Verzeichnis der deutschen Worte mit Übersetzungen

Waadt - Vaud
Waage - våg, Vågen
Waage - Anwendungen
waagerecht - horisontell, vågrät
Waagschale - vågskål
Waagschale - Anwendungen
wabbelig - dallrande, dallrig, geléaktig
Wabe - vaxkaka
wach - vaken
Wachablösung - vaktavlösning
Wache - vakt
wachen - vaka, vara vaken
Wachhabende(r) - vakthavande
wachhalten - hålla vid liv, hålla levande, hålla sig vaken
Wachhund - vakthund
Wachhund - Anwendungen
Wacholder - en, enbuske
Wacholder - Anwendungen
Wacholderbeere - enbär
Wacholderbeere - Anwendungen
Wachposten - vaktpost
wachrufen - väcka, väcka till liv, påminna om
wachrütteln - skaka liv i ngn, ruska upp ngn ur sömnen, skaka om ngn
Wachs - vax, skidvalla, valla
Wachs - Zusatzerklärungen
Wachsabdruck - vaxavtryck
wachsam - vaksam
Wachsamkeit - vaksamhet
Wachsbohne - vaxböna
wachsen - växa, öka, tillta, bli större, vaxa, valla
wächsern - vax, vax-, vaxblek
Wachsfigur - vaxfigur
Wachsfigur - Anwendungen
Wachsfigurenkabinett - vaxkabinett
Wachskerze - vaxljus, ljus
Wachstube - vaktrum
Wachstuch - vaxduk
Wachstuch - Anwendungen
Wachstuchdecke - vaxduk
Wachstum - växt, tillväxt
Wachstum - Zusatzerklärungen
wachstumsfördernd - tillväxtfrämjande
wachstumshemmend - tillväxthämmande
Wachstumshormon - tillväxthormon
Wachstumsrate - tillväxttakt
Wachstumsrate - Anwendungen
Wachtel - vaktel
Wächter - väktare, vakt
Wachtmeister - polis, polisman, polisassistent
Wachtparade - vaktparad
Wachtraum - dagdröm
Wachtraum - Anwendungen
Wachturm - vakttorn
Wach- und Schließgesellschaft - vaktbolag
Wach- und Sicherheitsunternehmen - vaktbolag
wackelig - ostadig, ranglig, vinglig, svag, skröplig, osäker
Wackelkontakt - glappkontakt
wackeln - vicka, vara vinglig, vara ostadig, vifta på, vagga, ragla, vingla
wacklig - ostadig, ranglig, vinglig, svag, skröplig, osäker
Wade - vad
Wade - Anwendungen
Wadenbein - vadben
Wadenkrampf - kramp i vaden
Waffe - vapen
Waffe - Anwendungen
Waffel - våffla, rån
Waffel - Anwendungen
Waffeleisen - våffeljärn
Waffeleisen - Anwendungen
Waffenbruder - vapenbroder
Waffengattung - vapenslag, truppslag
Waffengewalt - vapenmakt
Waffenhandel - vapenhandel
Waffenhandel - Anwendungen
Waffenhändler - vapenhandlare
Waffenruhe - vapenvila
Waffenruhe - Anwendungen
Waffenschein - vapenlicens
Waffenschein - Anwendungen
Waffenschmuggel - vapensmuggling
Waffenstillstand - vapenstillestånd
Waffensystem - vapensystem
wagemutig- djärv, modig, dristig
wagemutig - Zusatzerklärungen
wagen - våga, tordas, riskera
wagen - Zusatzerklärungen
Wagen - bil, vagn
Wagen - Zusatzerklärungen
wägen - väga
Wagenheber - domkraft
Wagenheber - Anwendungen
Wagenkolonne - bilkolonn, bilkaravan
Wagenpark - vagnpark
Wagenschmiere - vagnssmörja
Wagenwäsche - biltvätt
Wagenwäsche - Anwendungen
Waggon - järnvägsvagn, godsvagn, spårvagnsvagn
Waggon - Zusatzerklärungen
waghalsig - våghalsig, riskfylld
waghalsig - Zusatzerklärungen
Wagnis - vågspel, vågstycke, risk
Wahl - val
Wahlalter - rösträttsålder
Wahlaufruf - valupprop
wählbar - valbar
Wahlbenachrichtigung - röstkort
wahlberechtigt - röstberättigad
Wahlbeteiligung - valdeltagande
Wahlbezirk - valdistrikt
wählen - välja, rösta
wählen - Anwendungen
wählen - Zusatzerklärungen
Wähler - väljare
Wahlergebnis - valresultat
Wählerin - väljare
wählerisch - kräsen, nogräknad, kinkig
wählerisch - Zusatzerklärungen
Wählerschaft - väljarkår, valmanskår
Wählerverzeichnis - röstlängd
Wählerverzeichnis - Anwendungen
Wahlfach - valfritt ämne
wahlfrei - valfri
Wahlgang - valomgång, omröstning
Wahlgeheimnis - valhemlighet
Wahlgeheimnis - Anwendungen
Wahlgeschenk - valfläsk, vallöfte
Wahlgeschenk - Zusatzerklärungen
Wahlhelfer - valarbetare
Wahlkabine - valbås
Wahlkabine - Anwendungen
Wahlkampf - valrörelse, valkampanj
Wahlkampf - Zusatzerklärungen
Wahlkreis - valkrets
Wahlkreis - Anwendungen
Wahlleiter - valförrättare
Wahllokal - vallokal
Wahllokomotive - affischnamn, politisk affischnamn
wahllos - urskillningslös, godtycklig, utan urskillning, i en enda röra
Wahlpflichtfach - tillvalsämne
Wahlprogramm - valprogram
Wahlprogramm - Anwendungen
Wahlrecht - rösträtt
Wahlrecht - Anwendungen
Wahlrede - valtal
Wahlredner - valtalare
Wählscheibe - nummerskiva
Wahlschein - röstkort
Wahlschein - Anwendungen
Wahlsieg - valseger
Wahlspruch - valspråk
Wahltag - valdag
Wählton - kopplingston
Wahlurne - valurna
Wahlurne - Anwendungen
Wahlvergehen - valfusk
Wahlversammlung - valmöte
Wahlversprechen - vallöfte
Wahlversprechen - Anwendungen
wahlweise - alternativt, efter önskemål
Wahlzettel - valsedel, röstsedel
Wahn - vanföreställning, villfarelse
Wahnsinn - vansinne, galenskap
Wahnsinn - Zusatzerklärungen
wahnsinnig - vansinnig, galen, fruktansvärd, hemsk
Wahnsinnige(r) - dåre, galning, vansinnig
Wahnvorstellung - vanföreställning, fix idé
wahnwitzig - vanvettig, galen
wahnwitzig - Zusatzerklärungen
wahr - verklig, riktig
wahren - bevara, bevaka, skydda, tillvarata
währen - dröja, vara
während - under, medan, under det att
währenddem - under tiden
währenddessen - under tiden
Wahre - sanna
wahrhaben - erkänna, medge
wahrhaben - Zusatzerklärungen
wahrhaft - verklig, sann, äkta
wahrhaftig - sann, sannfärdig
Wahrheit - sanning
Wahrheit - Anwendungen
wahrheitsgemäß - sanningsenlig
wahrheitsgetreu - sanningsenlig
Wahrheitsliebe - uppriktighet, ärlighet
wahrheitsliebend - sanningsälskande
wahrlich - sannerligen, i sanning
wahrnehmbar - förnimbar, iakttagbar, märkbar, kännbar, hörbar
wahrnehmen - höra, märka, förnimma, iaktta, varsebli, utnyttja, tillvarata
Wahrnehmung - varseblivning, förnimmelse, iakttagelse, utnyttjande,
     tillvaratagande
wahrsagen - förutsäga, förutspå, spå
Wahrsager - spågubbe, spåman
Wahrsagerin - spågumma, spåkvinna
Wahrsagung - förutsägelse, spådom
Wahrsagung - Zusatzerklärungen
wahrscheinlich - sannolik, antaglig, trolig, förmodligen
Wahrscheinlichkeit - sannolikhet
Wahrung - tillvaratagande, bevakande, värnande
Währung - valuta
Währungsabkommen - valutasamarbetsavtal
Währungseinheit - valutaenhet, valutaslag, myntenhet
Währungskrise - valutakris
Währungskrise - Anwendungen
Währungsreform - valutareform
Währungsreform - Anwendungen
Währungssystem - valutasystem
Wahrzeichen - kännetecken, symbol
Waise - föräldralöst barn
Waisenhaus - barnhem
Wal - val
Wal - Anwendungen
Wald - skog
Wald - Anwendungen
Waldameise - skogsmyra
Waldameise - Anwendungen
Waldarbeiter - skogsarbetare
Waldbeere - skogsbär
Waldbeere - Anwendungen
Waldbestand - skogsbestånd
Waldbrand - skogsbrand
Waldbrand - Anwendungen
Walderdbeere - smultron
Walderdbeere - Anwendungen
Waldhorn - valthorn
waldig - skogig, skogsbevuxen, skogklädd
Waldkauz - kattuggla
Waldkauz - Anwendungen
Waldlauf - terränglöpning
Waldrand - skogsbryn
Waldrand - Anwendungen
Waldschäden - skador på skogen
Waldsterben - skogsdöd
Waldsterben - Anwendungen
Waldtaube - skogsduva
Waldtaube - Anwendungen
Waldweg - skogsväg
Waldweg - Anwendungen
Waldwirtschaft - skogsbruk
Waldwirtschaft - Anwendungen
Walfang - valfångst
Walfänger - valfångare
Walfisch - valfisk
Walfleisch - valkött
Walfleisch - Anwendungen
Walkie-Talkie - walkie-talkie
Walkman® - freestyle
Wall - vall, mur, fördämning
Wallach - valack
wallen - sjuda, svalla, bölja
wallen - Zusatzerklärungen
wallfahren - vallfärda
Wallfahrer - pilgrim, vallfärdare
Wallfahrt - vallfart
Wallfahrt - Anwendungen
Wallfahrtsort - vallfartsort
Wallgraben - vallgrav
Wallgraben - Anwendungen
Wallis - Wallis
Wallone - vallon
Wallung - svallning
Walnuss - valnöt
Walnuss - Anwendungen
Walnussbaum - valnötsträd
Walnussbaum - Anwendungen
Walpurgisnacht - valborgsmässoafton
