - lera
Lehm - Anwendungen
Lehmboden - lerjord
Lehmhütte - lerhydda
lehmig - lerig
Lehmklumpen - lerklump
Lehmwand - lervägg
Lehne - armstöd, ryggstöd, stolskarm
lehnen - luta, luta sig, stå lutad, ställa sig
Lehnstuhl - länstol, fåtölj
Lehnstuhl - Zusatzerklärungen
Lehnwort - lånord
Lehramt - lärartjänst
Lehramt - Anwendungen
Lehrauftrag - föreläsa, föreläsa och undervisa
Lehrbeauftragte(r) - föreläsa, föreläsa och undervisa
Lehrbuch - lärobok
Lehrbuch - Anwendungen
Lehre - lärlingstid, utbildningstid, lära, lärdom, läxa, erfarenhet, tolk
lehren - lära
Lehrer - lärare, läromästare, utbildare, instruktör
Lehrerausbildung - lärarutbildning
Lehrerberuf - läraryrke
Lehrerberuf - Anwendungen
Lehrerdichte - lärartäthet
Lehrergehalt - lärarlön
Lehrergehalt - Anwendungen
Lehrerin - lärarinna, lärare, kvinnlig lärare, läromästare, utbildare
Lehrerkollegium - lärarkollegium, lärarkår
Lehrermangel - lärarbrist
Lehrermangel - Anwendungen
Lehrerrolle - lärarroll
Lehrerschwemme - läraröverskott, överflöd av utbildade lärare
Lehrerzimmer - lärarrum, kollegierum
Lehrfach - läroämne, undervisningsämne
Lehrgang - kurs, utbildning
Lehrgeld - lärpengar
Lehrherr - arbetsgivare
Lehrkörper - lärarkollegium, lärarkår
Lehrling - lärling
Lehrlingsausbildung - lärlingsutbildning
Lehrmeister - läromästare
Lehrmittel - läromedel
Lehrplan - läroplan, kursplan
lehrreich - lärorik
Lehrsatz - teorem, lärosats
Lehrstelle - lärlingsplats
Lehrstoff - lärostoff, läroämne
Lehrstoff - Zusatzerklärungen
Lehrstuhl - professur
Lehrvertrag - lärlingskontrakt
Lehrzeit - lärlingstid
Leib - kropp, mage, liv
Leibeigene(r) - livegen, träl, ambátt
Leibeigene(r) - Zusatzerklärungen
Leibeserbe - bröstarvinge
Leibeserziehung - idrott
Leibesfrucht - foster
Leibeskräfte - vad man orkar, av alla krafter
Leibesvisitation - kroppsvisitation
Leibgarde - livgarde
Leibgarde - Anwendungen
Leibgericht - favoriträtt, älsklingsrätt
leibhaftig - livslevande
leiblich - kroppslig, lekamlig, köttslig
leiblich - Zusatzerklärungen
Leibrente - livränta
Leibschmerzen - magont, magknip
Leibschmerzen - Zusatzerklärungen
Leibwache - livvakt
Leibwächter - livvakt
Leibwäsche - underkläder
Leiche - lik
Leichenbesichtigung - likbesikning
leichenblass - likblek
Leichenhalle - bårhus, gravkapell
Leichenhalle - Anwendungen
Leichenhalle - Zusatzerklärungen
Leichenhemd - liksvepning
Leichenschändung - likskändning
Leichenschauhaus - bårhus
Leichenschauhaus - Anwendungen
Leichenstarre - likstelhet
Leichenträger - likbärare
Leichentuch - svepning, svepduk
Leichenwagen - likbil
Leichenzug - begravningståg, begravningsprocession
Leichnam - lik
leicht - lätt, enkel, lätt
leicht - Zusatzerklärungen
Leichtathlet - friidrottsman, friidrottare
Leichtathletik - friidrott
leichtbekleidet - lättklädd
Leichtbenzin - lättbensin
Leichtbier - folköl
Leichtbier - Anwendungen
leichtentzündlich - lättantändlig
Leichter - läktare, pråm, container
Leichter - Zusatzerklärungen
Lesergruppe - läsargrupp
leichtfallen - har lätt för
leichtfertig - lättfärdig, lösaktig, lättsinnig, oöverlagd
Leichtfertigkeit - lättfärdighet, lösaktighet, lättsinne
Leichtgewicht - lättvikt
Leichtgewichtler - lättviktare
Leichtgewicht - lättviksboxare
Leichtgewichtboxer - lättviksboxare
leichtgläubig - godtrogen, lättrogen
leichtgläubig - Zusatzerklärungen
leichthin - förbigående, lättvindigt, utan vidare
Leichtigkeit - lätthet
Leichtlohngruppe - låglöngrupp
leichtmachen - göra lätt, slarva
Leichtmatrose - lättmatros
Leichtmetall - lättmetall
Leichtmetall - Anwendungen
Leichtmetallboot - lättmetallbåt
Leichtmetallfelge - lättmetalfälg
leichtnehmen, ta lätt (på)
Leichtsinn - lättsinne
leichtsinnig - lättsinnig, obetänksam
leichtsinnig - Zusatzerklärungen
leichttun - ha lätt för
leichtverdaulich - lättsmält
leichtverderblich - ömtålig, känslig
leichtverkäuflich - lättsold
Leichtverletzte(r) - lätt skadad person
leichtverständlich - lättfattlig, lättbegriplig
leichtverwundet - lätt sårad
Leichtwasserreaktor - lättvattenreaktor
Leid - ont, smärta, sorg, nöd, lidande
leiden - lida, tåla, utstå
leiden - Zusatzerklärungen
Leiden - lidande, sjukdom, åkomma
leidend - lidande, sjuklig
leidend - Zusatzerklärungen
Leidenschaft - passion, lidelse
Leidenschaft - Zusatzerklärungen
leidenschaftlich - passionerad, lidelsefull
leidenschaftlich - Zusatzerklärungen
leidenschaftslos - lidelsefri
Leidensgefährte - olyckskamrat
Leidensgenosse - olyckskamrat
Leidensgeschichte - lidandeshistoria, passionshistoria
Leidensmiene - plågad min
leider - tyvärr
leidlich - skaplig, dräglig, hjälplig
Leidtragende(r) - sörjande
