Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Oase - oas
Oase - Anwendungen
Oasenbewohner - oasinvånare
Oasenleben - oasliv
Oasis® - Oasis
ob - om, huruvida, för ... skull, månne
Ob - Ob
Obacht - försiktighet, varsamhet, aktsamhet
Obdach - tak, tak över huvudet, tillflykt
obdachlos - hemlös, husvill, bostadslös
Obdachlose - hemlös, uteliggare
Obdachlose - Anwendungen
Obdachlosenasyl - natthärbärge, jourboende, akutboende
Obdachlosenzeitung - gatutidning
Obdachloser - hemlös, uteliggare
Obdachloser - Anwendungen
Obdachloser - Zusatzerklärungen
Obdachlosigkeit - hemlöshet, husvillhet
Obduktion - obduktion, obducering
Obduktionsbefund - obduktionsresultat
Obduktionsbericht - obduktionsrapport
Obduktionsergebnis - obduktionsresultat
Obduktionstisch - obduktionsbord
Obduzent - obducent
Obduzentin - obducent
obduzieren - obducera
Obedienz - obediens
O-Beine - hjulbent
o-beinig - hjulbent
Obelisk - obelisk
oben - uppe, upptill, ovan, ovanpå, ovantill, ovanför
obenan - överst, först, högst upp
obenauf - ovanpå, överst
obenauf - Zusatzerklärungen
obendrein - dessutom, till på köpet
oben-ohne - topless
Oben-ohne-Bad - topless-bad
Oben-ohne-Bar - toppless bar
Oben-ohne-Kellnerin - toppless servitris
ober - övre, högre
Ober - kypare, servitör
Ober - Anwendungen
Ober - Zusatzerklärungen
Oberarm - överarm
Oberarm - Anwendungen
Oberarmbein - överarmben
Oberarmmuskel - överarmsmuskel
Oberarzt - överläkare
Oberärztin - överläkare, kvinnlig överläkare
Oberaufsicht - överinseende
Oberbayern - Oberbayern
Oberbefehlshaber - överbefälshavare
Oberbegriff - överordnat begrepp
Oberbett - täcke, sängtäcke, duntäcke, överbädd, översäng
Oberbett - Zusatzerklärungen
Oberbürgermeister - borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande
Oberdeck - överdäck, övervåning
Oberfläche - yta
Oberfläche - Anwendungen
Oberflächenfarbe - ytfärg
Oberflächenkondensation - ytkondensering
Oberflächenkondensator - ytkondensor
oberflächlich - ytlig, på ytan
oberflächlich - Zusatzerklärungen
Oberflächlichkeit - ytlighet
Oberförster - jägmästare
Obergefreite(r) - furir
Obergeschoss - övervåning
Obergeschoss - Anwendungen
oberhalb - ovan, ovanför
oberhalb - Zusatzerklärungen
Oberhand - övertag
Oberhaupt - överhuvud
Oberhaus - överhus
Oberhaut - överhud
Oberhemd - skjorta, herrskjorta, damskjorta
Oberhemd - Zusatzerklärungen
Oberherrschaft - herravälde
Oberhoheit - överhöghet, souveränitet
Oberkellner - hovmästare, kypare
Oberkiefer - överkäke
Oberkiefer - Anwendungen
Oberkieferknochen - överkäksben
Oberklasse - överklass
Oberkommando - överbefäl, överkommando
Oberkörper - överkropp
Oberkörper - Anwendungen
Oberlandesgericht - högsta domstol
Oberlauf - övre lopp
Oberleder - ovanläder
Oberleder - Anwendungen
Oberleitung - luftledning, kontaktledning, högsta ledning
Oberleutnant - löjtnant
Oberlicht - takbelysning, takfönster, ovanifrån infallande ljus
Oberlippe - överläpp
Oberlippe - Anwendungen
Oberschenkel - lår
Oberschicht - överklass
Oberschicht - Anwendungen
Oberschule - läroverk, gymnasium
Oberschule - Zusatzerklärungen
Oberseite - översida
oberst - överst
Oberst - överste
Oberstleutnant - överstlöjtnant
Oberstudiendirektor - rektor
Oberstudiendirektorin - rektor, kvinnlig rektor
Oberstudienrat - lektor
Oberstudienrätin - lektor, kvinnlig lektor
Oberstübchen - knoppen
Oberstufe - Gymnasium
Oberteil - överdel
obgleich - fastän, trots att, ehuru
Obhut - vård, beskydd, skydd
obig - ovanstående, ovannämd
obig - Zusatzerklärungen
Objekt - objekt