Walross - valross
walten - härska, råda, verka
Walze - vals, rulle, vält, valsverk
walzen - valsa, välta, dansa, dansa vals
wälzen - vältra, rulla, slå i
Walzer - vals, valsverksarbetare
Walzer - Anwendungen
Wälzer - tegelstensroman, tjock bok
Walzstraße - valsverk
Walzwerk - valsverk
Wampe - hängbuk, isterbuk
Wand - vägg
Wand - Anwendungen
Wandale - vandal
Wandalismus - vandalism, vandalisering
Wandbehang - bonad, väggbonad
Wandel - förändring, förvandling, vandel
wandelbar - föränderlig, obeständig, växlande
wandeln - förvandla, ändra, förändra
Wanderausstellung - vandringsutställning
Wanderbühne - resande teatersällskap
Wanderdüne - vandrande dyn
Wanderer - vandrare
Wanderfalke - pilgrimsfalk
Wanderfalke - Anwendungen
Wanderin - vandrare
Wanderkarte - karta över vandringsleder
wandern - vandra, fotvandra
Wanderniere - vandrande njure
Wanderpokal - vandringspokal
Wanderpreis - vandringspris
Wanderschaft - vandring, resa
Wandertag - friluftsdag
Wanderung - vandring, fotvandring
Wanderung - Anwendungen
Wanderweg - vandringsväg, vandringsled
Wanderzirkus - kringresande cirkus
Wandkalender - väggalmanacka
Wandkalender - Anwendungen
Wandleuchte - lampett
Wandlung - förvandling, förändring
wandlungsfähig - flexibel, förändringsbar
Wandmalerei - väggmålning
Wandmalerei - Anwendungen
Wandregal - vägghylla
Wandregal - Anwendungen
Wandschirm - skärm
Wandschrank - väggskåp
Wandschrank - Anwendungen
Wandtafel - tavla, väggtavla, svarta tavlan
Wandteppich - gobeläng
Wandteppich - Anwendungen
Wandzeitung - väggtidning
Wange - kind
Wange - Anwendungen
Wangenknochen - kindknota, kindben
Wangenknochen - Zusatzerklärungen
wankelmütig - vankelmodig
wanken - vackla, stappla, svaja, svikta, bli osäker
wann - när
Wanne - kar, badkar, balja, pulka, räddningspulka
Wannenbad - karbad
Wanst - isterbuk, kalaskula
Want - vant
Wanze - vägglus, äckel, dold mikrofon
Wanze - Zusatzerklärungen
Wappen - vapen, vapensköld
Wappen - Anwendungen
Wappen - Zusatzerklärungen
Wappenkunde - heraldik
Wappenschild - vapensköld
Wappenschild - Anwendungen
wappnen - förbereda sig, väpna sig
Ware - vara, artikel
Ware - Zusatzerklärungen
Warenangebot - varusortiment, varuutbud
Warenhaus - varuhus
Warenhaus - Anwendungen
Warenlager - lager, varulager, förråd, sortiment
Warenprobe - varuprov
Warenprobe - Anwendungen
Warentest - varutest
Warenzeichen - varumärke
warm - varm, hjärtlig
warm - Zusatzerklärungen
Warmblüter - varmblodig djur
Wärme - värme
Wärme - Anwendungen
Wärmedämmung - värmeisolering
Wärmegrad - plusgrad
Wärmekraftwerk - värmekraftverk
wärmen - värma, avge värme
Wärmepumpe - värmepump
Wärmepumpe - Anwendungen
Wärmetechnik - värmeteknik
Wärmflasche - värmeflaska
Wärmflasche - Anwendungen
Warmfront - varmfront
Warmfront - Anwendungen
warmhalten - hålla varmt, hålla sig väl med ngn
warmherzig - varmhjärtad, godhjärtad
Warmluft - varmluft
Warmluft - Anwendungen
Warmmiete - hyra inklusive värme
Warmwasser - varmvatten
Warmwasser - Anwendungen
Warmwasserbereiter - varmvattenberedare, varmvattensberedare
Warnblinkanlage - varningsblinkers
Warndreieck - varningstriangel
Warndreieck - Anwendungen
warnen - varna ngn för ngt
Warnschild - varningsskylt
Warnsignal - varningssignal
Warnstreik - punktstrejk
Warnung - varning
Warnzeichen - varningsmärke, varningstecken
Warnzeichen - Zusatzerklärungen
Warschau - Warszawa
Warte - utkikspunkt
Warteliste - väntelista
Warteliste - Anwendungen
warten - vänta, serva, utförta service på
Warten - väntan
Wärter - vakt, vårdare, skötare
Wärter - Zusatzerklärungen
Wärterin - vakt, kvinnlig vakt, skötare, kvinnlig skötare, vårdare,
     kvinnlig vårdare
Wartesaal - väntsal
Wartesaal - Anwendungen
Wartezeit - väntetid
Wartezimmer - väntrum
Wartezimmer - Anwendungen
Wartung - underhåll, service
Wartung - Zusatzerklärungen
wartugsfrei - underhållsfri
warum - varför
Warze - vårta
Warze - Anwendungen
was - vad
Waschanlage - tvätthall
Waschanleitung - tvättråd
Waschanweisung - tvättråd
Waschautomat - tvättmaskin
waschbar - tvättbar
Waschbär - tvättbjörn
Waschbär - Anwendungen
Waschbecken - handfat, tvättfat, tvättställ
Waschbecken - Zusatzerklärungen
Waschbrett - tvättbräde
Wäsche - tvätt, underkläder, sängkläder, linne
Wäsche - Zusatzerklärungen
waschecht - tvättäkta, genuin
Wäscheklammer - klädnypa
Wäscheklammer - Anwendungen
Wäschekorb - tvättkorg, klädkorg
Wäschekorb - Zusatzerklärungen
Wäscheleine - klädstreck, tvättlina
waschen - tvätta, vaska
waschen - Zusatzerklärungen
Wäscherei - tvätteri, tvättinrättning, tvätt
Wäscheschleuder - centrifug
Wäscheschrank - linneskåp
Wäscheschrank - Anwendungen
Wäschespinne - torkvinda
Wäschespinne - Anwendungen
Wäscheständer - torkställning
Wäscheständer - Anwendungen
Wäschetrockner - torktumlare
Wäschetrockner - Anwendungen
Waschfass - tvättbalja
Waschgang - tvättprogram
Waschgang - Anwendungen
Waschgelegenheit - med handfat
Waschküche - tvättstuga
Waschküche - Anwendungen
Waschlappen - tvättlapp, fegis
Waschlappen - Zusatzerklärungen
Waschmaschine - tvättmaskin
Waschmaschine - Anwendungen
waschmaschinenfest - tål maskintvätt
Waschmittel - tvättmedel
Waschmittel - Anwendungen
Waschpulver - tvättpulver
Waschpulver - Anwendungen
Waschraum - tvättrum
Waschsalon - tvättomat
Waschschüssel - tvättfat
Waschstraße - tvättbana
Waschstraße - Anwendungen
Waschzettel - baksidestext, fliktext
Waschzeug - toalettsaker
Wasser - vatten
Wasserball - vattenpolo, vattenpoloboll, badboll
Wasserbecken - vattenbassäng
Wasserbehälter - vattenbehållare
Wasserbehälter - Anwendungen
Wasserbett - vattensäng
Wasserbett - Anwendungen
Wasserblase - blåsa, vattenblåsa
Wasserbombe - sjunkbomb
Wasserdampf - vattenånga
Wasserdampf - Anwendungen
wasserdicht - vattentätt, impregnerad
wasserdicht - Zusatzerklärungen
Wasserfahrzeug - båt, fartyg
Wasserfall - vattenfall
Wasserfall - Anwendungen
Wasserfarbe - vattenfärg
Wasserfarbe - Anwendungen
Wasserfläche - vattenyta
Wasserflasche - vattenflaska
Wasserflasche - Anwendungen
Wasserflugzeug - sjöflygplan, hydroplan
wassergekühlt - vattenkyld
Wasserglas - vattenglas
Wasserglas - Anwendungen
Wassergraben - vattengrav
Wasserhahn - vattenkran
Wasserhahn - Anwendungen
Wasserhaushalt - vätskebalans
wässerig - vattnig
Wasserkessel - vattenkokare
Wasserklosett - vattenklosett
Wasserkocher - vattenkokare
Wasserkopf - vattenskalle
Wasserkraft - vattenkraft
Wasserkraft - Anwendungen
Wasserkraftwerk - vattenkraftverk
Wasserkran - vattenkran
Wasserkran - Anwendungen
Wasserkühlung - vattenkylning
Wasserlache - vattenpuss, vattenpöl
Wasserlache - Zusatzerklärungen
Wasserlauf - vattendrag
Wasserlauf - Anwendungen
Wasserleitung - vattenledning
Wasserleitung - Anwendungen
Wasserlinie - vattenlinje
Wassermangel - vattenbrist
Wassermangel - Anwendungen
Wassermann - vattenande, näck, Vattumannen
Wassermann - Zusatzerklärungen
Wassermelone - vattenmelon
Wassermelone - Anwendungen
Wassermühle - vattenkvarn
Wassermühle - Anwendungen
wassern - gå ned på vattnet, landa i havet
wässern - vattnas, vätska sig, vattna, blötlägga, låta ligga i vatten
Wasseroberfläche - vattenyta
Wasserpflanze - vattenväxt
Wasserpistole - vattenpistol
Wasserpistole - Anwendungen
Wasserschaden - vattenskada
Wasserscheide - vattendelare
wasserscheu - rädd för vatten
Wasserschlauch - vattenslang
Wasserschlauch - Anwendungen
Wasserschutzpolizei - sjöpolis, hamnpolis
Wasserski - vattenskida
Wasserspiegel - vattenyta, vattenspegel, vattenstånd
Wasserspiegel - Zusatzerklärungen
Wassersport - vattensport
Wasserspühlung - spolanordning
Wasserstand - vattenstånd, vattennivå