Leier - lyra
Leierkasten - positiv
Leierkastenmann - positivhalare
leiern - mässa, mässa fram, läsa entonigt
Leihbücherei - lånebibliotek
Leihbücherei - Anwendungen
leihen - låna, lånaut
Leihgebühr - hyra, låneavgift
Leihhaus - pantbank
Leihhaus - Anwendungen
Leihmutter - surrogatmamma
Leihmutter - Anwendungen
Leihwagen - hyrbil
leihweise - lån, till låns
Leim - lim
Leim - Anwendungen
leimen - limma
Lein - lin
Leine - lina, rep, klädstreck, koppel, rev, metrev
leinen - linne, linne-
Leinen - linne, linneväv
Leinenband - klotband
Leinenband - Anwendungen
Leinendamast - linnedamast
Leinenhandtuch - linnehandduk
Leinenhandtuch - Anwendungen
Leinenlaken - linnelakan
Leinentuch - linneduk
Leinentuch - Anwendungen
Leinenserviette - linneservett
Leinenserviette - Anwendungen
Leinöl - linolja
Leinsamen - linfrö
Leinwand - duk, filmduk, linne, grovt linne, canvas
leise - tyst, svag
Leiste - list, bård, ljumske, stadkant
Leiste - Zusatzerklärungen
leisten - åstadkomma, prestera, göra, uträtta
Leisten - läst
Leistenbruch - ljumskbråck
Leistenbruch - Anwendungen
Leistung - prestation, insats, arbete, kapacitet, funktion, effekt, betalning,
     ersättning, förmån
Leistungsbilanz - bytesbilans
Leistungsdruck - prestationskrav, tryck
leistungsfähig - effektiv, prestationsduglig, solvent
Leistungsfähigkeit - prestationsförmåga, arbetsförmåga, kapacitet,
     effektivitet
Leistungsgesellschaft - prestationssamhälle, prestationsinriktat samhälle
Leistungsknick - svacka, nedgång i prestationsförmågan
Leistungskurs - utökad kurs, fördjupningskurs
leistungsschwach - svag, svag presterande
Leistungssport - elitidrott
Leistungssport - Anwendungen
leistungsstark - högpresterande, med hög prestanda
Leistungszulage - ackordstillägg
Leistungszuschlag - prestationstillägg
Leitartikel - ledare
Leitbild - förebild
leiten - leda, vägleda, dirigera
leiten - Zusatzerklärungen
leitend - ledande
Leiter - stege, ledare, chef, föreståndare
Leiterin - ledare, kvinnlig ledare, chef, kvinnligchef, föreståndare,
     kvinnlig föreståndare
Leiterwagen - skrinda
Leitfaden - lärobok, grundläggande lärobok, handledning, manual,
     ledmotiv, tema
Leithammel - ledarbagge
Leitlinie - inriktning, riktlinje, filmarkering, vägmarkering
Leitmotiv - ledmotiv
Leitplanke - vägräcke
Leitplanke - Anwendungen
Leitsatz - grundsats, grundprincip
Leitspruch - motto, valspråk
Leitspruch - Zusatzerklärungen
Leitung - ledning, linje
Leitung - Zusatzerklärungen
Leitungswasser - vattenledningsvatten, kranvatten
Leitwährung - ledande valuta, stark valuta
Leitwerk - styrverk, ledverk
Lektion - stycke
Lektor - högskolelektor, lektör
Lektorin - högskolelektor, kvinnlig högskolelektor, lektör, kvinnlig lektör
Lektüre - lektyr, läsning
Lektüre - Zusatzerklärungen
Lende - länd, ländstycke, fransyska
Lende - Zusatzerklärungen
Lendenschutz - höftskynke
Lendenwirbel - ländkota
lenkbar - styrbar, manövrerbar
lenken - styra, leda, manövrera, dirigera
Lenker - ratt, styre, förare
Lenker - Zusatzerklärungen
Lenkflugkörper - fjärrstyrd robot, fjärrstyrd missil
Lenkrad - ratt
Lenkradschaltung - rattväxel
Lenkradschloss - rattlås
Lenkradschloss - Anwendungen
Lenkschloss - rattlås
Lenkschloss - Anwendungen
Lenkstange - cykelstyre, styrstång
Lenkung - styrning, styrande
Lenz - vår
Leopard - leopard
Lepra - lepra, spetälska
Lerche - lärka
Lerche - Anwendungen
Lerchenfalke - lärkfalk
Lerchengesang - lärksång
Lerchennest - lärkbo
lernbar - som man kan lära sig
lernbegierig - vetgirig
lernbehindert - förståndshandikappad
Lerneifer - iver att lära sig
lernen - lära, lära sig, läsa, plugga
Lernhilfe - inlärningshjälp, minnesstöd, hjälp vid inlärning, hjälpmedel
     vid inlärning
Lernpfleger - sjuksköterskeelev, manlig sjuksköterskeelev
Lernschwester - sjuksköterskeelev
Lernspiel - pedagogiskt spel
Lerntechnik - studieteknik
Lernziel - studiemål
Lernziel - Anwendungen
Lesart - läsart, version
lesbar - läsbar, läslig
lesbar - Zusatzerklärungen
Lesbe - lesbisk kvinna
Lesbierin - lesbisk kvinna
lesbisch - lesbisk
Lese - skörd, vinskörd
Leseautomat - läsare
Lesebrille - läsglasögon
Lesebrille - Anwendungen
Lesebuch - läsebok
Lesebuch - Anwendungen
Leseecke - läshörna
Lesegemeinschaft - läsecirkel
Lesegerät - läsapparat, läsare
Lesegeschwindigkeit - läshastighet
lesen - läsa, föreläsa, samla, plocka, skörda, rensa
lesenswert - läsvärd
Leser - läsare
Leseratte - bokmal
Leseratte - Anwendungen
Leseraum - läsrum
Leserbrief - insändare, insändarebrev, läsarbrev
Leserbrief - Anwendungen
Leserecke - frågespalt
Lesergruppe - läsargrupp