Objektglas - objektglas
Objektglas - Anwendungen
objektiv - objektiv
Objektiv - objektiv
objektivieren - objektivera
Objektivlinse - objektivlins
Objektivlinse - Anwendungen
Objektivprisma - objektivprisma
Objektivität - objektivitet
Objektkasus - objektskasus
Objektsform - objektsform
Objektträger - objektglas
Oblate - oblat
Oblatendose - oblatask
Oblatenteller - paten, oblattallrik
Oblation - offergåva
obliegen - åligga
Obliegenheit - åliggande
Obligation - obligation
Obligationenmarkt - obligationsmarknad
Obligationenmarkt - Anwendungen
Obligationsemission - obligationsemission
Obligationsfond - obligationsfond
Obligationsgewinn - obligationsvinst
Obligationskredit - obligtionslån
Obligationsmarkt - obligationsmarknad
Obligationsrecht - obligationsrätt
Obligationszins - obligationsränta
obligatorisch - obligatorisk
Obligo - obligo
oblique - oblik
Obliteration - obliteration
Oboe - oboe
Oboekonzert - oboekonsert
Oboekurs - oboelektion
Oboesolo - oboesolo
Oboist - oboist
Obolus - obol
Obrigkeit - överhet
Observatorium - observatorium
Observatorium - Anwendungen
Obsidian - obsidian
Obsidianmesser - obsidiankniv
obskur - obskyr
Obskurantismus - obskurantism
obsolet - obsolet
Obst - frukt
Obst - Anwendungen
Obstallee - allé av fruktträd
Obstausstellung - fruktutställning
Obstbau - fruktodling
Obstbaum - fruktträd
Obstbaum - Anwendungen
Obstbaumallee - allé av fruktträd
Obstblüte - blomning, blomningstid
Obstblüte - Zusatzerklärungen
Obstbrand - fruktsprit
Obstbrand - Anwendungen
Obstbrecher - fruktplockningsapparat, äpplehåv
Obsternte - fruktskörd
Obsternte - Anwendungen
Obstessig - fruktvinäger
Obstessig - Anwendungen
Obstetrik - obstetrik
Obstetriker - obstetriker
obstetrisch - obstetrisk
Obstgarten - fruktträdgård
Obstgarten - Anwendungen
Obsthändler - frukthandlare
Obsthändler - Anwendungen
Obsthandlung - frukthandel, fruktaffär
Obstipation - obstipation
Obstjahr - fruktår
Obstkorb - fruktkorg
Obstkorb - Anwendungen
Obstkuchen - kaka med frukttäcke, frukttårta
Obstmesser - fruktkniv
Obstmesser - Anwendungen
Obstpresse - fruktpress
Obstruktion - obstruktion
Obstsaft - fruktsaft, fruktjuice
Obstsalat - fruktsallad
Obstsalat - Anwendungen
Obstsorte - fruktsort
Obstspanner - frostfjäril
Obstspanner - Anwendungen
Obstteller - fruktassiett
Obsttorte - frukttårta
Obsttorte - Anwendungen
Obstwein - fruktvin
Obstwein - Anwendungen
obszön - obscen, grotesk
obszön - Zusatzerklärungen
Obszönität - oanständighet, obscenitet
Obus - trådbuss
obwohl - fastän, trots att
Ochse - oxe, dumhuvud, åsna
Ochse - Zusatzerklärungen
ochsen - plugga
Ochsenauge - oxöga, maniola
Ochsenblut - oxblod
Ochsenbrech - busktörne
Ochsenfleisch - oxkött, nötkött
Ochsenfrosch - oxgroda
Ochsengespann - oxspann
Ochsenkarren - oxkärra
Ochenschwanzsuppe - oxsvanssoppa
Ochsenzunge - oxtunga
ocker - ockra
ockerbraun - ockrabrun
Ockerfarbe - ockrafärg
ockerfarben - ockrafärgad
ockergelb - ockragul
ockerrot - ockraröd
Odaliske - odalisk
Odds - odds
Ode - ode
öde - ödslig, öde, karg, trist, tråkig
Öde - ödslighet, karghet, ödemark, ödslig trakt, tristess, enformighet
Ödem - ödem
oder - eller
Oder - Oder
Odermenning - småborre
Oder-Neiße-Linie - Oder-Neisse-linjen
Odin - Oden
Ödipus - Oidipus
Odontologe - odontolog
Odontologie - odontologi
odontologisch - odontologisk
Odyssee - Odysséen, irrfärd
Odysseus - Odysseus
Ofen - ugn, spis, kamin
Ofen - Zusatzerklärungen
Ofenblech - ugnsplåt
Ofenblech - Anwendungen
ofenfest - ugnsfast, ugnseldfast
Ofenheizung - utan centralvärme