Wasserstoff - väte
Wasserstoffbombe - vätebomb
Wasserstoffperoxid - vätesuperoxid
Wasserstoffperoxyd - vätesuperoxid
Wasserstoffsuperoxid - vätesuperoxid
Wasserstoffsuperoxyd - vätesuperoxid
Wasserstrahl - vattenstråle
Wasserstrahl - Anwendungen
Wasserstraße - vattenväg
Wasserstraße - Anwendungen
Wassersucht - ödem, vattusot
Wassertropfen - vattendroppe
Wassertropfen - Anwendungen
Wasserturm - vattentorn
Wasserturm - Anwendungen
Wasseruhr - vattenmätare
Wasserverbrauch - vattenförbrukning, vattenåtgång
Wasserverschmutzung - vattenförorening
Wasserversorgung - vattenförsörjning, vattentillgång
Wasservogel - sjöfågel
Wasservogel - Anwendungen
Wasserwaage - vattenpass
Wasserwaage - Anwendungen
Wasserwerfer - vattenkanon
Wasserwerk - vattenverk
Wasserwerk - Anwendungen
Wasserzähler - vattenmätare
Wasserzeichen - vattenstämpel
Wasserzeichen - Anwendungen
wässrig - vattnig
waten - vada
watscheln - vagga (fram)
Watt - watt, strandområde som torrläggs vid ebb
Watte - bomull, vadd
Watte - Anwendungen
Wattebausch - bomullstuss
Wattenmeer - hav som vid flod täcker strandområde
Wattestäbchen - bomullstopp, bomullspinne
wattieren - vaddera, stoppa med vadd, kvilta
wau, wau - vov, vov
Wauwau - vovve
Web - webben
Webadresse - webbadress
weben - väva
Weber - vävare
Weberei - väveri, vävnad
Weberei - Zusatzerklärungen
Weberin - väverska
Weberschiffchen - skyttel
Webfehler - vävfel
Webkante - stadkant
Webseite - webbsida
Website - webbplats
Webstuhl - vävstol
Webstuhl - Anwendungen
Wechsel - växling, byte, växel
Wechsel - Zusatzerklärungen
Wechselbeziehung - växelverkan, ömsesidigt förhållande
Wechselfälle - med- och motgånger
Wechselgeld - växelpengar, växel
wechselhaft - växlande, ombytlig, ostadig
wechselhaft - Zusatzerklärungen
Wechseljahre - klimakterium
Wechselkurs - växelkurs
wechseln - byta, växla, skifta
wechseln - Zusatzerklärungen
Wechselrahmen - växelram
wechselseitig - ömsesidig
Wechselstrom - växelström
Wechselstrom - Anwendungen
Wechselstube - växelkontor
wechselvoll - växlande, skiftande, händelserik
Wechselwähler - marginalväljare
wechselweise - omväxlande, växelvis
Wechselwirkung - växelverkan
Wechselwirkung - Anwendungen
Weckdienst - telefonväckning
wecken - väcka
Wecken - väckning, revelj, kuvertbröd, långfranska
Wecker - väckarklocka
Weckmittel - centralstimulerande medel
Wedel - dammvippa, blad, palmblad
wedeln - vifta, vinka (med), göra kortsvängar
weder - varken ... eller
Weekend - helg, veckohelg, veckoslut, weekend
weg - bort, undan, borta
Weg - väg, stig, sätt
Weg - Zusatzerklärungen
wegen - på grund av, till följd av, med hänsyn till
wegarbeiten - arbeta undan
wegbegeben - bege sig av, ge sig iväg
wegbekommen - få bort, få undan
Wegbereiter - banbrytare, pionjär
Wegbereiter - Zusatzerklärungen
wegblasen - blåsa bort
wegbleiben - utebli, vara borta, stanna borta
wegbringen - ta bort, ta undan, få bort
Wegegeld - milersättning, reseersättning
Wegegeld - Zusatzerklärungen
Wegelagerer - stråtrövare
wegen - på grund av, för ... skull, till följd av, med anledning av, med
     hänsyn till
Wegerecht - vägrätt
wegfahren - åka bort, fara bort, resa bort, åka sin väg, fara sin väg, resa sin
     väg, köra bort, köra undan
wegfallen - bortfalla, utgå
wegfegen - sopa bort
Weggang - avfärd, uppbrott
weggeben - ge bort, lämna bort
weggehen - gå iväg, gå sin väg, gå bort, gå ut, gå åt, sälja, sälja bra
weghaben - få bort, bli av med, får, begripa, förstå, vara på lyset, vara
     berusad, ha en skruv lös
wegholen - hämta (från)
wegjagen - jaga bort, köra iväg, köra undan
wegkommen - komma bort,komma iväg, försvinna, komma undan, slippa
     undan, komma över, smälta ngt
wegkönnen - kunna komma ifrån, kunna komma undan, kunna komma i väg,
     kunna resa
wegkriegen - få bort, få undan
weglassen - skippa, utelämna, låta gå
weglaufen - springa bort, springa sin väg, rymma
weglegen - lägga ifrån sig, lägga bort, lägga undan
wegmachen - ta bort, avlägsna, försvinna, sticka
wegmüssen - måste iväg, måste postas, måste kastas
wegnehmen - ta bort, ta undan, lägga beslag på
Wegrand - vägkant
wegrationalisieren - rationalisera bort
wegräumen - ploka undan, städa undan, röja undan
wegreißen - rycka bort, rycka undan, slita bort, slita av, riva bort, riva av
wegrücken - flytta undan, flytta bort
wegschaffen - skaffa undan, avlägsna
wegscheren - försvinna, packa sig iväg, sticka
wegschicken - skicka bort, skicka iväg, avsända
wegschleichen - smyga bort, smyga undan, smyga iväg
wegschleppen - släpa bort, släpa iväg
wegschmeißen - kasta bort, slänga bort
wegschnappen - snappa åt sig, snå åt sig
wegsehen - titta bort, blunda (för ngt)
wegsetzen - ställa bort, ställa undan, ställa ifrån sig, sätta bort, sätta undan,
     sätta ifrån, sätta från sig
wegspülen - skölja bort, spola bort
wegspülen - Zusatzerklärungen
wegstecken - stoppa undan
Wegstrecke - vägsträcka
wegtreten - gå åt sidan, stiga åt sidan, sparka iväg
Wegweiser - vägvisare, resehandbok
Wegweiser - Zusatzerklärungen
wegwerfen - kasta bort, kasta ifrån sig, slänga bort, slänga ifrån sig
Wegwerfgesellschaft - slit-och-slängsamhälle
Wegwerfmentalität - slit-och-slängmentalitet
Wegwerfspritze - engångsspruta
wegwischen - torka bort, torka av, torka upp, sryka ut, avfärda
wegwollen - vilja bort, vilja komma bort, vilja ge sig av
wegzaubern - trolla bort
wegziehen - dra bort, dra undan, flytta, tåga bort, flytta från
weh - öm, ömmande, ond, sorgsen
weh tun - göra ont
wehe - ve och fasa
Wehe - värk, sammandragning, dyn, sanddyn, driva, snödriva
wehen - blåsa, fläkta, fladdra, vaja, föras med vinden
Wehgeschrei - klagorop
Wehklage - klagan
wehleidig - sjåpig, gnällig, ynklig
wehleidig - Zusatzerklärungen
Wehmut - vemod
wehmütig - vemodig
Wehr - damm, fördämning
Wehrbeauftragte(r) - Förbundsdgens militärombudsman
Wehrdienst - värnplikt, värnpliktstjänstgöring, militärtjäns, militärtjänstgöring
Wehrdienstverweigerer - värnpliktsvägrare
wehren - försvara sig, värja sig, motsätta sig, protestera, försvra sig mot,
     neka, förbjuda
wehrfähig - vapenför
wehrlos - försvarslös, värnlös
wehrlos - Zusatzerklärungen
Wehrmacht - krigsmakten
Wehrpass - inskrivningsbok
Wehrpflicht - värnplikt
Wehrpflicht - Anwendungen
wehrpflichtig - värnpliktig
Wehrübung - repövning, repetitionsövning
wehtun - göra ont
Wehwehchen - krämpa
Weib - kvinna, hustru, pangbrud, fruntimmer
Weibchen - hona
Weiberfeind - kvinnohatare
Weibergeschichten - fruntimmersaffärer, fruntimmershistorier
Weiberheld - kvinnotjusare, hjärtekrossare
Weibervolk - kvinnfolk, fruntimmer
weibisch - feminin, omanlig
weiblich - kvinnlig,
Weibsbild - fruntimmer
weich - mjuk, len, vek, mild, känslig
Weiche - flank, sida, växel
Weiche - Zusatzerklärungen
weichen - mjukna, blötas upp, ligga i blöt, bli mjuk, bli blöt, vika, ge efter,
     ge med sig, retirera, göra plats, vika undan, dra sig tillbaka
weichgekocht - löskokt
Weichheit - mjukhet, lenhet, vekhet, känslighet
weichherzig - godhjärtad, ömsint
weichherzig - Zusatzerklärungen
Weichkäse - mjukost
Weichkäse - Anwendungen
weichlich - klen, veklig, mjäkig
weichlich - Zusatzerklärungen
Weichling - vekling
weichmachen - få att mjukna
Weichsel - Wisla
Weichspüler - sköljmedel
Weichspüler - Anwendungen
Weichteile - mjukdelar
Weichtier - blötdjur, mollusk
Weide - vide, äng, betesmark, hage
Weide - Zusatzerklärungen
Weideland - betesmark
weiden - låta gå på bete, släppa på bete, valla, gå på vall
weiden (sich -) - glädja sig åt, njuta av, gotta sig åt
Weidenkätzchen - videhänge, pilhänge
weidlich - grundligt, ordentligt
Weidmannsheil! - god jaktlycka!