Leserin - läsare, kvinnlig läsare
Leserkreis - läsekrets
Leserkreis - Anwendungen
leserlich - läsbar, läslig
Leserschaft - läsekrets
Leserzuschrift - insändare, läsarbrev
Lesesaal - läsesal, läsesalong
Leseschwierigkeiten - lässvårigheter
Lesestoff - lektyr, läsning
Lesevermögen - läsförmåga
Leseverständnis - läsförståelse
Lesezeichen - bokmärke
Lesezeichen - Anwendungen
Lesung - lässning, uppläsning, författarafton, behandling, bibeltext
Lethargie - letargi
Lette - lett
Lettin - lettiska
lettisch - lettisk
Lettisch - lettiska
Lettland - Lettland
letzte - sista, senaste, sistlidna, värsta, sista
Letzt - slutligen, till slut
letztendlich - slutligen, till sist
letztenmal - sista gången, förra gången, sist
letztens - nyligen, häromsisten, till sist, till slut, i sista rummet
letzter - sistnämnd
Letzte - den sista
letztgenannt - sistnämnd
letzthin - nyligen, på sistone
letztjährig - fjolårets, fjolårs-
letztlich - slutligen, när allt kommer omkring
letztmals - senast, sist
letztmals - Zusatzerklärungen
Leuchte - ljus, armatur, ljushuvud, snille
leuchten - lysa, skina, blänka, stråla
leuchten - Zusatzerklärungen
leuchtend - lysande, skinande, blank, glänsande
leuchtendblau - klarblå
Leuchter - ljusstake, takkrona
Leuchter - Zusatzerklärungen
Leuchtfarbe - lysfärg
Leuchtfeuer - fyr, lyseld, bågeld
Leuchtgas - lysgas
Leuchtkäfer - lysmask
Leuchtkäfer - Anwendungen
Leuchtkugel - lysprojektil, signalljus
Leuchtpatrone - lyspatron
Leuchtreklame - ljusreklam, neonskylt
Leuchtreklame - Anwendungen
Leuchtstoffröhre - lysrör
Leuchtstoffröhre - Anwendungen
Leuchtstreifen - reflexband
Leuchtstreifen - Anwendungen
Leuchtturm - fyr, fyrtorn, fyrbåk
Leuchtturm - Anwendungen
Leuchtturm - Zusatzerklärungen
Leuchtturmwächter - fyrvaktare, fyrmästare
Leuchtturmwächter - Zusatzerklärungen
leugnen - förneka, neka till, neka
Leukämie - leukemi
Leumund - rykte, anseende
Leumundszeugnis - vittnesbörd om den anklagendes vandel
Leute - folk, människor, personer
Leutnant - fänrik
leutselig - folklig, vänlig
leutselig - Zusatzerklärungen
Levit - levit
Levkoje - lövkoja
Lexikografie - lexikografi
Lexikographie - lexikografi
Lexikon - lexikon, uppslagsbok
Lexikon - Zusatzerklärungen
Liane - lian
Liane - Anwendungen
Lias - lias, liasformation, sandsten
Libanese - libanes
Libanesin - libanesiska (kvinna)
libanesisch - libanesisk
Libanon - Libanon
Libelle - trollslända, vattenpass, libell, hårspänne
Libelle - Zusatzerklärungen
Libellenlarve - trollsländalarv
liberal - liberal
Liberale(r) - liberal
liberalisieren - liberalisera
Liberalismus - liberalism
Libero - libero
Libido - libido, drift, könstdrift
Libretto - libretto
Libyen - Libyen
libysch - libysk
licht - ljus, gles
Licht - ljus, lyse, belysning, sken, dager
Licht - Zusatzerklärungen
Lichtbehandlung - ljusbehandling
lichtbeständig - ljusäkta, ljusbeständig
lichtbeständig - Zusatzerklärungen
Lichtbild - passfoto, dia, diabild, fotografi
Lichtblick - ljuspunkt, ljusglimt
Lichtblick - Zusatzerklärungen
Lichtblitz - ljusblixt
lichtblond - ljusblond
Lichtbrechung - ljusbrytning
lichtdurchlässig - ljusgenomsläppig, som släpper igenom ljus
lichtecht - ljusäkta
Lichteffekt - ljuseffekt
lichten - göra gles, gallra, tunna ur, glesna, lätta
lichterloh - i ljusan låga
Lichtermeer - ljushav
Lichtermeer - Anwendungen
Lichtgeschwindigkeit - ljusets hastighet
Lichtgriffel - ljuspenna
Lichthupe - ljustuta
Lichthupe - Anwendungen
Lichtjahr - ljusår
Lichtjahr - Anwendungen
Lichtkegel - ljuskägla, ljusstråle
Lichtmaschine - generator
Lichtorgel - ljusorgel
Lichtphänomen - ljusfenomen
Lichtpunkt - ljuspunkt, ljusglimt
Lichtpunkt - Zusatzerklärungen
Lichtquelle - ljuskälla
Lichtquelle - Anwendungen
Lichtreklame - ljusreklam
Lichtreklame - Anwendungen
Lichtschacht - ljusschakt
Lichtschacht - Anwendungen
Lichtschalter - strömbrytare
Lichtschalter - Anwendungen
lichtscheu - ljusskygg
Lichtschimmer - ljusglimt
Lichtschimmer - Anwendungen
Lichtschranke - fotocellstyrd ljusstråle
Lichtsignal - ljussignal
Lichtsignal - Anwendungen
Lichtstift - ljuspenna
Lichtstrahl - ljusstråle, ljusstrimma
Lichtstrahl - Zusatzerklärungen
lichtundurchlässig - som inte släpper igenom ljus
Lichtung - glänta
Lid - ögonlock
Lidschatten - ögonskugga
Lidschatten - Anwendungen
lieb - kär, älskad, angenäm, rar, snäll, god, älskvärd
liebäugeln - gå och snegla på ngn, ögonflörta
Liebchen - käreste, tjej
Liebe - kärlek, vänlighet, tjänst, väntjänst
liebesbedürftig - behov av kärlek
Liebelei - kärlekshistoria, kärleksaffär
Liebelei - Zusatzerklärungen
lieben - älska, tycka om, gilla
lieben - Zusatzerklärungen