Ofenhitze - ugnsvärme
Ofenklappe - spjäll
Ofensetzer - kakelungsmakare
Ofentür - ugnslucka
ofenwarm - ugnsvarm
Ofenwärme - ugnsvärme
Ofenwärme - Anwendungen
offen - öppen, vakant, ledig, tom
offen - Zusatzerklärungen
offenbar - uppenbar
offenbaren - uppenbara, röja, avslöja
offenbaren - Zusatzerklärungen
Offenbarung - avslöjande, uppenbarelse
Offenbarung - Zusatzerklärungen
offenbleiben - förbli olöst, vara öppen
offenbleiben - Zusatzerklärungen
offenhalten -hålla öppet
Offenheit - uppriktighet, öppenhet
Offenheit - Zusatzerklärungen
offenherzig - öppenhjärtig
offenkundig - allmänt känd, uppenbar, klar
offenlassen - lämna öppen, lämna olåst
offenlassen - Zusatzerklärungen
offensichtlich - uppenbar, klar
offensiv - offensiv
Offensive - offensiv
offenstehen - stå öppen
öffentlich - offentlig, allmän
Öffentlichkeit - allmänhet, offentlighet
Öffentlichkeit - Zusatzerklärungen
Öffentlichkeitsarbeit - PR-verksamhet
offerieren - offerera, lämna offert på, lämna anbud på
Offerte - offert, anbud
Offerte - Zusatzerklärungen
Offertorium - offertorium
offiziell - officiell
Offizier - officer
Offizierskorp - officerskår
offiziös - officiös, halvofficiell
öffnen - öppna
Öffner - öppnare
Öffner - Anwendungen
Öffnung - öppnande, öppning
Öffnungszeiten - öppettider, öppethållande
Offset - offset
Offsetdruck - offset, offsettryck
Offsetpresse - offsetpress
offshore - offshore
Offshore - offshore
Offshoreanlage - offshoreanläggning
Offshoreindustrie - offshoreindustri
Offshoreplattform - offshoreplattform
oft - ofta, många gånger
öfter - oftare, ganska ofta, flera gånger
oftmals - ofta, många gånger, vid flera tillfällen,vid många tillfällen
Oger - jätte, troll
oh - å, o, oj
Ohm - ohm
Ohm - Anwendungen
Ohmmeter - ohmmeter
ohne - utan
ohnedies - ändå, i alla fall
ohnegleichen - utan like, utan all like, utan jämförelse
ohnehin - ändå, i alla fall
Ohnmacht - medvetslöshet, svimning, maktlöshet,
     vanmakt, handlingsförlamning
ohnmächtig - medvetslös, avsvimmad, maktlös,
     vanmäktig, handlingsförlamad
ohnmächtig werden - svimma
oho - åhå, jaså, näha du, åh nej
Ohr - öra
Ohr - Anwendungen
Öhr - nålsöga
Ohrclips - öronclips
Ohrenarzt - öronläkare
Ohrenarzt - Anwendungen
Ohrenärztin - öronläkare, kvinnlig öronläkare
ohrenbetäubend - öronbedövande
Ohrenchirurgie - öronkirurgi
Ohrenentzündung - öroninflammation
Ohrenentzündung - Anwendungen
Ohreule - hornuggla
Ohreule - Anwendungen
Ohrenfledermaus - långörad fladdermus
Ohrenhaut - örhinna
Ohrenklinik - öronklinik
Ohrenkrankheit - öronsjukdom
Ohrenmaki - öronmaki
Ohrenoperation - öronoperation
Ohrenpflege - öronvård
Ohrenpflege - Anwendungen
Ohrenqualle - öronmanet
Ohrenqualle - Anwendungen
Ohrensausen - öronsus, öronsusning, susningar i öronen, tinnitus
Ohrenschmalz - öronvax
Ohrenschmalz - Anwendungen
Ohrenschmaus - njutning för örat
Ohrenschmerzen - ont i öronen
Ohrenschmuck - öronsmycke
Ohrenschützer - öronskydd
Ohrenschützer - Anwendungen
Ohrensessel - öronlappsfåtölj
Ohrentropfen - örondroppar
Ohrentropfen - Anwendungen
Ohrfeige - örfil
Ohrfeige - Anwendungen
ohrfeigen - ge ngn en örfil, örfila
Ohrgang - hörselgång
Ohrläppchen - örsnibb
Ohrläppchen - Anwendungen
Ohrloch - öronhål
Ohrmuschel - ytteröra
Ohrring - örhänge, ring i örat
Ohrring - Anwendungen
Ohrstecker - örhänge
Ohrwurm - landsplåga, låt som fastnar i huvudet, tvestjärt
oje - äsch, fasen
Okapi - okapi
Okarina - okarina
Okarinabläser - okarinablåsare
okay - okej
Okkupation - ockupation, besittningstagande
Okkupation - Zusatzerklärungen