weigern - vägra (att), förvägra, neka
Weigerung - vägran Weihe - kärrhök, vigning, invigning, helgelse
Weihen - vigning, prästvigning, ordination
weihen - viga, inviga, helga, prästviga, ordinera
Weiher - tjärn, damm, göl
Weiher - Zusatzerklärungen
Weihnachten - jul
weihnachtlich - jul-, jullik
Weihnachtsabend - julafton, julkväll
Weihnachtsabend - Anwendungen
Weihnachtsbaum - julgran
Weihnachtsbaum - Anwendungen
Weihnachtsbaumschmuck - julgransprydnad, julgranspynt
Weihnachtsbier - julöl
Weihnachtsbier - Anwendungen
Weihnachtsbock - julbock
Weihnachtsbock - Anwendungen
Weihnachtsbuch - julbok
Weihnachtsdekoration - juldekoration
Weihnachtsevangelium - julevangelium
Weihnachtsfeiertag - julhelg, juldagen, annandag jul
Weihnachtsferien - jullov
Weihnachtsferien - Anwendungen
Weihnachtsfest - julhelg
Weihnachtsgebet - julbön
Weihnachtsgeld - julgratifikation
Weihnachtsgeld - Anwendungen
Weihnachtsgeschenk - julklapp
Weihnachtshandel - julhandel
Weihnachtshandel - Anwendungen
Weihnachtskaktus - julkaktus
Weihnachtskaktus - Anwendungen
Weihnachtskarte - julkort
Weihnachtskarte - Anwendungen
Weihnachtslied - julsång, julvisa
Weihnachtsmann - jultomte
Weihnachtsstern - julgransstjärna, julstjärna
Weihnachtstag - jultid
Weihnachtstisch - julbord
Weihnachtszeit - jultid
Weihrauch - rökelse
Weihwasser - vigvatten
weil - för att, eftersom
Weilchen - en liten stund, en kort stund
Weile - stund
Weiler - by, liten by
Wein - vin
Wein - Anwendungen
Weinanbau - vinodling
Weinbar - vinbar
Weinbau - vinodling
Weinbauer - vinodlare, vinbonde
Weinberg - vinodling, vinberg, vingård
Weinberg - Zusatzerklärungen
Weinbergschnecke - vinbergssnäcka
Weinblatt - vinblad
Weinblatt - Anwendungen
Weinblattlaus - vinvivel, Curculio Bacchus
Weinbohle - vinbål
Weinbrand - konjak
Weinbrand - Anwendungen
weinen - gråta
weinerlich - gråtmild, jämmerlig
weinerlich - Zusatzerklärungen
Weinernte - vinskörd
Weinessig - vinättika, vinäger, spritättika
Weinessig - Anwendungen
Weinfarbe - vinfärg
Weinfass - vinfat
Weinflasche - vinflaska
Weinflasche - Anwendungen
Weinfreund - vinälskare
Weingarten - vingård
Weingährung - vingäsning
Weinglas - vinglas
Weinglas - Anwendungen
Weingrog - vintoddy
Weinhändler - vinhandlare
Weinhandlung - vinhandel
Weinhandlung - Anwendungen
Weinkarte - vinlista
Weinkarte - Anwendungen
Weinkeller - vinkällare
Weinkeller - Anwendungen
Weinkenner - vinkännare
Weinkenner - Anwendungen
Weinkrampf - gråtkramp, gråtparoxysm
Weinkühler - vinkylare
Weinlese - vinskörd
Weinprobe - vinprovning
Weinprobe - Anwendungen
Weinranke - vinranka
Weinrebe - vinranka
Weinrebe - Anwendungen
weinrot - vinröd
Weinsauce - vinsås
Weinsauce - Anwendungen
Weinstock - vinstock
Weinstube - vinstuga
Weintraube - vindruva
Weintraube - Anwendungen
weise - vis, klok
Weise - vis, sätt
weisen - visa, peka
weisen - Zusatzerklärungen
Weisheit - visdom, vishet
Weisheitszahn - visdomstand
weiß - vit
Weiß - vitt
weissagen - föutsäga, spå, förespå, sia, profetera, föreboda, varsla
Weissager - siare, spåman
Weissager - Zusatzerklärungen
Weissagerin - sierska, spågumma
Weissagung - förutsägelse, spådom, profetia
Weißbier - ljust öl
weißblond - vitblond
Weißbrot - långfranska, vitt bröd
Weißdorn - hagtorn
Weiße - vit, vit kvinna
weißen - vitkalka, vitlimma
weißen - Zusatzerklärungen
Weiße(r) - vit, vit man, ett glas vitt vin
Weiße(s) - äggvita
weißglühend - vitglödgad, vitglödande
Weißglut - vitglöd, vitvärme
weißhaarig - vithårig
Weißkohl - vitkål
Weißkohl - Anwendungen
weißlich - vitaktig
Weißrussland - Vitryssland
Weißwäsche - vittvätt
weißwaschen - rentvå
Weißwein - vittvin, vitt vin
Weißwein - Anwendungen
Weisung - direktiv, order
weit - vid, bred, rymlig, vidstäckt, lång, vitt, brett, långt
weitab - långt borta
weitaus - ojämförlig, vida, utan jämförelse, absolut
Weitblick - framsynthet, förutseende
weitblickend - framsynt, förutseende, vidsynt
Weite - vidd, brett, avstånd, slätt
weiten - vidga, göra större
weiten (sich) - vidgas, vidga sig, bli större
weiter - vidare, bredare, rymligare, ytterligare, längre
weiterarbeiten - arbeta vidare, fortsätta, fortsätta arbeta
weiterbefördern - vidarebefordra
Weiterbeförderung - vidarebefordran
weiterbestehen - bestå, fortbestå, leva vidare, fortleva, existera, finnas även
     i fortsättning
weiterbilden (sich) - vidareutbilda sig, fortbilda sig, studera vidare
Weiterbildung - vidareutbildning, fortbildning, fortsatta studier
weiterbringen - föra framåt, leda vidare
Weiterentwicklung - fortsatt utveckling, vidareutveckling
weitererzählen - föra vidare, låta gå vidare
Weitere(s) - närmare information, vidare information, närmare besked,
     vidare besked
weiterfahren - köra vidare, åka vidare, fortsätta
weiterfuhren - föra vidare, fortsätta (med)
weitergeben - låta gå vidare, skicka vidare, överlämna
weitergehen - gå vidare, fortsätta
weitergehen - Zusatzerklärungen
weiterhelfen - hjälpa fram, hjälpa ngn att komma vidare
weiterhin - fortfarande, i fortsättningen, vidare, dessutom
weiterkommen - komma vidare, komma framåt
weiterlaufen - fortsätta, gå vidare
weiterleben - fortsätta att leva, leva vidare, leva kvar, fortleva
weiterleiten - vidarebefordra, skicka vidare
weitermachen - fortsätta
weitersagen - föra vidare, sprida
weitersagen - Zusatzerklärungen
weiterverarbeiten - bearbeta, vidarebearbeta, förädla
Weiterverkauf - återförsljning
weitgehend - långtgående, vittgående, omfattande, i stor utsträckning
weitgereist - vitt berest, mycket berest
weither - långt ifrån
weitherzig - vidsynt
weithin - långt bort, vida, vida omkring
weitläufig - vidsträckt, utförlig, omständlig, detaljertad, avlägsen
weitmaschig - med stora maskor, gles
weitreichend - vidsträckt, vittgående, omfattande
weitschweifig - mångordig, vidlyftig, omständlig
weitsichtig - långsynt, framsynt
weitsichtig - Zusatzerklärungen
Weitsichtigkeit - långsynthet, framsynthet
Weitspringer - längdhoppare
Weitsprung - längdhopp
weitverbreitet - vitt utbredd, mycket spridd, vida spridd
Weitwinkelobjektiv - vidvinkelobjektiv
Weizen - vete
Weizen - Anwendungen
Weizenbier - veteöl
Weizenbier - Anwendungen
Weizenbrot - vetebröd, franskbröd
Weizenbrot - Anwendungen
Weizenfeld - vetefält
Weizenkeim - vetegrodd
Weizenkleie - vetekli
Weizenkorn - vetekorn
Weizenmehl - vetemjöl
Weizenmehl - Anwendungen
welch/welche/welcher/welches - vilken, som, någon
welk - vissen, vissnad, skrumpen, skrynklig
welk werden - vissna, skrumpna
welken - vissna
Wellblech - korrugerad plåt
Welle - våg, våglängd, axel, jättesväng
Welle - Zusatzerklärungen
wellen - ondulera, göra vågigt
Wellenbad - vågbassäng
Wellenbereich - våglängdsområde
Wellenbewegung - vågrörelse
Wellenbrecher - vågbrytare
wellenförmig - vågformig, vågig
Wellenlänge - våglängd
Wellenlänge - Anwendungen
Wellenlinie - våglinje
Wellenreiten - surfing
Wellensittich - undulat
wellig - vågig, vågformig
Wellpappe - wellpapp
Welpe - valp, unge Wels - mal
Welt - värld, jord
Weltall - världsalltet, universum
Weltanschauung - världsåskådning, ideologi
Weltatlas - världsatlas
Weltausstellung - världsutställning
Weltbank - världsbank
weltbekannt - världsbekant
weltberühmt - världsberömd
weltbewegend - revolutionerande, banbrytande, epokgörande
Weltbild - världsbild
Weltbürger - kosmopolit, världsmedborgare
Weltenbummler - globetrotter
Welterfolg - världssuccé
Weltergewicht - veltervikt
Weltfriede - världsfre
Weltfriede - Anwendungen
Weltfrieden - världsfred
Weltfrieden - Anwendungen
Weltgeltung - världsbetydelse
Weltgeschichte - världshistoria