liebenswürdig -                leichtgläubig (godtrogen, lättrogen), Zusatzerklärungen

liebenswürdig - Zusatzerklärungen
Liebenswürdigkeit - älskvärdhet, vänlighet, artighet
lieber - hellre
Liebe(r) - kära du, snälla du
Liebe(s) - vänligheter, älskvärdsheter
Liebesabenteuer - kärlekshistoria, kärleksaffär
Liebesakt - kärleksakt
Liebesballade - Liebesballade
Liebesbeweis - kärleksbevis
Liebesbeziehung - kärlekshistoria, kärleksförhållande
Liebesbrief - kärleksbrev
Liebesbrief - Anwendungen
Liebesdienst - väntjänst
Liebesdurst - kärlekstörst
Liebeserklärung - kärleksförklaring
Liebeserklärung - Anwendungen
Liebesgabe - gåva
Liebesgedicht - kärleksdikt
Liebesgedicht - Anwendungen
Liebesgeschichte - kärlekshistoria, kärleksaffär
Liebesglück - kärlekslycka
Liebesglut - kärleksglöd
Liebesgott - kärleksgud
Liebesgott - Anwendungen
Liebesgöttin - kärleksgudinna
Liebesheirat - giftermål av kärlek
liebeskrank - kärlekskrank
Liebeskraut - kärleksört
Liebeskummer - kärleksbekymmer
Liebeskummer - Anwendungen
Liebesleben - kärleksliv, sexliv
Liebeslied - kärleksvisa, kärlekssång
Liebesmahl - kärleksmåltid
Liebesmühe - kärt besvär
Liebesnacht - kärleksnatt
Liebespaar - kärlekspar, älskande par
Liebesroman - kärleksroman
Liebesroman - Anwendungen
Liebessage - kärlekssaga
Liebesspiel - förspel, parningslek
Liebesstunde - kärleksstund
Liebesszene - kärleksscen
Liebestöter - mamelucker
Liebestrank - kärleksdryck
Liebestrank - Anwendungen
Liebesverhältnis - kärleksförbindelse, kärleksförhållande
liebevoll - kärleksfull, öm
liebgewinnen - bli förtjust i ngn
liebhaben - tycka om, hålla av
Liebhaber - älskare, beundrare, liebhaber
Liebhaberin - älskarinna
Liebhaberin - Anwendungen
Liebhaberwert - affektionsvärde
liebkosen - smeka, krama, kela (med)
liebkosen - Zusatzerklärungen
Liebkosung - smekning, kram
Liebkosung - Zusatzerklärungen
lieblich - ljuvlig, vän, halvsött
Liebling - älskling, kelgris, raring
Liebling - Zusatzerklärungen
Lieblingsgericht - älsklingsrätt, favoriträtt
Lieblingsthema - älsklingsämne
lieblos - hjärtlös, utan kärlek, utan omsorg
Liebschaft - kärlekshistoria
liebst - bäste, helst
Liebste - älskling, tjej, flickvän
Liebste(r) - älskling, kille, pojkvän
Liechtenstein - Liechtenstein
Liechtensteiner - liechtensteinare
Liechtensteinerin - kvinna från Liechtenstein, liechtensteinsk kvinna
liechtensteinisch - liechtensteinsk
Lied - sång, visa, låt, trall, psalm
Lied - Zusatzerklärungen
Liederabend - visafton
Liederbuch - sångbok, visbok
Liederjan - slarvpelle
liederlich - oordentlig, slarvig, lättsinnig, vidlyftig, liderlig, lösaktig
Liederlichkeit - oordentlighet, slarv, lättsinnighet, liderlighet, lösaktighet
Liedermacher - låtskrivare, vissångare
Lieferant - leverantör
Lieferbedingungen - leveransvillkor
Lieferfrist - leveranstid
Lieferfrist - Anwendungen
liefern - levrera, avlämna, lämna, tillhandahålla
Lieferschein - följesedel
Lieferschein - Anwendungen
Liefertermin - leveransdatum
Lieferung - leverans
Lieferungsverzug - dröjsmål med leverans
Lieferwagen - varubil, skåpbil, kombi
Lieferwagen - Zusatzerklärungen
Lieferzeit - leveranstid
Lieferzeit - Anwendungen
Liege - tältsäng, extrasäng, brits
Liege - Zusatzerklärungen
Liegegeld - liggeedagsersättning
liegen - ligga, beror på
liegenbleiben - bli liggande, förbli liggane, ligga kvar
liegenlassen - låta ligga kvar, lämna kvar
Liegenschaften - fast egendom
Liegeplatz - ankarplats, båtplats
Liegeplatz - Zusatzerklärungen
Liegestuhl - vilstol, fällstol, solstol, Baden-Baden, Baden-Baden stol
Liegestütze - armhävning
Liegestütze - Anwendungen
Liegewagen - liggvagn
Liegewagen - Anwendungen
Liegewiese - gräsplan
Lift - hiss, lift, skidlift, lyftning
Lift - Zusatzerklärungen
liften - åka lift, åka skilift, trissa upp
Liga - liga, division, förbund
liieren - liera (sig)
Likör - likör
Likör - Anwendungen
Likörglas - likörglas
Likörglas - Anwendungen
Likörwein - starkvin
Likörwein - Anwendungen
lila - lila
Lila - lila
Lilie - lilja
Liliputaner - dvärg
Limit - gräns, limit
limitieren - begränsa, limitera
Limo - läsk
Limonade - läskedryck
Limousine - limousine
Linde - lind
Linde - Anwendungen
Lindenallee - lindallé
Lindenblüte - lindblomma
Lindenblütenhonig - lindblomshonung
Lindenblütentee - lindblomste
Lindenhonig - lindhonung
lindern - lindra, mildra
lindern - Zusatzerklärungen
Linderung - lindring
Lineal - linjal
linear - linjär, linear-
Linguist - lingvist
Linguistik - lingvistik
Linguistik - Anwendungen
Linie - linje, led
Linienbus - buss i linjetrafik
Linienflug - reguljärflyg
Linienflugverkehr - reguljärflyg