Okkupationsmacht - ockupationsmakt
Okkupationstruppe - ockupationstrupp
Okkupationszeit - ockupationstid
Okkupationszone - ockupationszon
okkupieren - ockupera
Ökobewegung - miljörörelse
Ökoladen - ekobutik
Ökoladen - Anwendungen
Ökologe - ekolog
Ökologie - ekologi
ökologisch - ekologisk
Ökomilch - ekomjölk
Ökomilch - Anwendungen
Ökonom - ekonom
Ökonometrie - ekonometri
ökonometrisch - ekonometrisk
Ökonomie - ekonomi
ökonomisch - ekonomisk
Ökostoff - ekologiska tyger
Ökosystem - ekosystem
Ökosystem - Anwendungen
Öko-Toilette - mulltoalett, mulltoa
Oktan - oktan
Oktant - oktant
Oktanzahl - oktantal
Oktave - oktav
Oktavformat - oktavformat, oktavo
Oktett - oktett
Oktober - oktober
Oktoberbaby - oktoberbaby
Oktoberfest - Oktoberfest, oktoberfest
Oktoberfest - Zusatzerklärungen
Oktoberlicht - oktoberljus
Oktobernacht - oktobernatt
Oktoberregen - oktoberregn
Oktoberrevolution - oktoberrevolutionen
Oktobersturm - oktoberstorm
Oktobersturm - Anwendungen
Oktobertag - oktoberdag
Oktoberwärme - oktobervärme
Oktoberwetter - oktoberväder
Oktoberwoche - oktobervecka
Oktroy - oktroj, tillstånd
Okulation - okulering, okulation
Okuliermesser - okulerkniv
ökumenisch - ekumenisk
Okzident - Occidenten
okzidental - occidental
okzidentalisch - occidentalisk
Öl - olja
Ölaggregat - oljeggregat
Ölanzug - oljekläder
Ölberg - oljeberget, olivberget
Ölbild - oljemålning
Ölbohrinsel - oljeborrplattform
Ölbohrturm - oljeborrtorn
Ölbohrung - oljeborrning
Oldtimer - veteranbil
Oldtimer - Anwendungen
Oleander - oleander, nerium
Ölembargo - oljeembargo
Ölemulsion - oljeemulsion
ölen - olja, smörja
ölen - Zusatzerklärungen
Ölexport - oljeexport
Ölfarbe - oljefärg
Ölfass - oljefat
Ölfass - Anwendungen
Ölfeld - oljefält
Ölfeld - Anwendungen
Ölfilter - oljefilter
Ölfilter - Anwendungen
Ölfilm - oljefilm
Ölfirnis - oljefernissa
Ölfleck - oljefläck
Ölgemälde - oljemålning
Ölgemälde - Anwendungen
Ölheizung - oljeeldning
ölig - oljig, oljaktig
Oligarch - oligark
Oligarchie - oligarki
oligargisch - oligarkisk
Oligopol - oligopol
Oligozän - oligocen
Ölimport - oljeimport
Ölindustrie - oljeindustri
oliv - olivgrön, olivfärgad
Olive - oliv
Olive - Anwendungen
Olivenbaum - olivträd
olivenförmig - olivformig
Olivenhain - olivlund
Olivenhain - Anwendungen
olivenhäutig - olivhyad
Olivenholz - olivträ
Olivenholz - Anwendungen
Olivenöl - olivolja
Olivenöl - Anwendungen
Olivenpresse - olivpress
Olivenpresse - Anwendungen
Olivenzweig - olivkvist
Olivenzweig - Anwendungen
olivfarbig - olivfärgad
olivgrün - olivgrön
Ölkanne - oljekanna, smörjkanna
Ölkrise - oljekris
Ölkrise - Anwendungen
Ölleitung - oljeledning
Ölmessstab - oljesticka
Ölpalme - oljepalm
Ölpalme - Anwendungen
Ölpest - oljeutsläpp
Ölplattform - oljeborrplattform
Ölquelle - oljekälla
Ölsardine - sardin i olja
Ölstand - oljenivå
Ölstand - Anwendungen
Öltank - oljetank
Öltanker - oljetanker
Ölteppich - oljebälte
Ölteppich - Anwendungen
Öltuch - oljeduk
Ölung - smörjelen
Ölvorkommen - oljefyndighet
Ölwechsel - oljebyte
Ölwechsel - Anwendungen
Olymp - Olympen
Olympiade - olympiad
Olympiadorf - olympiaby
Olympiadorf - Anwendungen
Olympiakommittee - olympiakommitté
Olympiasieger - olympiasegrare
Olympiastadion - olympiastadion
olympisch - olympisk
Ölzeug - oljeställ
Oma - farmor, mormor, tant, kärring
Ombudsmann - ombudsman
Omega - omega
Omelett - omelett
Omelett - Anwendungen
Omelette - omelett
Omelette - Anwendungen
Omelettpfanne - omelettpanna
Omelettrezept - omelettrecept
Omelettteig - omelettsmet