Weltgeschichte - Anwendungen
weltgewandt - världsvan
Welthandel - världshandel
Welthandel - Anwendungen
Weltherrschaft - världsherravälde
Weltkarte - världskarta
Weltkarte - Anwendungen
Weltklasse - världsklass, världselit
Weltkrieg - världskrig
Weltkrieg - Anwendungen
Weltkünstler - världskonstnär
weltlich - världslig
Weltliteratur - världslitteratur
Weltliteratur - Anwendungen
Weltmacht - världsmakt
weltmännisch - världsmannamässig, världsmanna-
Weltmarkt - världsmarknad
Weltmeer - världshav
Weltmeister - världsmästare
Weltmeisterin - världsmästarinna
Weltmeisterschaft - världsmästerskap
Weltpolitik - världspolitik
Weltraum - världsrymd
Weltraumspaziergang - rymdpromenad
Weltreise - jordenruntresa
Weltrekord - världsrekord
Weltrekord - Anwendungen
Weltreligion - världsreligion
Weltruf - världsrykte
Weltschmerz - världssmärta, Weltschmerz
Weltsprache - världsspråk
Weltstadt - världsstad
Weltstadt - Anwendungen
weltstädtisch - världsstads-, kosmopolitisk
Weltumseglung - världsomsegling
Weltuntergang - världens undergång, ragnarök
weltweit - global, världsomfattande
Weltwirtschaftskrise - internationell ekonomisk kris
Weltwunder - världens underverk
Wende - vändning, vändpunkt, skifte, sidhopp med åtvändning
Wendehals - göktyta
Wendehammer - vändplan
Wendekreis - vändkrets
Wendeltreppe - spiraltrappa
wenden - vända, lägga ned, ägna, vända sig, svänga
Wendepunkt - vändpunkt, kritisk punkt
wendig - lättmanövrerad, lätthanterlig, snabbtänkt
Wendung - vändning, formulering, talesätt
Wendung - Zusatzerklärungen
wenig - liten, litet, inte mycket, föga, ringa
weniger - mindre
wenigstens - åtminstone, minst
wenn - om, ifall, såvida, när, då
Wenn und Aber - invändningar, tvivel, om och men
wennschon - än sen då
wer- wem
Werbeabteilung - reklamavdelning
Werbeagentur - annonsbyrå, reklambyrå
Werbefachmann - reklamman
Werbefernsehen - reklam-tv, reklaminslag i tv
Werbefilm - reklamfilm
Werbegeschenk - reklamgåva, reklamartikel
Werbeleiter - reklamchef
werben - värva, göra reklam
Werbespot - reklaminslag, reklamsnutt
Werbetrommel - stora trumman, reklamtrumman, göra stor reklam
Werbung - reklam, värvning
Werbung - Zusatzerklärungen
Werbungskosten - avdrag för inkomstens förvärvande
Werdegang - utveckling, utvecklingsprocess, utbildningsgång, karriär
werden - bli
Werden - tillblivelse
werfen - kasta, slänga
werfen - Zusatzerklärungen
Werft - varv
Werftarbeiter - varvsarbetare
Werk - verk, arbete, fabrik, anläggning, fabriksanläggning, bruk, företag, industriföretag
Werkangehörige(r) - verksanställd, fabriksanställd
Werkarzt - företagsläkare
Werkbank - arbetsbänk
werkeln - pyssla, knåpa, fuska
Werken - slöjd
Werkleiter - fabrikschef
Werkmeister - verkmästare
Werkschutz - skyddskommitté
Werkspionage - industrispionage
Werkstatt - verkstad
Werkstoff - material, råmaterial, råvara
Werkstoff - Zusatzerklärungen
Werkswohnung - tjänstebostad, personalbostad
Werktag - arbetsdag, vardag
Werktag - Zusatzerklärungen
Werktätige(r) - förvärvsarbetare, yrkesarbetande
Werkunterricht - slöjd, slöjdundervisning
Werkwohnung - tjänstebostad, personalbostad
Werkzeug - verktyg, redskap
Werkzeugkasten - verktygslåda
Wermut - malört, vermut
Wermutbruder - A-laget
wert - värd, värderad, ärad
Wert - värde
Wertanagabe - angivet värde, angivande av värdet
Wertarbeit - kvalitetsarbete, högklassigt arbete
wertbeständig - värdebeständig
Wertbrief - värdebrev, assurerat brev
werten - värdera, bedöma, poängsätta, räkna
Wertgegenstand - värdeföremål
Wertigkeit - valens
wertlos - värdelös
Wertmaßstab - måttstock
Wertminderung - värdeminskning
Wertpapier - värdepapper
Wertpapier - Anwendungen
Wertpapiersparer - aktiesparare
Wertsache - värdeföremål
Wertsendung - värdeförsändelse, assurerad försändelse
Wertsteigerung - värdestegring
Wertstoff - avfallsråvara, återvinningsbart avfall
Wertung - bedömning, poäng, poängsättning
wertvoll - värdefull
Wertzuwachs - värdeökning, värdestegring
Wesen - väsen, sätt, sinnelag, varelse
Wesensart - väsensart
wesensfremd - väsensfrämmande, väsensskild
wesentlich - väsentlig, avsevär, betydande, väsentligt, väsentligen, betydligt, avsevärt
weshalb - varför
Wespe - geting
Wespe - Anwendungen
Wespennest - getingbo
Wespenstich - getingstick, getingsting
West - väst, väster, västvind, västan, västanvind
westdeutsch - västtysk
Westdeutsche - västtyska
Westdeutsche(r) - västtysk
Westdeutschland - västra Tyskland, Västtyskland
Weste - väst
Westen - väster
Westentasche - västficka
Western - västernfilm
Westeuropa - Västeuropa
westeuropäisch - västeuropeisk
Westfalen - Westfalen
Westindien - Västindien
westindisch - västindisk
Westküste - västkust
westlich - västlig, västra
Westmächte - västmakterna
Westseite - västsida
westwärts - västerut, åt väster
Westwind - västvind, västan, västanvind
weswegen - varför
Wettannahme - tipsombud, vadhållningsbyrå
Wettbewerb - tävling, pristävling
Wettbewerber - tävlande, medtävlare, konkurrent
wettbewerbsfähig - konkurrenskraftig
Wette - vad
wetteifern - tävla med, rivalisera med
wetten - slå vad, sätta, våga
Wetter - väder, väderlek
Wetter - Anwendungen
Wetter - Zusatzerklärungen
Wetteraussichten - väderutsikter
Wetterbericht - väderrapport
Wetterbericht - Anwendungen
wetterbeständig - väderbeständig, vind- och regntät
Wetterdienst - väderlekstjänst
Wetterfahne - vindflöjel
wetterfest - väderbeständig, vond- och regntät
wetterfühlig - känslig för vädrets växlingar
Wetterhahn - vindflöjel, kyrktupp
Wetterhahn - Zusatzerklärungen
Wetterkarte - väderkarta
Wetterkarte - Anwendungen
Wetterleuchten - kornblixt(ar), orosmoln
wettern - skälla, dundra, rasa
Wetterprognose - väderprognos
Wetterprognose - Anwendungen
Wettersatellit - vädersatellit
Wetterseite - vindsida
Wetterstation - väderstation, meteorologisk station
Wetterumschwung - väderomslag
Wettervorhersage - väderprognos, väderleksutsikter
Wettfahrt - kappkörning
Wettkampf - tävling
Wettkämpfer - tävlande, deltagare
Wettlauf - lopp, kapplöpning
wettmachen - uppväga, kompensera
Wettrennen - kapplöpning
Wettrüsten - kapprustning
Wettschwimmen - simtävling
Wettstreit - tävlan
wetzen - vässa, slipa, bryna, kuta, rusa
Whirlpool - bubbelpool
Whisky - whisky
Whisky - Anwendungen
Whiskyglas - whiskyglas
Whiskyglas - Anwendungen
Wichse - skokräm, smörj, stryk
wichsen - polera, runka
Wichtel - tomtenisse, pyssling, miniorscout
Wichtel - Zusatzerklärungen
Wichtelmännchen - tomtenisse, pyssling
wichtig - viktig
Wichtigkeit - vikt
Wichtigtuer - viktigpetter
Wichtigtuerei - viktighetsmakeri, uppblåsthet
wichtigtuerisch - vara viktig av sig, göra sig viktig
Wicke - vivker, luktärt
Wickel - omslag
Wickelkind - blöjbarn
Wickelkommode - skötbord
wickeln - linda, veckla, svepa, vira
Wickelraum - skötrum
Wickelraum - Anwendungen
Wickelrock - omlottkjol
Wickeltisch - skötbord
Widder - bagge, gumse, Väduren
wider - mot, emot, i strid med
widerborstig - motspänstig, motsträvig
widerfahren - drabba, vederfaras
Widerhaken - hulling
Widerhall - eko, återklang, genklang, gensvar, respons
widerhallen - eka, genljuda
widerlegen - motbevisa, vederlägga
widerlich - vidrig, motbjudande, vedervärdig
widernatürlich - onaturlig, mot naturen, pervers
widerrechtlich - lagstridig, olaglig
Widerrede - motsägelse
Widerruf - återkallande, återtagande, upphävande, annulering
widerrufen - återkalla, återta, upphäva, annullera
Widersacher - vedersakare, motståndare, fiende
Widerschein - återsken, reflex, återspegling
widersetzen - sätta sig emot, opponera sig
widersetzlich - motspänstig, upprorisk
Widersinn - absurditet, paradox