Linienmaschine - reguljärflygplan, flygplan i linjetrafik
Linienrichter - linjedomare
Linienverkehr - linjetrafik
Linienverkehr - Anwendungen
liniieren - linjera, linjera upp
Liniment - liniment
link - vänster, avig, skum, suspekt
Linke - vänstern, vänstra handen, vänsteranhängare, vänstersympatisör
Linker - vänsteranhängare, vänstersympatisör
linkisch - fumlig, tafatt, förlägen, bortkommen
links - vänster, på aviigan
Linksabbieger - trafikant som svänger åt vänster, fordon som svänger
     åt vänster
Linksdrall - dra till vänster, vänstervriden
Linksextremist - vänsterextremist
linksgerichtet - vänsterorienterad
Linkshänder - vänsterhänt, vänsterhänt person
linkshändig - vänsterhänt
linksherum - åt vänster, motsols
Linkskurve - vänsterkurva
Linkskurve - Anwendungen
linkslastig - vänstervriden
linksorientiert - vänsterorienterad
Linkspartei - vänsterparti
Linkspartei - Anwendungen
linksradikal - vänsterradikal
linksseitig - på vänstra sida
Linksverkehr - vänstertrafik
Linksverkehr - Anwendungen
Linoleum - linoleum
Linoleumbelag - linoleummatta, korkmatta
Linse - lins
Linse - Anwendungen
Linseneintopf - linsgryta
Linsenfehler - linsfel
lippenförmig - läppformig
Lippenlaut - läppljud
Linsensuppe - linssoppa
Linsensuppe - Anwendungen
Linsensystem - linssystem
Lipgloss - läppglans
Lippe - läpp
Lippe - Anwendungen
Lippenbalsam - läppbalsam
Lippenbekenntnis - läpparnas bekännelse
Lippenblütler - plisterväxter, kransblommiga växter
Lippencreme - läppkräm
Lippencreme - Anwendungen
Lippenglanz - läppglans
Lippenglanz - Anwendungen
Lippenherpes - läppherpes
Lippenkrebs - läppcancer
lippenlesen - läppläsa
Lippenpiercing - läppiercing
Lippenpiercing - Anwendungen
Lippenstift - läppstift
Lippenstift - Anwendungen
liquid - likvid
Liquidation - likvidation, avveckling, avrättning
liquidieren - likvidera, avveckla, avrätta
Liquidität - likviditet
lispeln - läspa
List - list, listighet, slughet
Liste - lista, förteckning
Liste - Zusatzerklärungen
Listenpreis - listpris
listig - listig, slug
listig - Zusatzerklärungen
Litanei - litania
Litauen - Litauen
Litauer - litauer
Litauerin - litauiska
litauisch - litauisk
Litauisch - litauiska
Liter - liter
Liter - Anwendungen
literarisch - litterär
Literatur - litteratur
Literatur - Anwendungen
Literaturforschung - litteraturforskning
Literaturgeschichte - litteraturhistoria
Literaturkritik - litteraturkritik
Literaturkritik - Anwendungen
Literaturkritiker - litterturkritiker
Literaturliste - litteraturlista
Literaturpolitik - litteraturpolitik
Literaturpreis - litteraturpris
Literaturpreis - Anwendungen
Literaturpreisträger - litteraturpristagare
Literaturtheorie - litteraturteori
Literaturverzeichnis - litteraturförteckning
Literaturwissenschaft - litteraturvetenskap
Literaturwissenschaftler - literaturvetare, litteraturforskare
Literflasche - enliterflaska, literflaska
Literpreis - literpris
literweise - litervis
Litfaßsäule - annonspelare
Lithograf - litograf
Lithografie - litografi
Lithograph - litograf
Lithographie - litografi
Lithographie - Anwendungen
Litoral - litoral
Litoralfauna - litoralfauna
Litoralflora - litoralflora
Litoralzone - litoralzon, strandzon
Liturgie - liturgi
Litze - träns, snodd
live - direkt, live
Livebericht - direktreferat
Live-Bericht - direktreferat
Livesendung - direktsändning
Live-Sendung - direktsändning
Livree - livré
Lizenz - licens
Lizenzausgabe - licensutgåva, licensutgivning
Lizenzgebühr - licensavgift, royalty
lizenzieren - licensiera, licensera
Lizenzjagd - licensjakt
Lizenzjagd - Anwendungen
Lizenzvertrag - licensavtal
Lizenzvertrag - Anwendungen
Lob - beröm, lovord
Lob - Zusatzerklärungen
Lobby - lobby, vestibul, intressegrupp, påtryckningsgrupp
Lobbyaktivität - lobbyverksamhet
Lobbygruppe - lobbygrupp
Lobbygruppe - Anwendungen
Lobbyismus - lobbyism
Lobbyist - lobbyist, medlem av påtryckningsgrupp (intressegrupp)
loben - berömma, prisa, lovorda
loben - Zusatzerklärungen
lobenswert - lovvärd, berömvärd
Lobhudelei - smörande, överdrivet smicker
löblich - berömlig, lovvärd
Loblied - lovsång
Loblied - Anwendungen
lobpreisen - lovprisa, sjunga ngns lov
Lobrede - lovtal
Loch - hål, grop, håla, gryt
Loch - Zusatzerklärungen
lochen - håla, klippa, stansa
Locher - hålslag, stans, stansoperatör
Locher - Zusatzerklärungen
löcherig - hålig, full av hål
löchern - plåga, ansätta, trakassera
Lochkarte - hålkort
Lochstreifen - hålremsa
Lockartikel - lockvara
Locke - hårlock, lock
Locke - Anwendungen
locken - locka, fresta
locken - Zusatzerklärungen
Lockenkopf - lockigt hår, krulligt hår, lockigt barn, krullhårigt barn