Omelettteig - Anwendungen
Omen - omen, förebud
Omen - Zusatzerklärungen
Omikron - omikron
ominös - ominös, olycksbådande
ominös - Anwendungen
Omnibus - buss
Onager - onager
Onanie - onani
onanieren - onanera
Onkel - farbror, morbror, gubbe, karl
Onkologe - onkolog
Onkologie - onkologi
onkologisch - onkologisk
online - uppkopplad, online
Onlinedienst - onlinetjänst
Onlinesystem - onlinesystem
Önologe - oenolog
Önologie - oenologi
Onus - onus
Onyx - onyx
Oosphäre - oosfer
Opa - farfar, morfar, gubbe
Opa - Zusatzerklärungen
opak - opak, ogenomskinlig
Opal - opal
Opalfarbe - opalfärg
Opalglas - opalglas
Opalglas - Anwendungen
Oper - opera
Oper - Anwendungen
Opera buffa - opera buffa, komisk opera
Operateur - operatör, dataoperatör
Operation - operation
Operation - Anwendungen
Operationssaal - operationssal
Operationsschwester - operationssköterska
Operationstisch - operationsbord
operativ - operativ
Operette - operett
Operette - Anwendungen
Operettenlibretto - operettext, operettlibretto
Operettentext - operettext, operettlibretto
operieren - operera
Opernabend - operakväll
Opernarie - operaaria
Opernballett - operabalett
Opernbühne - operascen
Opernbühne - Anwendungen
Opernchef - operachef
Opernchor - operakör
Operndirigent - operadirigent
Opernglas - teaterkikare
Opernhaus - operahus, opera
Opernhaus - Anwendungen
Opernhochschule - operahögskola
Opernkunst - operakonst
Opernmusik - operamusik
Opernsaal - operasalong
Opernsaison - operasäsong
Opernsänger - operasångare
Opernsängerin - operasångerska
Opernvorstellung - operaföreställning
Opfer - offer, uppoffring
Opfer - Zusatzerklärungen
Opferaltar - offeraltare
opferbereit - offervillig
Opferblut - offerblod
Opferfest - offerfest
Opferfest - Anwendungen
Opferfeuer - offereld
Opferfreude - offerglädje
Opfergabe - offergåva
Opfergabe - Anwendungen
Opfergang - offer, offergång, uppoffring
Opferlamm - offerlamm
Opferlamm - Anwendungen
opfern - offra, satsa, uppoffra (sig)
Opferplatz - offerplats
Opferplatz - Anwendungen
Opferrauch - offerrök
Opferstock - kollektbössa
Opfertag - offerdag
Opfertier - offerdjur
Opfertod - offerdöd
Opferwein - offervin
Opferwein - Anwendungen
Opferwille - offervilja
Ophthalmie - oftalmi
Ophthalmologe - oftalmolog
Ophthalmoskopie - oftalmoskopi
Opium - opium
Opiumhandel - opiumhandel
Opiumhöhle - opiumhåla
Opiumkrieg - opiumkrig, Opiumkriget
Opiumkrieg - Zusatzerklärungen
Opiummissbrauch - opiummissbruk
Opiummohn - opiumvallmo
Opiumraucher - opiumrökare
Opiumrausch - opiumrus
Opossum - opossum, pungråtta
Opponent - opponent
opponieren - opponera sig
opportun - opportun
Opportunist - opportunist
opportunistisch - opportunistisk
Opposition - opposition
oppositionell - oppositionell
Oppositionsführer - oppositionsledare
Oppositionspartei - oppositionsparti
opprimieren - opprimera, undertrycka, nedtrycka
Optik - optik, synsätt, perspektiv, utseende, framtoning
Optiker - optiker
Optiker - Anwendungen
Optikerin - optiker
Optikerin - Anwendungen
optimal - optimal, perfekt
optimal - Zusatzerklärungen
optimieren - optimera
Optimierung - optimering
Optimismus - optimism
Optimist - optimist
optimistisch - optimistisk
Option - option
optisch - optisk
Optometer - optometer
Optometrie - optometri
Optotype - optotyp
opulent - opulent, rik, yppig, storartad
Opulenz - opulens, rikedom, yppighet, prakt, storslagenhet
Opus - opus, verk
Orakel - orakel
Orakel - Anwendungen
Orakelblume - orakelblomma, prästkrage
Orakelspruch - orakelsvar, orakelspråk
Orakelspruch - Zusatzerklärungen