widersinnig - absurd, paradoxal, befängd
widerspenstig - bångstyrig, motspänstig, oregerlig, egensinnig
widerspiegeln - återspegla, avspegla, reflektera
widersprechen - säga emot, motsätta sig, strida mot
Widerspruch - motsägelse, protest, invändning
widersprüchlich - motsägelsefull
Widerstand - motstånd, resistans
Widerstand - Zusatzerklärungen
Widerstandsbewegung - motståndsrörelse
widerstandsfähig - motståndskraftig
Widerstandsfähigkeit - motståndskraft
Widerstandskämpfer - motståndsman
Widerstandskraft - motståndskraft
widerstandslos - utan motstånd, motståndslös
widerstehen - motstå (emot), äckla ngn, bära ngn emot
widerstreben - bära emot, bjuda emot, motsätta sig, gå emot
Widerstreben - motsträvighet, motvillighet, ovillighet
widerstrebend - motsträvig, motvillig, ovillig
widerwärtig - vedervärdig, motbjudande, äcklig
Widerwille - motvilja, ovilja, aversion
widerwillig - motvillig, ovillig
widerwillig - Zusatzerklärungen
Widerwort - motsägelse, invändning, protest
widmen - ägna, tillägna, dedicera
Widmung - tillägnan, dedikation
widrig - motig, ogynnsam
widrigenfalls - i motsatt fall
wie - hur, vad, så, som, såväl som, liksom
wieder - igen, omigen, åter
wiederanknüpfen - återknyta, återuppta
Wiederaufbau - återuppbyggande
wiederaufbauen - bygga upp, återuppbygga
Wiederaufbereitung - upparbetning
Wiederaufbereitungsanlage - upparbetningsanläggning
Wiederaufführung - repris, nypremiär
wiederaufleben - leva upp igen
Wiederaufnahme - återupptagande, resning
wiederaufnehmen - återuppta, ta upp igen
Wiederaufrüstung - återupprustning
Wiederbeginn - nystart, ny början, återupptagande
wiederbekommen - återfå, få tillbaka
wiederbeleben - återuppliva
Wiederbelebungsversuch - upplivningsförsök, återupplivningsförsök
Wiederbeschaffungswert - återanskaffningavärde
wiedereinführen - återinföra, återimportera
wiedereingliedern - återanpassa, rehabilitera
wiedereingliedern - Zusatzerklärungen
Wiedereingliederung - återanpassning
wiedereinsetzen - återinsätta
Wiedereintritt - återinträde
wiederentdecken - återupptäcka
wiedererkennen - känna igen
wiedererlangen - återfå, få tillbaka
wiedererwecken - återuppliva, väcka till liv igen
Wiedergabe - återgivning - återgivande
Wiedergabequalität - ljudkvalitet, bildkvalitet
wiedergeben - ge tillbaka, lämna tillbaka, ge igen, lämna igen, återge, återberätta, skildra
wiedergewinnen - vinna tillbaka
wiedergewinnen - vinna tillbaka
wiedergrüßen - hälsa tillbaka
Wiedergutmachung - gottgörelse
wiederhaben - ha tillbaka, få tillbaka
wiederherstellen - reparera, restaurera, återställa, återupprätta, göra ngn frisk igen
wiederholbar - kan upprepas
wiederholen - hämta tillbaka, upprepa, repetera, ta om
wiederholt - upprepad
Wiederholung - upprepande, upprepning, omtagning, repetition, repris
Wiederholungskursus - repetitionskurs
Wiederholungsspiel - omspel
wiederkäuen - idissla, mala om
Wiederkäuer - idisslare
Wiederkehr - återvändande, återkomst
wiederkommen - komma tillbaka, återvända, komma igen
Wiederschauen (auf W.) - hej då!, vi ses!, adjö!
wiedersehen - återse
Wiedersehen - återseende
wiederum - återigen, åter, däremot, å andra sidan
wiedervereinen - återförena
Wiedervereinigung - återförening
Wiederverheiratung - omgifte
Wiederverkäufer - återförsäljare
Wiederverkaufswert - andrahandsvärde
wiederverwenden - återanvända
Wiederverwendung - återanvändning
wiederverwerten - återvinna
Wiederverwertung - återvinning
Wiederwahl - återval, omval
wiederwählen - återvälja, omvälja
Wiege - vagga
wiegen - väga, vagga
Wiegenlied - vaggvisa
wiehern - gnägga
Wien - Wien
Wiener Schnitzel - wienerschnitzel
Wiese - äng
Wiese - Anwendungen
Wiesel - vessla
wieso - varför
wieviel - hur mycket, hur många
wievielmal - hur många gånger, hur ofta
Wiking - viking
Wikinger - viking
Wikingerburg - vikingaborg
Wikingerdorf - vikingaby
Wikingerfahrt - vikingafärd
Wikingerfest - vikingafest
Wikingerforscher - vikingaforskare
Wikingerforschung - vikingaforskning
Wikingergesetz - vikingabalk
Wikingergott - vikingagud
Wikingerhaus - vikingahus
Wikingerhelm - vikingahjälm
Wikingerhorn - vikingahorn, dryckeshorn
Wikingerin - vikingakvinna
Wikingerkleidung - vikingakläder
Wikingerkönig - vikingakonung
Wikingermuseum - vikingamuseum
Wikingersage - vikingasaga
Wikingerschiff - vikingaskepp
Wikingerschmuck - vikingasmycke
Wikingerschwert - vikingasvärd
Wikingerspiel - kubb, vikingaspel
Wikingerstadt - vikingastad
Wikingerzeit - vikingatiden
Wikingerzug - vikingatåg
wild - vild, vildsinnt, oregerlig, våldsam, ursinnig, rasande, galen, tokig,
     vildvuxen, yvig, olahlig
Wild - vilt, villebråd
Wildbahn - vilt tillstånd
Wildbret - vilt
Wilddieb - tjuvskytt
Wildente - and, vildand, gräsand
Wilde(r) - vilde, galning
Wilderer - tjuvskytt
wildern - ägna sig åt tjuvjakt
wildfremd - vilt främmande
Wildgans - vildgås
Wildgans - Anwendungen
Wildgehege - vildhägn
Wildheit - vildhet, våldsamhet
Wildhonig - vildhonung
Wildhonig - Anwendungen
Wildhüter - viltvårdare
Wildleder - mocka, mockaskinn
Wildnis - vildmark, ödemark
Wildrose - vildros
Wildrose - Anwendungen
Wildsau - vildsvinshona, svin, as
Wildschwein - vildsvin
wildwachsend - vild, vilt växande, olagligt
Wildwechsel - växel, viltstig, viltstråk
Wildwestfilm - västernfilm
Wille - vilja
willen - skull
willenlos - viljelös
willens - vara beredd att
Willensanstrengung - viljeansträngning
Willenskraft - viljestyrka
willensschwach - viljesvag
willensstark - viljestark
Willensstärke - viljestyrka
willentlich - avsiktlig, avsiktligt, med flit
willfährig - foglig, underkasta sig
willig - villig, beredvillig
willkommen - välkommen
Willkommen - välkommande. mottagande
Willkür - godtycke
willkürlich - godtycklig, slumpmässig, viljestyrd
Wilna - Vilnius
wimmeln - vimla, myllra, kryllar (av)
wimmern - kvida, gnälla
Wimpel - vimpel
Wimper - ögonfrans
Wimper - Anwendungen
Wind - vind, blåst
Wind - Zusatzerklärungen
winddicht - vindtät
Winde - vindspel, vinsch, vinda
Windel - blöja
Windel - Anwendungen
windelweich - bli mör, ge efter, sönder ochsamman
winden - vira, binda, linda, vinda upp, hissa upp, vinscha upp, slingra sig
Windeseile - med vindens hastighet
windgeschützt - vindskyddadz
Windgeschwindigkeit - vindhastighet
Windhose - tromb
Windhund - vinthund, opålitlig typ, kvinnojägare
windig - blåsig
Windjacke - vindjacka
Windkanal - vindtunnel
Windkraftanlage - vindkraftverk
Windmühle - väderkvarn, snurra
Windpocken - vattkoppor
Windrichtung - vindriktning
Windrichtung - Anwendungen
Windrose - kompassros
windschief - sned, vind
windschief - Zusatzerklärungen
Windschutzscheibe - vindruta
Windstärke - vindstyrka
Windstärke - Anwendungen
windstill - vindstilla
Windstille - vindstilla, stiltje
Windstoß vindstöt, kastvind, vindpust
windsurfen - vindsurfa, brädsegla
Windsurfer - vindsurfare, brädseglare
Windsurfing - vindsurfing, brädsegling
Windung - vindling, varv, bukt, krök, krökning, slingrande
Wink - vink, tecken, fingervisning, råd, tips
Winkel - vinkel, vinkelhake, vinkelmått, vrå, hörn, skrymsle
Winkeleisen - vinkeljärn
winkelig - full av vinklar och vrår
Winkelmesser - gradskiva
Winkelzug - knep, trick, fint
winken - vinka, vifta, ge ett tecken
winseln - yla, gny, tigga
Winter - vinter
Winter - Anwendungen
Winteranfang, vinterns början, vintersolståndet
Winterausrüstung - vinterutrustning
winterfest - vinteranpassad, vinterbonad, vinterhärdig
Wintergarten - vinterträdgård
Winterhalbjahr - vinterhalvår
winterhart - vinterhärdig
winterlich - vinterlik, vintrig, vinter-