Lockenstab - locktång
Lockenwickler - papiljott
locker - lös, slapp, avspänd, ledig, cool, lösaktig
lockerlassen - inte släppa taget, inte ge upp, stå på sig
lockermachen - låta pengarna rulla
lockern - lossa, släppa på, lätta på, lösa, luckra upp, mjuka upp, värma upp
Lockerung - lossande, uppluckring, uppvärmning, uppmjukning
lockig - lockig, krullig
lockig - Zusatzerklärungen
Lockmittel - lockbete
Lockruf - lockrop
Lockruf - Anwendungen
Lockung - lockelse, frestelse
Lockung - Zusatzerklärungen
Lockvogel - bulvan, lockfågel, lockbete
Lodenmantel - lodenrock
lodern - flamma, blossa
lodern - Zusatzerklärungen
Löffel - sked, öra, curette
Löffel - Anwendungen
Löffel - Zusatzerklärungen
löffeln - äta med sked, sleva i sig
löffelweise - skedvis
Logarithmentafel - logaritmtabell
Logarithmus - logaritm
Logbuch - loggbok
Loge - loge
logieren - bo, övernatta
Logik - logik
Logis - logi, skans
Logis - Zusatzerklärungen
logisch - logisk
Logistik - logistik
Logistik - Anwendungen
logo - klar, absolut
Logo - logo, logotyp, firmamärke
Logopäde - logoped, talpedagog
Logopädin - logoped, talpedagog
Lohn - lön, belöning
Lohnabrechnung - lönebesked
Lohnabzug - löneavdrag
Lohnabzug - Anwendungen
Lohnangabe - kontrolluppgift, löneuppgift
Lohnansprüche - löneanspråk
Lohnarbeit - lönearbete
Lohnausfall - lönebortfall
Lohnausfall - Anwendungen
Lohnbuchhalter - lönekontorist
Lohnempfänger - löntagare
Lohnempfängerin - löntagare
lohnen - löna, löna sig
lohnend - lönande, lönsam
Lohnentwicklung - löneutveckling
Lohnerhöhung - löneförhöjning, lönelyft, löneökning, lönepåslag
Lohnfertigung - legotillverkning
Lohnfortzahlung - löneutbetalning utan avdrag
Lohngarantie - lönegaranti
Lohngarantie - Anwendungen
Lohngefälle - lönespridning
Lohngruppe - lönegrupp
Lohnklasse - löneklass
Lohnkonto - lönekonto
Lohnkosten - lönekostnader
Lohnkosten - Anwendungen
Lohnniveau - lönenivå
Lohn-Preis-Spirale - löne- och prisspiralen
Lohnrunde - löneförhandlingar
Lohnsetzung - lönesättning
Lohnsteuer - preliminärskatt, källskatt
Lohnsteuerausgleich - skattejämkning
Lohnsteuerkarte - skattesedel
Lohnsteuerkarte - Anwendungen
Lohnstopp - lönestopp
Lohnstufe - lönegrad
Lohntarif - löneavtal
Lohntüte - lönekuvert
Lohnunterschied - löneskillnad, löneklyfta
Lohnunterschied - Zusatzerklärungen
Lohnzulage - lönetillägg
Loipe - skidspår
Lok - lok
lokal - lokal
Lokal - restaurang, lokal, ställe, krog
Lokalamästhenie - lokalbedövning
lokalisieren - lokalisera
Lokalkolorit - lokalfärg
Lokalpariotismus - lokalpatriotism
Lokalrunde - bjuda alla på krogen (på ett glas)
Lokalsender - lokalradiostation
Lokalteil - lokaldel
Lokalzeitung - lokaltidning
Lokalzeitung - Anwendungen
Lokführer - lokförare
Lokomotive - lok, lokomotiv
Lokomotivführer - lokförare
Lokus - toa, dass
Lolli - klubba
Londoner - londonbo, från London, london-
Looping - looping
Lorbeer - lager
Lorbeerblatt - lagerbärsblad, lagerblad
Lorbeere - lagerbär
Lorbeerkranz - lagerkrans
Lorbeerkranz - Anwendungen
Lore - öppen godsvagn. tippvagn
los - lös, sätt i gång, nu börjar vi, börja någon gång
Los - lott, lottsedel, öde
Los - Zusatzerklärungen
lösbar - lösbar, löslig
lösbar - Zusatzerklärungen
losbekommen - få loss
losbinden - knyta loss
losbrechen - bryta loss, utbryta, bryta ut, brista ut
löschen - lossa, släcka, ta bort, utplåna, radera, stryka, rensa, avskriva
Löschfahrzeug - brndsläckningsfordon, brandbil
Löschpapier - läskpapper
Löschtaste - radertangent, raderknapp
lose - lös, lättfärdig, fräck
lose - Zusatzerklärungen
Loseblattsystem - lösbladsystem
Lösegeld - lösesumma, lösen
Lösegeld - Zusatzerklärungen
loseisen - befria, slita (sig) loss
losen - lotta (om ngt)
lösen - lösa, lossa, ta loss, lösgöra, lösa sig, lösas, upplösas, lossna,
     ge efter, släppa, slappna
Losentscheid - lottning
losfahren - köra iväg, starta, explodera
losgehen - ge sig i väg, bryta upp, gå emot, börja, sätta igång, lossna,
     gå upp
losgelassen - lössläppt
losgerissen - lösryckt
loshaben - vara duktig, kunna en hel del
loskaufen - friköpa, köpa fri
loskommen - komma loss, slippa lös, bli fri
loskriegen - få loss, få av, bli av med
loslachen - börja skratta, brista ut i skratt
loslachen - Zusatzerklärungen
loslassen - släppa, släppa lös, släppa i väg, släppa taget
loslegen - sätta igång
löslich - löslig
Löslichkeit - löslighet
loslösen - lösgöra, lossa, gå av, frigöra sig
losmachen - lösgöra, frigöra, göra loss, lossa, roa loss, släppa loss, ha kul,
     hålla igång, skynda sig, kasta loss
Losnummer - lottnummer
Losnummer - Anwendungen