oral - oral
Oralsex - oralsex
orange - orange
Orange - apelsin, orange
Orange - Zusatzerklärungen
Orangenblüte - orangeblomma, apelsinblomma
Orangenblütenöl - neroliolja
orangefarben - orange, orangefärgad
Orangenbaum - apelsinträd
Orangenmarmelade - apelsinmarmelad
Orangensaft - apelsinjuice
Orangensaft - Anwendungen
Orangenschale - apelsinskal
Orangenschale - Anwendungen
Orang-Utan - orangutan
Oratorium - oratorium
Orchester - orkester
Orchester - Anwendungen
Orchesterbegleitung - orkesterackompanjemang
Orchesterbesetzung - orkesterbesättning
Orchesterdirigent - orkesterdirigent
Orchestergraben - orkesterdike
Orchesterkonzert - orkesterkonsert
Orchesterkonzert - Anwendungen
Orchesterleiter - orkesterledare
Orchestermitglied - orkestermedlem
Orchestermusik - orkestermusik
Orchestermusiker - orkestermusiker
Orchestersatz - orkestersats, orkesterstycke
Orchesterspiel - orkesterspel
Orchestersuite - orkestersvit
Orchesterverein - orkesterförening
Orchesterwerk - orkesterverk
orchestral - orkestral
orchestrieren - orkestrera
Orchestrierung - orkestrering
Orchidee - orkidé
Orchidee - Anwendungen
Orchideenart - orkidéart
Orchideenhaus - orkidéhus
Orchideentopf - orkidékruka
Orchideenwurzel - orkidérot
Orchideenzucht - orkidéodling
Orchideenzucht - Anwendungen
Orchitis - orchitis
Orden - orden
ordentlich - ordentlig, prydlig, hederlig, respektabel, rejäl, riktig, ordinarie
Order - order
Ordinalzahl - ordningstal
ordinär - vulgär, ohyfsad, simpel, billig, vanlig, ordinär
Ordinarius - professor
Ordination - ordination, prästvigning
ordinieren - ordinera, prästviga
ordnen - ordna, sortera, reda upp, rätta till
Ordner - pärm, flik, ordningsvakt, funktionär
Ordner - Zusatzerklärungen
Ordnung - ordning, ordnade förhållande, disciplin, förordning,
     regler, klass, rang
ordnungsgemäß - vederbörlig
ordnungshalber - för ordningens skull
Ordnungsliebe - ordentlighet, ordningssinne
Ordnungsstrafe - böter, disciplinstraff, böter (straff) för ordningsförseelse
Ordnungszahl - ordningstal
Ordnungszahl - Anwendungen
Ordonnanzoffizier - dagofficer, ordonnans
Öresund - Öresund
Organ - organ, röst
Organ - Zusatzerklärungen
Organbank - organbank
Organempfänger - organmottagare, organrecipient
Organisation - organisation
Organisationstalent - organisationstalang, organisationsförmåga
Organisator - organisatör
organisatorisch - organisatorisk
organisch - organisk
organisieren - organisera, greja, fixa, få tag i
Organismus - organism
Organist - organist, orgelspelare
Organist - Zusatzerklärungen
Organspende - organdonation
Organspender - donator, donator av organ
Organtransplantation - organtransplantation
Organverpflanzung - transplantation, transplantation av organ
Organza - organza
Orgasmus - orgasm
Orgasmus - Anwendungen
Orgel - orgel
Orgel - Anwendungen
Orgelandacht - orgelandakt
Orgelbalg - orgelbälg
Orgelbank - orgelbänk
Orgelbauer - orgelbyggare
Orgelbegleitung - orgelackompanjemang
Orgelbühne - orgelläktare
Orgelempore - orgelläktare
Orgelfassade - orgelfasad
Orgelharmonium - orgelharmonium
Orgelklang - orgelklang, orgelbrus
Orgelkonzert - orgelkonsert
Orgelkonzert - Anwendungen
Orgelkoralle - orgelkorall
Orgelmusik - orgelmusik
Orgelmusik - Anwendungen
Orgelpfeife - orgelpipa
Orgelregister - orgelregister, orgelstämma
Orgelspiel - orgelspel
Orgelspieler - orgelspelare
Orgelstimme - orgelstämma
Orgelton - orgelton
Orgelwerk - orgelverk
Orgiasmus - orgiasm
orgiastisch - orgiastisk
Orgie - orgie
Orient - Orienten
Orientale - oriental, österlänning