Winterquartier - vinterförläggning, övervintringsort
Winterreifen - vinterdäck
Wintersaison - vintersäsong
Wintersaison - Anwendungen
Winterschlaf - vinterdvala, vintersömn
Winterschlussverkauf - vinterrea
Wintersemester - vintertermin
Wintersonnenwende - vintersolstånd
Winterspiele - vinterspel
Wintersport - vintersport
Wintersport - Anwendungen
Wintersportler - vintersportare
Wintertag - vinterdag
Winterurlaub - vintersemester
Winterzeit - vintertid
Winzer - vinodlare
winzig - mycket liten, pytteliten, minimal
Winzling - plutt, liten plutt, nolla
Wipfel - topp, trädtopp
Wippe - gungbräde
wippen - vippa, gunga
wippen - Zusatzerklärungen
wir - vi
Wirbel - virvel, virrvarr, uppståndelse, kota, stämskruv
wirbelig - virvlande, snurrig
wirbellos - ryggradslös
wirbeln - virvla, virvla runt, snurra, yra
Wirbelsäule - ryggrad, kotpelare
Wirbelsturm - cyklon
Wirbeltier - ryggradsdjur
Wirbeltier - Anwendungen
Wirbelwind - virvelvind
wirken - verka, uträtta, åstadkomma
wirklich - verklig, faktisk
Wirklichkeit - verklighet, realitet
wirklichkeitsfremd - verklighetsfrämmande, orealistisk
wirklichkeitstreu - verklighetstrogen
wirklichkeitsnah - verklighetsnära, realistisk
wirksam - verksam, effektiv
Wirksamkeit - verkan, effektivitet
Wirkstoff - verksamt ämne
Wirkung - verkan, effekt, resultat
Wirkungsbereich - verkamhetsområde
Wirkungsgrad - verkningsgrad, effektivitet
wirkungslos - verkningslös, utan verkan, ineffektiv, resultatlös
wirkungsvoll - effektfull, verkningsfull
wirr - virrig, oredig, förvirrad, omtumlad, hoptrasslad, kaotisk, trasslig, tovig,
     rufsig
Wirren - kaotiska förhållanden, oroligheter
Wirrwarr - virrvarr, villervalla, röra
Wirsingkohl - savojkål
Wirt - värd
Wirtin - värdinna
Wirtschaft - ekonomi, näringsliv, restaurang, krog
wirtschaften - hushålla, sköta, vara sysselsatt, stöka
Wirtschafterin - hushållerska
Wirtschaftler - nationalekonom, industriman, ledande industriman
wirtschaftlich - ekonomisk, sparsam
Wirtschaftlichkeit - lönsamhet
Wirtschaftsabitur - gymnasieekonomexamen
Wirtschaftsberater - finanskonsult, ekonomisk rådgivare
Wirtschaftsbeziehungen - handelsförbindelser
Wirtschaftsführer - industriledare
Wirtschaftsgeld - hushållspengar
Wirtschaftsgemeinschaft - affärsgemenskap, ekonomisk sammanslutning
Wirtschaftsgipfel - ekonomisk toppmöte
Wirtschaftshochschule - handelshögskola
Wirtschaftskriminalität - ekonomisk brottslighet
Wirtschaftslage - ekonomisk läge
Wirtschaftsminister - näringslivsminister, ekonomiminister
Wirtschaftsministerium - näringslivsministerium, ekonomiministerium
Wirtschaftsordnung - ekonomisk system
Wirtschaftspolitik - handelspolitik, ekonomisk politik
Wirtschaftsprüfer - revisor
Wirtschaftsverbrechen - ekonomiskt brott
Wirtschaftswachstum - ekonomisk tillväxt
Wirtschaftswissenschaften - ekonomi
Wirtschaftswissenschaftler - ekonom
Wirtschaftswunder - ekonomiskt under
Wirtschaftszweig - näringsgren
Wirtshaus - värdshus
Wirtsleute - krögarpar, värdpar, hyresvärder
Wirtsstube - krog
Wirtstier - värddjur
Wisch - papperslapp
wischen - torka (av), slinka, pila, kila
Wischer - vindrutetorkare
Wischiwaschi - svammel
Wischtuch - dammtrasa
Wisent - visent
wispern - viska
Wissbegier - vetgirighet
Wissbegierde - vetgirighet
wissbegierig - vetgirig
wissen - veta
Wissen - vetande, kunskap, vetskap
Wissen - Zusatzerklärungen
Wissensdurst - kunskapstörst, vetgirighet
Wissenschaft - vetenskap
Wissenschaftler - vetenskapsman, forskare
Wissenschaftlerin - vetenskapsman, kvinnlig vetenskapsman, forskare,
     kvinnlig forskare
wissenschaftlich - vetenskaplig
Wissensdrang - kunskapstörst, vetgirighet
Wissenslücke - kunskapslucka
wissentlich - medveten, avsiktlig
wissentlich - Zusatzerklärungen
wittern - vädra, ana
wittern - Zusatzerklärungen
Witterung - väderlek, väderkorn
Witterungseinflüsse - väderförhållande
Wittling - vitling
Witwe - änka
Witwenrente - änkepension
Witwenschaft - ånkestånd
Witwer - änkling
Witz - vits, historia, skämt, humor, kvickhet, espri
Witzbold - lustigkurre, skämtare
witzeln - vitsa, skämta
witzig - kvick, fyndig, vitsig, rolig, konstig, lustig
witzlos - humorlös, torr, meningslös
wo - var, där
woanders - någon annanstans
wobei - varvid
Woche - vecka
Woche - Anwendungen
Wochenbett - barnsäng
Wochenende - veckohelg, veckoslut
Wochenendhaus - stuga, fritidsstuga, hus, fritidshus
wochenlang - på flera veckor, som varar i veckor, som varar i flera veckor
Wochenlohn - veckolön
Wochenmarkt - torgdag
Wochentag - veckodag, vardag
Wochentag - Anwendungen
Wochentag - Zusatzerklärungen
wochentags - på vardagarna
wöchentlich - vecko-, veckans, per vecka, i veckan
Wöchnerin - nyförlöst kvinna
Wodka - vodka
wodurch - hur, på vilket sätt, i vilket avseende, varigenom, genom vilken,
     genom vilket, genom vilka
wofür - för vad, till vad, vad ... för, vad ... till, för vilken,
     för vilket, för vilka, varför
Woge - våg, bölja
wogegen - mot, vad, vad ... mot, mot vilken, mot vilket, mot vilka
wogen - bölja (fram), svalla
woher - varifrån, var ... ifrån, därifrån
wohin - vart, dit
wohingegen - medan, under det att
wohl - bra, väl, noga, möjligen, kanske, visserligen
Wohl - väl, välgång, välfärd
wohlauf - i god hälsa
wohlbedacht - välbetänkt
Wohlbefinden - välbefinnande
Wohlbehagen - välbehag, förtjusning
wohlbehalten - välbehållen
wohlbekannt - välkänd, välbekant
wohldurchdacht - välgenomtänkt
Wohlergehen - välbefinnande
wohlerzogen - väluppfostrad
Wohlfahrt - socialvård
Wohlfahrtsorganisation - välgörenhetsorganisation
Wohlfahrtsstaat - välfärdsstat
Wohlgefallen - välbehag, tillfredsställelse
wohlgemerkt - väl att märka
wohlgenährt - välfödd, välgödd
Wohlgeruch - väldoft, vällukt
wohlhabend - välbärgad, förmögen
wohlig - behaglig, skön, angenäm
wohlklingend - välklingande, välljudande, melodisk
Wohlleben - vällevnad
wohlmeinend - välment, välvillig
wohlriechend - väldoftande, välluktande
wohlschmeckend - välsmakande
Wohlsein - välbefinnande
Wohlstand - vällstånd
Wohlstandsgesellschaft - välfärdssamhälle
Wohltat - välgärning
Wohltäter - välgörare
wohltätig - välgörande, välgörenhets-, hälsosam
Wohltätigkeit - välgörenhet
wohltuend - välgörande, angenäm, hälsosam
wohlüberlegt - noga överlagd, välgenomtänkt
wohlverdient - välförtjänt
Wohlverhalten - gott uppförande
wohlweislich - klokt nog, visligen
Wohlwollen - välvilja
wohlwollend - välvillig
Wohnanhänger - husvagn
Wohnblock - hyreshus
wohnen - bo
Wohnfläche - bostadsyta
Wohngebäude - bostadshus, hyreshus
Wohngegend - bostadsområde
Wohngeld - bostadsbidrag
Wohngemeinschaft - kollektiv
wohnhaft - bosatt
Wohnhaus - bostadshus, hyreshus
Wohnheim - hem, studenthem, ungkarlshotell, personalbostad
Wohnlage - läge, bostadsläge
wohnlich - hemtrevlig, trivsam, ombonad
Wohnmobil - husbil
Wohnmobil - Anwendungen
Wohnort - hemort
Wohnraum - boningsrum
Wohnsiedlung - bostadsområde
Wohnsitz - hemvist, bostad, bostadsort, adress
Wohnstadt - sovstad
Wohnung - bostad, lägenhet, våning, boning
Wohnung - Zusatzerklärungen
Wohnungsamt - bostadsförmedling
Wohnungsbau - bostadsbyggande
Wohnungsinhaber - lägenhetsinnehavare
wohnungslos - bostadslös, utan bostad, hemlös
Wohnungsmangel - bostadsbrist
Wohnungsmangel - Anwendungen
Wohnungsnot - bostadsbrist, stor bostadsbrist
Wohnungsschlüssel - lägenhetsnyckel
Wohnungssuche - vara på jakt efter en bostad, leta efter en lägenhet
Wohnungstausch - lägenhetsbyte
Wohnverhältnisse - bostadsförhållanden
Wohnviertel - bostadskvarter
Wohnwagen - husvagn
Wohnwagen - Anwendungen
Wohnzimmer - vardagsrum
wölben - välva
Wolf - varg, köttkvarn, dokumentförstörare