losreißen - rycka loss, slita lös,slita (sig)
lossagen - bryta med (ngn), görasig oberoende
losschicken - skicka iväg
losschlagen - slå loss, slå av, sälja
losschrauben - skruva av, skruva loss
lossteuern - hålla kurs på, inrikta sig på (ngt)
Losung - spillning, paroll, motto, slagord, lösen, lösenord
Lösung - lösning, lösande
Lösung - Zusatzerklärungen
Lösungsmittel - lösningsmedel
Losverkäufer - lottförsäljare
loswerden - bli av med, bli kvitt
losziehen - ge sig i väg, racka ned på ngn
Lot - lod, normal
loten - loda
löten - löda
Lothringen - Lothringen
Lothringer - invånare i Lothringen
Lothringerin - invånare i Lothringen
lothringisch - lothringsk, från Lothringen, i Lothringen
Lotion - lotion
Lötkolben - lödkolv
Lötkolben - Anwendungen
Lötlampe - blåslampa
Lötpaste - lödpasta
lotrecht - lodrät
Lotse - lots
lotsen - lotsa
Lotsenboot - lotsbåt
Lotsenboot - Anwendungen
Lotsendienst - lotstjänst
Lotsengebühr - lotsavgift
Lotterie - lotteri
Lotteriegewinn - lotterivinst
Lotteriegewinn - Anwendungen
Lotterielos - lott, lottsedel
Lotteriespiel - lotteri
lotterig - ovårdad, sjabbig
lotterig - Zusatzerklärungen
Lotto - lotto
Lottoschein - lottokupong
Lottozahlen - lottoraden
Lötzinn - lödtenn
Löwe - lejon
Löwe - Anwendungen
Löwenanteil - lejonpart
Löwenkopf - lejonhuvud
Löwenjagd - lejonjakt
Löwenmaul - lejongap
Löwenmaul - Anwendungen
Löwenzahn - maskros
Löwenzahn - Anwendungen
Löwin - lejonhona, lejoninna
loyal - lojal
Lojalität - lojalitet
Luchs - lodjur
Luchs - Anwendungen
Luchsjagd - lodjursjakt
Luchsspur - lodjursspår
Lucia - Lucia
Luciafest - luciafest
Luciakaffee - luciakaffe
Luciakleid - luciaklänning
Luciakrone - luciakrona
Luciakrone - Anwendungen
Lucialied - luciasång
Luciamorgen - luciamorgon
Luciazug - luciatåg
Lücke - lucka, tomrum
Lücke - Zusatzerklärungen
Lückenbüßer - reserv, tillfällig ersättare, inhoppare, utfyllnad
lückenhaft - ofullständig, bristfällig
lückenhaft - Zusatzerklärungen
lückenlos - utan luckor, komplett, fullständig, kontinuerlig
Lude - hallick
Luder - stackare, fräck kvinna
Luft - luft, anda, utrymme, fläkt, luftdrag
Luftabwehr - luftvärn, luftförsvar
Luftabwehr - Zusatzerklärungen
Luftangriff - flyganfall
Luftaufklärung - flygspaning
Luftaufnahme - flygfoto, flygfotografi
Luftaustausch - luftväxling
Luftballon - ballong
Luftballon - Anwendungen
Luftbefeuchter - luftfuktare
Luftbefeuchter - Anwendungen
Luftbild - flygfoto, flygfotografi
Luftblase - luftblåsa
Luftblase - Anwendungen
Luftbrücke - luftbro
Lüftchen - fläkt, vindfläkt, vindpust
luftdicht - lufttät
Luftdruck - lufttryck, tryckvåg
Luftdruck - Zusatzerklärungen
luftdurchlässig - luftgenomsläpplig, som släpper igenom luft
lüften - vädra, lufta, lyfta
Lüften - Zusatzerklärungen
Lüfter - fläkt, ventilator
Lüfter - Zusatzerklärungen
Luftfahrt - flygtrafik, flyg, luftfart
Luftfahrtgesellschaft - flygbolag
Luftfeuchtigkeit - luftfuktighet
Luftfilter - luftfilter, luftrenare, luftfuktare
Luftfilter - Zusatzerklärungen
Luftflotte - luftflotta
Luftfracht - flygfrakt
Luftfracht - Anwendungen
luftgekühlt - luftkyld
luftgetrocknet - lufttorkad
Luftgewehr - luftgevär
Luftgewehr - Anwendungen
Luftherrschaft - luftherravälde
Lufthoheit - suveränitet i luftrummet
Lufthülle - atmosfär
luftig - luftig, öppen, lätt
Luftikus - spelevink
Luftkanal - luftkanal
Luftkissenfahrzeug - svävare
Luftkorridor - liftkorridor
Luftkrieg - luftkrig
Luftkrieg - Anwendungen
Luftkurort - luftkurort
luftleer - lufttom
Luftlinie - fågelvägen
Luftloch - lufthål, luftgrop
Luftloch - Zusatzerklärungen
Luft-Luft-Rakete - jaktrobot
Luftmatratze - luftmadrass
Luftmatratze - Anwendungen
Luftpirat - kapare, flygplanskapare
Luftpost - flygpost
Luftpost - Anwendungen
Luftpostleichtbrief - aerogram
Luftpumpe - pump, luftpump, cykelpump
Luftraum - luftrum
Luftreiniger - luftrenare, luftfuktare
Luftreiniger - Zusatzerklärungen
Luftröhre - luftstrupe
Luftschacht - lufttrumma
Luftschlange - pappersgirlang
Luftschleuse - luftsluss
Luftschloss - luftslott
Luftschloss - Anwendungen
Luftschutz - luftskydd, civilförsvar
Luftschutzkeller - skyddsrum
Luftschutzraum - skyddsrum
Luftspiegelung - luftspegling, hägring
Luftsprung - glädjeskutt
Luftstreitkräfte - flygstridskrafter
Luftstrom - luftström
Luftstrom - Anwendungen
Luftstützpunkt - flygbas
Lufttemperatur - lufttemperatur
Lufttemperatur - Anwendungen
Lüftung - vädring, luftning, ventilation
Lüftung - Zusatzerklärungen
Luftveränderung - luftombyte
Luftverkehr - flygtrafik
Luftverkehr - Anwendungen
Luftverschmutzung - luftförorening
Luftverschmutzung - Anwendungen
Luftverteidigung - luftförsvar