Orientalin - orientaliska, österländsk kvinna
orientalisch - orientalisk
Orientalismus - orientalism
Orientalist - orientalist
orientieren - orientera sig, orientera, informera, underrätta
Orientierung - orientering, inriktning, information
Orientierung - Zusatzerklärungen
Orientierungslauf - orientering, orienteringstävling
Orientierungssinn - orienteringsförmåga, lokalsinne
original - äkta, ursprünglig
original - Zusatzerklärungen
Original - original
Originalfassung - originalversion
Originalität - originalitet
originell - originell
Orinoko - Orinoco
Orinokokrokodil - orinocokrokodil
Orkan - orkan
Orkan - Anwendungen
orkanartig - orkanartad
Orkanstärke - orkanstyrka
Ornament - ornament
Ornament - Anwendungen
ornamentieren - ornamentera
Ornamentierung - ornamentering
Ornamentkunst - ornamentkonst
Ornamentstil - ornamentstil
Ornat - ornat
Ornithologe - ornitolog
Ort - ort, plats. ställe, rum
Örtchen - visst ställe
orten - lokalisera, positionsbestämma, pejla (sig)
orthodox - ortodox
Orthografie - ortografi, rättstavning, rättskrivning
Orthografie - Zusatzerklärungen
Orthopäde - ortoped
orthopädisch - ortopedisk
Orthopist(in) - ortopist
örtlich - lokal, lokal-
Örtlichkeit - plats, område, toa
Örtlichkeit - Zusatzerklärungen
Ortsangabe - uppgift om adressort, angivande om adressort
Ortsanässige(r) - ortsbefolkning
Ortsbehörden - lokala myndigheter
Ortschaft - samhälle, ort, by, köping, mindre ort
ortsfremd - inte hemma på orten, inte hemmahörande på orten
Ortsgespräch - lokalsamtal
Ortsgespräch - Anwendungen
Ortskenntnis - lokalkännedom
ortskundig - som känner till trakten
Ortsname - ortnamn
Ortsname - Anwendungen
Ortsnetz - riktnummerområde
Ortssinn - lokalsinne, orienteringsförmåga
Ortssinn - Zusatzerklärungen
Ortsverkehr - lokaltrafik, lokalsamtal
Ortsverkehr - Zusatzerklärungen
Ortszeit - lokal tid
Ortszuschlag - ortstillägg
Ortung - positionsbestämning, lokalisering, pejling
Öse - ögla, metallögla, hyska
Osmose - osmos
Ossuarium - ossuarium
Ost - öster, ost, ostvind, ostan, östan
Ostblock - östblocket
ostdeutsch - östtysk
Ostdeutsche - östtyska
Ostdeutsche(r) - östtysk
Ostdeutschland - östra Tyskland, östtyskland, DDR
Osten - öster, ost
ostentativ - ostentativ
Osteologe - osteolog
Osteologie - osteologi
osteologisch - osteologisk
Osteoporose - osteoporos
Osterei - påskägg
Osterei - Anwendungen
Osterfeiertag - påskhelg, påsk
Osterferien - påsklov
Osterferien - Anwendungen
Osterfest - påsk, påskhelg
Osterfeuer - påskeld, påskbrasa, påskbål, påskfyr
Osterfeuer - Zusatzerklärungen
Osterglocke (Blume) - påsklilja
Osterglocke - Anwendungen
Osterhase - påskhare
Osterhase - Anwendungen
Osterhexe - påskhäxa
Osterhexe - Anwendungen
Osteria - osteria
Osterkarte - påskkort
Osterkarte - Anwendungen
Osterküken - påskkyckling
Osterlamm - påskalamm
Osterlamm - Anwendungen
österlich - påsk-, påsklik
Ostermahl - påskmåltid
Ostermontag - annandag påsk
Ostern - påsk
Österreich - Österrike
Österreicher - österrikare
Österreicherin - österrikiska
österreichisch - österrikisk
Ostersamstag - påskafton
Ostersamstag - Anwendungen
Ostersonnabend - påskafton
Ostersonntag - påskdagen
Ostersonntag - Anwendungen
Ostertisch - påskbord
Osterwoche - påskvecka
Osterwoche - Anwendungen
Osterzeit - påsktid
Osteuropa - Östeuropa
osteuropäisch - östeuropeisk
Ostflüchtling - östflykting
Ostfriesische Inseln - Ostfrisiska öarna
Ostfront - östfront
Ostgote - östgot
ostgotisch - östgotisk
Ostgrenze - östgräns
ostindisch - ostindisk
Ostküste - östkust, ostkust