Wolf - Zusatzerklärungen
Wölfin - varghona, varginna
Wölfling - miniorscout
Wolfram - volfram
Wolga - Volga
Wolke - moln, sky
Wolke - Anwendungen
Wolkenbruch - skyfall
Wolkendecke - molntäcke
Wolkendecke - Anwendungen
Wolkenkratzer - skyskrapa
wolkenlos - molnfri, klar
Wolkenstore - hissgardin
Wolkenwand - molnvägg
Wolkenwand - Anwendungen
wolkig - molnig
Wolldecke - filt, yllefilt
Wolle - ull, ylle, ullgarn, garn
wollen - vilja, ha för avsikt, tänka, ämna
wollen - av ylle, av ull, ylle-, ull-, vilja, ha för avsikt, tänka, ämna, skola, önska
Wollgarn - ullgarn
Wollgras - ängsull
wollig - ullig, krullig
Wolljacke - yllekofta
Wollknäuel - ullgarnsnystan
Wollpullover - ylletröja
Wollpullover - Anwendungen
Wollsachen - ylleplagg
Wollsocke - yllesocka, raggsocka
Wollstoff - ylletyg
Wollust - vällust
wollüstig - vällustig
womit - med vad. vad ... med, med vilken, med vilket, med vilka, varmed
womöglich - kanske, möjligen
wonach - efter vad, vad ... efter, efter vilken, efter vilket, efter vilka, varefter
Wonne - fröjd, glädje
wonnig - ljuvlig, söt
woran - på vad, mot vad, vad ... på, på vilken, på vilket, på vilka, mot vilken, mot vilket, mot vilka
worauf - på vad, vad ... på, på vilken, på vilket, på vilka, varpå
woraufhin - varpå, därpå, med anledning av det, på grund av det
woraus - ur vad, av vad, vad ... ur, ur vilken, ur vilket, ur vilka, av vilken, av vilket, av vilka, varur, varav
worin - i vad, vad ... i, vari, i vilken, i vilket, i vilka, vari
Workshop - workshop
Wort - ord, yttrande
wortarm - ordknapp
Wortart - ordklass
wortbrüchig werden - bryta sitt ord, bryta sitt löfte
Wörterbuch - ordbok, lexikon
Wörterverzeichnis - ordlista, register
Wortführer - talesmann, målsman
Wortgefecht - dispyt, häftig ordväxling
wortgetreu - ordagrann
wortgewandt - vältalig
wortkarg - fåordig, tystlåten, ordknapp
Wortklauberei - hårklyveri
Wortlaut - lydelse, ordalydelse
wörtlich - ordagrann
wortlos - mållös, stum, tigande
wortreich - ordrik, mångordig
Wortschatz - ordförråd
Wortschatz - Anwendungen
Wortspiel - ordlek
Wortspiel - Anwendungen
Wortstellung - ordföljd
Wortwahl - ordval
Wortwahl - Anwendungen
Wortwechsel - ordväxling
wortwörtlich - ord för ord, ordagrant
worüber - över vad, vad ... över, över vilken, över vilket, över vilka
worum - om vad, omkring vad, vad ... om, vad ... omkring, om(kring) vilken, om(kring) vilket, om(kring) vilka, varom
worunter - under vad, vad ... under, under vilka, under vilket, varunder, bland vilka
wovon - av vad, från vad, vad ... av, vad ... från, varifrån, av vilken, av vilket, av vilka, från vilken, från vilket, från vilka
wovor - framför vad, vad ... framför, framför vilken, framför vilket, framför vilka
wozu - till vad, varför, vad ...till, till vilken, till vilket, till vilka, vartill, varför
Wrack - vrak
Wrackteile - vrakspillror
wringen - vrida
Wucher - ocker
Wucherer - ockrare, procentare
wuchern - bedriva ocker, växa okontrollerat, sprida sig
Wucherpreis - ockerpris
Wucherpreis - Anwendungen
Wucherzinsen - ockerränta
Wucherzinsen - Anwendungen
Wuchs - växt, tillväxt, kroppsbyggnad
Wucht - styrka, kraft, tyngd
wuchten - lyfta, baxa, häva, slå, skjuta
wuchtig - kraftig, mycket kraftig, kraftfull, massiv, sstor, mäktig
Wühlarbeit - subversiv verksamhet, subversiv omstörtande
wühlen - gräva fram, rota fram, gräva, böka, rota
Wühlmaus - sork
Wühlmaus - Anwendungen
Wulst - valk, korv
wulstig - valkig
wund - öm, inflammerad
Wundbrand - gangrän, fuktig kallbrand
Wunde - sår
Wunde - Anwendungen
Wunder - under, underverk, mirakel
Wunder - Zusatzerklärungen
wunderbar - mirakulös, härlig, underbar, otrolig
Wunderglaube - tro på under, tro på underverk
wunderhübsch - fantastiskt vacker, jättevacker
Wunderkerze - tomtebloss
Wunderkerze - Anwendungen
Wunderkind - underbarn
wunderlich - underlig, besynnerlig, konstig
wunderlich - Zusatzerklärungen
Wundermittel - undergörande medel, mirakelmedicin
wundern - förvåna, förundra
wundern - Zusatzerklärungen
wunderschön - underskön, fantastik vacker, jättevacker
Wundertäter - undergörare
Wundertäterin - undergörerska
Wundertüte - godispåse med överraskningar
wundervoll - underbar
Wundsalbe - sårsalva
Wundsalbe - Anwendungen
Wundstarrkrampf - stelkramp
Wunsch - önskan, önskemål, begäran
Wunsch - Zusatzerklärungen
Wunschdenken - önsketänkande
Wünschelrute - slagruta
wünschen - önska
wünschenswert - önskvärd
wunschgemäß - enligt önskan, somönskat
Wunschkind - önskat barn
Wunschkonzert - önskekonsert
wunschlos - utan önskningar, tillfreds, nöjd och belåten
Wunschtraum - önskedröm
Wunschtraum- Anwendungen
Wunschzettel - önskelista
Wunschzettel - Anwendungen
Würde - värdighet, rang
würdelos - ovärdig, utan värdighet
Würdenträger - dignitär
würdevoll - värdig
würdig - värdig
würdigen - värdera, värdesätta, uppskatta
Würdigung - uppskattning, erkännande
Wurf - kast, tärningskast, kull
Wurf - Zusatzerklärungen
Würfel - tärning, kub
Würfel - Zusatzerklärungen
Würfelbecher - tärningsbägare
Würfelbecher - Anwendungen
würfelig - rutig, rutmönstrad, tärnad, i tärningar
würfeln - slå tärning, kasta tärning, tärna
Würfelspiel - tärningsspel
Würfelzucker - bitsocker
Würfelzucker - Anwendungen
Wurfgeschoss - projektil, föremål som kastas
würflig - rutig, rutmönstrad, tärnad, i tärningar
Wurfsendung - gruppreklam
Würgegriff - strypgrepp, stryptag
würgen - ta stryptag på ngn, strypa ngn
Wurm - mask, larv
Wurmfortsatz - maskformiga bihanget
Wurmkur - avmaskning
wurmstichig - maskäten
Wurst - korv
Würstchen - varmkorv
Würstchenbude - korvstånd
Würstchenbude - Anwendungen
Würstechenstand - korvstånd
Würstechenstand - Anwendungen
Würstchenverkäufer - korvförsäljare, korvgubbe
wursteln - gå och skrota, pula med
wurstig - likgiltig, ointresserad
Würze - krydda, vört
Würze - Zusatzerklärungen
Wurzel - rot
Wurzel - Anwendungen
Wurzelbürste - rotborste
Wurzelfüllung - rotfyllning
Wurzelfüllung - Anwendungen
wurzellos - rotlös
wurzeln - rota sig, bottna i
Wurzelsystem - rotsystem
Wurzelsystem - Anwendungen
Wurzelwerk - rotsystem
Wurzelwerk - Anwendungen
würzen - krydda, smaksätta, spetsa
würzen - Zusatzerklärungen
würzig - kryddad, aromatisk
würzig - Zusatzerklärungen
Wuschelhaar - burrigt hår
Wuschelkopf - lockig kalufs, hårburr, krulltott
Wust - röra, hög, hop
wüst - kaotisk, rörig, vild,våldsam, oanständig, grov, vulgär,
     fruktansvärd, ful, förfärlig
Wüste - öken
Wüstenei - öken, ökenområde, ödemark, förfärlig röra, förfärlig oreda
Wüstentopas - trolltopas
Wüstling - vällusting
Wut - ilska, vrede, raseri, ursinne
Wutanfall - vredesutbrott
wüten - rasa, härja
wüten - Zusatzerklärungen
wütend - ilsken, rasande, ursinnig, mycket häftig
wutentbrannt - kokande av vrede
wutschnaubend - skummande av raseri, utom sig av raseri
 
 
Das aktuelle Lehrwerk, das eine Mischung aus Wörterbuch, Landeskunde und Stillehre für Neulinge der schwedischen Sprache darstellt, wird permanent erweitert und verbessert. Wir sind daher für Anregungen offen und sind auch bereit von unseren Lesern gewünschte Worte mit aufzunehmen und zu erklären. Jede Anregung ist uns willkommen.
 
Da das gesamte Werk eine Entwicklung aus einer über 30-jährigen Erfahrung im Sprachunterricht darstellt, ist es verständlich, dass wir jeden ungenehmigten Kopierversuch rechtlich verfolgen werden. Wir genehmigen jedoch grundsätzlich die kostenlose Übernahme einzelner Erklärungen oder Hinweise, vorausgesetzt, dass ein deutlich sichtbarer Hinweis mit Link zu dieser Site über, neben oder innerhalb des übernommenen Textes zu finden ist.