Luftverunreinigung - luftförorening
Luftverunreinigung - Anwendungen
Luftwaffe - flygvapen
Luftwaffe - Anwendungen
Luftwäscher - luftfuktare
Luftweg - luftväg
Luftwiderstand - luftmotstånd
Luftwiderstand - Anwendungen
Luftzufuhr - lufttillförsel
Luftzug - luftdrag
Luftzug - Anwendungen
Lüge - lögn, osanning
lügen - ljuga, tala osanningen, inte tala sanningen
Lügendetektor - lögndetektor
- amsaga
Lügengeschichte - Anwendungen
lügenhaft - osann, lögnaktig
Lügenhals - lögnhals
Lügenpresse - lögnpress
Lügenpropaganda - lögnpropaganda
Lügner - lögnare
Lügnerin - lögnerska
lügnerisch - lögnaktig, osann
lügnerisch - Zusatzerklärungen
Luke - taklucka, lucka
Luke - Zusatzerklärungen
lukrativ - lukrativ
Lulatsch - lång räkel
Lulle - tagg, cigg
Lumberjack - lumberjacka
Lümmel - lymmel, rackare
lümmeln - vräka (sig), bre ut sig
Lump - usling
lumpen - festa, slå runt
Lumpen - lump, trasa, paltor
Lumpen - Zusatzerklärungen
Lumpensammler - lumpsamlare, nattbuss
lumpig - nedrig, lumpen,sjabbig, sjaskig
Lunch - lunch
Lunchbar - lunchbar
Lunchbox - lunchbox
lunchen - luncha, äta lunch
Lunchgericht - lunchrätt
Lunchkonzert - lunchkonsert
Lunchkorb - lunchkorg
Lunchpaket - lunchpaket, matsäck
Lunchpause - lunchpaus
Lunchrestaurant - lunchrestaurang
Lunchrestaurant - Anwendungen
Lüneburger Heide - Lüneburgheden
Lunge - lunga
Lungenarzt - lungläkare
Lungenblase - lungblåsa
Lungenblutung - lungblödning
Lungenembolie - lungemboli
Lungenemphysem - lungemfysem
Lungenentzündung - lunginflammation
Lungenentzündung - Anwendungen
Lungenfisch - lungfisk
Lungenflügel - (vänstra, högra), lungan
Lungengewebe - lungvävnad
Lungenklinik - lungklinik
lungenkrank - lungsjuk
Lungenkrankheit - lungsjukdom
Lungenkrebs - lungcancer
Lungenkrebs - Anwendungen
Lungenödem - lungödem
Lungenröntgen - lungrötgen
Lungensack - lungsäck
Lungentransplantation - lungtransplantation
Lungentuberkulose - lungtuberkulos, lungsot
Lungentuberkulose - Zusatzerklärungen
Lungenzug - halsbloss
Lunte - lunta
Lupe - lupp
Lupe - Anwendungen
lupenrein - äkta, ren, oklanderlig
lüpfen - lyfta
Lupine - lupin
Lupine - Anwendungen
Lust - lust, glädje, fröjd, lusta, begär
Lustbarkeit - lustbarhet
lustbetont - lustbetonad
Lüster - kristallkrona, lyster, glans, lyster
lüstern - lysten, liderlig
lüstern - Zusatzerklärungen
Lustgefühl - lustkänsla
Lustgreis - gamal bock, kåt bock, lusthummer
Lusthaus - lusthus
lustig - rolig, skojig, lustig, kul
lustig - Zusatzerklärungen
Lüstling - vällusting
lustlos - håglös
Lustmolch - snuskhummer
Lustmord - lustmord, sexualmord
Lustmörder - lustmördare
Lustreise - lustresa
Lustschloss - lustslott
Lustschloss - Anwendungen
Lustspiel - komedi, lustspel
Lutheraner - luteran, protestant
Lutheranerin - luteran, protestant
lutherisch - luthersk, protestantisk
lutschen - suga
Lutscher - klubba, napp
Lutscher - Zusatzerklärungen
Lüttich - Liège
Luv - lovart, luv, vindsida
Luvsegel - luvsegel
Luvseite - luvsida
luvwärts - i lovart
Luxemburg - Luxemburg
Luxemburger - luxemburgare
Luxemburgerin - luxembursk kvinna, kvinna från Luxemburg
luxemburgisch - luxemburgsk
luxuriös - luxuös, lyxig
luxuriös - Zusatzerklärungen
Luxus - lyx
Luxus - Anwendungen
Luxusartikel - lyxartikel
Luxusausführung - lyxutförande
Luxusausgabe - lyxupplaga
Luxusauto - lyxbil
Luxusfrau - lyxfru
Luxushotel - lyxhotell
Luxushotel - Anwendungen
Luxushure - lyxhora
Luxusklasse - lyxklass
Luxusleben - lyxliv
Luxuslimousine - lyxlimousine
Luxusproblem - lyxproblem
Luxusprostituierte - lyxhora
Luxusrestaurant - lyxrestaurang
Luxussteuer - lyxskatt
Luxusverpackung - lyxförpackning
Luxusvilla - lyxvilla
Luxuswagen - lyxbil
Luxusware - lyxvara
Luxusware - Anwendungen
Luxuswohnung - lyxbostad
Luxusyacht - lyxyacht
Luzern - Luzern
Lymphdrüse - lymfkörtel
Lymphdrüsenentzündung - lymfkörtelinflammation
Lymphdrüsenkrebs - lymfkörtelcancer
Lymphe - lymfa
Lymphe - Anwendungen
Lymmphgefäß - lymfkärl
Lymphknoten - lymfkörtel
lymphoid - lymfoid
Lymphozyt - lymfocyt
Lymphozytose - lymfocytos
Lymphsystem - lymfsystem
lynchen - lyncha
Lynchjustiz - lynchjustis, lynchning
Lynchjustiz - Zusatzerklärungen
Lynchmord - lynchmord
Lyon - Lyon
Lyoner - lyoner
Lyoner Wurst - lyonerkorv
lyonesisch - lyonesisk
lyophil - lyofil
lyophob - lyofob
Lyra - lyra
Lyragitarre - lyragitarr
Lyrevogel - lyrfågel
Lyrik - lyrik
Lyrik - Anwendungen
Lyrikband - lyrikvolym
Lyriker - lyriker
Lyrikerin - lyriker, kvinnlig lyriker
lyrisch - lyrisk
Lysin - lysin
Lysis - lysis
Lysol - lysol
Lyssa - Lyssa
Lyzeum - flickskola
Lyzier - lykier
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.