östlich - östra, öster om, österut, österöver, åt öster, motöster
Ostpreußen - Ostpreussen
Östrogen - östrogen
September Östrogen - Anwendungen
Östrogenbehandlung - östrogenbehandling
Ostsee - Östersjön, Baltiska havet
Ostseebad - östersjöbad
Ostseefahrt - Östersjöfart
Ostseefisch - Östersjöfiske
Ostseefisch - Anwendungen
Ostseelachs - Östersjölax
Ostseemuschel - Östersjömussla
Ostseestaat - Östersjöstat
Ostseite - östsida, ostsida
Ostslawen - östslaver
Oststaat - öststat
ostwärts - österut, åt öster
Ostwind - ostvind, östan, östanvind
Ostwind - Anwendungen
Oszillator - oscillator
Oszillogramm - oscilogram
Oszillograph - oscillograf
Otalgie - otalgi
Otolith - otolit
Otonoskop - otonoskop
Otoskop - otoskop
Otter - utter, huggorm
Otter - Zusatzerklärungen
Ottomane - ottoman
ottomanisch - ottomansk
Ottomotor - ottomotor
Outdoor - outdoor
Outdoormode - outdoormode
Outfit - outfit
Outlet - outlet
Output - output
Outsider - outsider
Ouvertüre - ouvertyr, uvertyr
Ouzo - ouzo
Ouzo - Anwendungen
oval - oval
Oval - oval
Ovarialtumor - ovarialtumör
Ovarialzyste - ovarialcysta
Ovarientumor - ovarietumör
Ovariotomie - ovariotomi, äggstockssnitt
Ovarium - ovarium, äggstock, fruktämne
Ovation - ovation, hyllning
Ovation - Zusatzerklärungen
Overall - overall
Overhead - overheadprojektor
Overheadbild - overheadbild
Overheadfolie - overheadblad, overheadfilm
Overheadprojektor - overheadprojektor
overkill - overkill
Overknees - overknees
Ovid - Ovidius
ovidisch - ovidiansk
Ovidukt - oviduct, äggledare
Ovine - fårkoppor
ovipar - ovipar
Ovulation - ovulation, ägglossning
Ovulationshemmer - ovulationshämning
Ovulationszyklus - ovulationscykel
Oxalat - oxalat
Oxalessigsäure - oxalättiksyra
Oxalsäure - oxalsyra
Oxalsäuresalz - oxalsyresalt
Oxid - oxid
Oxidation - oxidering
oxidieren - oxidera
Oxidierung - oxidering
Oxyd - oxid
Oxydbeschlag - oxidbeslag
oxydbildend - oxidbildande
Oxydation - oxidation, oxidering
oxydationsbeständig - oxidationsbeständig
oxydationsfähig - oxiderbar
Oxydationsmittel - oxidationsmedel
Oxydationsprozess - oxidationsprocess
Oxydationsstufe - oxidationsgrad
Oxydhaut - oxidhinna
Oxydhäutchen - oxidhinna
oxydierbar - oxiderbar
oxydieren - oxidera
Oxydierung - oxidering
Oxygen - oxygen
Oxygen - Anwendungen
Oxygengas - syrgas
Oxygengas - Anwendungen
Oxykampfer - oxikamfer
Oxymel - oxymel, ättighonung
Oxymoron - oxymoron
Oxytonon - oxytonon
Ozalidpapier® - ozalidpapper
Ozäna - ozena, stinknäsa
Ozean - ocean
Ozean - Anwendungen
Ozeandampfer - oceanångare, ångfartyg
Ozeandampfer - Anwendungen
Ozeanfahrt - oceanfart
Ozeanfrachter - oceanfartyg
Ozeanid - oceanid
Ozeanien - Oceanien, Söderhavsöarna
ozeanisch - oceanisk
Ozeanograph - oceanograf
Ozeanographie - oceanografi, djuphavsforskning
ozeanographisch - oceanografisk
Ozelle - ocell, punktöga
Ozelot - ozelot, panterkatt
Ozelotpelz - ozelotpäls
Ozokerit - ozokerit, jordvax
Ozon - ozon
Ozonbelastung - ozonbelastning
Ozonbleiche - ozonblekning
ozonerzeugend - ozonalstrande, ozonbildande
Ozonerzeugung - ozonalstring
Ozongehalt - ozonhalt
Ozongehalt - Anwendungen
ozonhaltig - ozonhaltig
Ozonisator - ozonisator
ozonisieren - ozonisera
Ozonkiller - ozonförstörande ämne, ozonnedbrytande ämne
Ozonloch - ozonhål
Ozonloch - Anwendungen
Ozonometer - ozonometer
ozonreich - ozonrik
Ozonschicht - ozonskikt
Ozonschicht - Anwendungen
Ozontherapie - ozonterapi
Ozontherapie - Anwendungen
Ozonwasser - ozonvatten
Ozotypie - ozotypi

 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.